hits

januar 2018

Kraftige lavtrykk vil gi kuling, storm og mye snø til Sør-Norge den kommende uken

Flere kraftige lavtrykk og stormsentre vil komme inn sør av Island og inn i sørlige deler av Norskehavet den kommende uken.

Allerede mandag vil vinden og nedbøren øke på over Sør-Norge. Det ventes perioder med sørøstlig og sørvestlig kuling mandag og utover i uken, Vestlandet kan få korte perioder med storm. Samtidig vil noe mildere luft komme inn over landsdelen med snø som går over til regn i ytre strøk av Vestlandet og Sørlandet.

Kartet under viser nedbørmengder som ventes de neste dagene. Det er Vestlandet sør for Stad som får mest nedbør, og her kan det totalt kan det komme 50-100 mm mm nedbør frem mot onsdag/torsdag, som snø/sludd i indre og høyereliggende strøk.

Nord-Norge får også økende sørøstlig kuling grunnet de kraftige lavtrykkene i sør. Uken starter derimot med oppholdsvær, men fra onsdag snø på Helgeland som brer seg nordover i grensetrakene av Troms og øst i Finnmark torsdag.

Fredag og inn i helgen ser det derimot ut til at Sør-Norge får forbigående mye fint vintervær, og det samme gjelder de to nordligste fylkene våre. Nordland ser derimot ut til å få peridoer med snø i helgen.

Kraftig snøvær østafjells

Lørdag morgen snør det kraftig over områdene østafjells, og det fortsetter utover dagen.

Det har kommet 20-30 cm med snø flere steder i Telemark og Agder fra fredag kveld til lørdag morgen. Og lørdag fortsetter det med snø, tildels regn noen steder langs kysten. Nye 20-30 mm nedbør ventes frem til lørdag kveld. Natt til søndag vil snøværet etterhvert gi seg.

Snøbyger ventes også over deler av ytre strøk av Rogaland, samt spredt snø generelt over områdene østafjells lørdag. Ellers i landet opphold og mye fint og kaldt vintervær.

Snøvær på Vestlandet fredag, og mye snø på vei mot Sørlandet

Fredag morgen snør det på deler av Vestlandet, og snøværet holder frem utover dagen.

Et bygeværsområde ligger fredag morgen langs kysten av Vestlandet, og det snør kraftig i ytre og midtre strøk fra omtrent Sognefjorden og sørover. Temperaturene ligger fra 1-2 plussgrader og ned til 2-4 minusgrader noen mil inn i landet. Nord for Sognefjorden og lengst sør i Rogaland er det kun enkelte spredte byger.

Nedbøren trekker også videre østover, men det er mindre snømengder som treffer fjellområdene og områdene østafjells. I de ytre strøkene av Vestlandet vil det fortsette med snøbyger utover dagen. Temperaturen stiger samtidig litt, noe som betyr at nedbøren kan gå over til sludd/regn langs kysten.

Fredag kveld og natt til lørdag vil bygene gi seg, og utover lørdag og søndag blir det strålende vintervær med mye sol og temperaturer rundt pluss minus 0 grader.

Da er det derimot områdene østafjells som får snø. Allerede fra sent fredag og natt til lørdag øker snømengdene på over deler av Sørlandet og sørvest på Østlandet. Fra fredag kveld til lørdag kveld kan det komme opp mot 50-60 mm nedbør i ytre strøk av Agder og Telemark samt noen mil inn fra kysten.

Sol og kald vinterhelg i vente

Lavtrykkene sør i Norskehavet svekkes de neste dagene, samtidig som et høytrykk forsterker seg over Sibir. I løpet av helgen vil en svak høytrykksrygg bygge seg opp over Skandinavia. Kald øst- og sørøstlig vind fra Russland vil de neste dagene strømme inn over Skandinavia med fallende temperaturer. Samtidig vil skyene over Østlandet gradvis løse seg opp og fra fredag eller lørdag blir det stort sett pent og kaldt vær i nesten hele landet. Kulden vil først komme til Nord-Norge med temperaturer ned til 30 minusgrader over innlandet, men fra fredag vil også nordlige deler av Østlandet oppleve temperaturer ned til 20 minusgrader og inn i helgen trolig 25 minusgrader mange steder. Oslo-området vil trolig få temperaturer ned til 10-15 minusgrader. Med all nysnøen som har falt i løpet av de siste dagene, kan det derfor bli en flott skihelg i nesten hele landet - og kanskje aller finest på Østlandet. Likevel må en huske å kle seg godt, for på denne tiden av året er det ikke mye varme i sola! Eneste unntaket fra dette flotte vinterværet er Sørlandet og kystområdene sør på Vestlandet som kan få en mer skyet værtype med enkelte snøbyger.

Denne fine og kalde vinterhelgen ser dessverre ikke ut til å bli langvarig. Allerede fra mandag vil trolig lavtrykk og varmere luftmasser komme inn mot Vestlandet med snø som går over til regn og kuling langs kysten. Sjansene er store for at denne væromleggingen vil bre seg videre inn over Østlandet i løpet av mandag eller tirsdag. 

Snøstorm og mye snø i starten på neste uke, og snøværet holder frem

Vinden øker på allerede i morgen i Sør-Norge, i helgen opp til storm og etterhvert mye snø fra vest.

Et stormsenter vil komme inn mot Island de neste dagene, mandag ligger det nord av Færøyene og vil svekkes. Samtidig flytter høytrykket seg østover i Russland og svekkes. Dermed blir det noen dager med mye vind i hele landet, og kraftigst vind ventes i Sør-Norge søndag til mandag.

I Nord-Norge blir oppholdsvær i helgen og utover i neste uke. Vinden øker derimot på til stiv kuling utsatte steder i perioder.

Sør-Norge får også økende vind, allerede lørdag perioder med kuling, og søndag midt på dagen økende til storm i utsatte kyst- og fjordstrøk av Vestlandet, etterhvert også i fjellet. Nord på Vestlandet kan vinden søndag kveld til mandag komme opp i full og kan hende kortvarig sterk storm.

Når det gjelder nedbøren, så blir det opphold i vest i helgen, mens områdene østafjells får litt spredt snø. Søndag kveld til mandag vil derimot et nedbørområde komme inn fra vest med 30-50 mm nedbør både sør på Østlandet, på Sørlandet og på deler av Vestlandet frem mot tirsdag morgen. I ytre strøk av Vestlandet vil nedbøren komme som regn. 

Under vises lavtrykket mandag kveld nord av Færøyene, og hvor det kommer mest nedbør mandag.

Tirsdag og resten av uken vil lavtrykk passere sør for oss, noe som opprettholder sørøstlige vinder og perioder med snø østafjells.

Det blåser opp til storm i helgen

Et solid høytrykk i øst og et stormsenter i vest setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med kuling og opp i storm sør i landet i helgen.

Et stormsenter vil komme inn mot Island i helgen, samtidig som et solid høytrykk bygger seg opp over Russland øst av Baltikum. Dette setter opp sørøstlige vinder over landet vårt, fra deler av Nordland og nordover til Finnmark perioder med sørvestlige vinder. Dette betyr også oppholdsvær over Nord-Norge og Midt-Norge, men fredag spredt regn og snø fra Nordland og nordover til Vest-Finnmark. Vinden vil derimot øke på til kuling utsatte steder,periodevis opp til stiv kuling.

Sør-Norge sør for Stad og Dovre får også økende vind fra sørøstlig retning. Utover søndag økende sørøstlig stiv og sterk kuling, storm vest i fjellet og i utsatte kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. På Vestlandet blir det ellers opphold og perioder med sol, mens områdene østafjells får litt snø av og til.

Bildet under viser værsituasjonen de neste dagene, med kampen mellom høytrykk i øst og lavtrykk i vest. Søndag blåser det opp til storm sør i landet.

 

Mye snø og kraftig vind på vei

To kraftige lavtrykk vil passere sør for oss denne uken, noe som gir mye snø og vind østafjells de neste dagene.

Lavtrykket som nyttårsaften gav snø østafjells, ligger mandag formiddag over nordlige deler av Vestlandet. Lavtrykket svekkes videre nordøstover og vil etterhvert gi oppholdsvær østafjells, men snø som brer seg nordover til deler av Nordland. Områdene vest for fjellene i Sør-Norge får bygervær. Troms og Finnmark, samt nordlige deler av Nordland får fremdeles oppholdsvær 1. nyttårsdag.

I morgen tirsdag blir det mye fint vær østafjells samt opphold lengs nord i landet, mens områdene fra Veslandet til Nordland fremdeles får byger.

Onsdag til fredag er det derimot to kraftige lavtrykk som vil komme inn sør for oss. Det første passerer over Tyskebukta/Danmark onsdag, og det andre fredag. Dermed blir det overgang til snø og nordøstlig kuling østafjells, mens det blir bedring i været vest i landet. Nedbørmengder og vind er avhenging av hvor langt nord lavtrykkene går, men foreløbig er det onsdag det ventes mest nedbør og kraftigst vind. Da kan det komme 20-30 cm snø over deler av Agder og områdene nordøstover til Oslofjorden, mest i de ytre strøkene og noen mil inn fra kysten. Samtidig øker vinden på til nordøstlig stiv kuling utsatte steder. Torsdag fortsetter det å snø, mens fredag blir det etterhvert opphold igjen.

Onsdagsværet er illustrert i kartet under.