hits

september 2017

Uvanlig kraftig regn i Sør-Norge i helga

Etter mange dager med relativt fint vær mange steder i Sør-Norge, og da snakker vi spesielt om Vestlandet med Fønvind og over 20 grader, vil vi denne helga oppleve litt ordentlig høstvær når et lavtrykk nå nærmer seg fra vest.

Regnet fra dette lavtrykket vil komme inn over de vestlige og sørlige delene av landet vårt i løpet av fredag kveld/natt til lørdag, og det kan bli kraftig. Regnet flytter seg deretter sakte østover i løpet av lørdagen, og vil prege været de fleste steder i Sør-Norge i løpet av helgen. Aller mest regn er ventet i Agder og Telemark, hvor det faktisk kan komme opp i over 100mm regn i løpet av lørdagen. Mest regn er ventet fra ca kl 05.00 til 17.00, og så mye som 70 av disse millimeterne med regn kan komme i dette tidsrommet. Med så store nedbørsmengder kan det derfor være snakk om en ny nedbørsrekord for Agder (mest mulig regn i løpet av én dag, for rekorden nå ligger på 108mm). Om det er vanskelig å se for seg hvor mye regn dette er, så er det like mye på én dag, som det i gjennomsnitt kommer i Oslo i løpet av hele September måned (gjennomsnittlig 90mm).

Kraftig nedbør i Sørvest-Norge i morgen (lørdag)
En del regn ventes i Sør-Norge også søndag

Dette kraftige lavtrykket har også med seg mye vind, og spesielt langs kysten og i fjellet. Vær derfor ekstra forsiktig om du ferdes i disse områdene i helga! Vær også obs på at i tillegg til mye vind, så kan nedbøren også komme som sludd eøøer snø i fjellet (over ca 1200-1400 m.o.h.).

Kraftigst vind er ventet på søndag, spesielt ved Vestlandskysten. Merk at det også er meldt kraftig vind i fjellet (dette vises ikke i denne figuren)

Det er verdt å legge merke til at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et OBS-varsel for enkelte områder på grunn av mengden regn som er ventet denne helga (http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/161111).

Storm på søndag?

Høytrykket som har gitt pent vær med sommerlige temperaturer til Vestlandet, Trøndelag og store deler av Nord-Norge, vil i helgen flytte seg østover og inn i nordvestlige deler av Russland. Dette åpner opp for at kraftige lavtrykk fra Atlanterhavet går østover og nærmer seg landet vårt. Et frontsystem, som nå ligger vest i Nordsjøen, vil lørdag komme inn over Sør-Norge og gi mye regn til Vestlandet og Sørlandet. Fra Trøndelag og nordover fremdeles mye pent vær.

Et lavtrykk som nå ligger over Newfoundland går raskt østover i Atlanterhavet og forsterker seg. Søndag vil dette lavtrykket trolig utvikle seg til et stormsenter og ligge like nordvest for Skottland. Det er store muligheter for at dette lavtrykket vil gi sør og sørøstlig storm i Nordsjøen, søndag kveld også på Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge. Mandag vil muligens stormen bre seg nordøstover til Trøndelag og kanskje Helgeland. Lavtrykket vil også gi mye nedbør lengst sør i Sør-Norge, men nord for Stad/Dovre og videre oppover til Nord-Norge vil fralandsvinden bidra til å løse opp skyer og nedbør og det blir fremdeles mye tørt vær med litt sol.

Denne våte og vindfulle værtypen ser ut til å fortsette inn i neste uke for Sør-Norge, mens derimot Troms og Finnmark kan se frem til mange fine høstdager også langt inn i neste uke.

Tropiske stormer på vei mot Norge?

I ettermiddag ligger det to tropiske stormer i Atlanterhavet. «Maria» er blitt nedgradert til en tropisk storm og ligger like utenfor østkysten av USA. «Lee» er en tropisk orkan av kategori 2, men ligger ute i Atlanteren og langt fra bebodde øysamfunn.

Begge disse stormene flytter seg sakte nordøstover i Atlanterhavet og nærmer seg «vestavindsbeltet». Vestavindsbeltet er en jetstrøm i høyere luftlag (5-15 km høyde), og blåser vanligvis fra vest mot øst. Når disse tropiske stormene svekkes nordover og kommer inn i vestavindsbeltet vil restene av disse stormene vanligvis følge vindretningen i jetstrømmen.

På de vedlagte kartene, som gjelder for trykkflaten 500 hPa (som tilsvarer høyder på 5-6 km), kan vi se at disse stormene kommer inn i de sterke vest til sørvestlige vindene fra lørdag av. Dersom disse stormene følger høydekotene (tilsvarende vindretningen), vil restene av stormene komme inn mot Nord-Frankrike og muligens Den engelske kanal på mandag og fortsette videre inn over Mellom-Europa og kanskje ende opp over Hellas på onsdag i neste uke. De siste prognoser tyder på at disse to stormene vil svekkes når de går østover i Atlanteren og neppe gi mer vind enn kuling når de når Europa, men ettersom de drar med seg varm og fuktig luft vil der være et potensiale for mye nedbør.

For øyeblikket er det altså svært små sjanser for at disse tropiske stormene vil berøre Norge, men vi vil nok få føling med de normale lavtrykkene fra vest som fra helgen og inn i neste uke vil gi mer normalt høstvær med en del regn til Sør-Norge.  

Temperaturer og Stoltzen-været

Høytrykket over Finland holder stand denne uken og en del steder i sentrale og vestlige deler av landet kan vente seg sommertemperaturer. Bildet under viser gårsdagens maksimumsregistreringer, og det var Bergen som stakk av med seieren. 23.4 grader er behagelig for å være september, men er ikke unormalt. I fjor på omtrent samme tid var det oppe i 27.6 grader.

Posisjonen til høytrykket gir et øst-sørøstlig vindfelt over Sør-Norge, noe som betyr at Sør- og Østlandet får en mer skyet værtype med litt regn, mens vestlendingene blir liggende i le og får en føhn-effekt med lite skyer, nedbør og behagelige temperaturer. Midt- og Nord-Norge ligger nærmere høytrykkssenteret og får mye pent vær denne uken mens fronter nærmer seg i sørvest mot slutten av uken.

Over: Maksimumstemperaturer mandag.

Stoltzen 29. og 30.september

Til helgen er det velkjente motbakkeløpet i Bergen, Stoltzen opp, med ca 800 trappetrinn til toppen. Høytrykket ser ut til å holde lavtrykkene unna også fredag, men det kan bli en litt mer skyet værtype på Vestlandet. I tillegg vil fronter i vest skvises mot høytrykket noe som fører til økende sørøstlig vind, frisk bris til kuling langs kysten. Seint fredag kveld, natt til lørdag vil trolig en front komme inn over Vestlandet med lokalt mye nedbør. Hvor mye som kommer og hvem som får mest er fortsatt noe usikkert, men det betyr at de løperne som skal avgårde på lørdag får helt andre forhold å løpe i enn de som er i ilden fredag.

Nydelig høstvær

Et solid høytrykk holder stand hele uken og gir pent vær i store deler av landet. Unntaket er Sør- og Østlandet som får skyet vær og perioder med lett regn. Høytrykket kan svekkes noe østover mot slutten av uken, men vil trolig fremdeles dominere været i det meste av landet.

Som trykk- og nedbørskartet under viser, så er det nesten ingen endringer fra i dag og frem til helgen. Det meste av Vestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms får nydelig høstvær med mye sol og fine temperaturer for årstiden. Vestlandet, og kanskje også Trøndelag kan få flere dager med temperaturer over 20 grader. Temperaturen faller kanskje med noen få grader utover i uken.

Nærmere helgen blir det noe mer usikkert for Vestlandet sin del, da nedbørsfronter fra vest nærmer seg. Dette kan gi noe mer skyet vær, men foreløpig ser det ut til at høytrykket klarer å holde nedbøren på avstand. Dette er imidlertid noe usikkert.

Sør- og Østlandet, og til dels Finnmark og områdene lengst sør i Rogaland, vil dessverre ikke kunne nyte like godt av dette høytrykket som resten av landet. I sør er det ventet stort sett skyet vær, og enkelte områder, hovedsaklig Sørlandet, fjelltraktene og områdene rundt Oslofjorden får i perioder lett regn. I tillegg vil det blåse en østlig kuling langs Sørlandskysten og Jæren, fjordstrøkene i Rogaland og utsatte steder i fjellet. Lenger nord på Østlandet vil det i perioder bli lengre perioder med sol.

Lengst nord fører pålandsvind innimellom til mer skyet vær i Finnmark. Det er også en viss far for lokal morgentåke og lave tåkeskyer både østafjells i Sør-Norge og i Finnmark.Helgeværet - kort oppsummert!

Høytrykk over nordvestlige Russland strekker en høytrykksrygg inn over landet gjennom helgen. Dette fører til lange perioder med sørlig til sørøstlig vind og lange perioder med sol for mange av oss. Unntaket er Sør- og Østlendingene som må belage seg på en skyet helg og perioder med regn. Høytrykket ser forøvrig ut til å holde stand til langt ut i neste uke, kanskje helt til og med neste helg!

                                                                                                                                                                                  Temperaturer midt på dagen.

Solid høytrykk bygger seg opp, og finværet kan vare lenge

Et solid høytrykk blir liggende øst for oss de neste dagene, noe som holder lavtrykk og fronter på god avstand fra landet vårt.

Selv om de neste par dagene byr på spredt regn sør i landet, så er det mange som kan glede seg til strålende høstvær i helgen, og ekstra kjekt er det at sykkel-VM i Bergen kan avsluttes i strålende sol og temperaturer opp mot 17-18 grader. Nord i landet blir det noe mer skyet de neste dagene enn det har vært de siste dagene, og spredt regn i deler av Nordland og Troms lørdag.

I neste uke blir høytrykket liggende øst for oss over Russland og øst i Skandinavia. Det betyr lange perioder med sørøstlig vind vest i landet, med mye fint vær fra Vestlandet og nordover til Nordland. Det vil derimot i perioder blåse kraftig i kyst- og fjordstrøkene i vest med kuling utsatte steder. Områdene østafjells er derimot mer utsatt for både skyer og litt spredt regn/yr. Det samme gjelder de ytre strøkende lengst nord i landet som i perioder får sørvestlige vinder og mer skyet vær, kan også hende litt spredt regn.

Slik ser situasjonen ut onsdag i neste uke, med solid høytrykk i øst og lavtrykk og fronter i vest. Denne situasjonen kan holde seg ut neste uke og neste helg, kanskje enda lenger.

 

 

Knallvær til helgen

Et solid høytrykk bygger seg opp over Russland de neste dagene, og vil etterhvert holde lavtrykk og fronter på god avtand fra landet vårt.

Onsdag til fredag blir det fremdeles skyet og perioder med regn og kuling i Sør-Norge grunnet fronter som kommer inn fra vest, mens Nord-Norge får strålende vær grunnet fralandsvind.

I helgen vil derimot høytrykket i øst holde frontene i vest på avstand, noe som betyr perioder med pent vær fra Vestlandet og nordover til de ytre strøkene av Nord-Norge. Det er som alltid noen unntak. Lørdag vil en svak front trolig gi spredt regn til Nordland og kan hende Troms, og søndag skyer det til på Nordmøre og i Trøndelag med litt regn. Områdene østafjells får trolig mer skyet vær og på Østlandet spredt regn.

Det strålende været i helgen ser ihvertfall ut til å komme som bestilt til avslutningen på sykkel-VM i Bergen. Her ventes det pent vær og temperaturer som stiger til 17-18 grader.

I starten på neste uke ser høytrykket ut til å bli liggende i øst, noe som fremdeles betyr mye fint vær vest i landet. Østafjells fremdeles skyet og mulighet for litt regn/yr.

Nord-sør-skille den kommende uken

I helgen har store deler av Sør-Norge hatt noen fantastiske dager med sol fra skyfri himmel og temperaturer opp mot og over 20 grader. I nord har det også vært ok vær, i hvert fall lørdag, men søndag kom en front inn fra vest med litt mer skyer og regn.

Skydekke søndag

Den kommende uken vil lavtrykket i nord trekke sørover og gi litt mer skyet vær og regn til midtre og sørlige landsdeler, mens en høytrykksrygg bygger seg opp i nord. Uken starter bra i Sør-Norge med en god del sol på Sør- og Østlandet, men litt mer varierende skydekke med sol innimellom på Vestlandet. Tirsdag og onsdag vil svake fronter og lavtrykk gi mer skyet vær i Sør-Norge og perioder med lett regn. Torsdag vil et lavtrykk ved Island sende en front inn mot Vestlandet, noe som fører til økende sørøstlig liten kuling langs kysten og lengre perioder med nedbør. Nordlige områder østafjells vil kunne få nedbør som snø onsdag og torsdag dersom man befinner seg over ca 6-800 moh. Hva som skjer fredag i Sør-Norge er enda litt usikkert, det vingler mellom opphold og fortsatt nedbør.

I Nord-Norge den samme perioden vil det være lengre perioder med sol, lite skyer og ingen nedbør grunnet fralandsvind. Vinden kan komme opp i frisk bris til liten kuling Trøndelag, og den kan bli forholdsvis kraftig ut fjordene i Finnmark.

Når vi kommer inn mot neste helg vil trolig høytrykksryggen i nord trekke sørover og hele landet kan forhåpentligvis nyte nok en finværshelg!

Mandag til onsdag
Torsdag og fredag
Lørdag og søndag neste helg

Strålende start på sykkel-VM

I dag viser Bergen seg fra sin beste side når Sykkel-VM braker løs i byen. Solen skinner fra skyfri himmel og temperaturen kryper sakte oppover. Det merkes at vi er kommet til midten av september, men i dag kan vi faktisk nå 17-19 grader som maksimumstemperatur. Syklistene er ute og lufter seg i løypene over store deler av Bergen, men det er først i morgen alvoret starter og lagtempoen skal kjøres.

Så, hvordan blir været den kommende uken?

Det ser faktisk meget lovende ut. September som normalt er den våteste måneden i året med 283 mm klinker til med en uke med nesten ingen nedbør. Det er jo tross alt Bergen, så en ukes opphold er jo litt for mye å forvente i årets våteste måned, men det nest beste får være godt nok.

Lørdag er det som sagt nesten ikke en sky på himmelen. Søndag vil det nok bli litt mer skyet, men ikke noe nedbør i sikte. Skydekket letter litt i løpet av dagen og også mandag blir det lengre perioder med sol. Tirsdag til torsdag, og kanskje deler av fredag, vil svake fronter over Sør-Norge gi en litt mer skyet værtype og perioder med litt regn, men det blir trolig lengre perioder med opphold enn med nedbør. Torsdag vil en front komme inn fra vest og vinden vil øke på fra en sør-sørøstlig retning til opp i frisk bris og kuling på kysten. Denne vindretningen merkes ganske godt i Bergensdalen og kan ofte bli litt turbulent. 

Detaljene så sent i uken er naturlig nok noe usikre, men det er nedbør i området og det gjenstår om dette vil gå nord for Bergen eller ikke. Siste modell tyder på at det blir opphold igjen fredag. Vinden roer seg etter hvert og skydekket sprekker opp. Neste helg når hele arrangementet skal ha sin store finale og årets verdensmester i landeveissykling skal kåres, kan Bergen igjen bade i sol. Et høytrykk ser ut til å bygge seg sørover fra fredag av og kan bidra til en fantastisk avslutning.

Det kan knapt bli bedre!

Strålende start på helgen

I helgen starter sykkel-VM, og det ser ut til å bli en strålende start med pent vær og temperaturer opp mot 18 grader i Bergen lørdag.

Lavtrykk i øst og høytrykk i vest setter opp nordøstlige og nordlige vinder over Vestlandet med pent vær i Bergen lørdag. Temperaturene stiger til rundt 18 grader.

Søndag og mandag vil det trolig skye litt til og temperaturene synker til rundt 15-16 grader, men fremdeles blir det oppholdsvær i Bergen. Tirsdag øker muligheten for spredt regn, men kun små mengder.

Onsdag til torsdag vil et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet, noe som gir økende sørøstlig og sørvestlig bris. Onsdag kun spredt regn eller yr, om det kommer noe i det hele tatt, men torsdag kraftig regn som går over til regnbyger fredag med overgang til nordvest og nordlig vind.

Neste helg vil trolig en ny høytrykksrygg komme inn over Vestlandet fra vest. Dersom dette skjer, blir det en fint avslutning på VM med pent vær og stigende temperaturer igjen.

Stormsenter fra vest

Et lavtrykk er tirsdag under utvikling vest av Irland, og vil gå hurtig østover og intensivere seg til et stormsenter.

Tirsdag morgen er et lavtrykk i utvikling vest av Irland som satelittbildet under viser.

Dette lavtrykket vil gå hurtig østover utover dagen, tirsdag kveld kommer det inn over Irland som et stormsenter, og natt til onsdag over N-England. Onsdag fortsetter dette hurtiggående stormsenteret østover i Nordsjøen mot Nord-Jylland, onsdag kveld over Kattegatt og Sør-Sverige.

Lavtrykket gir kraftig vind sør og vest for senteret når det passerer østover, noe som betyr sørvestlig og vestlig opp til sterk kuling og storm hele veien fra Irland og østover til Wales og England og over Den engelske kanal fra tirsdag kveld til onsdag morgen. Utover onsdag øker vinden videre østover langs kysten av Nederland til Tyskebukta og inn over kystområdene av N-Tyskland og lengst sør i Danmark, om kvelden også sør i Sverige. Se illustrasjon for onsdag ettermiddag under.

Det ventes i tillegg en del nedbør  både over Irland og Wales/England og etterhvert inn over Danmark og S-Sverige. Frontsonen til lavtrykket vil også sende en del nedbør inn over kontinenetet; i Frankrike, Luxembourg og sørvest i Tyskland trolig mest nedbør med 60-80 mm.

Lavtrykket går altså sør for oss, og for vår del vil vi merke lavtrykket kun med økende østlig og nordøstlig kuling langs kysten av Sør-Rogaland, på Sørlandet og nordøstover til Oslofjorden, samt perioder med regn i disse områdene onsdag.

Høytrykk bygger seg opp med mye fint vær

Uken starter med en del vind og nedbør over store deler av landet vårt. Senere i uken vil lavtrykkene derimot bli liggende øst for oss og høytrykk bygger seg opp i vest. Dette gir overgang til nordlig vind og mye fint vær sør i landet.

Sør-Norge

Onsdag vil et kraftig lavtrykk passere over Jylland, noe som gir perioder med regn og økende østlig og nordøstlig kuling over deler av Rogaland, på Sørlandet og lengst sør på Østlandet, med kun noen regnbyger lenger nord. Fra torsdag av blir lavtrykk liggende øst for oss og høytrykk bygger seg opp vest for oss. Dermed blir det overgang til nordlig vind og regnbyger nord for Stad, mens områdene sør for Stad og Dovre får avtagende bygeaktivitet og etterhvert mye fint vær. Temperaturene vil ligge rundt 15-18 grader.

Bildet under viser lavtrykket sør for oss onsdag, med regn og kuling lengst sør i landet. I Finnmark blåser det også østlig kuling.

Nord-Norge

I Nord-Norge vil lavtrykk i sør og øst gi østlig og nordøstlig vind opp til kuling de neste dagene, samt perioder med regn og regnbyger hovedsakelig i indre og østlige områder. I ytre strøk blir det derimot en del sol. Temperaturene holder seg rundt 15 grader i Nordland og Troms de første dagene, i Finnmark også 12-13 grader tirsdag. Det ser derimot ut til at nordøstlige og nordlig vinder gir synkende temperaturer senere i uken.

I neste uke kan høytrykket bygge seg opp over landet vårt med mye fint vær over store deler av landet, mens områdene fra Lofoten og nordover til Vest-Finnmark da får pålandsvind med en del skyer og trolig litt regn.

Prognosen under gjelder for tirsdagi neste uke, med høytrykk over Skandinavia og oppholdsvær i hele landet. 

 

3 orkaner

3 orkaner samtidig i Nord-Atlanteren

Bildet viser en situasjon som tilhører sjeldenhetene:


Satellittbilde fra 8. september (bildene tatt om kvelden, norsk tid). 3 orkaner, Irma, Jose og Katia. Kilde: NASA Worldview

Irma

Irma er den desidert største og kraftigste av disse 3 orkanene, og også en orkan som har sørget for omtrent total ødeleggelse av noen av de nordøstlige øyene i øygruppen Karibia. Orkanen ligger idag, lørdag, over nordlige del av Cuba, og den kommer inn over vestlige deler av Florida Keys tidlig søndag morgen norsk tid. Men allerede nå merker man vinden her, og det første regnbåndet rundt orkanen har allerede kommet inn over sørlige Florida:

Nedbørfordeling klokken 12:35 lørdag 9. september norsk tid.
På dette bildet ser vi også øyet til orkanen som et sirkelformet område uten nedbør over øygruppen nord for Cuba. Orkanen er ventet å mest sannsynlig opprettholde styrken sin inntil den når Florida, men dette er usikkert av flere grunner. Cubas landmasser kan forårsake forstyrrelser i luftstrømmen rundt orkanen som gjør at den svekkes noe, samt at der er varslet noe høyere vindskjær (skiftende vind med høyøden) i området Irma beveger seg inn i, noe som generelt vil ha den samme effekten totalt sett. På den andre siden er havet (som er drivstoffet til tropiske orkaner) mellom Cuba og Florida meget varmt og det gir grobunn for en videre utvikling. Banen til orkanen har tatt en litt mer vestlig bane over Florida enn vi har sett tidligere (vestkysten istedet for østsiden). Men alt dette er igrunn mindre viktig når vi snakker om konsekvensene, for Irma er så svær og kraftig at orkanen uansett vil ha lagt bak seg et stort område av heftig ødeleggelse fra østlige Karibien, og vest-nordvestover til Florida når vi kan gjøre opp status tidlig neste uke. Den vil også stue opp enorme mengder vann mot kysten av Florida så muligheten for store oversvømmelser er absolutt til stede, i tillegg til alt vannet som kommer ovenfra.

Jose

Jose er også en kraftig orkan, men er vesentlig mindre i utstrekning enn Irma. Det verste med Jose er at den har en bane som akkurat nå på lørdag er meget nær der Irma har passert tidligere. Antigua og Barbuda som ble særdeles ødelagt av Irma får en ny omgang med både vind og mye nedbør, selv om Jose trolig tar en bane litt mer nordlig. Forhåpentligvis unngår disse øyene det verste denne gangen. Jose vil til slutt svinge mer nord, og trolig ligge nokså i ro en stund et godt stykke øst for Bahamas. Men Jose kan fortsatt være en kraftig orkan i mange dager fremover, og enkelte modeller viser faktisk denne i beste velgående helt frem til 18. september.

Katia

Katia er i ferd med å svekkes over Mexico, men gir enorme nedbørmengder nå og en høy risiko for oversvømmelser og jordskred er til stede i regionene nordlige Veracruz, østlige Hidalgo og Puebla. Restene av Katia vil iløpet av dagen idag og tidlig i morgen søndag dø ut.

Irma - den kraftigste tropiske orkanen i Atlanteren noensinne

Hurricane Irma, vil i dag, og i dagene som kommer, gjøre ufattelige skader langs øyene i Karibien. Det er den kraftigste tropiske orkanen som noensinne er registrert i Atlanteren. Den er en såkalt kategori 5 orkan, og lenger går ikke skalaen. Den bringer med seg vindstyrker på over 80 m/s, eller nesten 300 km/t. Det er så ødeleggende at det nesten ikke går an å forestille seg, og det bare en uke etter at orkanen Harvey herjet i Texas og Louisiana, men der var det rekordnedbøren og ikke vinden som var den største utfordringen. Lufttrykket i senteret av orkanen er også den laveste som er målt i Altanteren, nemlig 916 hPa. Aller lavest var Vilma i Karibien i 2005 med 882 hPa. 

Her følger en oversikt over forventet skadeomfang de neste par dagene.

  • Jomfruøyene: Katastrofale ødeleggelser. Bygninger vil få store skader eller totalødelegges. Kraftforsyningen vil sannsynligvis være borte i flere uker.
  • Puerto Rico: Store ødeleggelser er forventet og kraftforsyningen kan bli borte i flere dager til uker. Også stor fare for flom.
  • Bahamas, Turks- og Caicosøyene: Nær total ødeleggelse er forventet. 

Til helgen vil trolig Irma slå innover Florida. Nøyaktig posisjon er foreløpig usikkert, men ødeleggelsene kan bli enorme her også.

 

Bilde under viser tydelig orkanens øye, som for tre timer siden gikk rett over De Britiske Jomfruøyer.

(foto: NASA)

Regntung uke på Østlandet

Regnet kommer fra både øst og vest. Mandag har vi rester av en front som har gått innover Østlandet med spredt regn her, samtidig som ny nedbør truer i vest. Her ser man nedbør (fargen grønn) kl 14.45 i dag, mandag.

Tirsdag vil restene av fronten fortsatt prege Østlandet med spredt regn, mens Vestlandet vil få smake på regnet fra vest. Vindretningen assosiert med denne fronten fra vest, gjør at det er vanskelig å si akkurat når vestlendingene vil få vanndråper i hodet sitt. Mest sannsynlig vil det begynne i løpet av ettermiddagen og først i ytre strøk, men vi kan ikke utelukke at man kan kjenne en og annen dråpe tidligere på dagen. Fronten trekker østover, så Sør- og Østlandet vil få økt nedbør utover ettermiddag og kveld. Lokalt i vil det kunne komme 20-40 mm på 24 timer, trolig mest på Østlandet der det stedvis kan komme opp mot 50 mm. Se bare her:

Onsdag blir ikke så veldig mye bedre for Sør-Norge sin del. Fronten blir liggende over området og fortsetter å gi fra seg en god porsjon vann, men mindre enn det som er ventet tirsdag. Typisk ville en slik front bare ha fortsatt i full fart østover, men høytrykk lengre øst hindrer denne bevegelsen og også torsdag vil fronten bli liggende over Sør-Norge. Heldigvis svekkes den i styrke, så den gir fortsatt en del skyer - men mindre nedbør. Slik fordeler regent seg på onsdag og torsdag:

Helgen ser dessverre ikke bedre ut for folket i Sørøst-Norge. Et lavtrykk fra Island vil fredag trekker innover Skottland og sender fronter innover Sør-Norge. Videre ser det ut til at lavtrykket går mot Danmark med sørøst-østlig vind over Sør-Norge. Det er dårlig nytt for østlendingene, mens folket i vest får litt lettere vær.

Legg merke til at folket i nord har en helt annen værtype. Første del av uken kan de nyte godt av ett høytrykk som gir mye fint vær. Torsdag siger høytrykket nordover, men det er ventet fralandsvind - og det er gunstig for finværet. Eneste som kan ødelegge litt er fare for lokal tåke på morgenen, men det er hovedsakelig i indre strøk.

Hetebølge og skogbranner i California

I de første dagene av september har det vært en skikkelig hetebølge i California. Fleire værstasjonar med lange tidsseriar tilbake til 1800-talet, har satt nye varmerekordar. Spesielt uvanlig varmt har det vært i de kystnære områdene. På den internasjonale flyplassen i Los Angeles opp i 35 grader, mens flyplassen i San Fransisco har rapportert om 40 grader I flere av de siste dagene. En må mer enn 50 år tilbake i tid for å finne høyere temperaturer målt på flyplassen i San Fransisco. Flere andre stasjoner i California har rapporter om temperaturer på over 45 grader. Hetebølgen i kombinasjon med knusktørt vær hele denne sommeren, har resultert i mange skogbranner og en av disse truer nå storbyen Los Angeles.

Restene av den tropiske stormen Lidia er en av grunnene til hetebølgen. Denne tropiske stormen passerte over de aller nordligste delene av Mexico denne helgen og transporterte tropevarme fra sørøst inn i California. De neste dagene fortsetter Lidia nordvestover i Stillehavet mens den dør ut. Fremdeles kan en forvente hetevarme noen dager til, men fra torsdag eller fredag vil trolig litt kjøligere luftmasser fra vest og nordvest bre seg inn over kystområdene i California.

Nord-Norge - værvinneren den kommende uken

Et høytrykk bygger seg opp over Nord-Skandinavia og nordvestlige deler av Russland i løpet av søndag og mandag. Dette høytrykket vil gi fint høstvær til nesten hele landet både søndag og mandag. Eneste unntak er Sørlandet og Østlandet som blir påvirket av et lavtrykk over Polen og Østersjøen med østlig vind og perioder med litt regn. Østafjells vil likevel få gløtt av sol, og noe usikkert hvor mye regn som vil falle. Både på Vestlandet, i Midt-Norge og i store deler av Nord-Norge, vil temperaturene krype opp mot 20 grader om ettermiddagene, men om natta og morgenen kan en oppleve lokal nattefrost på de kaldeste stedene.

Fra tirdag vil derimot et frontsystem fra vest nærme seg Vestlandet med tilskyende vær og fra onsdag regn til store deler av Sør-Norge. Denne våte værtypen i Sør-Norge ser ut til å fortsette frem mot nest helg med noen regnbyger, og flest byger til områdene sør for Stad og Dovre. Midt- og Nord-Norge vil derimot fremdeles få frålandsvind fra øst og sørøst frem til slutten av neste uke med stort sett pent vær i Nord-Norge og fremdeles temperaturer opp mot 20 grader på de varmeste stedene. Værmessig sett blir derfor værvinneren Nord-Norge for den kommende uken, mens værtaperen blir Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Ny kraftig tropisk orkan på vei mot Karibia

En kraftig tropisk orkan Irma, kategori 3, ligger fredag midt i den sørlige delen av Nord-Atlanteren. Denne vil de neste dagene bevege seg vestover og trolig forsterke seg til en kategori 4 orkan i starten på neste uke, kanskje nå kategori 5 også!

Irma vil trolig komme inn mot østlige deler av Karibia onsdag eller torsdag i neste uke og da være kategori 4 eller 5 orkan med vindstyrker opp i 60-70 m/s, eller kanskje mer forståelig 215-250 km/t! Dette vil naturligvis kunne føre til enorme ødeleggelser i øystater som Puerto Rico og den Dominikanske republikken. Det er ikke bare de voldsomme vindhastighetene som vil kunne forårsake store ødeleggelser, men også stormflo og store nedbørsmengder.

 

Irma sin forventet bane de neste dagene.

Videre vil Irma trolig gå nordøstover og kan i verste fall gi uvær over store deler av Kariabia og videre inn i Florida, i beste fall blir banen mer nordlig slik at det meste av vestlige deler av Karibia og USA går klar.