september 2015

Her kommer stormen!

Tirsdag morgen ligger lavtrykket nær Jan Mayen. Utover dagen flytter det seg nordøstover og forsterker seg, og vinden øker på langs kysten av Nordland og senere langs kysten av Troms og Finnmark. D...

Høststorm!

Et lavtrykk kommer inn mot Island mandag kveld, og vil natt til tirsdag og tirsdag flytte seg nordøstover i Norskehavet og utvikle seg til et stormsenter. Et solid høytrykk ligger samtidig over Nor...

hits