hits

Blogg

Strålende vær sør i landet i helgen, mye snø og kraftig vind i nord.

Et høytrykk passerer over Sør-Norge i helgen med kaldt og fint vær, mens et kraftig lavtrykk vil komme inn mot Finnmark og Troms med kuling og snø til Nord-Norge.

FREDAG

Det blir en fin start på helgen i Sør-Norge med pent vær fredag, men det vil fremdeles blåse godt langs kysten av Agder og sør i Rogaland med østlig opp i stiv og sterk kuling. I Trøndelag vil det derimot skye til utover ettermiddagen og det ventes lokalt kraftig vind også her med østlig og sørøsltig opp i stiv kuling.

I Nord-Norge er det kun de ytre strøkene av Finnmark som kan få enkelte snøbyger om formiddagen med nordlig opp i frisk bris i øst, før det blir forbigående opphold utover dagen i disse områdene. Ellers i Nord-Norge starter fredagen med klart til lettskyet pent vær, men utover ettermiddagen tilskyende i hele Nord-Norge med litt snø fra nordlige deler av Vesterålen/Ofoten og nordover i Troms og ytre strøk av Finnmark, samt økende sørvestlig opp i kuling utsatte steder. Det blir fremdeles opphold på Vidda og lenger sør i Nordland.

LØRDAG og SØNDAG

Lørdag og søndag fremdeles mye fint vær sør i landet og vinden avtar. Det blir kaldt, særlig nattestid med temperaturer ned mot 10 minusgrader også i de ytre strøkene østafjells, og flere minusgrader i de ytre strøkene også i vest. Nord i Trøndelag blir det derimot perioder med snø lørdag som trekker sørover til omtrent Sognefjorden søndag, og vinden kan komme opp i sørvestlig kuling fra Stad og nordover lørdag.

I Nord-Norge blir det skikkelig ruskete i helgen. Det ventes perioder med snø som går over til snøbyger i hele området, men temperaturene stiger forbigående lørdag og nedbøren kan gå over til regn i de ytre strøkene denne dagene. I Nordland blir det mye nedbør fra lørdag kveld, lokalt kan det komme 50-70 mm i helgen. I tillegg vil det blåse kraftig med sørvestlig og nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder, kan hende kortvarig liten storm i deler av Troms/sørvest i Finnmark/nord i Nordland søndag. Detaljene er noe usikre, avhengig av plasseringen av lavtrykket som da nærmer seg kysten.

Under vises akkumulert nedbør frem til søndag kveld.

 

 

Mye fint vær i landet neste uke

Mandag blir det en del dårlig vær både sør i landet og lengst nord med snø nord i Finnmark og sludd og snø øst i Sør-Norge. Men i perioden tirsdag til fredag vil et høytrykk fra nord bygges over Norge og det blir overgang til veldig mye pent vær.

Det dårligste været vil bli i kyst- og fjordstrøk av Øst-Finnmark som vil få pålandsvind fra nordøst og snøbyger, men i resten av landet mye sol. Temperaturene vil ikke bli høye for det er kalde luftmasser fra nord og nordøst som kommer innover landet igjen. Men solen begynner å varme godt igjen på denne tiden av året så på dagtid blir temperaturene bli brukbare med noen få plussgrader til noen få minusgrader i lavlandet i Sør-Norge, noe kaldere i Nord-Norge, frem til torsdag.

Finvær ventes å bygge over Skandinavia igjen utover i uken, Kartene viser forventet vær fredag fra to forskjellige værmodeller, begge gir høytrykk.

Fredag kan veldig kalde luftmasser komme inn over store deler av Sør-Norge og selv i kystbyene på Østlandet kan temperaturene slite med å komme over 0 grader på dagtid! Disse kalde luftmassene blir trolig liggende til lørdag eller søndag.

Mer snø på vei i sør, fint i nord

Snøværet er i ferd med å gi seg østafjells, men mer snø ventes inn over Sør-Norge de neste dagene.

Tirsdag
Tirsdag er det kun litt spredt snø østafjells og i indre strøk nord i Trøndelag og på Helgeland. Resten av landet har oppholdsvær. På store deler av Vestlandet og nordover i landet er det mye fint vær, mens deler av Nordland og nord i Trøndelag har mer skyer. 

De neste dagene
Nord i landet blir det lite nedbør også de kommende dagene. Høytrykksrygg holder stand i øst, noe som gir opphold og perioder med sol, og det holder seg kaldt. I perioder vil det være mer skyer i Øst-Finnmark og i Nordland.

Trøndelag får også lite nedbør de kommende dagene, mens et kraftig nedbørområde nord i England og over deler av Skottland trekker nordover mot Sør-Norge. Det vil skyet til også på Vestlandet, og fra natt til onsdag spredt snø/sludd over Sør-Norge. Torsdag er det områdene østafjells som får mest snø, mens det kun blir noen spredte snøbyger fredag og lørdag.

Bildet under viser nedbøren over Skottland/N-England tirsdag, som skal flytte seg nordover.

Snøvær østafjells

Det har kommet noen cm snø på Sørlandet det siste døgnet, og det skal fortsette å snø utover dagen.

Et lite lavtrykk ligger mandag formiddag sør i Nordsjøen, og flytter seg sakte nordover vest av Danmark og svekkes utover dagen. Det snør litt over deler av Sørlandet, og nedbøren øker på utover dagen fra sørlige deler av Rogaland, østover på Sørlandet samt videre nordøstover til Østlandet. Det kan komme 10-15 cm snø i ytre strøk av Agder frem mot tirsdag morgen. Samtidig øker vinden på til østlig og sørøstlig stiv og sterk kuling utsatte steder.

Tirsdag gir snøværet seg i  Vest-Agder og etterhvert lenger øst på Sørlandet, og vinden avtar litt til østlig frisk bris eller liten kuling. Det fortsetter derimot med snø på Østlandet og sørøst i Langfjella, lokalt opp mot 5-10 cm.

Bildet under viser nedbøren i øyeblikket mandag formiddag (grønt), og det ventes frem til tirsdag morgen (blått).

 

 

Snøværet fortsetter, men noen får strålende sol de neste dagene

Et nedbørområde blir liggende over Nordland og Trøndelag de neste dagene, noe som gir perioder med snø og kuling i disse områdene.

Torsdag til lørdag vil en frontsone med snø ligge over deler av Nordland og Trøndelag, før nedbøren søndag til mandag trekker sørover i Sør-Norge. Høytrykk forsterker seg samtidig over nordlige deler av Skandinavia.

Dermed ventes det perioder med snø i Nordland fra omtrent Lofoten/Bodø og sørover fra tordag til lørdag, samt over nordlige deler av Trøndelag. Fredag kan det komme 20-30 cm i Ytre Namdalen, og lørdag 15-20 cm på Helgeland. Søndag flytter snøværet seg sørover i Trøndelag og til Nordmøre og Romsdalen med lokalt 15-25 cm, og det blir opphold i Nordland. Samtidig vil det blåse sørøstlig opp i kuling.

Områdene som får nedbør frem til søndag er vist i blått under.

Lenger sørover i Sør-Norge blir det noen dager med oppholdsvær og skiftende skydekke, men østafjells spredt snø, særlig på indre strøk av Østlandet. Mandag spredt snø også på Vestlandet.

Høytrykk forsterker seg samtidig nord i Skandinavia, noe som gir mye fint vær lengst nord i landet, men kyst- og fjordstrøkene av Finnmark får i perioder mer skyet vær og noen snøbyger. Det vil derimot blåse kraftig utsatte steder med sørøstlig opp i stiv kuling fra Nordland til Vest-Finnmark.

Polart lavtrykk med kraftige snøbyger i nord

Et polart lavtrykk nærmer seg kysten i nord med snø- og haglbyger, samt vind opp i kuling.

Onsdag morgen ligger et polart lavtrykk nord av Kolahalvøya, og det neste døgnet skal lavtrykket flytte seg sakte sørvestover. Onsdag kveld til torsdag morgen trekker det inn over land, trolig vest av Murmansk og øst av Kirkenes.

Lavtrykket vil fra onsdag kveld til torsdag formiddag kunne gi noen kraftige snø- og haglbyger, samt nordvestlig og nordøstlig vind opp lokalt opp i stiv kuling i kyst- og fjordstrøkene av Finnmark, men roligere vind over Varangerhalvøya. Utover ettermiddagen torsdag er det kun helt i ytre strøk av Finnmark at det fremdeles ventes noen snøbyger, og vinden avtar. Ellers i Nord-Norge blir det opphold og perioder med pent vær.

Bildet under viser hvor lavtrykket og nedbøren er onsdag morgen.

En gammel front gir også litt snø og snøbyger i Midt-Norge onsdag og torsdag, ellers opphold og perioder med sol også i sørlige deler av landet.

Surt og kaldt i nord, snøvær på vei i sør

Temperaturene synker i Finnmark det neste døgnet, og kraftig vind gjør det skikkelig surt. I sør er det snøvær på vei.

Tirsdag formiddag er det plussgrader i ytre strøk av Finnmark, men temperaturene skal synke gradvis i dag og natt til onsdag. Onsdag morgen vil det dermed være 5-10 minusgrader flere steder i ytre strøk og 15-25 minusgrader i indre strøk. Samtidig skal vinden øke på. Fra tirsdag kveld økende sørøstlig og sørlig stiv og sterk kuling, og den kraftige vinden holder stand utover onsdag. Dermed vil det bli skikkelig surt og kaldt, da den effektive temperaturen synker ytterligere 10 grader.

Samtidig holder det seg relativt kaldt sør i landet. Det ventes spredt snø vest i landet fra tirsdag kveld og utover onsdag, men ikke de store mengdene. Natt til torsdag kommer det et nytt nedbørområde inn fra vest med kraftigere snøfall over Vestlandet, men nedbøren går over til regn i ytre strøk.

 

Høytrykket trekker østover, og stormsenter kan utvikle seg i vest

Høytrykket svekkes over Skandinavia de neste dagene, og lavtrykk sender inn litt spredt snø vest i landet. Fredag kan et stormsenter utvikle seg i havet vest for oss.

Tirsdag til torsdag vil høytrykket svekkes over Skandinavia, samtidig som det forsterker seg over Russland. Lavtrykk vil komme inn nord av Island og inn over Spitsbergen, med fronter som av og til trekker inn over vestlige deler av landet. Dermed blir det litt spredt snø av og til fra Vestlandet og nordover til Vest-Finnmark, mens områdene østafjells og grensetrakene nordover får oppholdsvær og fremdeles lave temperaturer.

Fredag kan et stormsenter utvikle seg i Nordsjøen og flytte seg nordover i Norskehavet. Dersom dette skjer vil mildere luft komme inn over hele Sør-Norge med økende sørøstlig kuling og opp i storm utsatte steder i Sør-Norge. Det blir da i tilfelle overgang til snø over hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre, tildels regn i ytre strøk av Vestlandet. Fra omtrent Stad og nordover blir det også økende vind opp i kuling utsatte steder, men ellers oppholdsvær.

Bildet under viser lavtrykket fredag.

 

Kaldt vintervær i Sør-Norge til midten av neste uke

Det har vært en strålende helg med mye sol og rikelig tilgang på puddersnø i det meste av landet.

I neste uke blir været noe dårligere i de vestlige og nordlige deler av landet, men i store deler av Sør-Norge blir det fortsatt en god del sol og lave temperaturer. Dette skyldes at høytrykket holder stand over de sørlige, og særlige sørøstlige deler av landet første del av uken. Vestlige og nordlige deler av landet vil ligge i ytterkanten av høytrykket og få mer vind og noe mer skyer. Forøvrig kan det trolig bli noe mer skyer også på Østlandet på tirsdag.

Høytrykket holder fortsatt stand på tirsdag.

Fra torsdag vil det mest sannsynlig gå mot dårligere vær i hele Sør-Norge da fronter ventes inn mot landsdelen fra vest, og høytrykket har svekket seg.

Kraftige lavtrykk vil gi kuling, storm og mye snø til Sør-Norge den kommende uken

Flere kraftige lavtrykk og stormsentre vil komme inn sør av Island og inn i sørlige deler av Norskehavet den kommende uken.

Allerede mandag vil vinden og nedbøren øke på over Sør-Norge. Det ventes perioder med sørøstlig og sørvestlig kuling mandag og utover i uken, Vestlandet kan få korte perioder med storm. Samtidig vil noe mildere luft komme inn over landsdelen med snø som går over til regn i ytre strøk av Vestlandet og Sørlandet.

Kartet under viser nedbørmengder som ventes de neste dagene. Det er Vestlandet sør for Stad som får mest nedbør, og her kan det totalt kan det komme 50-100 mm mm nedbør frem mot onsdag/torsdag, som snø/sludd i indre og høyereliggende strøk.

Nord-Norge får også økende sørøstlig kuling grunnet de kraftige lavtrykkene i sør. Uken starter derimot med oppholdsvær, men fra onsdag snø på Helgeland som brer seg nordover i grensetrakene av Troms og øst i Finnmark torsdag.

Fredag og inn i helgen ser det derimot ut til at Sør-Norge får forbigående mye fint vintervær, og det samme gjelder de to nordligste fylkene våre. Nordland ser derimot ut til å få peridoer med snø i helgen.

Kraftig snøvær østafjells

Lørdag morgen snør det kraftig over områdene østafjells, og det fortsetter utover dagen.

Det har kommet 20-30 cm med snø flere steder i Telemark og Agder fra fredag kveld til lørdag morgen. Og lørdag fortsetter det med snø, tildels regn noen steder langs kysten. Nye 20-30 mm nedbør ventes frem til lørdag kveld. Natt til søndag vil snøværet etterhvert gi seg.

Snøbyger ventes også over deler av ytre strøk av Rogaland, samt spredt snø generelt over områdene østafjells lørdag. Ellers i landet opphold og mye fint og kaldt vintervær.

Snøvær på Vestlandet fredag, og mye snø på vei mot Sørlandet

Fredag morgen snør det på deler av Vestlandet, og snøværet holder frem utover dagen.

Et bygeværsområde ligger fredag morgen langs kysten av Vestlandet, og det snør kraftig i ytre og midtre strøk fra omtrent Sognefjorden og sørover. Temperaturene ligger fra 1-2 plussgrader og ned til 2-4 minusgrader noen mil inn i landet. Nord for Sognefjorden og lengst sør i Rogaland er det kun enkelte spredte byger.

Nedbøren trekker også videre østover, men det er mindre snømengder som treffer fjellområdene og områdene østafjells. I de ytre strøkene av Vestlandet vil det fortsette med snøbyger utover dagen. Temperaturen stiger samtidig litt, noe som betyr at nedbøren kan gå over til sludd/regn langs kysten.

Fredag kveld og natt til lørdag vil bygene gi seg, og utover lørdag og søndag blir det strålende vintervær med mye sol og temperaturer rundt pluss minus 0 grader.

Da er det derimot områdene østafjells som får snø. Allerede fra sent fredag og natt til lørdag øker snømengdene på over deler av Sørlandet og sørvest på Østlandet. Fra fredag kveld til lørdag kveld kan det komme opp mot 50-60 mm nedbør i ytre strøk av Agder og Telemark samt noen mil inn fra kysten.

Sol og kald vinterhelg i vente

Lavtrykkene sør i Norskehavet svekkes de neste dagene, samtidig som et høytrykk forsterker seg over Sibir. I løpet av helgen vil en svak høytrykksrygg bygge seg opp over Skandinavia. Kald øst- og sørøstlig vind fra Russland vil de neste dagene strømme inn over Skandinavia med fallende temperaturer. Samtidig vil skyene over Østlandet gradvis løse seg opp og fra fredag eller lørdag blir det stort sett pent og kaldt vær i nesten hele landet. Kulden vil først komme til Nord-Norge med temperaturer ned til 30 minusgrader over innlandet, men fra fredag vil også nordlige deler av Østlandet oppleve temperaturer ned til 20 minusgrader og inn i helgen trolig 25 minusgrader mange steder. Oslo-området vil trolig få temperaturer ned til 10-15 minusgrader. Med all nysnøen som har falt i løpet av de siste dagene, kan det derfor bli en flott skihelg i nesten hele landet - og kanskje aller finest på Østlandet. Likevel må en huske å kle seg godt, for på denne tiden av året er det ikke mye varme i sola! Eneste unntaket fra dette flotte vinterværet er Sørlandet og kystområdene sør på Vestlandet som kan få en mer skyet værtype med enkelte snøbyger.

Denne fine og kalde vinterhelgen ser dessverre ikke ut til å bli langvarig. Allerede fra mandag vil trolig lavtrykk og varmere luftmasser komme inn mot Vestlandet med snø som går over til regn og kuling langs kysten. Sjansene er store for at denne væromleggingen vil bre seg videre inn over Østlandet i løpet av mandag eller tirsdag. 

Snøstorm og mye snø i starten på neste uke, og snøværet holder frem

Vinden øker på allerede i morgen i Sør-Norge, i helgen opp til storm og etterhvert mye snø fra vest.

Et stormsenter vil komme inn mot Island de neste dagene, mandag ligger det nord av Færøyene og vil svekkes. Samtidig flytter høytrykket seg østover i Russland og svekkes. Dermed blir det noen dager med mye vind i hele landet, og kraftigst vind ventes i Sør-Norge søndag til mandag.

I Nord-Norge blir oppholdsvær i helgen og utover i neste uke. Vinden øker derimot på til stiv kuling utsatte steder i perioder.

Sør-Norge får også økende vind, allerede lørdag perioder med kuling, og søndag midt på dagen økende til storm i utsatte kyst- og fjordstrøk av Vestlandet, etterhvert også i fjellet. Nord på Vestlandet kan vinden søndag kveld til mandag komme opp i full og kan hende kortvarig sterk storm.

Når det gjelder nedbøren, så blir det opphold i vest i helgen, mens områdene østafjells får litt spredt snø. Søndag kveld til mandag vil derimot et nedbørområde komme inn fra vest med 30-50 mm nedbør både sør på Østlandet, på Sørlandet og på deler av Vestlandet frem mot tirsdag morgen. I ytre strøk av Vestlandet vil nedbøren komme som regn. 

Under vises lavtrykket mandag kveld nord av Færøyene, og hvor det kommer mest nedbør mandag.

Tirsdag og resten av uken vil lavtrykk passere sør for oss, noe som opprettholder sørøstlige vinder og perioder med snø østafjells.

Det blåser opp til storm i helgen

Et solid høytrykk i øst og et stormsenter i vest setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med kuling og opp i storm sør i landet i helgen.

Et stormsenter vil komme inn mot Island i helgen, samtidig som et solid høytrykk bygger seg opp over Russland øst av Baltikum. Dette setter opp sørøstlige vinder over landet vårt, fra deler av Nordland og nordover til Finnmark perioder med sørvestlige vinder. Dette betyr også oppholdsvær over Nord-Norge og Midt-Norge, men fredag spredt regn og snø fra Nordland og nordover til Vest-Finnmark. Vinden vil derimot øke på til kuling utsatte steder,periodevis opp til stiv kuling.

Sør-Norge sør for Stad og Dovre får også økende vind fra sørøstlig retning. Utover søndag økende sørøstlig stiv og sterk kuling, storm vest i fjellet og i utsatte kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. På Vestlandet blir det ellers opphold og perioder med sol, mens områdene østafjells får litt snø av og til.

Bildet under viser værsituasjonen de neste dagene, med kampen mellom høytrykk i øst og lavtrykk i vest. Søndag blåser det opp til storm sør i landet.

 

Mye snø og kraftig vind på vei

To kraftige lavtrykk vil passere sør for oss denne uken, noe som gir mye snø og vind østafjells de neste dagene.

Lavtrykket som nyttårsaften gav snø østafjells, ligger mandag formiddag over nordlige deler av Vestlandet. Lavtrykket svekkes videre nordøstover og vil etterhvert gi oppholdsvær østafjells, men snø som brer seg nordover til deler av Nordland. Områdene vest for fjellene i Sør-Norge får bygervær. Troms og Finnmark, samt nordlige deler av Nordland får fremdeles oppholdsvær 1. nyttårsdag.

I morgen tirsdag blir det mye fint vær østafjells samt opphold lengs nord i landet, mens områdene fra Veslandet til Nordland fremdeles får byger.

Onsdag til fredag er det derimot to kraftige lavtrykk som vil komme inn sør for oss. Det første passerer over Tyskebukta/Danmark onsdag, og det andre fredag. Dermed blir det overgang til snø og nordøstlig kuling østafjells, mens det blir bedring i været vest i landet. Nedbørmengder og vind er avhenging av hvor langt nord lavtrykkene går, men foreløbig er det onsdag det ventes mest nedbør og kraftigst vind. Da kan det komme 20-30 cm snø over deler av Agder og områdene nordøstover til Oslofjorden, mest i de ytre strøkene og noen mil inn fra kysten. Samtidig øker vinden på til nordøstlig stiv kuling utsatte steder. Torsdag fortsetter det å snø, mens fredag blir det etterhvert opphold igjen.

Onsdagsværet er illustrert i kartet under.

 

Rakettværet

Nyttårsaftenen nærmer seg og mange har nok tenkt å starte 2018 utendørs, så her kommer en oppdatering av værforholdene på årets siste dag.

Nord-Norge er landsdelen som får det beste været nyttårsaftenen. Muligheten er der for enkelte snøbyger i grensetraktene av Nordland, ellers ventes fralandsvind og oppholdsvær. Stort sett rolige vindforhold med bris mellom sør og sørøst, men i Varanger kan vinden søndag kveld øke opp i sørlig liten kuling. Temperaturene er ventet å stige litt, men fortsatt en kjølig værtype i hele landsdelen.

Fralandsvinden dominerer også i Midt-Norge. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, men også her kan det kommen noen snøbyger i indre områder. Sørøstlig bris, frisk bris i utsatte områder av Trøndelag og den kjølige værtypen ventes å holde stand ut året.

Et lavtrykk som trekker østover Skagerrak og innover sørlige deler av Sverige vil sende nedbør innover områdene sør for Stad og Dovre. Dagen starter med sludd og snø i hele landsdelen, men for mange vil nedbøren avta iløpet av ettermiddagen ettersom lavtrykket klarerer østover og til kvelden ventes kun nedbør i de sørligste områdene (se bilde under). Vinden vil øke opp i sørvest liten kuling på kysten av Sørlandet i løpet av kvelden, ellers rolige vindforhold. Litt stigende temperaturer, men mildværet holder seg unna.

Grafikken over viser prognosen for midnatt. Grønt felt viser nedbør og grått felt viser skyer.

Stormfull 2. juledag

Uvær skapte store utfordringer for utfartsdagene i Sør-Norge i forkant av julen, men nå ser det ut til at ett nytt uvær vil lage vel så vanskelige kjøreforhold 2. juledag - en dag mange kanskje skal ned fra fjellet igjen.

Ett lavtrykk med en litt uvanlig bane er kilden til dette, det kommer faktisk ganske rett sør fra og vil 2. juledag gå innover Vestlandet mens det forsterker seg.

Først gir det sørlig kuling innover Sør- og Østlandet, samt nordøstlig kuling ved kysten av Møre og Romsdal. Etter hvert som lavtrykket går innover Vestlandet vil vindretningen endre seg, samt at vinden øker på Vestlandet sør for Stad med mulighet for liten storm til kvelden fra en vest-nordlig retning. Om formiddagen vil vinden gå over på en vet-sørvestlig retning på Sør- og Østlandet og da er det ventet sterk kuling med mulighet for lokalt liten storm om ettermiddagen.

I fjellet vil vinden endre seg i løpet av dagen for de forskjellige områdene. I nord mest vind først på dagen, østlig kuling - bedre senere på dagen. I sør først sørlig vind som ikke er så kraftig (frisk bris), men etter hvert økende vestlig vind og fra ettermiddagen sterk kuling og kanskje liten storm utsatte steder.

Her ser man hvordan lavtrykket flytter seg i løpet av dagen og dermed hvordan vinden vil endre seg. MEN det er viktig og merke seg at nøyaktig posisjon og styrke på lavtrykket er veldig avgjørende for hvilken vindretning og styrke man kan få i de forskjellige delene av landet. En ørliten endring på disse to posisjon eller styrke kan føre til ganske andre vindforhold lokalt.


I tillegg til vinden er det også ventet en god porsjon nedbør for noen områder. På lillejulaften fikk ett uvanlig mildt vær over Sør-Norge med regn langt opp i fjellsidene, men en vesentlig forskjell denne gangen er at været nå er mer vinterlig. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og de nordlige delene av Østlandet får stort sett nedbør i form av snø, men trolig sludd først på dagen på Nordvestlandet. I områdene lengre sør starter dagen med en snøgrense på 600-1000 meter - høyest i Agder, men så synker den gradvis og da først i vest. Til kvelden er det dermed ventet snø i indre og høyereliggende strøk og med regn stort sett bare under 200-400 meter i ytre strøk.

Det er ventet 20-30 mm på 24 timer over ett større område. Lokalt kan det komme opp i 40-50 mm og da er det Hordaland, Rogaland og nordlige deler av Østlandet som er mest utsatt for denne type verdier.

Dette er hvordan man forventet at nedbøren vil fordele seg over Sør-Norge i løpet av 2. juledag. Man ser tydelig at det er Hordaland og Rogaland som kan forventet seg mest nedbør med lokalt 30-50 mm. Et maksimum ser vi også nord på Østlandet, her kan det lokalt komme 20-40 mm i løpet av døgnet.

 

Nå trengs påfyll av snø til romjulen

Ekstremværet Birk som herjet på Vestlandet fredag kveld til lørdag kveld gav ikke bare voldsomme nedbørmengder. Temperaturene var også særdeles høye for årstiden. Så høyt som Finse på 1222 moh. kom mye av nedbøren som regn! Dette innebærer at skiforholdene i Sør-Norge har blitt særdeles dårlige. I de lavereliggende fjellområdene, for ikke å snakke om i lavlandet, har mye eller alt av snø smeltet vekk.

Når det nå blir kaldere igjen så blir det knallharde snøforhold i fjellet og lite fristende å bevege seg ut både på ski og akebrett. Det eneste som kan redde skiforholdene for de som skal på hytten i romjulen er at det kommer nysnø og legger seg som et fint teppe oppå "betongsnøen". Heldigvis ser ikke det ut til å bli et problem, vi venter nemlig flere lavtrykk i neste uke som vil gi en del snø i fjellet. Dermed kan det bli brukbare skiforhold igjen litt ut i neste uke.

 

Kartet viser akkumult nedbør fra julaften og frem til og med onsdag. I fjellet vil omtrent all nedbør komme som snø slik at vestlige fjellområder kan få opp mot 1m med snø (1 mm nedbør = 1 cm snø). I mer østlige fjellområder kan det komme 20-40 cm med snø.

Lavtrykk fra sørvest inn over Sør-Norge i julen og romjulen

Det er ingen tegn til at vi skal få overgang til noe stabilt vinterlig vær i Sør-Norge i julen eller romjulen.

Lavtrykkene ventes å komme fra vest og sørvest inn over Sør-Norge. Det betyr fortsatt lengre perioder med nedbør på Vestlandet og at det også blir mer nedbør på Sørlandet og Østlandet igjen. Heldigvis vil temperaturene synke noe igjen slik at det meste av nedbør vil komme som snø i fjellet og også i indre strøk Østafjells.

Lavtrykkk mot Sør-Norge i romjulen, over viser  utsiktene for 2. juledag.

Mye snø på vei, så kaldt og fint vintervær

Et lavtrykk nord i Skandinavia gir snø og kuling til Finnmark og Troms det neste døgnet, mens et lavtrykksområde kommer inn over Sør-Norge med snø og sørlig kuling de neste par dagene. Så blir det fint og kaldt.

Tirsdag formiddag ligger et lavtrykk nær Gotland og gir kraftig snø og nordlig opp til kuling over sørlige deler av Sverige. Dette lavtrykket flytter seg nordover i Finland det neste døgnet og gir snø øst i Finnmark fra natt til onsdag, utover onsdag snø også vest i Finnmark og i Troms med økende nordøstlig opp til stiv kuling som dreier nordvestlig. Totalt kan det komme 20-30 cm snø fra omtrent Alta og sørvestover til Lyngen. Nord i Nordland kun enkelte snøbyger. Nedbøren gir seg utover torsdag.

Midt-Norge får også noen snøbyger de neste par dagene, mens områdene sør for Stad og Dovre får snø som brer seg nord og østover fra tidlig onsdag morgen, med nedbør tildels som regn i de ytre strøkene. Samtidig øker vinden opp til kuling utsatte steder, kraftigst vind opp til stiv kuling i Hordaland, Sogn og Fjordane, og det er også her det kommer mest nedbør opp mot 20-30 mm. Sent onsdag kveld og natt til torsdag nytt nedbørområde inn over Sør-Norge og i løpet av torsdag er det Sørlandet som får mest nedbør med 30-40 mm nedbør øst i Agder og sørvest i Telemark.

Fredag og i helgen blir det mye fint og kaldt vær i hele landet.

Bildet under viser nedbøren som kommer inn onsdag både i nord og i sør.

Uvær i vest

Flere lavtrykk hamrer løs på Vestlandet de neste dagene og pøser på med store mengder nedbør og etter hvert vind av storm styrke. 

Svært vått tirsdag-fredag
Et lavtrykk ligger allerede over Sør-Norge og gir en svært våt tirsdag på deler av Vestlandet. Et nytt lavtrykk i Nordsjøen sender inn mer nedbør på onsdag og torsdag og bidrar til at nedbørsmengdene øker ytterligere. Det er ikke utenkelig at det totalt kommer opp mot 200 mm lokalt de våteste stedene på Vestlandet fra tirsdag morgen til fredag morgen, som f.eks. indre strøk av Hordaland og nordlige Rogaland. I disse ormådene er derfor også rasfaren stor. 

Lavtrykket gir langt mindre nedbør på Sør- og Østlandet. Det er ventet temperaturer rundt 0 grader ved bakken på Østlandet gjennom det meste av onsdag, samtidig som temperaturen i høyden øker betydelig. Dette betyr at nedbøren som kommer gjerne kan falle som regn, og raskt fryse til is når den treffer bakken, såkalt underkjølt regn. Dette kan føre til svært vanskelige kjøreforhold på Østlandet, særlig rundt Oslofjorden og et stykke nord for Oslo, utover onsdag. Vanskelige kjøreforhold er også ventet i fjellstrøkene i Sør-Norge, der vi venter regn opp til 1000-1200 m. 

Lenger nord i landet vil det fortsette med snøbyger og nordvestlig vind på onsdag, men bygene avtar på torsdag. Etter hvert vil nedbørsområdet fra sør trekke nord til Nordland og gi sludd og regn her. 

Nedbørsmengder fra tirsdag morgen til fredag morgen.

Storm på fredag
På fredag har lavtrykket som gir de store nedbørsmengdene trekt inn over Sør-Norge. Samtidig har et nokså kraftig høytrykk bygget seg opp vest for Storbritannia, og denne kombinasjonen av høytrykk i vest og lavtrykk lenger øst, gir en kraftig nordavind. Over De britiske øyene gir dette svært kraftig vind, trolig sterk storm og kanskje orkan, og britene har derfor gitt uværet navnet Caroline. Fullt så kraftig vind blir det ikke her til lands, men Vestlandet kan likevel vente seg nordvestlig vind opp i liten til full storm langs det meste av kysten på fredag. Vinden vil trolig ikke bli så kraftig i fjellet eller på Sør- og Østlandet. Lavtrykket gir nordover i landet en sørøstlig kuling, og her blir det stort sett oppholdsvær. 

Vinterværet opprettholdes i starten på desember

Høytrykk blir liggende sørvest for landet vårt i tiden fremover, noe som dirigerer lavtrykkene i en nordlig bane inn over Skandinavia.

Høytrykket sørvest for oss blir liggende relativt langt nord i Atlanteren eller nord på kontinentet i dagene fremover. Dermed vil lavtrykkene fra vest ta en nordlig bane inn i Norskehavet, noe som sender sludd og snø inn over vestlige og nordlige deler av landet. Områdene østafjells blir i lange perioder liggende i lé og får mye pent vær, og det samme gjelder områdene øst i Finnmark.

Lavtrykkene tar derimot med seg noe mildere luft inn over Sør-Norge i perioder, noe som betyr at de ytre strøkene av Vestlandet for eksempel får nedbør som regn av og til. Typisk for denne situasjonen er også at det kalde og klare været både øst i Finnmark og i nordlige fjell- og dalstrøk i Sør-Norge gir lave temperaturer ned mot 20-30 minusgrader noen dager, mens andre dager vil det være skyet eller mildere luft fra sør innover området, og temperaturene kan stige betydelig til 10 eller få minusgrader.

Helgeværet

Denne helgen er ingen unntak. Lavtrykk i Norskehavet og Barentshavet gir snø- og snøbyger i Nord-Norge og Trøndelag fredag og lørdag med kuling og opp til storm i nord, mens Vestlandet etterhvert får regn i lavlandet. Søndag ventes det sludd- og snøbyger fra Vest-Finnmark til Vestlandet. Områdene østafjells og øst i Finnmark får oppholdsvær. 

Søndag ser situasjonen slik ut, med snøbyger og nordvestlig opp til kuling i vest, men opphold i øst.

Neste uke

Neste uke starter også med sludd, snø og snøbyger i vest, fremdeles med opphold i øst. Fra midten av uken vil derimot et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet med forbigående mildvær og regn i Sør-Norge og Midt-Norge.

 

 

 

Snøvær på vei inn over Sør-Norge

Et lavtrykk sør av Shetland flytter seg raskt sørøstover i Nordsjøen i dag, og sender inn sludd og snø over de sørligste delene av landet.

Mandag morgen er det tørt og kaldt vær østafjells og i i Midt-Norge, med temperaturer ned mot 15-20 minusgrader. Folldal Fredheim er kaldest i landet med 21.2 minusgrader. Kaldt også i indre strøk av Nord-Norge og i store deler av Finnmark, med 5-8 minusgrader flere steder, 10-15 minusgrader på Finnmarksvidda. Ellers går det regnbyger i ytre strøk av Troms og Nordland, nedbør som sludd og snø i indre og høyereliggende strøk. På Vestlandet sør for Stad er det også spredt regn, men minusgrader i indre strøk gir nedbør som sludd og snø.

Midt på dagen vil derimot et lavtrykk i Nordsjøen sende inn sludd og snø over deler av Rogaland og over Sørlandet, og sent i ettermiddag og i kveld brer snøværet seg østover til Østlandet. Det fortsetter og snø tirsdag på Østlandet og første del av dagen på Sørlandet, mens Vestlandet da får oppholdsvær. Totalt kan det komme 20-40 mm nedbør fra områdene øst i Aust-Agder og Telemark, og østover mot Vestfold og sørøstlige deler av Buskerud. Samtidig vil vinden øke på fra sørøst og øst, tirsdag dreiende nordøstlig med kuling utsatte steder fra Oslofjorden og vestover mot Lindesnes.

Lavtrykket ligger mandag morgen sør av Shetland som bildet under viser. Blått felt indikerer hvor det kommer nedbør mandag og tirsdag.

 

Nå kommer finværet, mens områdene østafjells får mye snø i neste uke

Lavtrykket i Norskehavet svekkes, men et nytt lavtrykk nærmer seg fra nordvest tidlig i neste uke.

Vinden nord og vest i landet avtar de neste par dagene, og det blir etterhvert oppholdsvær på Vestlandet. Dermed ventes det mye fint vær fra Vestlandet og nordover til Nord-Norge utover i neste uke. Et lite lavtrykk vest av Troms vil derimot gi sludd- og snøbyger i ytre strøk fra Lofoten og nordover.

Samtidig vil et lavtrykk komme inn i Nordsjøen fra nordvest mandag og tirsdag. Dermed vil områdene østafjells få snø fra mandag kveld til onsdag morgen, lokalt kan det komme opp mot 20-40 cm snø. Vinden vil samtidig øke på til kuling fra øst og nordøst.

Under vises situasjonen for tirsdag:

Sterk storm i nord, søkkvått i sørvest

Torsdag morgen blåser det storm fra Nord-Trøndelag og nordover i Nordland og Troms, og det har kommet mye regn sør på Vestlandet i natt.

STORMFULLT

Et lavtrykk ligger torsdag morgen nordvest av Stad, og kombinert med høytrykk over Kolahalvøya setter disse systemene opp kraftig østlig og sørøstlig vind over Nord-Norge og deler av Midt-Norge. Det har blåst kraftig i N-Trøndelag, i Nordland og i Troms fra onsdag kveld og frem til torsdag morgen, med sørøstlig liten og full storm på feks Buholmrasa Fyr, Sklinna Fyr og Hekkingen Fyr. Sklinna Fyr har registrert 30 m/s, altså sterk storm. I tillegg observeres det kraftige vindkast i området.

Vinden avtar i Trøndelag utover dagen, mens det skal fortsette å blåse kraftig med sørøstlig storm i Nordland og Troms torsdag. På Helgeland avtar vinden til kvelden, og videre nordover utover natten og fredag morgen. Samtidig øker vinden til sørøstlig storm i Vest-Finnmark fra torsdag kveld.

Vindprognose for torsdag ettermiddag vises under, der lilla er storm.

SØKKVÅTT

Lavtrykket ved Stad og frontsystem over Nordsjøen og Sør-Norge har gitt pålandsvind med mye nedbør over deler av Vestlandet de siste timene. Eik Hove sør i Rogaland har fått 93 mm det siste døgnet, Kvamskogen-Jonshøgdi 77.8 mm og Sauda 77.3 mm, og det meste av nedbøren har kommet siden sent i går kveld.

Det neste døgnet ventes det fremdeles mye nedbør, når en kaldfront passerer over Vestlandet og det går over til bygevær. I deler av Rogaland kan det komme 30-40 mm torsdag, mens nordover i Sunnhordland kan det komme 60-80 mm frem mot fredag morgen.

Nedbørmengder frem mot fredag morgen er vist under.

Full storm flere steder i landet, samt store nedbørmengder på deler av Vestlandet

Kraftige lavtrykk i Nordsjøen kombinert med et lite høytrykk over Nord-Skandinavia dirigerer sørøstlige vinder inn over Nord-Norge, med full storm fra Nordland til Troms det neste døgnet.

Onsdag morgen ligger et lavtrykk i Nordsjøen vest for oss, og det sludder og snør over store deler av Sør-Norge. I ytre strøk av Rogaland er det derimot 4-5 grader og regn. Temperaturene stiger utover dagen, og nedbøren vil gradvis gå over til regn over store deler av Sør-Norge.

Onsdag kveld øker vinden på til sørøstlig full storm i Nordland og fra torsdag morgen i Troms, med kraftige vindkast. Vinden ventes å avta torsdag kveld.

Samtidig vil et lite hissig lavtrykk passerer vest av Sognefjorden sent torsdag ettermiddag. Dette gir økende sørlig og sørvestlig kuling, sent torsdag ettermiddag og kveld opp til storm langs kysten av Hordaland og nordover til Stad, samt utsatte steder i fjellet. Vindprognose for torsdag ettermiddag er vist under, der lilla er storm.

Det ventes i tillegg store nedbørmengder det kommende døgn. Fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag lokalt opp mot 70-120 mm regn fra Sunnhordland og sørover i Rogaland, som illustrert i kartet under.

 

 

 

 

 

Snøvær på vei

Natt til tirsdag kommer en front inn over Sør-Norge fra vest med snø som brer seg østover og nordover.

Mandag er det sludd- og snøbyger fra nordlige deler av Vestlandet og nordover til sørlige deler av Troms, samt spredt snø i Varanger. Tirsdag fortsetter det med snøbyger nord i landet. Et lavtrykk ved Island vil derimot sende en front inn over sørlige deler av landet allerede natt til tirsdag.

Dermed ventes det sludd og snø på Vestlandet og Sørlandet, tirsdag morgen også på Østlandet. Sør på Østlandet tildels regn, og på Sørlandet stigende snøgrense til rundt 400-600 m, og utover ettermiddagen blir det opphold og tildels pent vær. På Vestlandet overgang til regnbyger fra tirsdag morgen, med nedbør som snø over omtrent 500-700 m.

Nedbør tirsdag morgen er illustrert under, der blå farge er regn og grønn/gul er snø.

 

Regn, hagl, sol, snø og kuling - helgen byr på det meste!

Lavtrykk i Norskehavet fredag svekkes sørøstover og inn over Skandinavia gjennom helgen mens et annet lavtrykk intensiveres og
trekker nordover i Østersjøen. Lørdagen byr på fralandsvind, opphold og perioder med sol i Nord-Norge. Unntaket er Helgelandskysten der lavtrykk ligger tett på kysten og kan gi noen regn- og sluddbyger, samt sørøstlig kuling. På søndag kommer et nedbørsområde inn fra sørøst og gir perioder med snø i Finnmark og østlige deler av Troms, forøvrig opphold og perioder med sol. Sørlig til sørøstlig liten kuling i utsatte kyst og fjordstrøk i Finnmark lørdag, litt roligere vindforhold på søndag.

Trøndelag og Vestlandet får for det meste skyet med regn- og haglbyger lørdag, snø over ca 300-500 meter, men på samme måte som i dag kan det nok stedvis komme nedbør som sludd og snø i lavlandet også, spesielt om morgenen. Søndag dreier vinden nordlig og bygene avtar på Vestlandet sør for Stad, med lite eller ingen nedbør i indre områder. Møre og Romsdal vil derimot få lokalt mye nedbør, trolig opp mot 40-50mm i løpet av søndag, snøgrensen varierer lite og dermed vil vi få en god porsjon snø gjennom helgen. Men vær obs på at nordlig liten til stiv kuling og kan hende sterk kuling i fjellet setter en stopper for pudderidyllen.

Sør- og Østlandet blir liggende i le i et vestlig til nordvestlig vindfelt og får dermed opphold og lange perioder med sol. Men pass på,  når det klarner opp i løpet av kvelden og natten synker temperaturene, og fredagsnedbøren vil trolig fryse på i løpet av natten og morgentimene.

 

Bildet viser akkumulert nedbør fredag morgen til mandag morgen, mest nedbør i Møre og Romsdal, snøgrensen blir liggende på 300-500 meter.

Vindprognoser søndag ettermiddag, sterkest vind langs kysten fra Trøndelag til Rogaland, men og stedvis sterk vind i fjellet i Sør-Norge, lange perioder med kuling.

Snø og kuling i dag, kraftig lavtrykk med mildvær og storm nærmer seg

Et lavtrykk over Nord-Skandinavia gir snø og kuling i nord, mens et nytt lavtrykk nærmer seg Island med mildvær, regn og kuling.

I Finnmark er det begynt å snø mandag morgen og det blåser frisk bris til liten kuling utsatte steder. Vinden dreier gradvis på nord og kan komme opp i stiv kuling utsatte steder frem til tirsdag formiddag. Nedbøren øker samtidig på, før det blir oppholdsvær utover tirsdag ettermiddag.

Et kraftig lavtrykk nærmer seg samtidig Island denne mandagen. Lavtrykket dirigerer milde sørlige vinder inn over Sør-Norge og nordover til Nordland, med økende sørøstlig og sørlig kuling i Sør-Norge og i Nordland. Fra i kveld av ventes det stiv og sterk kuling utsatte steder fra Fedje og nordover til Sunnmøre, opp til storm ved Stad. Det blir i tilleg spredt regn/yr på Vestlandet og i Nordland.

Temperaturene stiger, og på deler av Vestlandet blir det mildt med 8-10 grader. Sunnmøre får det særlig mildt med 10-12 grader i fønvind.

Temperaturer tirsdag vises i kartet under, der de høyeste temperaturene ventes i ytre strøk av Sør-Norge, og særlig da på Sunnmøre.

Onsdag til fredag vil nok et kraftig lavtrykk nærme seg fra vest og komme inn i Norskehavet. Dette gir videre vindøkning med sørvestlig storm fra Fedje til Søre Sunnmøre onsdag kveld, torsdag opp til storm i Trøndelag og nordover i Nordland. I tillegg blir det overgang til regn- og haglbyger, lokalt kraftige regn- og haglbyger med synkende snøgrense ned mot 300-500 m fredag.

Vindprognose for onsdag kveld er vist under, der lilla farge er storm.

 

Ruskete uke i vest

Uken starter med en høytrykksrygg som passerer over Sør-Norge mens et lavtrykk i nord vil gi kuling og snøbyger. Høytrykksryggen svekkes relativt raskt, og allerede mandag kveld ventes det økende sørlig kuling langs Vestlandskysten.

Mandagsværet: Høytrykksrygg og rolige vindforhold i sør. Lavtrykk og kuling i nord.

Fra tirsdag vil lavtrykkene trekke nordover i Norskehavet og det vil bli lange perioder med kuling på Vestlandet, Trøndelag og deler av Nordland. På Vestlandet blir det stiv til sterk kuling. I perioder kuling også på Sørlandet.

Værbildet kommende uke. Lavtrykk nær Island og kraftig vind langs kysten i vest. De mørkegule og røde feltene viser sterk kuling.

Til helgen kommer et lavtrykk inn sør av Island. Banen til dette lavtrykket er naturlig nok enda noe usikker, men det kan komme inn mot Vestlandet og gi vind opp i storm styrke. Selv om prognosene er noe usikre så langt frem i tid, kan vi nok med stor sannsynlighet slå fast at vi går får en lengre periode med vindfullt og klassisk høstvær den kommende uken.

Fredag: Det røde feltet viser vind opp i storm på nordvestlandet.

 

Kjølig start på uken

Denne helgen er det flere svake lavtrykk i Norskehavet og sør i Nordsjøen som setter sitt preg på været. Det blir lengre perioder med regn og nedbør som sludd i nord.

 

Mandag vil en svak høytrykksrygg passere over Sør-Norge og gi forbigående litt bedring i været. I forkant av denne høytrykksryggen vil den nordvestlige vinden dra med seg kaldere luftmasser og vi får en kjølig start på uken i Sør-Norge. Særlig gjelder dette områder i indre strøk.

Temperaturene mandag. Den tykke blå linjen markerer 0 grader. Langs kysten viser det lysegule feltet temperaturer mellom 0 og 5 grader.

I nord vil derimot et lavtrykk gi fortsatt snø- og sluddbyger i tillegg til kuling av skiftende retning. Lavtrykket trekker ut i Barentshavet i løpet av tirsdagen og det blir litt lettere vær lengst nord, men fronter tilhørende lavtrykk lenger sør vil komme inn over Nordland etter hvert.

Værsituasjonen mandag. Det grønne feltet er nedbør som regn, det blå nedbør som snø.

Høytrykksryggen i sør er en kortvarig glede. Tirsdag vil et lavtrykk ved Island sende inn en front og gi økende sørlig vind, og nye runder med regn - særlig i vest. Den sørlige vinden drar med seg mildere luftmasser fra sør og vi får et byks i temperaturen fra tirsdag av.

Temperaturer tirsdag. Legg merke til det oransje feltet utenfor Vestlandet som viser temperaturer over 10 grader.

Videre utover i uken er det lavtrykk og fronter i vest som påvirker været. Vestlige deler av landet vil få flere dager med kraftig vind fra tirsdag til torsdag, og inn mot neste helg vil temperaturene kunne synke igjen. Kanskje det er på tide å bytte til vinterdekk om du ikke allerede har gjort det?

Storm

Stormsenter trekker inn i Barentshavet og streifer kysten av Troms og Finnmark i morgen, torsdag.

Tirsdag var det ikke noe tegn til denne stormen i prognosene våre, men onsdag dukket den opp og bør tas på alvor for de som bor i Nord-Norge.

I forkant av stormen får vi en sør-sørvestlig liten og stiv kuling over store deler av Nord-Norge, og det både utsatte steder i fjellet, ved kysten og i fjordene. Om formiddagen blir det forbigående roligere vindforhold i Finnmark, men så nærmer stormen seg fra vest.

Fra formiddagen øker vinden på fra Vesterålen og videre mot Nordkapp og utover ettermiddag og kveld og så videre østover i Finnmark. Det blir stiv og sterk kuling over ett større område, mens den sterkeste vinden er ventet å komme nord i Troms og i Vest-Finnmark. Vinden blåser fra en sørvest-vestlig retning, så både ved kysten og utsatte steder i fjellet er det ventet liten storm med trolig full storm de aller mest utsatte stedene.

I Nordland vil man ikke merke vinden så mye i kyststrøkene med liten til stiv kuling i nord, men i fjellet vil det ruske godt fra seg med opp i sterk kuling utsatte steder.

Vinden roer seg gradvis i løpet av natt til fredag etter hvert som lavtrykket mister sin styrke og trekker innover Novaja Semlja.

Det danske uværet Ingolf

Danskene har navngitt et uvær som er på vei og også vil passere Sør-Norge.

Som nevnt igår så ligger Norge og Skandinavia nå etterhvert i en kald nordavind mellom lavtrykk i øst og høytrykk fra Irland og nordover mot Island. I denne kalde nordavinden er et lavtrykk under utvikling nå i ettermiddag. Dette lavtrykket, som danskene har kalt "Ingolf", vil passere Bergen eller Sognesjøen omkring kl 20 i kveld og bare 6 timer senere gå inn over vestkysten av Sverige. Lavtrykket går med andre ord veldig hurtig sørøstover. I bakkant av Ingolf ventes nokså kraftig nord-nordvestlig vind også her til lands, mest vind blir det trolig langs kysten fra omtrent Boknafjorden til Lindesnes, og da trolig en periode opp i full storm iløpet av sent i kveld og tidlig i natt:


Vind omkring klokken 02 i natt. Selve lavtrykket Ingolf ligger på dette tidspunktet over sørlige Sverige. Et område med full storm langs kysten av sørvestlige Norge er vist med den lyse oransje fargen.

En annen konsekvens av denne nordavinden er at det er ventet vanskelige kjøreforhold i Midt-Norge for søndag grunnet mye bygevær der nedbøren for en stor del vil komme som sludd og snø, i alle fall litt inn fra kysten. Den kalde luftmassen gjør for øvrig sitt til at vinterdekk er å anbefale også i andre deler av Sør-Norge fra nå og utover.

Kjøligere værtype i vente

Det går mot november, og det er derfor helt normalt at temperaturene er synkende. Flere steder i landet har allerede fått oppleve litt vinterkulde og snø, og mer av dette skal det bli fremover.

Mot slutten av denne helgen og inn i tidlig neste uke blir det kjøligere over store deler av landet, og grunnen er hovedsakelig lavtrykksaktivitet i øst og høytrykksaktivitet i vest. Rundt lavtrykk blåser vinden i retning mot klokken, og rundt høytrykk blåser vinden med klokken. Dette gjør at landet vårt stort sett får omkring nord-nordvestavind (se illustrasjonen under).

Strømmen som kommer mot oss er en del av et system som kalles jetstrømmen, og den gjør at kalde luftmasser fra de arktiske områder blir sendt i vår retning. Temperaturene vil derfor synke her hos oss, og kaldest ser det ut til å bli mandag. Makstemperaturen i Bergen er for eksempel ventet å ligge på 4.9 grader, og makstemperaturen i Oslo på rundt 4.4 grader. Dette er 4-6 grader kjøligere enn normalen for disse to byene i slutten av oktober, så nå er det virkelig på tide å finne frem skjerf og votter.

På grunn av at lavtrykksaktivitet i øst og høytrykksaktivitet i vest, vil vinden forsterkes mellom systeme, da de strømmer i samme retning. Kraftig vind er derfor ventet ved kysten av Vestlandet og nordover til Nordland, med kuling, periodevis sterk kuling og periodevis  liten storm ved Sørlandskysten og i fjellet.

Med pålandsvind på kysten er det ventet bygeaktivitet lørdag og søndag, og med kjøligere temperaturer vil det derfor bli snøbyger flere steder. Disse figurene viser i hvilke områder nedbøren er ventet å falle som snø i løpet av dagen i dag, i morgen og søndagen:

Ny runde med nedbør til Sørlandet

Sørlendingene har lagt bak seg en temmelig våt helg med store oversvømmelser i Tvedestrand og langs E18. Heldigvis er det ikke ventet store nedbørsmengder mandag, men et lavtrykk i Nord-Atlanteren vil tirsdag sende inn en front over Sør-Norge som på ny kan gi vanskelige forhold i de flomrammede områdene.

Et høytrykk har lagt over Nord-Norge de siste dagene og dette trekker litt sørøstover det neste døgnet. Fronten som kommer inn fra vest blir liggende og presse mot dette høytrykket, noe som medfører sakte bevegelse østover og potensiale for å legge igjen store nedbørsmengder. Allerede mandag kveld kan man vente seg økende nedbør på Sørlandet, og i løpet av tirsdag morgen sør på Østlandet. Gjennom tirsdagsdøgnet vil det kunne komme 40-60 mm på 24 timer disse områdene. Det røde feltet i figuren under indikerer hvor det er ventet mest nedbør.

Onsdag vil det fortsatt kunne komme noe nedbør på Sørlandet, men fra torsdag får vi et mer klassisk vestavær, slik at det er Vestlandet som tar støyten og Sør- og Østlandet blir liggende i le og til og med får perioder med sol.

Bedre vær Østafjells fra onsdag eller torsdag

Det har definitivt vær mye dårlig vær på Sørlandet og Østlandet i høst. Det skyldes at høytrykkene har holdt seg nord i landet og lavtrykkene fra Atlanterhavet har gått inn i Nordsjøen og innover S-Skandinavia.

Vi har dermed hatt mye sørøstlige og sørlige vinder og veldig lite vestlige og nordlige vinder som jo typisk gir best vær på Sørlandet og Østlandet. Dette ser det derimot ut som det kan bli en endring på fra onsdag eller torsdag i kommende uke. Flere prognoser antyder da at lavtrykkene vil ta en litt mer nordlig bane fra vest og inn i S-Norskehavet.

To prognoser fra to forskjellige værmodeller antyder mer vestlig vindfelt utover i neste uke og dermed bedre vær Østafjells. Kartet er prognoser for torsdag.

I så fall kan det bli noen dager med oppholdsvær, en del sol og stigende dagtemperaturer Østafjells. Naturen kan forhåpentligvis få litt tid på seg til å tørke opp igjen, og det kan bli litt mer fristende å ta seg en tur i skog og mark.

Snøen vil legge seg i sørlige fjellområder

Det fine høstværet er først og fremst forbeholdt trøndere og nordlendinger fremover, slik det faktisk har vært store deler av høsten. Men høytrykket som ligger nord i Skandinavia er også gode nyheter for de som ønsker at snøen skal legge seg i fjellet i Sør-Norge.

Høytrykket vil nemlig bidra med kjølige luftmasser fra øst til Sør-Norge i dagene fremover og når frontene kommer inn fra sørvest og vest med nedbør vil de bli såpass avkjølt av diss luftmassene at snøgrensen blir ganske lav etter hvert.

Søndag må en nok opp i 800-1000 m for å få nedbør som snø, men her kan det komme 10-20 cm med snø i sørøstlige fjellområder. Mandag blir det bare spredt nedbør, men det lille som er ventet kan komme som sludd nord på Østlandet og snø i fjellet. Tirsdag er det derimot gode muligheter for en god del snø i sørlige og vestlige fjellområder. På Vestlandet må en nok trolig opp i omkring 700-1000 m, men i Langfjella ventes snø over 500-700 m. I løpt av tirsdag og natt til onsdag kan det kome 20-30 cm i sørlige fjellområder!

Tirsdag og første del av onsdag er det gode muligheter for et skikkelig snøfall i fjellområdene i Sør-Norge. I kartet viser mm nedbør forventet i form av snø, 1 mm tilsvarer ca. 1 cm med snø. En må ikke la seg forlede til å tro at det kan komme snø i lavlandet på Vestlandet. Det er topografien i værmodellen som er litt grov slik at altfor store områder av indre strøk på Vestlandet blir regnet som fjellområder.

Siden vi bare er i slutten av oktober så vil nok snøen under 1000 m mest sannsynlig forsvinne igjen, men i høyfjellet er det stor sjanse for at denne snøen først vil smelte vekk igjen når vi går inn i sommeren 2018.

Fortsatt full sommer i Sørvest-Europa

Har du ferie til gode og lurer på hva du skal bruke den til? Vel, et godt tips kan være å hoppe på et fly til Spania eller Portugal. Her blir det full sommer kommende uke. Et høytrykk vil komme inn fra Atlanterhavet og bevege seg videre østover i neste uke. Det vil dra med seg varme luftmasser fra Afrika som gjør at temperaturene vil komme opp i 24-25 gradrer i kystbyene og opp i 26-28 grader i innlandet i sør. Temperaturer som er mer normale for september enn slutten av oktober.

Kartet viser forventet temperaturer på Den iberiske halvøy onsdag ettermiddag kommende uke.

Tropisk orkan Ophelia på veg mot Irland og Norge i neste uke.

Den tropiske orkanen Ophelia er en sterk kategori 2 orkan som for øyeblikket ligger litt sør for Azorene. Ophelia vil passere Azorene på lørdag og medføre kraftig vind og store nedbørmengder der. Mandag i neste uke fortsetter orkanen mot Irland. Den svekkes noe og blir da ikke lenger klassifisert som en tropisk orkan, men er fortsatt svært sterk. Kystområdene i Irland kan få storm og kanskje vind opp i orkan styrke. På tirsdag kommer ex-Ophelia innover Nordsjøen, men er da mer å regne som et vanlig høstlavtrykk som gir kuling og mye regn i S-Norge.

Kartet under viser banen til Ophelia de neste dagene.

 

Strålende høstvær i dag, men sør i landet blir det skikkelig ruskevær utover i uken

Kraftige lavtrykk vil nærme seg sørlige deler av landet senere i uken, med kuling, regn, sudd og snø, mens det blir mye fint vær nord i landet.

Det har vært ei kald natt, med nattefrost i indre strøk både i Nord-Norge og i Sør-Norge. Kaldest var det i fjellet i Sør-Norge med 5-8 minusgrader.

Selv om det er kaldt, blir det en fin søndag sør for Stad og Dovre, mer skyet nord for Stad med noen bgyer i Sør-Trøndelag og ytre strøk av Nord-Trøndelag. Regnbyger ventes også i ytre strøk fra Lofoten og nordøstover i Nord-Norge, ellers mye fint vær i indre strøk av Troms og deler av Nordland. I Finnmark er temperaturene på plussiden søndag morgen, før det ventes synkende temperatuer utover dagen. Over Ifjordfjellet er det 1 plussgrad og lett regn, men nedbøren vil gå over til snø utover dagen.

Nord-Norge

I Nordland og Troms vil finværet holde seg noen dager til, og det bedrer seg også i Finnmark allerede fra søndag kveld. Lavtrykkene i sør kombinert med høytrykk i øst setter opp sørøstlige vinder over Nord-Norge, noe som betyr pent vær i ytre strøk, men mer skyet i indre strøk. Det kan derimot blåse kraftig med kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. Torsdag trekker det nedbør nordover i Nordland, snø i fjellet.

Sør-Norge

Mandag blir fremdeles fin i sørlige deler av landet, men utover i uken blir Sør-Norge påvirket av lavtrykk ved Island som sender fronter inn over området. Dermed ventes det perioder med regn og regnbyger i den sørlige delen av landet. Trøndelag og områdene østafjells ser derimot til å slippe unna nedbøren også tirsdag, men fra onsdag regn også her. I tillegg ventes det kuling utsatte steder. Nedbøren kommer som snø i fjellet over omtrent 800-1000 m.

Bildet under viser situasjonen onsdag, da store deler av Sør-Norge får nedbør, mens Nord-Norge får fint vær, særlig de ytre strøkene.

Snøvær på vei, så strålende høstvær

Nordlige vinder gir synkende temperaturer lengst nord i landet, med sludd- og snøbyger søndag.

Søndag
Et lavtrykk vil søndag sirkulere over Østersjøen, mens et svakt høytrykk ligger vest for oss. Dette setter opp nordlige vinder over landet vårt. I Finnmark synker temperaturene, og det ventes regn- og sluddbyger, med snøbyger i høyereliggende strøk. Utover dagen trolig også forbigående snøbyger i lavlandet, før det blir opphold til kvelden.

Enkelte byger ventes også øst i Troms samt i ytre strøk sørover til Lofoten og Vesterålen, mens områdene sørover i Nordland får tildels pent vær.

I Midt-Norge blir det enkelte regnbyger søndag, med nedbør som snø over omtrent 600-800 m, mens områdene sør for Stad og Dovre får opphold og tildels pent vær. Det blir derimot kaldere på natten med lokal nattefrost i indre strøk. 

Værsituasjonen søndag er illustrert under.

Neste uke

I neste uke bygger et høytrykk seg opp i Barentshavet, mens lavtrykk og fronter nærmer seg sørlige deler av landet. Dette betyr sørøstlige vinder nord i landet med mye fint vær, særlig  i ytre strøk de første dagene. Sør for Trøndelag ventes det derimot tilskyende vær med regn.

Hissig lavtrykk på vei mot Trøndelag, snø på fjellovergangene

Et hissig lavtrykk fra nordvest er på vei mot Trøndelag, og vil gi kraftig vind og bygevær fra fredag kveld til lørdag morgen. På fjellovergangene kommer nedbøren som snø.

Et lavtrykk ligger fredag morgen øst av Jan Mayen, som satelittbilder under viser.

Lavtrykket vil i løpet av det neste døgnet flytte seg sørøstover over Norskehavet og komme inn over Trøndelag lørdag morgen. Dette gir økende sørvestlig og vestlig opp til stiv og sterk kuling fra Trøndelag og sørover til Nordmøre fredag kveld, dreiende vestlig og nordvestlig utover natten, fremdeles stiv og opp til sterk kuling. Lørdag formiddag avtagende til nordlig bris.

Vindprognose for natt til lørdag er illustert under, der rød og lilla farge er stiv og sterk kuling.

I tillegg ventes det kraftige regn- og haglbyger, og det er fare for tordenbyger og mye nedbør på kort tid, lokalt opp mot 30-40 mm. Snøgrensen kryper ned mot 600-700 m, og snøbygene trekker også inn i fjellområdene i Trøndelag, noe som betyr snøbyger på fjellovergangene natt til lørdag og lørdag morgen.

 

 

Høstferie og snø

September ble avsluttet med gode temperaturer og for oss i vest ble det til og med skikkelig sommerlig vær. Vi er nå i sving med oktober og høstferien ser ut til å bli en kjølig affære. Noen har høstferie denne uken, mens andre skal inn i sin høstferie nå til helgen.

For den delen av befolkningen som søker fjellet, er det nå viktig å være observant på at det kan være vanskelige kjøreforhold og snø over fjellovergangene i Sør-Norge. Følg med på Statens Vegvesen sine sider!

Helgen vi har i møte ser ut til å gi oss fortsatt kjølig vær, der vi i Sør-Norge vil ha null grader ned mot en 1000-1200 meter. Snøfrie og våte veier kan dermed fryse på til kvelden, natten og morgenen - og det kan lokalt være veldig forskjellig.

Lavtrykk fra vest trekker øst mot Finland og Russland, noe som gi nordlig og kjølig luft innover Norge. Fredag dannes ett lite lavtrykk i denne nordavind og går innover Trøndelag til kvelden. Vi får bygevær innover Trøndelag og Vestlandet og snøgrensen ligger stort sett på en 1000-1200 meter, men utover fredagen kan vi få en snøgrense på ned mot 700-900 meter.

Det er også viktig å merke seg at lengst nord på Østlandet kan man lørdag morgen våkne til snø på bakken. Lavtrykket fra nord vil passere over området her om natten før det går innover Sverige. Det vil da gi fra seg noen byger og på denne tiden av døgnet vil nedbøren komme som snø ned mot 600-800 meter i denne regionen.

Sør for Stad og Dovre blir det stort sett fint vær fra lørdag av, mens det i Møre og Romsdal og Trøndelag fortsatt kan gå noen byger - men de avtar gradvis i både styrke og antall igjennom helgen.

 

Uvanlig kraftig regn i Sør-Norge i helga

Etter mange dager med relativt fint vær mange steder i Sør-Norge, og da snakker vi spesielt om Vestlandet med Fønvind og over 20 grader, vil vi denne helga oppleve litt ordentlig høstvær når et lavtrykk nå nærmer seg fra vest.

Regnet fra dette lavtrykket vil komme inn over de vestlige og sørlige delene av landet vårt i løpet av fredag kveld/natt til lørdag, og det kan bli kraftig. Regnet flytter seg deretter sakte østover i løpet av lørdagen, og vil prege været de fleste steder i Sør-Norge i løpet av helgen. Aller mest regn er ventet i Agder og Telemark, hvor det faktisk kan komme opp i over 100mm regn i løpet av lørdagen. Mest regn er ventet fra ca kl 05.00 til 17.00, og så mye som 70 av disse millimeterne med regn kan komme i dette tidsrommet. Med så store nedbørsmengder kan det derfor være snakk om en ny nedbørsrekord for Agder (mest mulig regn i løpet av én dag, for rekorden nå ligger på 108mm). Om det er vanskelig å se for seg hvor mye regn dette er, så er det like mye på én dag, som det i gjennomsnitt kommer i Oslo i løpet av hele September måned (gjennomsnittlig 90mm).

Kraftig nedbør i Sørvest-Norge i morgen (lørdag)
En del regn ventes i Sør-Norge også søndag

Dette kraftige lavtrykket har også med seg mye vind, og spesielt langs kysten og i fjellet. Vær derfor ekstra forsiktig om du ferdes i disse områdene i helga! Vær også obs på at i tillegg til mye vind, så kan nedbøren også komme som sludd eøøer snø i fjellet (over ca 1200-1400 m.o.h.).

Kraftigst vind er ventet på søndag, spesielt ved Vestlandskysten. Merk at det også er meldt kraftig vind i fjellet (dette vises ikke i denne figuren)

Det er verdt å legge merke til at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et OBS-varsel for enkelte områder på grunn av mengden regn som er ventet denne helga (http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/161111).

Storm på søndag?

Høytrykket som har gitt pent vær med sommerlige temperaturer til Vestlandet, Trøndelag og store deler av Nord-Norge, vil i helgen flytte seg østover og inn i nordvestlige deler av Russland. Dette åpner opp for at kraftige lavtrykk fra Atlanterhavet går østover og nærmer seg landet vårt. Et frontsystem, som nå ligger vest i Nordsjøen, vil lørdag komme inn over Sør-Norge og gi mye regn til Vestlandet og Sørlandet. Fra Trøndelag og nordover fremdeles mye pent vær.

Et lavtrykk som nå ligger over Newfoundland går raskt østover i Atlanterhavet og forsterker seg. Søndag vil dette lavtrykket trolig utvikle seg til et stormsenter og ligge like nordvest for Skottland. Det er store muligheter for at dette lavtrykket vil gi sør og sørøstlig storm i Nordsjøen, søndag kveld også på Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge. Mandag vil muligens stormen bre seg nordøstover til Trøndelag og kanskje Helgeland. Lavtrykket vil også gi mye nedbør lengst sør i Sør-Norge, men nord for Stad/Dovre og videre oppover til Nord-Norge vil fralandsvinden bidra til å løse opp skyer og nedbør og det blir fremdeles mye tørt vær med litt sol.

Denne våte og vindfulle værtypen ser ut til å fortsette inn i neste uke for Sør-Norge, mens derimot Troms og Finnmark kan se frem til mange fine høstdager også langt inn i neste uke.

Tropiske stormer på vei mot Norge?

I ettermiddag ligger det to tropiske stormer i Atlanterhavet. «Maria» er blitt nedgradert til en tropisk storm og ligger like utenfor østkysten av USA. «Lee» er en tropisk orkan av kategori 2, men ligger ute i Atlanteren og langt fra bebodde øysamfunn.

Begge disse stormene flytter seg sakte nordøstover i Atlanterhavet og nærmer seg «vestavindsbeltet». Vestavindsbeltet er en jetstrøm i høyere luftlag (5-15 km høyde), og blåser vanligvis fra vest mot øst. Når disse tropiske stormene svekkes nordover og kommer inn i vestavindsbeltet vil restene av disse stormene vanligvis følge vindretningen i jetstrømmen.

På de vedlagte kartene, som gjelder for trykkflaten 500 hPa (som tilsvarer høyder på 5-6 km), kan vi se at disse stormene kommer inn i de sterke vest til sørvestlige vindene fra lørdag av. Dersom disse stormene følger høydekotene (tilsvarende vindretningen), vil restene av stormene komme inn mot Nord-Frankrike og muligens Den engelske kanal på mandag og fortsette videre inn over Mellom-Europa og kanskje ende opp over Hellas på onsdag i neste uke. De siste prognoser tyder på at disse to stormene vil svekkes når de går østover i Atlanteren og neppe gi mer vind enn kuling når de når Europa, men ettersom de drar med seg varm og fuktig luft vil der være et potensiale for mye nedbør.

For øyeblikket er det altså svært små sjanser for at disse tropiske stormene vil berøre Norge, men vi vil nok få føling med de normale lavtrykkene fra vest som fra helgen og inn i neste uke vil gi mer normalt høstvær med en del regn til Sør-Norge.  

Temperaturer og Stoltzen-været

Høytrykket over Finland holder stand denne uken og en del steder i sentrale og vestlige deler av landet kan vente seg sommertemperaturer. Bildet under viser gårsdagens maksimumsregistreringer, og det var Bergen som stakk av med seieren. 23.4 grader er behagelig for å være september, men er ikke unormalt. I fjor på omtrent samme tid var det oppe i 27.6 grader.

Posisjonen til høytrykket gir et øst-sørøstlig vindfelt over Sør-Norge, noe som betyr at Sør- og Østlandet får en mer skyet værtype med litt regn, mens vestlendingene blir liggende i le og får en føhn-effekt med lite skyer, nedbør og behagelige temperaturer. Midt- og Nord-Norge ligger nærmere høytrykkssenteret og får mye pent vær denne uken mens fronter nærmer seg i sørvest mot slutten av uken.

Over: Maksimumstemperaturer mandag.

Stoltzen 29. og 30.september

Til helgen er det velkjente motbakkeløpet i Bergen, Stoltzen opp, med ca 800 trappetrinn til toppen. Høytrykket ser ut til å holde lavtrykkene unna også fredag, men det kan bli en litt mer skyet værtype på Vestlandet. I tillegg vil fronter i vest skvises mot høytrykket noe som fører til økende sørøstlig vind, frisk bris til kuling langs kysten. Seint fredag kveld, natt til lørdag vil trolig en front komme inn over Vestlandet med lokalt mye nedbør. Hvor mye som kommer og hvem som får mest er fortsatt noe usikkert, men det betyr at de løperne som skal avgårde på lørdag får helt andre forhold å løpe i enn de som er i ilden fredag.

Nydelig høstvær

Et solid høytrykk holder stand hele uken og gir pent vær i store deler av landet. Unntaket er Sør- og Østlandet som får skyet vær og perioder med lett regn. Høytrykket kan svekkes noe østover mot slutten av uken, men vil trolig fremdeles dominere været i det meste av landet.

Som trykk- og nedbørskartet under viser, så er det nesten ingen endringer fra i dag og frem til helgen. Det meste av Vestlandet, Trøndelag, Nordland og Troms får nydelig høstvær med mye sol og fine temperaturer for årstiden. Vestlandet, og kanskje også Trøndelag kan få flere dager med temperaturer over 20 grader. Temperaturen faller kanskje med noen få grader utover i uken.

Nærmere helgen blir det noe mer usikkert for Vestlandet sin del, da nedbørsfronter fra vest nærmer seg. Dette kan gi noe mer skyet vær, men foreløpig ser det ut til at høytrykket klarer å holde nedbøren på avstand. Dette er imidlertid noe usikkert.

Sør- og Østlandet, og til dels Finnmark og områdene lengst sør i Rogaland, vil dessverre ikke kunne nyte like godt av dette høytrykket som resten av landet. I sør er det ventet stort sett skyet vær, og enkelte områder, hovedsaklig Sørlandet, fjelltraktene og områdene rundt Oslofjorden får i perioder lett regn. I tillegg vil det blåse en østlig kuling langs Sørlandskysten og Jæren, fjordstrøkene i Rogaland og utsatte steder i fjellet. Lenger nord på Østlandet vil det i perioder bli lengre perioder med sol.

Lengst nord fører pålandsvind innimellom til mer skyet vær i Finnmark. Det er også en viss far for lokal morgentåke og lave tåkeskyer både østafjells i Sør-Norge og i Finnmark.Helgeværet - kort oppsummert!

Høytrykk over nordvestlige Russland strekker en høytrykksrygg inn over landet gjennom helgen. Dette fører til lange perioder med sørlig til sørøstlig vind og lange perioder med sol for mange av oss. Unntaket er Sør- og Østlendingene som må belage seg på en skyet helg og perioder med regn. Høytrykket ser forøvrig ut til å holde stand til langt ut i neste uke, kanskje helt til og med neste helg!

                                                                                                                                                                                  Temperaturer midt på dagen.

Solid høytrykk bygger seg opp, og finværet kan vare lenge

Et solid høytrykk blir liggende øst for oss de neste dagene, noe som holder lavtrykk og fronter på god avstand fra landet vårt.

Selv om de neste par dagene byr på spredt regn sør i landet, så er det mange som kan glede seg til strålende høstvær i helgen, og ekstra kjekt er det at sykkel-VM i Bergen kan avsluttes i strålende sol og temperaturer opp mot 17-18 grader. Nord i landet blir det noe mer skyet de neste dagene enn det har vært de siste dagene, og spredt regn i deler av Nordland og Troms lørdag.

I neste uke blir høytrykket liggende øst for oss over Russland og øst i Skandinavia. Det betyr lange perioder med sørøstlig vind vest i landet, med mye fint vær fra Vestlandet og nordover til Nordland. Det vil derimot i perioder blåse kraftig i kyst- og fjordstrøkene i vest med kuling utsatte steder. Områdene østafjells er derimot mer utsatt for både skyer og litt spredt regn/yr. Det samme gjelder de ytre strøkende lengst nord i landet som i perioder får sørvestlige vinder og mer skyet vær, kan også hende litt spredt regn.

Slik ser situasjonen ut onsdag i neste uke, med solid høytrykk i øst og lavtrykk og fronter i vest. Denne situasjonen kan holde seg ut neste uke og neste helg, kanskje enda lenger.

 

 

Knallvær til helgen

Et solid høytrykk bygger seg opp over Russland de neste dagene, og vil etterhvert holde lavtrykk og fronter på god avtand fra landet vårt.

Onsdag til fredag blir det fremdeles skyet og perioder med regn og kuling i Sør-Norge grunnet fronter som kommer inn fra vest, mens Nord-Norge får strålende vær grunnet fralandsvind.

I helgen vil derimot høytrykket i øst holde frontene i vest på avstand, noe som betyr perioder med pent vær fra Vestlandet og nordover til de ytre strøkene av Nord-Norge. Det er som alltid noen unntak. Lørdag vil en svak front trolig gi spredt regn til Nordland og kan hende Troms, og søndag skyer det til på Nordmøre og i Trøndelag med litt regn. Områdene østafjells får trolig mer skyet vær og på Østlandet spredt regn.

Det strålende været i helgen ser ihvertfall ut til å komme som bestilt til avslutningen på sykkel-VM i Bergen. Her ventes det pent vær og temperaturer som stiger til 17-18 grader.

I starten på neste uke ser høytrykket ut til å bli liggende i øst, noe som fremdeles betyr mye fint vær vest i landet. Østafjells fremdeles skyet og mulighet for litt regn/yr.

Nord-sør-skille den kommende uken

I helgen har store deler av Sør-Norge hatt noen fantastiske dager med sol fra skyfri himmel og temperaturer opp mot og over 20 grader. I nord har det også vært ok vær, i hvert fall lørdag, men søndag kom en front inn fra vest med litt mer skyer og regn.

Skydekke søndag

Den kommende uken vil lavtrykket i nord trekke sørover og gi litt mer skyet vær og regn til midtre og sørlige landsdeler, mens en høytrykksrygg bygger seg opp i nord. Uken starter bra i Sør-Norge med en god del sol på Sør- og Østlandet, men litt mer varierende skydekke med sol innimellom på Vestlandet. Tirsdag og onsdag vil svake fronter og lavtrykk gi mer skyet vær i Sør-Norge og perioder med lett regn. Torsdag vil et lavtrykk ved Island sende en front inn mot Vestlandet, noe som fører til økende sørøstlig liten kuling langs kysten og lengre perioder med nedbør. Nordlige områder østafjells vil kunne få nedbør som snø onsdag og torsdag dersom man befinner seg over ca 6-800 moh. Hva som skjer fredag i Sør-Norge er enda litt usikkert, det vingler mellom opphold og fortsatt nedbør.

I Nord-Norge den samme perioden vil det være lengre perioder med sol, lite skyer og ingen nedbør grunnet fralandsvind. Vinden kan komme opp i frisk bris til liten kuling Trøndelag, og den kan bli forholdsvis kraftig ut fjordene i Finnmark.

Når vi kommer inn mot neste helg vil trolig høytrykksryggen i nord trekke sørover og hele landet kan forhåpentligvis nyte nok en finværshelg!

Mandag til onsdag
Torsdag og fredag
Lørdag og søndag neste helg

Strålende start på sykkel-VM

I dag viser Bergen seg fra sin beste side når Sykkel-VM braker løs i byen. Solen skinner fra skyfri himmel og temperaturen kryper sakte oppover. Det merkes at vi er kommet til midten av september, men i dag kan vi faktisk nå 17-19 grader som maksimumstemperatur. Syklistene er ute og lufter seg i løypene over store deler av Bergen, men det er først i morgen alvoret starter og lagtempoen skal kjøres.

Så, hvordan blir været den kommende uken?

Det ser faktisk meget lovende ut. September som normalt er den våteste måneden i året med 283 mm klinker til med en uke med nesten ingen nedbør. Det er jo tross alt Bergen, så en ukes opphold er jo litt for mye å forvente i årets våteste måned, men det nest beste får være godt nok.

Lørdag er det som sagt nesten ikke en sky på himmelen. Søndag vil det nok bli litt mer skyet, men ikke noe nedbør i sikte. Skydekket letter litt i løpet av dagen og også mandag blir det lengre perioder med sol. Tirsdag til torsdag, og kanskje deler av fredag, vil svake fronter over Sør-Norge gi en litt mer skyet værtype og perioder med litt regn, men det blir trolig lengre perioder med opphold enn med nedbør. Torsdag vil en front komme inn fra vest og vinden vil øke på fra en sør-sørøstlig retning til opp i frisk bris og kuling på kysten. Denne vindretningen merkes ganske godt i Bergensdalen og kan ofte bli litt turbulent. 

Detaljene så sent i uken er naturlig nok noe usikre, men det er nedbør i området og det gjenstår om dette vil gå nord for Bergen eller ikke. Siste modell tyder på at det blir opphold igjen fredag. Vinden roer seg etter hvert og skydekket sprekker opp. Neste helg når hele arrangementet skal ha sin store finale og årets verdensmester i landeveissykling skal kåres, kan Bergen igjen bade i sol. Et høytrykk ser ut til å bygge seg sørover fra fredag av og kan bidra til en fantastisk avslutning.

Det kan knapt bli bedre!

Strålende start på helgen

I helgen starter sykkel-VM, og det ser ut til å bli en strålende start med pent vær og temperaturer opp mot 18 grader i Bergen lørdag.

Lavtrykk i øst og høytrykk i vest setter opp nordøstlige og nordlige vinder over Vestlandet med pent vær i Bergen lørdag. Temperaturene stiger til rundt 18 grader.

Søndag og mandag vil det trolig skye litt til og temperaturene synker til rundt 15-16 grader, men fremdeles blir det oppholdsvær i Bergen. Tirsdag øker muligheten for spredt regn, men kun små mengder.

Onsdag til torsdag vil et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet, noe som gir økende sørøstlig og sørvestlig bris. Onsdag kun spredt regn eller yr, om det kommer noe i det hele tatt, men torsdag kraftig regn som går over til regnbyger fredag med overgang til nordvest og nordlig vind.

Neste helg vil trolig en ny høytrykksrygg komme inn over Vestlandet fra vest. Dersom dette skjer, blir det en fint avslutning på VM med pent vær og stigende temperaturer igjen.

Stormsenter fra vest

Et lavtrykk er tirsdag under utvikling vest av Irland, og vil gå hurtig østover og intensivere seg til et stormsenter.

Tirsdag morgen er et lavtrykk i utvikling vest av Irland som satelittbildet under viser.

Dette lavtrykket vil gå hurtig østover utover dagen, tirsdag kveld kommer det inn over Irland som et stormsenter, og natt til onsdag over N-England. Onsdag fortsetter dette hurtiggående stormsenteret østover i Nordsjøen mot Nord-Jylland, onsdag kveld over Kattegatt og Sør-Sverige.

Lavtrykket gir kraftig vind sør og vest for senteret når det passerer østover, noe som betyr sørvestlig og vestlig opp til sterk kuling og storm hele veien fra Irland og østover til Wales og England og over Den engelske kanal fra tirsdag kveld til onsdag morgen. Utover onsdag øker vinden videre østover langs kysten av Nederland til Tyskebukta og inn over kystområdene av N-Tyskland og lengst sør i Danmark, om kvelden også sør i Sverige. Se illustrasjon for onsdag ettermiddag under.

Det ventes i tillegg en del nedbør  både over Irland og Wales/England og etterhvert inn over Danmark og S-Sverige. Frontsonen til lavtrykket vil også sende en del nedbør inn over kontinenetet; i Frankrike, Luxembourg og sørvest i Tyskland trolig mest nedbør med 60-80 mm.

Lavtrykket går altså sør for oss, og for vår del vil vi merke lavtrykket kun med økende østlig og nordøstlig kuling langs kysten av Sør-Rogaland, på Sørlandet og nordøstover til Oslofjorden, samt perioder med regn i disse områdene onsdag.

Høytrykk bygger seg opp med mye fint vær

Uken starter med en del vind og nedbør over store deler av landet vårt. Senere i uken vil lavtrykkene derimot bli liggende øst for oss og høytrykk bygger seg opp i vest. Dette gir overgang til nordlig vind og mye fint vær sør i landet.

Sør-Norge

Onsdag vil et kraftig lavtrykk passere over Jylland, noe som gir perioder med regn og økende østlig og nordøstlig kuling over deler av Rogaland, på Sørlandet og lengst sør på Østlandet, med kun noen regnbyger lenger nord. Fra torsdag av blir lavtrykk liggende øst for oss og høytrykk bygger seg opp vest for oss. Dermed blir det overgang til nordlig vind og regnbyger nord for Stad, mens områdene sør for Stad og Dovre får avtagende bygeaktivitet og etterhvert mye fint vær. Temperaturene vil ligge rundt 15-18 grader.

Bildet under viser lavtrykket sør for oss onsdag, med regn og kuling lengst sør i landet. I Finnmark blåser det også østlig kuling.

Nord-Norge

I Nord-Norge vil lavtrykk i sør og øst gi østlig og nordøstlig vind opp til kuling de neste dagene, samt perioder med regn og regnbyger hovedsakelig i indre og østlige områder. I ytre strøk blir det derimot en del sol. Temperaturene holder seg rundt 15 grader i Nordland og Troms de første dagene, i Finnmark også 12-13 grader tirsdag. Det ser derimot ut til at nordøstlige og nordlig vinder gir synkende temperaturer senere i uken.

I neste uke kan høytrykket bygge seg opp over landet vårt med mye fint vær over store deler av landet, mens områdene fra Lofoten og nordover til Vest-Finnmark da får pålandsvind med en del skyer og trolig litt regn.

Prognosen under gjelder for tirsdagi neste uke, med høytrykk over Skandinavia og oppholdsvær i hele landet. 

 

3 orkaner

3 orkaner samtidig i Nord-Atlanteren

Bildet viser en situasjon som tilhører sjeldenhetene:


Satellittbilde fra 8. september (bildene tatt om kvelden, norsk tid). 3 orkaner, Irma, Jose og Katia. Kilde: NASA Worldview

Irma

Irma er den desidert største og kraftigste av disse 3 orkanene, og også en orkan som har sørget for omtrent total ødeleggelse av noen av de nordøstlige øyene i øygruppen Karibia. Orkanen ligger idag, lørdag, over nordlige del av Cuba, og den kommer inn over vestlige deler av Florida Keys tidlig søndag morgen norsk tid. Men allerede nå merker man vinden her, og det første regnbåndet rundt orkanen har allerede kommet inn over sørlige Florida:

Nedbørfordeling klokken 12:35 lørdag 9. september norsk tid.
På dette bildet ser vi også øyet til orkanen som et sirkelformet område uten nedbør over øygruppen nord for Cuba. Orkanen er ventet å mest sannsynlig opprettholde styrken sin inntil den når Florida, men dette er usikkert av flere grunner. Cubas landmasser kan forårsake forstyrrelser i luftstrømmen rundt orkanen som gjør at den svekkes noe, samt at der er varslet noe høyere vindskjær (skiftende vind med høyøden) i området Irma beveger seg inn i, noe som generelt vil ha den samme effekten totalt sett. På den andre siden er havet (som er drivstoffet til tropiske orkaner) mellom Cuba og Florida meget varmt og det gir grobunn for en videre utvikling. Banen til orkanen har tatt en litt mer vestlig bane over Florida enn vi har sett tidligere (vestkysten istedet for østsiden). Men alt dette er igrunn mindre viktig når vi snakker om konsekvensene, for Irma er så svær og kraftig at orkanen uansett vil ha lagt bak seg et stort område av heftig ødeleggelse fra østlige Karibien, og vest-nordvestover til Florida når vi kan gjøre opp status tidlig neste uke. Den vil også stue opp enorme mengder vann mot kysten av Florida så muligheten for store oversvømmelser er absolutt til stede, i tillegg til alt vannet som kommer ovenfra.

Jose

Jose er også en kraftig orkan, men er vesentlig mindre i utstrekning enn Irma. Det verste med Jose er at den har en bane som akkurat nå på lørdag er meget nær der Irma har passert tidligere. Antigua og Barbuda som ble særdeles ødelagt av Irma får en ny omgang med både vind og mye nedbør, selv om Jose trolig tar en bane litt mer nordlig. Forhåpentligvis unngår disse øyene det verste denne gangen. Jose vil til slutt svinge mer nord, og trolig ligge nokså i ro en stund et godt stykke øst for Bahamas. Men Jose kan fortsatt være en kraftig orkan i mange dager fremover, og enkelte modeller viser faktisk denne i beste velgående helt frem til 18. september.

Katia

Katia er i ferd med å svekkes over Mexico, men gir enorme nedbørmengder nå og en høy risiko for oversvømmelser og jordskred er til stede i regionene nordlige Veracruz, østlige Hidalgo og Puebla. Restene av Katia vil iløpet av dagen idag og tidlig i morgen søndag dø ut.

Irma - den kraftigste tropiske orkanen i Atlanteren noensinne

Hurricane Irma, vil i dag, og i dagene som kommer, gjøre ufattelige skader langs øyene i Karibien. Det er den kraftigste tropiske orkanen som noensinne er registrert i Atlanteren. Den er en såkalt kategori 5 orkan, og lenger går ikke skalaen. Den bringer med seg vindstyrker på over 80 m/s, eller nesten 300 km/t. Det er så ødeleggende at det nesten ikke går an å forestille seg, og det bare en uke etter at orkanen Harvey herjet i Texas og Louisiana, men der var det rekordnedbøren og ikke vinden som var den største utfordringen. Lufttrykket i senteret av orkanen er også den laveste som er målt i Altanteren, nemlig 916 hPa. Aller lavest var Vilma i Karibien i 2005 med 882 hPa. 

Her følger en oversikt over forventet skadeomfang de neste par dagene.

 • Jomfruøyene: Katastrofale ødeleggelser. Bygninger vil få store skader eller totalødelegges. Kraftforsyningen vil sannsynligvis være borte i flere uker.
 • Puerto Rico: Store ødeleggelser er forventet og kraftforsyningen kan bli borte i flere dager til uker. Også stor fare for flom.
 • Bahamas, Turks- og Caicosøyene: Nær total ødeleggelse er forventet. 

Til helgen vil trolig Irma slå innover Florida. Nøyaktig posisjon er foreløpig usikkert, men ødeleggelsene kan bli enorme her også.

 

Bilde under viser tydelig orkanens øye, som for tre timer siden gikk rett over De Britiske Jomfruøyer.

(foto: NASA)

Regntung uke på Østlandet

Regnet kommer fra både øst og vest. Mandag har vi rester av en front som har gått innover Østlandet med spredt regn her, samtidig som ny nedbør truer i vest. Her ser man nedbør (fargen grønn) kl 14.45 i dag, mandag.

Tirsdag vil restene av fronten fortsatt prege Østlandet med spredt regn, mens Vestlandet vil få smake på regnet fra vest. Vindretningen assosiert med denne fronten fra vest, gjør at det er vanskelig å si akkurat når vestlendingene vil få vanndråper i hodet sitt. Mest sannsynlig vil det begynne i løpet av ettermiddagen og først i ytre strøk, men vi kan ikke utelukke at man kan kjenne en og annen dråpe tidligere på dagen. Fronten trekker østover, så Sør- og Østlandet vil få økt nedbør utover ettermiddag og kveld. Lokalt i vil det kunne komme 20-40 mm på 24 timer, trolig mest på Østlandet der det stedvis kan komme opp mot 50 mm. Se bare her:

Onsdag blir ikke så veldig mye bedre for Sør-Norge sin del. Fronten blir liggende over området og fortsetter å gi fra seg en god porsjon vann, men mindre enn det som er ventet tirsdag. Typisk ville en slik front bare ha fortsatt i full fart østover, men høytrykk lengre øst hindrer denne bevegelsen og også torsdag vil fronten bli liggende over Sør-Norge. Heldigvis svekkes den i styrke, så den gir fortsatt en del skyer - men mindre nedbør. Slik fordeler regent seg på onsdag og torsdag:

Helgen ser dessverre ikke bedre ut for folket i Sørøst-Norge. Et lavtrykk fra Island vil fredag trekker innover Skottland og sender fronter innover Sør-Norge. Videre ser det ut til at lavtrykket går mot Danmark med sørøst-østlig vind over Sør-Norge. Det er dårlig nytt for østlendingene, mens folket i vest får litt lettere vær.

Legg merke til at folket i nord har en helt annen værtype. Første del av uken kan de nyte godt av ett høytrykk som gir mye fint vær. Torsdag siger høytrykket nordover, men det er ventet fralandsvind - og det er gunstig for finværet. Eneste som kan ødelegge litt er fare for lokal tåke på morgenen, men det er hovedsakelig i indre strøk.

Hetebølge og skogbranner i California

I de første dagene av september har det vært en skikkelig hetebølge i California. Fleire værstasjonar med lange tidsseriar tilbake til 1800-talet, har satt nye varmerekordar. Spesielt uvanlig varmt har det vært i de kystnære områdene. På den internasjonale flyplassen i Los Angeles opp i 35 grader, mens flyplassen i San Fransisco har rapportert om 40 grader I flere av de siste dagene. En må mer enn 50 år tilbake i tid for å finne høyere temperaturer målt på flyplassen i San Fransisco. Flere andre stasjoner i California har rapporter om temperaturer på over 45 grader. Hetebølgen i kombinasjon med knusktørt vær hele denne sommeren, har resultert i mange skogbranner og en av disse truer nå storbyen Los Angeles.

Restene av den tropiske stormen Lidia er en av grunnene til hetebølgen. Denne tropiske stormen passerte over de aller nordligste delene av Mexico denne helgen og transporterte tropevarme fra sørøst inn i California. De neste dagene fortsetter Lidia nordvestover i Stillehavet mens den dør ut. Fremdeles kan en forvente hetevarme noen dager til, men fra torsdag eller fredag vil trolig litt kjøligere luftmasser fra vest og nordvest bre seg inn over kystområdene i California.

Nord-Norge - værvinneren den kommende uken

Et høytrykk bygger seg opp over Nord-Skandinavia og nordvestlige deler av Russland i løpet av søndag og mandag. Dette høytrykket vil gi fint høstvær til nesten hele landet både søndag og mandag. Eneste unntak er Sørlandet og Østlandet som blir påvirket av et lavtrykk over Polen og Østersjøen med østlig vind og perioder med litt regn. Østafjells vil likevel få gløtt av sol, og noe usikkert hvor mye regn som vil falle. Både på Vestlandet, i Midt-Norge og i store deler av Nord-Norge, vil temperaturene krype opp mot 20 grader om ettermiddagene, men om natta og morgenen kan en oppleve lokal nattefrost på de kaldeste stedene.

Fra tirdag vil derimot et frontsystem fra vest nærme seg Vestlandet med tilskyende vær og fra onsdag regn til store deler av Sør-Norge. Denne våte værtypen i Sør-Norge ser ut til å fortsette frem mot nest helg med noen regnbyger, og flest byger til områdene sør for Stad og Dovre. Midt- og Nord-Norge vil derimot fremdeles få frålandsvind fra øst og sørøst frem til slutten av neste uke med stort sett pent vær i Nord-Norge og fremdeles temperaturer opp mot 20 grader på de varmeste stedene. Værmessig sett blir derfor værvinneren Nord-Norge for den kommende uken, mens værtaperen blir Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

Ny kraftig tropisk orkan på vei mot Karibia

En kraftig tropisk orkan Irma, kategori 3, ligger fredag midt i den sørlige delen av Nord-Atlanteren. Denne vil de neste dagene bevege seg vestover og trolig forsterke seg til en kategori 4 orkan i starten på neste uke, kanskje nå kategori 5 også!

Irma vil trolig komme inn mot østlige deler av Karibia onsdag eller torsdag i neste uke og da være kategori 4 eller 5 orkan med vindstyrker opp i 60-70 m/s, eller kanskje mer forståelig 215-250 km/t! Dette vil naturligvis kunne føre til enorme ødeleggelser i øystater som Puerto Rico og den Dominikanske republikken. Det er ikke bare de voldsomme vindhastighetene som vil kunne forårsake store ødeleggelser, men også stormflo og store nedbørsmengder.

 

Irma sin forventet bane de neste dagene.

Videre vil Irma trolig gå nordøstover og kan i verste fall gi uvær over store deler av Kariabia og videre inn i Florida, i beste fall blir banen mer nordlig slik at det meste av vestlige deler av Karibia og USA går klar.

Finværet er på vei, og så lenge varer det

Et høytrykk bygger seg opp øst for oss, og vil gi mye fint vær lengst sør i landet de neste dagene. Regn og regnbyger dominerer i nord, men også her perioder med sol.

Østafjells

Et lavtrykk over Sør-Sverige og Østersjøen gir en del skyer østafjells torsdag, med spredt regn. Skyene trekker derimot nordøstover, og fra torsdag kveld blir det mye pent vær både på Sørlandet og Østlandet. Det blir altså en fin start på helgen sørøst i landet, selv om det er utrygt for tordenbyger fredag ettermiddag og kveld på Østlandet. Allerede søndag vil trolig pålandsvind gi tilskyende vær med muligheter for litt spredt regn i disse områdene.

Vestlandet og Trøndelag

På Vestlandet og i Trøndelag blir det også en del sol de neste dagene, og sør for Stad perioder med pent vær. Det er derimot muligheter for noen regnbyger, og lørdag spredt regn både i Sunnfjord og i Nord-Trøndelag. I tillegg vil vinden øke til kuling av og til i ytre strøk nord for Stad, i neste uke også sør for Stad. Tirsdag og onsdag er det økende mulighet for at fronter fra vest kommer inn med regn.

Nord-Norge

I Nord-Norge blir det kun noen spredte byger og gløtt av sol fredag. I helgen vil derimot fronter fra lavtrykk i vest gi spredt regn, men lite nedbør i indre og østlige områder. Samtidig øker vinden til sørvestlig kuling utsatte steder. Uken starter derimot med mye fint vær nord i landet, men fremdeles vind opp til kuling fra sørøst. Onsdag til torsdag er det muligheter for at nye fronter fra vest passerer over området med regn.

Kartet under viser høytrykket øst for oss søndag, og frontsystem med litt regn nord i landet.

Høytrykk bygger seg opp med strålende vær

Et høytrykk vil den neste uken komme inn over Skandinavia og Russland fra sørvest, og gi  mye fint vær til deler av landet vårt. Det er derimot ikke alle som er like heldige.

Et kraftig lavtrykk nord i Norskehavet svekkes det neste døgnet, og de neste dagene vil et høytrykk bygge seg opp over Skandianvia. Høytrykket flytter seg østover og nordøstover til Russland senere i helgen, vil i løpet av neste uke enten bli liggende her eller fortsette videre østover. Det ser derimot uansett ut til at et nytt høytrykk vil forsterke seg over våre områder.

Sør-Norge

For områdene sør i landet betyr det at det blir en betydelig bedring i været fra fredag av, eller utover i helgen, med oppholdsvær og mye sol og litt stigende temperaturer opp mot 20 grader. Det er derimot noe usikkerhet knyttet til prognosene. Områdene østafjells kan få pålandsvind fra øst og sørøst allerede fra sent i helgen dersom høytrykket flytter seg langt nok nord. En annen løsning er at områdene østafjells får fremdeles fint vær, men da er det Vestlandet som får forbigeånde litt nedbør utover i neste uke.

Nord-Norge

Nord i landet blir det trolig ikke like fint, og særlig er det ytre strøk som er mest utsatt for både kraftig vind i perioder og litt nedbør. De indre og nordlige områdene får derimot lite nedbør og en del sol.

Bildene under illustrerer to forskjellige situasjoner på søndag. Et lavtrykk kan trekke opp fra sør med regn til områdene østafjells, mens andre prognoser gir oppholdsvær til hele landet.

 

Harvey: Kanskje det verste uværet i USA noensinne

Uværet Harvey fortsetter å dumpe ufattelige nedbørmengder over Texas. Meteorologene i National Weather Service (NWS) uttaler at noe lignende aldri er sett før. I løpet av helgen fikk enkelte områder over 700 mm nedbør, og det vil fortsette å hølje ned 3-4 dager til med nesten like store mengder. Totalt vil enkelte områder få hele 1200 mm med regn på noen dager. Det er like mye som normalt kommer på et helt år. Flommen er allerede klassifisert som en katastrofeflom, og den vil trolig fortsette å stige noen dager til. 

Meteorolog Dave Hennen i CNN sier at det som er unikt med Harvey er at når stormen kom innover land bygget samtidig et høytrykk seg opp nord for Texas. Dette hindret Harvey i å bevege seg lenger innover land og dø ut slik som det vanligvis går med tropiske orkaner. Dermed beveger Harvey seg veldig langsomt og får god tid til å dumpe all dette regnet over de samme områdene dag ut og dag inn. 

 

(Foto: abcNEWS)

Sommervær kan returnere til Sør-Norge neste helg

Starten på neste uke vil, som kjent på denne bloggen i går, by på mye nedbør og vind, men slik det ser ut nå kan dette bli relativt kortvarig for Sør-Norge sin del.

Værprognoser fra to forskjellige værmodeller viser at et høytrykk vil komme inn over Sør-Skandinavia neste helg. Det vil i så fall kunne gi mye pent vær og temperaturer opp i omkring 20-23 grader i Sør-Norge.

Områdene Østafjells ventes å få mye pent sensommervær allerede fra torsdag som følge av vestlige vinder og at høytrykket trolig vil starte å bygge seg nordover mot Skandinavia allerede fra andre halvdel av uken. Derimot vil områdene nord på Vestlandet og i Trøndelag muligens måtte vente til søndag før været blir bra.

En europeisk og en amerikansk værmodell antyder begge mulighet for at et høytrykk kommer inn over Sør-Skandinavia neste helg.

Høytrykket vil trolig være ganske svakt slik at vi ikke kan forvente at det skal holde seg stabilt fint særlig lenge, det er mer trolig at høytrykket vil flytte seg østover og bli erstattet av noe mer ustabilt vær i den påfølgende uken.

Høstværet setter inn neste uke

Etter en uke med mye bra sensommervær blir det en brå slutt på det i neste uke. Et kraftig høstlig lavtrykk er på vei østover i Nord-Atlanteren i helgen og vil på mandag komme inn i Norskehavet. Det vil føre med seg både mye vind og nedbør.

Mandag blir det først og fremst økende vinder med opp i sørlig til sørvestlig kuling på store deler av kysten fra Sør-Norge til Nordland, men ikke så mye regn. Natt til tirsdag kommer en kaldfront inn mot Vestlandet med mye nedbør og gjennom dagen vil den bevege seg gjennom Sør-Norge, Nordland og Troms med regn og regnbyger. Onsdag passerer den også Finnmark med byger i vestlige deler av landet, mens det blir bedre vær Østafjells.

Slik det ser ut nå kan Vestlandet få opp i 60-80 mm nedbør lokalt tirsdag og nye 50-80 mm lokalt på onsdag. Også i Nordland ventes tirsdag og bli veldig våt med opp i 30-40 mm.

Kraftig lavtrykk i Norskehavet gir mye nedbør på Vestlandt og i Nordland tirsdag og onsdag.

Bergen har så langt hatt den nest våteste sommeren siden en begynte å måle nedbør i 1903, og mangler "bare" 75 mm på å få den våteste sommeren noen gang. Slik det ser ut nå kan det bli nærmest dødt løp mellom årets sommer og sommeren 1964 da det regnet 810 mm fra juni til august!

Kraftig tropisk orkan mot Texas

Den kraftige tropiske orkanen Harvey ligger fredag og svirrer i Mexicogulfen like utenfor kysten av Texas. Den bringer med seg kraftig vind opp i 200 km/t og enormt med regn. Selv om vinden kan gjøre store skader er det nedbørmengdene som er den største frykten i forbindelse med Harvey. Harvey oppfører seg nemlig noe spesielt. Vanligvis dør slike tropiske orkaner ganske raskt ut når de beveger seg innover land, men prognosene viser at Harvey først går litt innover land på lørdag for så å bevege seg ut i havet igjen på søndag og mandag. Dermed blir den liggende over de sammen områdene dag etter dag og bare pøse på med enorme mengder regn til sørlige deler av Texas. De siste prognosene viser følgende nedbørmengder, og ha i tankene at rekorden i Norge er 229,6 mm på ett døgn. 

 • Lørdag: 350-400 mm.
 • Søndag: 350-400 mm.
 • Mandag: 300-350 mm.
 • Tirsdag: 450-500 mm.
 • Onsdag: 350-400 mm.

Dette er maksimumsmengder over litt forskjellige områder disse dagene, men kartet under viser akkumulert nedbør over de neste 7 dagene og da kommer de hardest rammede områdene opp i nesten 1200 mm tilsammen!

Det er dermed gått ut advarsler om at det kan bli katastrofale flomtilstander over store deler av Texas og Louisiana de neste dagene, og 10-tusenvis av folk er nå i ferd med å evakuere.

 

Akkumulert 7 døgns nedbør over Texas og Louisiana. Langs kysten kan det komme opp mot 1200 mm med regn!

Varierende, men ikke veldig vått

Høytrykksrygger vil påvirke været i positiv forstand mange steder i landet denne uken.

Idag, tirsdag blir veldig mye av landet påvirket av en høytrykksrygg. I følge nedbør-radaren er det kun noen spredte byger omkring Trøndelag og Finnmark, for øvrig er det opphold. Skydekket varierer fra omkring Trøndelag og nordlige Østerdalen og nordover, men Sør-Norge for øvrig har mye sol.


Trykk og nedbør for tirsdag 22. august.

I morgen vil et lite lavtrykk nærme seg Nordland og gi litt nedbør her. Ellers holder høytrykksryggen stand over Sør-Norge, selv om en frontsone nærmer seg sakte fra sørvest. På torsdag kommer frontsonen inn over Sør-Norge og gir trolig nedbør fra omtrent Sogn og Mjøsa og sørover, selv om dette anslaget nok kan forandre seg.


Trykk og nedbør for torsdag 24. august.

På fredag ligger det noen rester igjen over Sør-Norge for en del av dagen, men det skal bedre seg utover ettermiddagen og lørdagen ser også relativt grei ut her. I nord vil et lavtrykk utvikles fra Baltikum og nordover mot Barentshavet iløpet av fredag-lørdag og det blir dermed mer nedbør og skyer her. I tillegg også en del vind på kysten lengst nord i landet med stiv kuling på fredag slik prognosene nå ser ut.


Trykk og nedbør for lørdag 26. august.

Store nedbørmengder i går kveld og i natt, mer nedbør på vei

Det har kommet mye nedbør i deler av Trøndelag i natt, og det fortsetter å regne utover dagen.

Et relativt kraftig lavtrykk har utviklet seg over Skandinavia det siste døgnet, og ligger søndag morgen over Nordland, nær Bodø. Samtidig har et lite lavtrykk gått sørøstover i Nordsjøen, og kommer søndag morgen inn over nordlige deler av Rogaland. Disse systemene har gitt en del nedbør over landet vårt.

På Vestlandet kom det noen kraftige byger i går kveld og i natt, feks 14 mm på en time i går kveld, 29.5 mm på 6 timer. Liarvatn fikk mest nedbør på Vestlandet med totalt 48.3 mm siste døgn.

Flere steder i Trøndelag har det kommet mye nedbør fra i går ettermiddag og frem til søndag morgen. Både i området rundt Trondheim og i indre strøk av N-Trøndelag har det regnet kraftig, og det har gått stein og jordras. Åfjord har feks fått 66 mm nedbør, Nordli 35.1 mm.

Det regner fremdeles i området fra Lofoten og sørover til Trøndelag og Nordmøre, nedbøren trekker nå sørover til Sunnmøre. Utover dagen ventes det nye 20-30 mm på Nordmøre og indre strøk av Sør-Trøndelag. De samme mengdene gjelder også videre nordover til Lofoten, i ytre strøk av Troms, til Vest-Finnmark og Øst-Finnmark.

Det blåser også kraftig inn mot Trøndelag og Nordmøre, med sørvest-vest opp til stiv kuling, og vinden skal øke på i nordlige deler av landet med nord-nordøstlig stiv kuling også fra Lofoten til Troms utover dagen.

Prognose for vind og nedbørmengder søndag er illustrert under:

 

Søkkvåt søndag

Et lavtrykk fra sør sammen med et annet lavtrykk like utenfor kysten av Vestlandet fører til heller dårlig vær for Sør-Norge siden del i dag, lørdag. Bare sjekk her! Søndag er det derimot Nord-Norge sin tur også.

Lavtrykket som lørdag trekker innover Trøndelag vil søndag fortsette nordover i Nordland og går innover de nordligste delene av Sverige til kvelden. Regn og regnbyger preger været fra Stad og hele veien nordover. Mest nedbør blir det i ytre strøk fra Lofoten og nordover, men også i Møre og Romsdal og Trøndelag. I disse områdene kan det lokalt komme 20-40 mm nedbør fra søndag morgen til mandag morgen.

Først på dagen kan bygene gi lokalt torden i indre strøk av Troms og Finnmark, men til kvelden er det ventet lite eller ingen nedbør i indre strøk av hele Nord-Norge. Lavtrykket vil også gi en del vind ved kysten her i nord, fra Lofoten til Troms liten til stiv kuling - noe roligere til kvelden, forøvrig periodevis frisk bris.

I Møre og Romsdal og Trøndelag vil bygeaktivitet også avta utover kvelden.

På vestlandet sør for Stad vil det også komme regnbyger, men ikke fullt så mange som lengre nord og i Hordaland vil det bli perioder med opphold. Bygene avtar generelt til kvelden. I Rogaland en liten sjans for lokal torden om ettermiddagen.

Sør- og Østlandet slipper heller ikke helt unna bygene, men de vil stort sett begrense seg til følgende områder: Vest-Agder, lengst nord på Østlandet og innover Østfold, forøvrig blir det stort sett opphold og perioder med sol.

 

Klissvått lørdagslavtrykk

En liten luring av ett lavtrykk dannes natt til lørdag over Sør-Sverige og i løpet av lørdagen er det ventet å trekke nordover til Trøndelag og Nordland. Dette lavtrykket bringer med seg ustabil luft som videre gir heftige byger med fare for torden.

Lørdag morgen våkner nok folket i Hedmark og østlige deler av Oppland opp til disse kraftige bygene. Men etter hvert som lavtrykket trekker videre nordover, så avtar bygene her - mens de øker på lengre nord. I Trøndelag starter nok dagen med opphold, men fra formiddagen blir det byger også her og fra ettermiddagen vil det virkelig merkes godt. Da kommer de kraftigste bygene innover dette området og vil holde på hele kvelden og natt til søndag.

Her ser man hvordan de kraftige bygene beveger seg i løpet av dagen. I enkelte byger kan det komme 10-20 mm på bare 6 timer og ser man på forventet nedbør gjennom hele lørdag, så er det Trøndelag som blir våtest. Værmodellene anslår hele 50-70 mm på 24 timer lokalt i Trøndelag.

Vi ser også at det er ventet inn en del byger på Vestlandet, og her ser det ut til at de ytre strøkene av Rogaland kan belage seg på en 30-50 mm nedbør i løpet av lørdag.

Ufyselig med regn og kuling i helgen, men strålende start på neste uke

Fredag vil et lavtrykk komme inn i Nordsjøen, og lørdag svekkes det langs kysten av Vestlandet. Dette gir regn og regnbyger, lokalt mye nedbør og kraftige byger med torden. Søndag er det Nord-Norge som får ruskevær.

LØRDAG
Lørdag vil et lavtrykk komme inn over Vestlandskysten og gi mye vind og nedbør, samt synkende temperaturer. Det ventes lokalt kraftige byger, kan hende med torden. I dagens prognose er det Rogaland som er mest utsatt, med 50-70 mm nedbør. Det ventes i tillegg sørøstlig og sørvestlig liten og stiv kuling 12-15 m/s utsatte steder. Resten av landet får lite eller ingen nedbør.

SØNDAG
Natt til søndag og søndag morgen vil et kraftig lavtrykk utvikle seg over Nord-Skandinavia med økende nedbørmengder lengst nord i Trøndelag og i Nordland, utover dagen også i Troms og i Finnmark. Det ventes mest nedbør i indre og østlige områder, der det kan komme opp mot 40-60 mm. Samtidig øker vinden til nordøstlig og nordlig liten til stiv kuling 12-15 m/s fra Vest-Finnmark og sørover til Lofoten, og temperaturene synker nå også i denne delen av landet. Sør i landet ventes det fremdeles regnbyger, men avtagende i intensitet i forhold til lørdag.

MANDAG
Mandag vil et høytrykk komme inn i Norskehavet. Det ventes fremdeles noen regnbyger i store deler av landet, men utover ettermiddagen oppholdsvær og mye sol.

Restene av tropisk orkan på vei mot Norge

I disse dager ligger den tropiske orkanen Gert utenfor østkysten av USA. Vindhastigheten ligger rundt rundt 40 m/s (145 km/t) og orkanen blir dermed klassifisert som en kategori 1 orkan. De neste dagene fortsetter dette systemet nordover og videre over Atlanteren og øker i styrke til en kategori 2. Når den kommer lenger nord fører kaldt hav til at den svekkes og når den kommer inn i våre farvann i løpet av helgen er det ikke så mye vind igjen. Det som derimot er igjen, som er nokså typisk med rester av slike tropiske stormer, er fuktighet. Ofte når rester av tropiske stormer treffer Europa betyr det mengder med nedbør.

Den antatte banen til Gert de kommende dagene.

I og med at det er nesten en uke frem i tid, er det naturligvis litt vanskelig å si nøyaktig hvem som får nedbøren og hvor mye som kommer. De siste prognosene viser at det er Skottland og Danmark som får det meste, men gårsdagens prognose hadde mesteparten av nedbøren inn over Sør-Skandinavia. Bildet under viser at det kan komme opp mot 60-70 mm fra tirsdag til onsdag i Skottland, og nye 60 mm i Danmark i løpet av onsdag.

Det gjenstår med andre ord å se hva som skjer, og holde seg oppdatert på værmeldingen den kommende perioden.

Orkanrester opprettholder vått regime i sør

Selv om det ikke i skrivende stund ser ut til at restene av orkanen Gert vil gi en ny nedbør-episode som vi venter for i kveld og natt på Sør- og Østlandet kan det være verdt å følge litt med på prognosene de kommende dagene.

For å ta det første først - i kveld og i natt vil et bygeområde fra sør-sørvest slå seg sammen med en front som trekker inn over Sør-Norge nå tidlig i ettermiddag. Sammen utvikler disse et lite vått lavtrykk i kveld og natt over østligste deler av Sørlandet og over Østlandet. Dette vil kunne gi en god del nedbør på kort tid, potensielt med konsekevenser i form av overvann, lokale oversvømmelser, elveløpsendringer og jord- og flomskred. Utover dagen i morgen bedres været, men dette blir trolig også den eneste dagen med noenlunde sommerlig vær i Sør-Norge. For ny front kommer inn fra vest allerede torsdag og tidlig i helgen nok et lavtrykk som utvikles over nordlige Skottland og kommer inn mot Sør-Norge direkte.

Som om det ikke er nok vil restene av hva som nå er den tropiske orkanen Gert (kategori 1) kunne opprettholde et vått regime gjennom starten av neste uke. Under vises utviklingen av dette:


Fredag kl 14, norsk tid. Gert ligger som det østligste av de 2 lavtrykkene utenfor Newfoundland.


Lørdag kl 14, norsk tid. Gert-restene har slått seg sammen med det andre lavtrykket og fortsetter østover i Atlanteren.


Mandag kl 14, norsk tid. Gert-restene ifølge denne prognosen ligger nordvest for Skottland med ny front inn mot Sør-Norge.

Per. nå ser disse restene ut til å bare være et ordinært latrykk når det kommer nærme oss og eneste konsekvens er at det generelt våte regimet bare fortsetter. Det er imidlertid litt grunn til å følge litt med på dette, i alle fall i dagene som kommer, for tropiske systemer har ofte fuktighet i såpass store mengder at modellene kan ha litt ekstra trøbbel med å representere dette. Det som gjør at dette ikke blir noe mer enn et litt dvaskt gammelt lavtrykk er at det ikke får tilgang til kald nok luft i nordavinden i bakkant (på vestsiden) av lavtrykket idet det går over Atlanteren - mangler det spinnes det ikke opp. Men med såpass mange dager frem kan dette forandre seg, og da vil det være grunn til å følge ekstra ekstra nøye med.

Ny historisk varmerekord i Death Valley

Death Valley i California fikk den tvilsomme æren i å oppnå den varmeste måneden som noensinne er registrert på jorden. Middeltemperaturen for juli ble på hele 41,9 grader. Det som er mest alarmerende er imidlertid de høye nattetemperaturene som ble observert, for selv Death Valley kjøles vanligvis litt av om natten. Den laveste minimumstemperaturen der i juli ble 31,7 grader, og tre av nettene fikk aldri lavere temperatur enn 38,9 grader!! 

Flere andre byer vest i USA satte også nye lokale julirekorder i middeltemperatur:

 • Salt Lake City: +29,6 
 • Reno i Nevada: +26,9
 • Tonopah i Nevada: +26,1
 • Ely i Nevada: +22,1
 • Bishop i California: +27,1

I tillegg fikk også Miami i SØ-USA ny julirekord med +29,8 grader i middeltemperatur. Også i andre verdensdeler har det vært svært varmt denne sommeren med f.eks. Cordoba i Spania som fikk maksimumstemperatur på 46,9 grader, Ahvaz i Iran med 53,7 og Turbat i Pakistan med 53,5. Dette var nye varmerekorder for både Iran og Pakistan. Alle disse ekstreme varmeobservasjonen denne sommeren bare poengterer hva som er i ferd med å skje her på jorden med tanke på temperaturutviklingen.

At 50 grader pluss er varmt kan undertegnede bekrefte. Under et besøk i Death Valley i juni i fjor ble det akkurat 50,0 grader. En spesiell og interessant opplevelse å løpe i slike temperaturer- se bilde under :-) 

(Selfie: Olav Krogsæter)

Innertier på sommerens sesongvarsel

I midten av mai sendte amerikanske AccuWeather ut sommerens sesongvarsel. Der var overskriften bla. at hetebølger ville dominere Sør-Europa, mens Storbritannia og Skandinavia ville få en kjølig sommer. Sesongvarsler for Europa har tradisjonelt sett vært lite treffsikre, f.eks. sammenlignet med sesongvarsler for tropiske strøk. Dette skyldes for en stor del at Europa ligger i en del av verden der været er veldig skiftende, særlig N-Europa. Men denne gangen kan man i hvert fall si at AccuWeather fikk innertier i sine varsler for Europa denne sommeren. Som vi nå vet har det vært en begredelig sommer her på våre breddegrader, mens man rundt Middelhavet har hatt hetebølger og alvorlige skogbranner så det holder. 

Se på kartet under som ble utgitt i mai. Det kunne nesten like gjerne ha vært oppsummeringen av årets sommer i etterkant. Les mer her.

 

Våt helg

Det er fortsatt ventet en liten høstlig helg for mange, men det kunne vært verre - bare sjekk prognosene fra i går her!

I dag viser derimot prognosene litt andre vind og nedbørvarsel. Lavtrykket er fortsatt ventet inn i Norskehavet, men det har en litt nordligere bane. Det vil at lavtrykkssenteret går ikke så nært land som det viste i går.

Vinden som er ventet i helgen, rødt er kuling.

Fredag ventes det fortsatt sterk vind på Vestlandet, der har ikke prognosene endret seg så mye. Sørlig vind, frisk bris ved kysten i Rogaland og så blir vinden sterkere og sterkere jo lengre nord man drar på Vestlandskysten - ved Stad er det ventet sterk kuling. Vinden er ventet å minke til kvelden og natt til lørdag. i går viste prognosene at lørdag skulle bli en skikkelig ruskete dag i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland, i dag har pipen en annen lyd. Det er ventet sørvestlig liten til stiv kuling inn Vestfjorden først på dagen, men etter hvert stort sett frisk bris. Søndag blir vest-sørvestlig frisk bris til liten kuing fra Lindesnes i sør til Vesterålen i nord.

Mindre vind, fører også til at det blir mindre nedbør.

Fredag er det Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland som vil få mest nedbør. I disse fylkene er det ventet 30-50 mm på 24 timer, fra fredag morgen til lørdag morgen. Det vil trolig bli mest nedbør i ytre strøk. Lørdag ventes det regnbyger fra Rogaland og hele veien nordover og da er det mest sannsynlig Møre og Romsdal som vil få mest nedbør med 20-30 mm. Nordland og ytre strøk av Møre og Romsdal vil i følge prognosene - i dag som i går, få mest nedbør på søndag. Mengden nedbør har derimot endret seg en del og heldigvis til det mindre. I går viste prognosene hele 40-70 mm, mens det nå er redusert til "bare" 20-40 mm i løpet av ett døgn.

Høstlig helg

Det nærmer seg skolestart og mange drømmer om en siste fin sommerhelg før hverdagen virkelig setter inn, men der må vi dessverre skuffe - denne helgen byr på en smak av høst for veldig mange i landet.

Ett lavtrykk trekker inn i Norskehavet fredag og siger sakte nordover mot Lofoten og Vesterålen igjennom helgen. Dette lavtrykket er for årstiden kraftig og av den mer høstlige varianten, i forhold til disse slappe sommerlige lavtrykkene som vi er blitt så vandt til denne sommeren.

Vindforhold gjennom helgen, der rødt viser kuling.

Det hele starter fredag med økende sørlig vind på kysten av Vestlandet, med vind opp i sterk kuling ved Stad. Frisk bris til liten kuling inn Vestfjorden. Etter hvert som lavtrykket trekker enda lengre øst i Norskehavet, så vil vinden øke ytterligere på og påvirke ett større område. Lørdag ventes det sørvestlig stiv til sterk kuling fra Stad og videre nordover langs kysten av Møre og Romsdal. Etter hvert vil også Trøndelag og Nordland merke vinden. Søndag avtar vinden gradvis på Vestlandet, men det blir fortsatt vest-sørvestlig kuling ved kysten av Trøndelag og Nordland - sterkest vind i Nordland.

Med andre ord det vil ruske godt rundt ørene på oss!

Lavtrykket har naturligvis ikke bare mye vind med seg, men også en god porsjon nedbør.

Fredag starter med stort sett opphold på Vestlandet, men kaldfronten nærmer seg fra vest og nedbøren øker på utover ettermiddagen. Varmfronten er på vei nordover i Nordland og legger i fra seg noen millimetere her. Lørdag morgen ligger kaldfronten over Vestlandet, og med regnbyger i bakkant. Tilsammen vil det kunne bli 20-40 mm i løpet av døgnet. Fronten fortsetter innover Østlandet med spredt regn her lørdag formiddag og ettermiddag, men utenom akkurat denne nedbøren, så vil Østlandet få ganske fint helgevær med opphold og en god del sol. Søndag er det fortsatt byger på Vestlandet, men akkurat denne dagen er det Nordland og ytre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag som vil merke nedbøren aller mest. Siste prognose viser at her kan det komme hele 40-70 mm i løpet av ett døgn, men dette kan fortsatt endre seg i dagene som kommer.

Vær beredt!

Kraftig regn i Sør-Norge i morgen

Vær forberedt, for i morgen kommer det til å bøtte ned i store deler av Sør-Norge.

Et lavtrykk som i øyeblikket befinner seg over Frankrike, vil i løpet av dagen i dag flytte seg nordover og er ventet å treffe Sørlandet allerede i natt. I Frankrike pågår det nå kraftige regnskyll og tordenbyger, og dette er også noe vi kan forvente når lavtrykket etterhvert trekker mot oss.

Figuren under viser prognosen for 24-timers nedbør i løpet av morgendagen (altså oppsamlet gjennom hele døgnet), og aller kraftigst regn finner vi på Sør- og Østlandet, samt sør i Rogaland (merket rødt). Merk at for én gangs skyld får faktisk Vestlandet slippe unna!

Regn som vil falle i løpet av hele morgendagen (onsdag)

Lavtrykket vil bevege seg nord/nordøst, og vil torsdag befinne seg over sentrale deler av Sverige. Da er det Midt-Norge og Nord-Norge som får kjenne på regnet, mens en svak høytrykksrygg ligger over Sør-Norge med stort sett oppholdsvær. Dette varer dessverre ikke så lenge, og allerede fredag ventes et nytt lavtrykk som gir regn de aller fleste steder i landet i løpet av helgen, og da er det Vestlandet som må ta den verste støyten.

Er du klar for en finværsdag?

Det er ikke mye som minner om sommer her til lands, og det er heller ingen signaler som tyder på at det er noe stabilt sommervær på vei heller. Men, torsdag kan vi få en liten smak av sommeren i Sør-Norge.

Mellom lavtrykket som kommer inn over sørøstlige deler av landet med lokalt mye regn onsdag, og lavtrykket som ser ut til å komme inn over Vestlandet på fredag, så kan vi torsdag få en finværsdag i store deler av Sør-Norge. Da ser det ut til at en høytrykksrygg fra sørvest kan strekke seg mot oss, og gi mye pent vær og noe høyere temperaturer. Dessverre ser den ikke ut til å strekke seg lenger enn til Midt-Norge, så fra Midt-Norge og nordover ser det nok ut til å bli regn og regnbyger.

Temperaturprognosen for torsdag kl 14.00 ser du på bildet under, og skalaen er slik:

 • Oransje: 10-15 grader
 • Mørk oransje: 15-20 grader
 • Rød: 20-25 grader.

Temperaturen torsdag kl 14.00

Kartet under viser prognosen for 12-timers nedbør fra torsdag kl 08.00 til kl 20.00:

Regn mellom kl 08.00 og 20.00 torsdag 10. august

Til tross for at det er relativt kjølig over store deler av landet vårt for øyeblikket, så skal vi kanskje være glade for at vi ikke befinner oss i Sør-Europa akkurat nå. Der rager nemlig hetebølgen Lucifer, og flere steder (deriblant enkelte steder i Spania, Italia, Hellas og Kroatia) kan melde om at gårsdagen (søndag) kom opp i over 40 grader. Derfor er det kanskje ikke så verst å være i Norge denne uken likevel!

Høstlig lavtrykk neste helg

Neste helg vil et kraftig høstlig lavtrykk komme inn i Norskehavet fra vest. Dette betyr et klassisk øst-vest skille med kuling og regn sørvest i landet, men perioder med opphold og pent vær både østafjells og lengst nord i landet.

Lavtrykket forsterker seg sørvest i N-Atlanteren i løpet av den kommende uken, og flytter seg nordøstover, torsdag passerer det sør av Island. Fredag kommer lavtrykket inn i Norskehavet og nye sekundære lavtrykk danner seg sør for hovedlavtrykket i helgen. Lavtrykket svekkes så nordover i Norskehavet de første dagene i uken etter.

For oss betyr det at helgen starter med vindøkning fredag langs kysten i vest, sørøstlig og sørvestlig opp til kuling, men trolig lite eller ingen nedbør over store deler av landet.

Fra sent fredag og utover lørdag perioder med regn på Vestlandet, og forbigående spredt regn også på Sørlandet, Østlandet og Midt-Norge når fronten passerer. Nord i landet kun spredt regn i indre strøk av både Nordland, Troms og sør i Finnmark. Fremdeles ventes det kuling utsatte steder.

Søndag regn fra Vestlandet og nordover til Nordland med sørvestlig opp til kuling, kun spredt regn i indre og østlige områder lenger nord.

Dette lavtrykket har trolig litt av energien sin fra resten av den tropiske stormen Emily, som kom inn over Florida mandag denne uken, se mer her.

Onsdag blir søkkvåt og vindfull østafjells

Et kraftig lavtrykk vil utvikle seg på kontinentet og komme inn mot Sør-Norge onsdag, med mye nedbør østafjells og kuling over hele Sør-Norge.

Uken starter med svake lavtrykk som gir spredt regn og regnbyger over store deler av landet. Samtidig vil et lavtrykk utvikle seg nord på kontinentet og flytte seg sakte nordover.  Natt til onsdag trekker lavtrykket nordover i Danmark, og ut i Skagerrak onsdag formiddag, før det trolig ligger i Nordsjøen vest av Sør-Rogaland osndag kveld.

Vinden øker på fra nordlig og nordøstlig retning i hele Sør-Norge, natt til onsdag og onsdag formiddag opp til stiv kuling både på Vestlandet og områdene østafjells samt i fjellet, som bildet under illustrerer.

Onsdag kveld ovegang til sørvestlig vind østafjells, trolig fremdeles opp til kuling. I tillegg blir det økende nedbørmengder fra tidlig onsdag, og i løpet av de neste 12 timene kan det komme opp mot 40-60 mm regn øst på Sørlandet og sør på Østlandet, se bildet under.

 

Ufyselig med kuling, regn- og tordenbyger sør i landet i helgen

Et lavtrykk har fredag kommet inn over Sør-Norge, og fortsetter østover i sørlige deler av Skandinavia i helgen.

Dette lavtrykket setter opp kraftig vind omkring vest sør i landet. Lørdag opp til liten kuling i Rogaland og langs Skagerrakkysten, og søndag øker vinden ytterligere opp til stiv kuling på utsatte steder. Områdene lenger nord i Sør-Norge ser ut til å slippe unna den kraftige vinden.

Ustabile luftmasser over Sør-Norge gir også regnbyger i helgen. I Rogaland er det utrygt for tordenbyger lørdag, men søndag avtagende tordenfare i vest. Østafjells og i indre strøk av Trøndelag er det særlig om ettermiddagen og kvelden at tordenfaren er størst.

Nedbør og vind for helgen vises under:

Nord-Norge og nordlige deler av Trøndelag får fremdeles mye pent vær i helgen, og i Nordland varmt med temperaturer over 20 grader. Øst i Finnmark gir pålandsvind derimot stort sett skyet vær og det blir relativt kjølig.

Hetebølge over Sør-Europa

Mens vi her i Sør-Norge klager på lavtrykk på rekke og rad med både regn og tordenbyger og temperaturer nær 15 grader, opplevere Sør-Europa en av de verste hetebølgene på lang tid. Et høytrykk ligger i ro over disse områdene og gir temperaturer på over 40 grader mange steder fra Spania i vest til Balkan og Tyrkia i øst. Onsdag ble det målt 40 grader i Roma, og Split i Kroatia nådde hele 42 grader. Inn i helgen fortsetter denne hetebølgen med rekordhøye temperaturer til disse områdene. De aller varmeste stedene vil trolig nå 45 grader. Først i neste uke blir det litt mindre varmt i Italia og over sørlige deler av Mellom-Europa, mens derimot Hellas og Tyrkia fremdeles får rekordhøye temperaturer.

Det er ikke bare sør i Europa det er varmt for tida, også nordvestlige deler av USA har det rekorvarmt. En hetebølge har rammet områdene fra California i sør og nordover til statene Oregon og Washington. I disse områdene er det satt en rekke nye varmerekorder. I Salem i Oregon ble det målt 42 grader på onsdag, og i Medford i Oregon hele 44 grader. Denne hetebølgen ser ut til fortsette i hele neste uke. 

De mest behagelige værforholdene opplevere en nå Nordland og i sørlige deler av Troms. Både fredag og lørdag får disse område strålende sommervær med temperaturerer som overstiger 20 grader om ettermiddagene.

Restene av den tropiske stormen Emily med kurs over Atlanteren

Den tropiske stormen Emily passerte tidlig denne uken over Florida, og vil den neste uken flytte seg nordøstover i Atlanteren.

Emily kom inn over Florida mandag, like sør for Tampa. I Miami førte kraftige regn- og tordenbyger mandag og tirsdag til oversvømmelser, og noen av de populære vannparkene måtte stenge midlertidig. Onsdag er systemet svekket og ligger nordøst av Florida som et svakt lavtrykk, som bildet under viser. De neste dagene vil lavtrykket flytte seg nordøstover og fredag trolig passere nord for Bermuda.

Prognosene er så veldig usikre med tanke på hvordan lavtrykket fortsetter videre. Noen prognoser viser at systemet svekkes og dør ut vest av høytrykket ved Azorene, mens andre prognoser viser at lavtrykket tar en mer nordlig bane. Dersom dette skjer kan restene av Emily bli "fanget opp" av et større lavtrykk i N-Atlanteren, som videre fortsetter østover og kommer inn sør for Island og inn over våre områder. 

Under vises en av disse prognosene, der et slikt lavtrykk forsterker seg i Atlanteren tirsdag.

Fredag i neste uke kommer så frontsonen med nedbøren knyttet til dette lavtrykket inn over Sør-Norge. Slike lavtrykk kan ta med seg mye fuktighet og nedbør inn over våre områder.

 

Mye regn og kraftig vind på vei mot Sør-Norge

Et relativt kraftig lavtrykk for årstiden vil gi noen våte og vindfulle dager i Sør-Norge.

Torsdag til fredag passerer lavtrykket over Skottland og inn i Nordsjøen, før det trekker inn over sørlige deler av Skandinavia i helgen. Lavtrykket vil sende inn nedbør over hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre torsdag, lokalt mye nedbør sør på Vestlandet og over Sørlandet som bildet under viser. I tillegg vil det blåse sørøstlig kuling utsatte steder, stiv kuling på Vestlandet. 

Fredag til lørdag overgang til vestlig vind, fremdeles kuling utsatte steder. I tillegg ventes det regnbyger, tildels kraftige byger med torden.

Dra til Nord-Norge

Dagens værprognoser for de første dagene av årets siste sommermåned, august, gir lite forhåpninger om flott og varmt sommervær i Sør-Norge. Tirsdag og onsdag vil instabile luftmasser prege været i Sør-Norge, og til dels også i Nord-Norge, med noen regnbyger til stort sette hele landet med temperaturer som har problemer med å bikke 20 grader. Fra torsdag og inn i helgen vil et nytt lavtrykk fra sørvest komme inn over Sør-Norge, og senere Midt-Norge, og opprettholde den forholdsvis kjølige værtypen med en del regnbyger.

Værtaperen denne uken blir nok Vestlandet som må forvente en god del regnbyger og heller lite sol. På Østlandet og Sørlandet blir det noe lettere vær med bare noen byger, og lengre perioder med sol. Likevel vil temperaturene så vidt bikke 20 grader østafjells om ettermiddagene, og dette må betegnes som nokså kjølig for å være i begynnelsen av august. Værvinneren mot slutten av denne uken blir Nord-Norge! Med lavtrykk sør i Skandinavia og høytrykk i Barentshavet, vil Nord-Norge få fralandsvind fra øst. Dermed blr det stort sett pent vær i Nord-Norge, og da særlig for nordlige deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Den østlige vinden vil ta med seg varme luftmasser fra nordlige deler av Russland og gi dagtemperaturer opp i 20 grader, også ute ved kysten.

Dersom en ikke har bestemt seg for reiseruten for sommerferien, er nok værtipset å dra nordover! For i Sør-Europa ligger det an til skikkelig hetevarme de neste dagene med temperaturer som kan overstige 40 grader.

Vått i sør, seinere veldig vått i nord.

Torsdag kom en front inn over Sør-Norge med en god dose nedbør - særlig i vest og sørvest. Denne fronten flytter seg i løpet av kvelden inn over Østlandet og vil på veien gi en god del nedbør i Telemark, Buskerud, før det kommer inn over sørlige deler av Østlandet. Mye nedbør på kort tid kan føre til lokale oversvømmelser der bygene treffer.

Fronten over Vestlandet torsdag formiddag.

Fredag ligger fronten over nordlige deler av Sør-Norge og inn over Sverige. På denne fronten utvikles det så et lite lavtrykk. Milde luftmasser i området gjør at lavtrykket kan holde på en god del fuktighet, og mye av denne fuktigheten slippes ut over Trøndelag og Nordland lørdag. Her er det ventet 50-60 mm på 24 timer. Det er fortsatt en del usikkerheter i hvilken retning dette lavtrykket tar og hvem som får nedbøren, så her må man holde seg oppdatert på værvarslene.

50-60 mm på 24 timer i Trøndelag og Nordland lørdag til søndag.


Lengst i nord blir det skikkelig høststemning i løpet av helgen. Temperaturene faller, vinden øker på og vil komme opp i liten til stiv kuling langs kysten. Seint lørdag, og søndag vil også nedbøren ta seg kraftig opp. Igjen er det ganske store usikkerheter i hvor all denne nedbøren vil komme, men det kan komme rundt 50-60 mm på 24 timer i Finnmark, og kanskje så mye som 80-90 mm/24 timer alt avhengig av lavtrykkenes bane. I Nordland er det ventet nye 50-60 mm.
 

Nye 50-60 mm på 24 timer søndag til mandag i Nordland. Kan hende så mye som 90 mm på 24 timer i Finnmark. 

Tordenvær på gang

Det lyner og tordner over Trøndelag, sjekk bare her!

Kilde: Blitzortung.org

En varm og flott sommerdag kan for mange endre seg til kraftige byger med både hagl og torden. Denne endringen kan for mange skje brått, men om man følger med på himmelen kan man følge med på endringen. Det starter som søte små og tilsynelatende uskyldig bomullsdotter, men er luften ustabil nok så kan disse fort utvikle seg til store mørke skyer som gir fra seg en skikkelig skyllebøtte med vann, hagl og gjerne litt torden.

Hvordan blir det resten av dagen i Sør-Norge? Vi vet at det er varmt og fint vær, særlig i Trøndelag. Vi må videre sjekke om atmosfæren er ustabil nok til å danne tordenbyger!

For at bygene skal bli kraftig nok til å gi torden, må skyene ha mulighet til å vokse seg stor i vertikalen - altså oppover i atmosfæren. For at det skal kunne skje må atmosfæren være det vi kaller ustabil, dvs at ingen ting hindrer en luftboble i å stige og stige (noe et stabilt luftlag vil gjøre).

CAPE - er én måte å se om atmosfæren er ustabil, fargeskalaen går fra grønn via gul til rødt - som da er mest ustabilt.

Vi ser på grafikken over at CAPE slår ut som bobler over særlig Trøndelag nå i kveld, men også til dels over Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Med andre ord, torden vil mest sannsynlig vedvare resten av ettermiddagen og kvelden. i tillegge til at det gjerne er flere områder som vil merke det.

Og hva vil morgendagen by på? Vi sjekker CAPE for i morgen ettermiddag.


CAPE - er én måte å se om atmosfæren er ustabil, fargeskalaen går fra grønn via gul til rødt - som da er mest ustabilt.

Og ja, fare er fortsatt tilstede i Trøndelag og Møre og Romsdal, samt delvis i Sogn og Fjordane. Men den ustabile varme luften brer det seg til i morgen også innover Nordland og Troms. Det medfører da en økt fare for torden også i disse områdene.

Det er viktig å merke seg at disse 'boblene' med ustabil luft (CAPE) ikke må tas bokstavelig i den forstand at tordenbygene vil komme nøyaktig der som 'boblen' er, men heller ta de som ett tegn på at luften i hele dette området er ustabil nok til at det kan komme torden.

Men uansett, følg med på himmel!

Over 100mm neste 10 dager på Sørøstlandet

Sør- og Østlandet blir den kommende perioden påvirket av flere lavtrykk og fronter.

Det starter allerede i kveld eller natt til imorgen, fredag, da en front kommer innn mot Sørlandet og sørlige deler av Østlandet med regn og regnbyger. Fronten blir liggende, om enn svekket, gjennom fredag og lørdag og gir muligheter for regnbyger her. På søndag kommer et nytt lavtrykk inn i sørlige deler av Nordsjøen og sender på nytt inn nedbør mot Sørlandet og deler av Østlandet. Fronten fortsetter å gi nedbør mandag. Tirsdag kan det kanskje roe seg litt på Østlandet, mens det på onsdag er usikkert om et lavtrykk på vei nordover i Sverige vil påvirke været direkte her.

I sum vil disse værsystemene i tillegg til et mulig lavtrykk sør for Island med innkommende front siste halvdel av kommende uke gi nedbør i overkant av 100mm for de neste 10 dagene. Og ser man stort på det er altså Sørlandet, og deler av Østlandet de delene av landet det mest sannsynlig vil bli våtest de kommende 10 døgnene. Tørrest ser det ut til å bli i Finnmark siden et høytrykk blir liggende nokså i ro i Barentshavet i mye av perioden.


10dagers nedbør fra torsdag 20. juli 2017 kl 02 til og med mandag 31. juli kl 02 i millimeter.

Slutt på elending sommervær på Vestlandet

Juni var en lang regnbyge på Vestlandet med rekord i antall regndager på rad i Bergen, og den nest våteste juni i Bergen siden målingene startet. Første del av Juli har ikke vært stort bedre med temperaturer godt under normalen og fortsatt mye regn, men nå snur det!

Torsdag kan temperaturene på Vestlandet nå opp i nærmere 30 grader da rester av hetebølgen i Sør-Europa kommer nordover til Sør-Norge! Det blir varmt også på Østlandet med 24-26 grader flere steder.

Høytrykket som gir det pene været i Sør-Norge i dag og torsdag går nordover til Nord-Norge og gir overgang til mye pent vær her framover med temperaturer etter hvert opp i omkring 20 grader mange steder.

Det blir mer ustabilt igjen i sør allerede fra fredag, men lavtrykkene ser ut til å ta en bane inn mot Danmark og S-Sverige og ikke inn mot Vestlandet og Midt-Norge. Dermed blir det Sørlandet og sørlige deler av Østlandet som ser ut til å bli værtaper utover i uken og trolig starten på neste uke. På Vestlandet ventes det variabelt skydekke og enkelte regnbyger, temperaturer opp i omkring 20 grader og litt over de fleste dager. Dette er adskillig bedre enn hva sommeren har bydd på så langt, veldig etterlengtet!


Lavtrykkene fremover ventes å ta en mye sørligere bane fremover slik at det blir vesentlig bedre vær på Vestlandet enn tidligere sommer. Her er prognose for søndag med lavtrykk på vei inn i Skagerrak.

 

Heftig nedbør og torden ventet i deler av Hellas og Tyrkia

Skandinavia har i en god stund ligget i en ganske kjølig luftmasse (temperaturer under normalen). Dette med at kaldluft kommer ned fra nord får ofte ikke de mest dramatiske konsekvensene på våre breddegrader sommerstid. Men når kald luft trekker sørover lengst sørøst på kontinentet kan situasjonen bli en annen.

Dette skjer nemlig over deler av Hellas og etterhvert også nordvestlige deler av Tyrkia i dagene som kommer. Kaldluft i høyden siger sørover og legger seg forbigående over relativt sett varm luft nærmere bakken. Det blir da ustabilt, den varme luften langs bakken får en intens lyst til å stige og vi får oppblomstring av kraftige regnbyger som også vil gi mye torden.

Dette med kraftige regn- og tordenbyger over kontinentet er i og for seg normalt sommerstid, men når man ser på hvor mye nedbør dette ifølge modellene kan gi førstkommende mandag i nordlige Hellas og påfølgende dag litt lenger øst er dette noe som tilsier at dette kanskje blir verdt å følge med på. Nå må det absolutt nevnes at modellene ofte ikke er gode å forutsi nedbørmengder i ekstremsituasjoner, så man kan imidlertid ikke ta alt for bokstavelig. I tillegg vil det være store lokale forskjeller når dette pågår.

Men; det er altså slik at modellene nå har nedbør over 200mm for en 24 timers periode. Til sammenligning er normalen for Oslo i hele Juli på 81mm.


Nedbør gjennom mandagsdøgnet.


Nedbør gjennom tirsdagsdøgnet.

 

130 grader forskjell

Selv om det er varmt i S-Europa med omkring 40 grader noen steder, og kaldt i høyfjellet i S-Norge med snø og minusgrader for tiden, så er det områder på kloden som har det mye varmere eller kaldere enn dette. De siste dagene har temperaturene steget til over 52 grader i Irak, mens det på Vostok i Antarktis ble målt 77 minusgrader siste døgn, altså en forskjell på nesten 130 grader! Hva som er verst av 50 pluss og 77 minus kan kanskje diskuteres (de fleste vil vel mene at 77 minus er verst), men det er disse temperaturforskjellene mellom polene og områdene omkring ekvator som er utgangspunktet for værsystemene på jorden. Atmosfæren og havene prøver hele tiden å utjevne temperaturforskjellene og da får vi en god blanding av høytrykk med fint vær og lavtrykk med styggevær rundt omkring. Og så er det altså slik at Norge ligger veldig gunstig til for lavtrykksbanene på den nordlige halvkule, så lange finværsperioder her på berget er og blir alltid et unntak. Så nyt de få finværsdagene vi får - det kommer alltids et lavtrykk rundt neste sving!(Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images) 

En våt uke i nord

De kommende dagene byr på to runder med skikkelige regnskyll for Nord-Norge sin del før det forhåpentligvis blir en bedring i helgen.

 

Ustabile luftmasser kom i helgen inn over Frankrike og Tyskland hvor det seinere utviklet seg et lavtrykk. Dette lavtrykket fortsetter gjennom dagen i dag og i morgen nordover mot Finland og kommer inn over Nord-Norge onsdag kveld. Det har variert mye i prognosene når det gjelder banen til dette lavtrykket og hvem som får mest nedbør, noe som jo er typisk for lavtrykkene om sommeren.

Siste prognose viser at det er Nordland og Troms som får det meste av nedbøren, og om man skal være litt mer spesifikk så er det området mellom Bodø og Tromsø som kan få 40-55 mm på 24 timer fra midt på dagen onsdag til midt på dagen torsdag. Også i Øst-Finnmark kan det komme en god dose regn, her viser prognosene opp mot 35-40 mm på 24 timer fra onsdag morgen til torsdag morgen.Men det venter en ny runde med mye nedbør hakk i hæl. Her er prognosene ganske varierende, men trenden i det siste har vist at det skal bli ganske så vått i nord. Igjen er det noe usikkert hvem som får det meste av nedbøren, det kan nok fortsatt variere litt i dagene som kommer. Under følger et bilde som viser de områdene som det antas i denne omgang får det meste. Det er da deler av Nordland og kan hende indre strøk av Troms som kan få 40-60 mm på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen. Mest ventes det i Nordland.

 Da er det bare å følge med på værmeldingene framover om du befinner deg i dette området de neste dagene. Når vi kommer inn i helgen ser det ut til å snu, at det blir vått i Sør-Norge, mens det er muligheter for litt tørrere vær i nord.

 

Sommertåke

Juli er høysesong for tåke i Barentshavet og i store deler av Norskehavet. Derimot er tåke i Nordsjøen og over innlandsområdene i Sør-Norge heller sjeldent. Hovedgrunnene til dette er:

 1. Korte netter som medfører forholdsvis lite avkjøling av lufta over innlandsområdene. Den vanlige strålingståken er derfor et nokså sjeldent fenomen.
 2. Forholdsvis varmt hav i både Nordsjøen og Skagerrak som reduserer mulighetene for tåke.
 3. Varme luftmasser fra innlandsområdene av Skandinavia og Russland som blåser ut over kald hav i Barentshavet og nord i Norskehavet øker sjansene for tåkedannelse i disse områdene.
 4. Høytrykk, med lite vind og stabile luftmasser, virker nærmest som et lokk og hindrer den fuktige lufta å stige til vers. Dermed øker sjansene for tåke i nordområdene når et høytrykk blir liggende over området i flere dager.


Disse faktorene medfører at Barentshavet og lengst nord i Norskehavet har den største hyppigheten av tåke i De norske farvann, og aller mest midt på sommeren i juli og begynnelsen av august. I disse områdene er tåkehyppigheten til dels over 20 %. Langs Norskekysten er kystområdene av Øst-Finnmark mest utsatt for tåke om sommeren, men i langt mindre grad enn på Bjørnøya.


De neste dagene vil varm luft, med temperaturer i overkant av 20 grader, blåse ut fra nordvestlige deler av Russland og ut i det kalde Barentshavet. På Bjørnøya er sjøtemperaturen i dag bare 4 grader. Dermed blir det en kraftig avkjøling av lufta som vil medføre tåkedannelse over store deler av Barentshavet. De mørkeblå feltene viser områder som med stor sannsynlighet vil få tåke. Denne tåken kan vedvare over flere dager uten særlige daglige variasjoner som vi ser over land der tåken vanligvis løser seg opp midt på dagen.

Lavtrykk på Europaturné - kommer nå til Norge!

Ustabile luftmasser kom seint lørdag kveld inn over Frankrike fra Atlanteren. Allerede tidlig søndag morgen var det stor aktivitet på lynradaren, bildet under er fra ca klokken halv 12 og man kan se flere mindre celler som er ganske aktive nær Lyon. Bygene og tordenværet trekker i løpet av dagen videre østover i Frankrike og rytterne på dagens Tour de France-etappe kan nok vente seg noen kraftige skurer med både torden og hagl. Også nordvest i Italia vil man i dag få kjennskap med dette tordenværet.

Stor tordenaktivitet over Frankrike allerede. Foto: Blitzortung.org


Og det gir seg ikke med det første heller. Mandag flytter det seg inn i Tyskland og det fortsetter med kraftig tordenvær i Frankrike, Tyskland og Nord-Italia. I tillegg utvikles det et lavtrykk i disse ustabile luftmassene. Dette lavtrykket trekker inn i Østersjøen tirsdag og fortsetter onsdag nordover i Bottenviken og kommer seint onsdag/tidlig torsdag inn over Nord-Norge. Den eksakte banen til dette lavtrykket varierer noe fra prognose til prognose, og i den siste er det Finnmark som vil få best kjennskap med dette. Lavtrykket drar med seg en god del nedbør og tidligere varsel har vist rundt 80 mm på 36 timer i Troms og Finnmark. Siste varsel har redusert nedbørsmengdene da lavtrykket legger fra seg en del over Finland onsdag, men Finnmark kan likevel få rundt 50 mm på 24 timer fra onsdag til torsdag.Slik ser helgen ut

Det kan bli en flott helg i nord, mens i sør vil det bli vått.

Det kommer et nedbørsområde fra vest innover Vestlandet allerede fredag, som brer seg sakte østover. Lørdag vil derfor store deler av Sør-Norge få regn, med unntak av deler på Sørlandet, og det vil være utrygt for torden Østafjells. Søndag har dette nedbørsområdet flyttet seg nordøst, og ligger nå over Trøndelag og nordlige deler av Østlandet, mens et nytt nedbørsområde kommer inn på Vestlandet og vil gi mer regn til vestlendingene. Nord-Norge får derimot stort sett mye pent vær i helgen, men det kan bli noe skyet på grunn av lavtrykket som ligger vest for landet, og temperaturene vil heller ikke være spesielt høye.

Nedbør som faller i løpet av hele fredag, lørdag og søndag. Merk at det er oppsamlet nedbør for hele dagen, som betyr at det kan bli opphold og gløtt av sol innimellom.   

Heftig torsdagsvær i Spania

Torsdag er det ventet lokalt mye regn i Spania, og det kan bli et skikkelig tordenvær.

Grunnen til at dette er at et område med veldig kald luft, en såkalt kaldluftskjerne, er ventet inn over Portugal og Spania på torsdag. Denne kjernen kommer fra havet i vest, sammen med ganske fuktig luft fra havet i forhold til de tørre landområdene. Når denne kalde luften beveger seg innover de varme landområdene blir det store temperaturforskjeller, og dermed veldig ustabil luft. Resultatet kan bli skikkelig heftige tordenbyger, med lokalt mye regn (eller eventuelt hagl).

Temperaturen i Spania og Portugal midt på dagen torsdag. Det skal bli store temperaturforskjeller, med betydelig lavere temperatur i vest som følge av den kalde luftboblen som kommer inn.
Som følge av den kalde og fuktige luften som kommer fra vest, kan det bli lokalt mye nedbør i indre områder i løpet av torsdagen. Den røde fargen indikerer den kraftigste nedbøren, som kan falle som hagl. 

Tordenvær på mandag

Juli og første del av august er høysesong for tordenvær her i landet. Aller mest tordenvær får normalt indre områder av Sør-Norge, og helst på varme sommerdager om ettermiddagen. I Nord-Norge er torden mye mer sjeldent, men på Finnmarksvidda inntreffer tordenvær nesten like ofte som over indre områder i Sør-Norge. For at lyn og torden skal inntreffe må luftmassene være ustabile; dvs. store temperaturforskjeller mellom lavere luftlag/bakken og høyere luftlag i 5-10 km høyde. I tillegg må lufta inneholde mye fuktighet. I praksis oppstår «sommertorden» oftest i forbindelse med passasjer av kaldfronter, og i skikkelig varmt vær med temperaturer opp mot 30 grader. For å varsle torden, må en i tillegg til å kjenne til forholdene ved bakken, også vite temperatur- og fuktighetsforholdene i høyere luftlag. For mer enn 50 år siden fikk en slik informasjon kun fra fly eller værballonger. Nå for tiden har fjernobservasjoner fra satellitter blitt den viktigste datakilden til slike temperatur- og fuktighetsdata fra høyere luftlag.


Mandag vil et lite lavtrykk fra vest komme inn over Rogaland, Sørlandet og sørlige deler av Østlandet. Dette lavtrykksenteret har en kald «kjerne», med temperaturer på nesten 40 kuldegrader i 7 km høyde (400 hPa). Ettersom det fremdeles er nokså varmt nær bakken med temperaturer nær 20 varmegrader, fører dette kalde lavtrykket til store vertikale temperaturgradienter og økende muligheter for lyn og torden. Som en ser av kartet for tordensannsynlighet, er det størst sjanser for torden på Sørlandet og på Østlandet sør for Oslo - i de oransje og røde områdene. 

Hetebølge over Sørøst-Europa

Mens vi her i landet går inn i noen dager med lavtrykk, regnbyger og temperaturer som vil ligge nærmere 10 enn 20 grader fra Vestlandet og nordover til Troms, opplevere nå Sørøst-Europa en hetebølge av det verste slaget. På fredag ble det målt 42 grader Kreta, og Antalya på sørvestkysten av Tyrkia nådde 45 grader i maksimumstemperatur både fredag og lørdag. I Antalya kollapset tennisspillere i varmen.


En frontsone danner skillet mellom denne tropevarmen over Sørøst-Europa og noe kjøligere luftmasser over Mellom-Europa. Denne frontsonen vil søndag og mandag strekke seg fra vestlige Svartehavet og sørvestover til Hellas. I Romania kan det falle opp mot 100 mm nedbør på 24 timer langs denne frontsonen. Denne frontsonen går sakte sørøstover. Dermed blir det økende nord og nordvest vind vest for denne frontsonen og gradvis fallende temperaturer, mens det fremdeles blir pent vær med tropevarme og over 40 grader lengst øst i Middelhavet og over Tyrkia. Aten forventes å få det aller vamest på søndag med i overkant av 40 grader, men fra mandag blir det kjøligere og på tirsdag maksimumstemperaturer som er litt mer behagelig - nær 30 grader. Også områdene fra Kreta og sørøstover får litt mindre varmt vær fra tirsdag av. De mest behagelige temperaturene de neste dagene finner en over Mellom-Europa der maksimumstemperaturene stort sett vil ligge nær 25 grader, og nærmest perfekte forhold for syklistene som deltar i Tour de France.

Morgendagen blir varmeste junidag

Det er deilig når solen varmer skikkelig, og mange steder i Norges land vil i disse dager få oppleve de gode norske sommertemperaturene.

De fleste drar kanskje sydover i ferien for å kunne kjenne sommervarmen ordentlig på kroppen, for det er vi ikke akkurat bortskjemte med i vårt eget hjemland. Heldigvis får også vi sommerlige temperaturer innimellom, og dagen i dag er blant annet en slik dag. Nå klokken 14.00 lokal tid var Meråker varmest i landet med 24.7 ºC, deretter kom Soknedal med 24.4 ºC og Furuneset med 23.3 ºC. Men det er ikke bare varmt i dag, alt tyder nemlig på at morgendagen skal bli enda varmere. Aller varmest er det ventet å bli i ytre strøk på Vestlandet og Sørlandet, og sør på Østlandet. De høyeste temepraturene er markert med mørkerød farge, og i disse områdene skal temperaturene ligge omkring 25 grader! Den mørkeoransje fargen viser områder med temperaturer omkring 20 grader.

Helgetemperaturene. Der rødfargen er mørkest vil temperaturen ligge på omkring 25 grader.

Temperaturen vil igjen synke på Vestlandet lørdag, mens på søndag vil det bli kjøligere i store deler av landet. Dette skyldes at det sannsynligvis vil komme inn nye lavtrykk.

Stor tordenaktivitet i Sør-Europa

Selv om vi stort sett har finvær over oss nå, så er det verre sørover i Europa. Det er for tiden stor tordenaktivitet på kontinentet, og bare i dag er det observert 52 000 lynglimt (se bildet).

Det er mye som skjer i været sørover i Europa for tiden, selv om vi de siste dagene stort sett har vært heldige med været i Norge. Finværet som har ligget over store deler av landet vårt kommer nemlig av at et høytrykk for tiden ligger over oss, og dette høytrykket har hittil klart å styre et komplisert lavtrykk i en mer sørlig bane. Det har resultert i fint vær hos oss, mens de sør i Europa må slite litt mer. Som et resultat av dette lavtrykket foregår det nå stor tordenaktivitet på kontinentet, med 52 000 lynglimt observert i dag. Aller kraftigst aktivitet finner vi nord i Italia og vest Frankrike, og tordenaktiviteten er her ventet å vedvare ut dagen. I morgen er det også ventet tordenvær vest i Frankrike og nord i Spania, mens systemet over alpene vil svekkes. Det er også ventet å bli mer tordenaktivitet i områdene omkring Polen og Litauen i morgen.

Dagens lynaktivitet i Europa (kilde: http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=10) 

Brontofobi og keraunofobi

Det finnes mange fobier rundt om. Noen er redde for edderkopper, noen for slanger og andre har kraftig høydeskrekk. Noen fobier er likevel mer eksotiske enn andre. Visste du at brontofobi er sterk angst for torden mens keraunofobi er sterk angst for lyn? Selv om de har fått sine egne navn henger de selvsagt sammen og har fått det norske navnet tordenangst. 

Det er noen reaksjoner som er unike for brontofobi og keraunofobi i forhold til andre fobier. For eksempel er det veldig vanlig å søke beskyttelse hos andre mennesker, og symptomene forverres når man er alene. Mange mennesker som har sterk tordenangst kan gjemme seg under en seng, inni skap, i kjellere eller andre rom hvor de føler seg tryggere, og dekke til ørene for å dempe lyden av torden. Tegn på at noen har brontofobi/keraunofobi er en svært økt interesse for værmeldinger. Man sitter og følger med værsendingene på TV hele tiden og i svært ekstreme tilfeller kan tordenangst føre til at man aldri tørr å forlate sitt eget hjem. 

Våte dager i vente

Vestlendingene har blitt lovet høytrykk og bedre vær kommende uke, men før den tid må de gjennom en real regnskyll bare for å markere at regnrekorden for Bergen i juni virkelig er slått.

 

Et lavtrykk ligger lørdag ved Færøyene og beveger seg sakte østover. Søndag kommer det inn mot Vestlandet med sørvestlig kuling og en god del nedbør. Pålandsvind betyr at nedbøren stues opp langs fjellområdet som skiller øst og vest og dermed vil det bli vått for de som befinner seg på vestsiden. Nedbøren begynner søndag morgen og det verste vil være over til kvelden.

Totalt i løpet av 24 timer kan det komme opp mot 50 mm, mesteparten av dette vil kunne komme i løpet av ca 12 timer fra søndag morgen til søndag kveld. I tillegg vil den vest-sørvestlige vinden komme opp i liten kuling i områdene sør for omtrent Bergen. Langs Sørlandskysten blir vinden ofte forsterket i denne vindretningen, og her kan den komme opp i stiv kuling utover kvelden.

Totalnedbør søndag. Mest nedbør er ventet i Rogaland. Legg også merke til den kraftige vinden langs Sørlandskysten og i Trøndelag.

Seint søndag kveld gir nedbøren seg for Vestlandet sin del, men pålandsvind fra nordvest gir en god del nedbør på Mørekysten første del av mandagen. Her kan det komme opp mot 20 mm. Igjen vil mesteparten av denne nedbøren komme i løpet av 12 timer fra mandag morgen til mandag kveld. Det vil fortsatt blåse godt langs kysten i Sør-Norge også mandag, men det avtar når vi kommer inn mot tirsdagen. Som bildet under viser er det ikke ventet noe særlig nedbør i resten av Sør-Norge mandag, og det gjelder også dagene som følger når høytrykket kommer nærmere.

Totalnedbør mandag. Mest nedbør er ventet på Møre.

I Nord-Norge vil de kommende dagene være stort sett skyet og perioder med både regn og regnbyger. Det er ikke snakk om særlige mengder med nedbør her som bildene over viser, og minst kommer det trolig i Troms og Finnmark. Temperaturene i nord holder seg forholdsvis uendret de neste dagene, men fra midten av uken er de derimot ventet å gjøre et lite byks.

Når vi kommer til midten av kommende uke er det muligheter for at et fuktig lavtrykk kommer opp fra sør, noe som kan føre til en god del nedbør i hele Sør-Norge. Høytrykket siger sakte nordover og gir litt lettere vær der.

 

Høytrykk på vei

Det går mot nok en nedbørsrekord i regnbyen Bergen, for hittil i juni har det nemlig regnet i 23 av 23 dager. Nå viser endelig de nyeste prognosene tørrere og finere vær i neste uke.

Den siste måneden har lavtrykkene ligget i kø i Nord-Atlanteren, og det har resultert i at Bergen har fått 23 dager med regn i juni. Den forrige nedbørsrekorden med antall regndager i regnbyen (i juni) stammer fra 1952 - da regnet det nemlig hver dag fra 1.-24. juni. Dagens prognoser viser at det blir regn frem til og med mandag 25. juni, så denne rekorden skal det bli lett å slå. 

Men, allerede i neste uke kan det endelig bli litt tørrere. De siste prognosene har nemlig vært enige om at et høytykk skal bygges opp og komme innover landet vårt fra vest, og det vil føre med seg fint og tørt vær for Sør-Norge - i alle fall i et par dager.

Neste mandag er det ventet et høytrykk i vest

Det elendige sommerværet på Vestlandet kan ta en liten pause

Været på Vestlandet i juni har nesten vært en sammenhengende regnbyge, hvert bidige døgn har slusene åpnet seg litt eller mye i Bergen! Solen har bare gløttet frem i korte perioder og temperaturene har stort sett ligget mellom 10 og 16 grader. Nedbørsnormalen for juni er passert for lenge siden. Jeg tror det største ønske for vestlendingene er noen dager med pent vær, iallfall opphold.

Værprognosene den siste tiden har gitt særdeles lite håp om bedre vær, men i dag tikket det inn en prognose som gir et lite håp om at det kan bli noen dager med bedre vær for vestlendingene i neste uke. Et lavtrykk fra sørvest som har gått mot Sør-Norge i tidligere prognoser, tar en sørligere og østligere bane inn mot Sverige og Finland, mens en svak høytrykksrygg strekker seg inn mot vestlige deler av Sør-Norge og gir bra vær på Vestlandet tirsdag og onsdag, ikke så varmt men iallfall over 15 grader og kanskje nær 20 på onsdag.

Tror jeg på dette? Vel, dessverre så tror jeg det er mer sannsynlig at lavtrykket går mot Sør-Norge og at det fortsetter med vått og grått. Årsaken til det er at denne prognosen har liten støtte i andre prognoser, men vi får leve i håpet.


Kan vi få noen dager med bedre vær på Vestlandet? Prognosen til høyre viser det, men dessverre er flertallet av prognoser mer enig med den til venstre.

 

Sommersolverv, og her blir det sol i dag

Onsdag 21. juni er det sommersolverv, årets lengste dag.

Når sola står i sør i dag, har den sin største høyde over horisonten i året. Denne dagen er årets lengste dag, og i dagene fremover vil daglengden avta. Under får du en rask oversikt over hvem som kan nyte solen i dag.

Lavtrykk øst for oss dirigerer kald nordøstlig vind inn over nordlige deler av landet vårt med regn og tildels snø over deler av Finnmark i dag, og nedbøren brer seg sørvestover i Troms. I Nordland og nord i Trøndelag blir det regnbyger, men også gløtt av sol mellom bygene. Sør i Trøndelag, i Møre og Romsdal får litt regn/yr av og til, mens Vestlandet sør for Stad får lite eller ingen nedbør og trolig gløtt av sol. Det er områdene østafjells som får mest sol i dag, her blir det perioder med pent og varmt vær. 

 

Kaldt med snø og kuling i nord, men fint sankthansvær

Tirsdag morgen er det kaldt øst i Finnmark med 2-4 grader og sludd, mens områdene lengst sørøst i landet har pent vær med temperaturer som skal komme opp mot 20-25 grader utover dagen.

Været ser derimot ut til å bedre seg til Sankthans i nord, mens Sør-Norge får besøk av lavtrykk med regn og regnbyger.

Nord-Norge

Tirsdag til onsdag vil lavtrykk øst for oss og høytrykk i vest dirigere kald nordøstlig vind med kuling og regn sørover i Finnmark og Troms, i Finnmark periodevis sludd og snø også i lavlandet eller over 200-400 m, snøgrensen i Troms ligger rundt 400-600 m. Nordland får regnbyger.

Temperaturer i landet tirsdag vises på bildet under.

Torsdag og fredag blir det oppholdsvær i Nord-Norge og en del sol i indre og sørlige strøk. Det vil derimot fremdeles blåse kraftig fra nordøstlig retning, med periodevis frisk bris og opp til kuling.

Sør-Norge

I vest blir det det fremdeles litt regn og regnbyger tirsdag og onsdag, men avtagende  nedbør sør for Stad. Områdene østafjells får mye fint vær med temperaturer opp mot 20 grader på Østlandet og 20-25 grader på Sørlandet. 

Torsdag til fredag vil lavtrykk komme inn mot Sør-Norge med regn, regnbyger og synkende temperaturer. Selve Sankthansaften ser ut til å by på gråvær med regn på Østlandet og i Trøndelag, mens Sørlandet og sørlige deler av Vestlandet får litt spredt regn. Nord for Sognefjorden kommer ikke nedbøren før sent om kvelden, og sør på Østlandet blir det avtagende nedbøraktivitet om kvelden.

Bildet under viser været på Sankthansaften.
 

 

 

Varmt vest i Europa

Gjennom helgen og tidlig neste uke blir det skikkelig varme på vestlige deler av kontinentet, og sør i England.
Årsaken er et høytrykk som bygger seg opp fra sørvest og som har med seg en god porsjon varme. Høytrykket beveger seg sakte østover gjennom helgen og en varm tunge kommer også opp mot sørlige deler Skandinavia, men hovedsakelig på svensk side av grensen vår.

I forhold til temperatur-anomalier (altså avvik fra normal temperatur) er det størst utslag i Spania der det mange steder vil fortsette å være temperaturer over 40 grader. Også vest i Frankrike og over sørøstlige England ventes temperaturer i overkant av 6 grader over normalen. I Sør-England betyr dette temperaturer omkring 30 grader, og noen grader varmere enn det igjen i Frankrike.

For Norge sin del vil det i samme periode bli temperaturer ikke så langt fra normalen, men altså litt over normalen i østlige deler av Sør-Norge.

Kartet under viser forventet temperaturanomali fra midten av helgen og ut i tidlig neste uke:


Temperatur-anomali (avvik fra normalen) fra lørdag 17. juni kl 20 tll mandag 19. juni kl 20.

Her kommer regnet

Lavtrykket ved Island har for øyeblikket en nedbørsfront som er på vei inn mot Vestlandet, og fra i kveld av blir det vått.

I skrivende stund er nedbøren et stykke utenfor kysten av Vestlandet, mens den allerede såvidt har trekt inn over Stad. Kaldfronten beveger seg nordøst, og er ventet å treffe Vestlandet om noen timer. Denne fronten vil i løpet av kvelden gi nedbør i store deler av Sør-Norge, mens den stadig trekker seg nordøst. I forbindelse med passasjen av denne nedbørsfronten, så kan det i kveld også være utrygt for torden både på Vestlandet og i indre strøk. I morgen vil nedbørsfronten ha trekt seg nordover mot Trøndelag, og på grunn av ustabil luft vil det også her være utrygt for tordenbyger i løpet av morgendagen.

Radarbilde av nedbøren som er på vei mot Vestlandet (kl 15.00). Kartet viser hvor i landet nedbøren faller akkurat nå. Den lange grønne stripen vest for Norge er begynnelsen på nedbøren som etterhvert vil komme inn mot oss i kveld.​

På radarbildet foregår det akkurat nå også kraftige regn- og tordenbyger nord i Finland, som sakte men sikkert er på vei mot Øst-Finnmark.
 

Slik blir helgeværet

Det er snart helg, og mange lurer kanskje på hvordan helgeværet vil bli. Her er en rask oppsummering av det norske helgeværet fra den nyeste prognosen.

Det ligger for tiden et lavtrykk i nærheten av Island som vil prege helgeværet for de fleste av oss her i landet. Nedbørsfronten fra dette lavtrykket vil komme inn over Vestlandet, Trøndelag og Nordland natt til lørdag i sør, og lørdag morgen lenger nord. Det er ventet lokalt mye nedbør fra denne fronten, og aller mest nedbør er ventet å komme i området rundt Florø (40-50mm) mellom lørdag og søndag. Sør for Sola vil det kunne være ganske skiftende mellom oppholdsvær og perioder med regn, mens Østlandet vil få veldig fint helgevær med sol og rundt 20 grader mange steder. Dette er på grunn av en kombinasjon av en høytrykksrygg fra sør, og at Østlandet blir liggende i le bak fjella i Midt-Norge. Lenger nord på Østlandet vil derfor kunne få litt regn utover lørdagen.

Lenger nord i landet vil høytrykksryggen fra vest svekkes, men selv om det vil være oppholdsvær og periodevis gløtt av sol på lørdag. På søndag vil nedbørsfronten sakte men sikkert trenge inn fra sør, og prege helgeværet også her.

Lørdagsværet kl 14. Skylaget er vist i grått, nedbøren i blått
Søndagsværet kl 14. Skylaget er vist i grått, nedbøren i blått 

Lengter du etter sommervarmen?

Selv om enkelte steder i Norge har hatt over 20 grader i det siste, så er det ikke sikkert at dette er nok for alle sommerglade nordmenn. Er du spesielt glad i varme, og vil vite hvor du burde ha vært akkurat nå, så må du følge med her!

 

Det rager nemlig en hetebølge i Sør-Europa for tiden, med temperaturer langt over det som er normalt for årstiden. Det ligger nemlig et høytrykk vest for den iberiske halvøy, og de aller høyeste temperaturene finner vi i Spania og Portugal. Her vil temperaturene ligge på over 40 grader stort sett hele denne uken, og temperaturene i de sørlige delene av Spania og Portugal kan faktisk komme opp i hele 42 grader! Temperaturene her ligger flere steder 7-10 grader over normalen, og enkelte steder (som f.eks. Madrid) får temperaturer 12 grader over normalen. Det er like mye som vestlandet har for tiden.

Temperaturene i Spania i helga

Dette er kanskje for varmt for enkelte av oss nordmenn, ettersom vi ikke pleier å være spesielt bortskjemte med varme her i landet. Synes du at det heller er behagelig med temperaturer på 20-tallet, er østlige deler av Middelhavet stedet å dra til. Hellas har nemlig litt mer folkelige temperaturer for tiden, med rundt 20-25 grader.

Store temperaturforskjeller i Europa i helga 

50 mm i sør, 50/2 grader i nord!

Det er store kontraster i lange Norge for tiden. Mens Øst-Norge bader i regn, bader N-Norge i sol, i hvert fall nesten hele N-Norge. I Øst-Finnmark er det dessverre ikke så mye varme å skryte av med 4-5 grader på kysten, men med en gang man kommer vestover i fylket, og særlig i indre deler av Troms og Nordland har det vært godt og varmt de siste dagene. Flere steder har hatt omkring 25 grader og aller varmest av de offisielle værstasjonene var Bardufoss med +25,9 grader, med Dividalen hakk i hel med 25,7 grader. Snur man nesa mot sør kan vi kanskje i forbifarten nevne at Asker fikk 49,9 mm nedbør siste 12 timer, Konnerud ved Drammen 48,6 mm og Melsom i Vestfold 45,4 mm. 

 (foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix. Nedre Eiker)

 (foto: Ole-Andrè Helgaas, Tromsø)

Mye nedbør i sørøst de siste dagene, og mer regn er på vei

Tirsdag kveld kom et nedbørområde inn over sørlige deler av landet, og det har kommet mye nedbør i sørøst. Prognosene er noe endret for de neste dagene. 

Torsdag er det fremdeles regn og regnbyger over store deler av Sør-Norge. Det har kommet mye nedbør fra tirsdag til torsdag, opp mot 80-100 mm i deler av Aust-Agder.

Radarbildene under viser hvor det regnet henholdsvis tirsdag formiddag og torsdag formiddag.

Allerede sent torsdag kveld og natt til fredag vil et nytt lavtrykk komme inn over Skottland med tilhørende frontsone inn over Sør-Norge. Nedbøren øker på fredag kveld og natt til lørdag, da med lokalt mye nedbør opp mot 30-50 mm sør på Østlandet og vestover til deler av Telemark/Aust-Agder frem mot lørdag kveld/natt til søndag. Bildet under viser hvor det kommer mest nedbør. 

 

Kraftig regn på vei mot Sør-Norge

Natt til onsdag kommer et nytt nedbørområde inn over sørlige deler av landet, mens høytrykk nord i Skandinavia gir stigende temperaturer over Nord-Norge.

Et lavtrykk ligger tirsdag formiddag over England som satelittbildet under viser, og tilhørende varmfront har allerede passert over store deler av Sør-Norge sør for Stad og Dovre med regn og yr.

Sent tirsdag kveld og natt til onsdag vil et nytt nedbørområde komme inn over sørlige deler av Vestlandet og over Sørlandet, før det utover onsdag trekker nordover i hele Sør-Norge. Det ventes mye nedbør sørøst i landet, med lokalt opp mot 50-90 mm i deler av Agder, Telemark, sør i Buskerud og vest i Vestfold fra natt til onsdag og frem til onsdag kveld. Ytre strøk av Hordaland, Sogn og Fjordane får lite eller ingen nedbør og gløtt av sol.I Midt-Norge og Nord-Norge er det derimot sommer på vei. Det ventes mye fint vær de neste par dagene med temperaturer opp mot 20-25 grader i Midt-Norge, 20-23 grader i Nordland og 15-20 grader i Troms og Finnmark.

Temperaturkartet under viser temperaturene torsdag ettermiddag. 

Øs pøs på Østlandet sol og varme i nord

I midten av denne uken blir det enorme værkontraster i vårt langstrakte land. Et kraftig høstlig lavtrykk i sørlige deler av Nordsjøen sender en kraftig frontsone inn over Sørlandet og Østlandet med særdeles mye regn. Onsdag til torsdag omkring midt på dagen kan det komme 50-70 mm med regn lokalt fra Agder og nordover til sørlige deler av Oppland. Dette er tilnærmet normalen for hele juni! Regn med flomproblemer.

I Nord-Norge derimot blir det fantastisk flott vær både onsdag og torsdag. Nordens Paris ventes å få sol fra skyfri himmel og temperaturene kan nå nærmere 20 grader på onsdag og 22-23 grader på torsdag! Jeg vil tro nordlendingene kommer til å nyte at de kan bade i sol, mens regnet øser ned i sør.


Mørk oransj farge er temperaturer opp til 20 grader og trolig blir det enda litt varmere da modellen gir litt for lave temperaturer. Nedbøren viser nedbør fra onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag, da har det allerede regnet fra seg på Sørlandet, men opp i 40-50 mm vest for Oslo.

Det fine været vil trolig holde stand ut uken i Nord-Norge, mens det fortsetter med ustabilt vær i sør og en del regn.

Store kontraster

Været denne uken blir preget av store kontaster mellom nord og sør, der Sør-Norge får vått vær, mens Nord-Norge får en smak av sommer. 

Visst vi ser bort fra mandag, da det ventes noe nedbør i deler av Nord-Norge, spesielt Nordland, så blir den kommende uken stort sett fin i den nordlige landsdelen. Temperaturene stiger, særlig fra midten av uken, og det blir mye sol og oppholdsvær. Kun i grensetraktene nordover ser det ut til å kunne bli spredte byger innimellom. 

 

Nedbørskart som viser ventet nedbør hele neste uke. Store kontraster mellom nord og sør.

Da er kontrasten stor til Sør-Norge som går en svært regntung uke i møte. Mandag kan fort bli den beste dagen med opphold de fleste steder og perioder med sol. Alt fra mandag kveld kommer første front opp fra sør, og denne passerer over det meste av Sør-Norge tirsdag. Sent onsdag kommer front nummer to, og denne kan bli særlig våt på Østlandet. Prognosene har de siste dagene variert lite, og indikerer rundt 60-70 mm med regn i området mellom Langfjella og Oslofjorden, noe som er mer eller mindre det som normalt kommer i hele juni.

Torsdagen vil bli langt mindre våt, men nedbøren henger likevel igjen, slik at også dette trolig blir en nokså grå dag. Fredag kommer en tredje front inn over Sør-Norge og fortsetter den våte trenden. Helgen er noe mer usikker, men det er nokså sannsynlig at front nummer fire kommer inn, også denne fra sør, og gir en våt slutt på uken. Nedbørskartet over viser nedbøren for hele den kommende uken, der de lysere rødfargene viser til områder der prognosene indikerer over 100 mm, dette er for flere stader langt over juninormalen. 

Selv om det er over en uke fram i tid, så gir prognosene i dag økt sjanse for langt bedre vær i Sør-Norge i den påfølgende uken. 

Svært vått på Østlandet

Flere nedbørsområder er ventet inn over Sør-Norge den kommende uken, med kortere perioder med opphold innimellom, og særlig onsdag har prognosene svært våte forhold på Østlandet. Nord i landet er det ventet flere dager med fint vær og lengst nord betydelig stigende temperaturer. 

En rekke lavtrykk kommer inn over De britiske øyene og Nordsjøen fra mandag av og trolig hele neste uke. Disse presser flere nedbørsområder inn over Sør-Norge fra sør, og selv om det enkelte av dagene ikke blir så aller verst, vil det i store og hele bli en våt uke i Sør-Norge.

Nedbør i Sør-Norge fra onsdag kl. 08 til torsdag kl. 08.

Særlig onsdagen ser ut til å bli våt for Østlandet sin del. Da vil mest trolig et lavtrykk bli liggende over Danmark, og en saktegående front over Sør-Norge dumper store mengder regn over Østlandet, særlig i områdene nord i Telemark og sentralt i Buskerud, der prognosene indikerer 60-70 mm nedbør på 24 timer. Dette er nedbørsmengder som potensielt kan gi lokal flom, men det er verdt å merke seg at det er enda en stund frem til onsdag, og at prognosene enda kan endre seg innen den tid. Så langt er prognosene derimot nokså enige om at det blir vått.

Sør- og Vestlandet vil trolig få langt mindre nedbør, men her kan det komme mye nedbør andre dager. Uken sett under ett blir altså våt i Sør-Norge og samlet sett gir prognosene 70-100 mm for hele uken på Sør- og Vestlandet, og opp mot 140 mm lokalt på Østlandet. 

Mens lavtrykkene og frontene pøser på i Sør-Norge, blir det langt bedre vær i Midt- og Nord-Norge. Enkelte fronter kan strekke seg nordover til Nordland på enkelte av dagene, men her blir ukeværet i langt større grad preget av oppholdsvær og lange perioder med sol. Temperaturene stiger også, og for flere steder som nylig har hatt vinterlig vær kan temperaturen litt ut i uken nå 15-20 grader. 

Endelig sommerlig i nord

De vinterlige forholdene fortsetter i Finnmark inn i pinsen, men utover i neste uke blir det endelig gradvis varmere og til neste helg er det gode utsikter til temperaturer opp mot 15-20 grader selv lengst nord i landet. Det kan da også bli ganske så fine temperaturer lenger sør i landet. 

Et lavtrykk over nordvestlige Russland pøser på med kaldluft fra nord og inn i Finnmark i første delen av pinsen, og det er lite som minner om at kalenderen viser juni. Temperaturene vil i helgen ligge rundt 4-7 grader under normalen i store deler av Nord-Norge, og det er sannsynlig at Finnmarksvidda og Øst-Finnmark får sludd- og snøbyger de neste dagene. Den kjølige værtypen dominerer det meste av landet, og også i Sør-Norge er det ventet temperaturer noe under normalen gjennom pinsen. 

Den kalde nordavinden avtar fra starten av neste uke, og fra midten av uken begynner temperaturene å øke, og særlig frem mot neste helg er prognosene lovende for stigende og gode temperaturer i hele landet, også lengst nord. En kombinasjon av høytrykk som bygger seg opp over Vest-Russland og et lavtrykksområde vest for Norge styrer varmluft fra sør nordover i landet. Temperaturene vil da trolig omsider holde seg på tosifret også i de nordligste delen av landet. Blir det full klaff kan temperaturen nå 20 grader i Finnmark neste lørdag, men akkurat det er nokså usikkert og kanskje noe usannsynlig. 15 grader er i alle fall sannsynlig. 

Lavtrykket i vest vil sende fronter mot Sør-Norge, men det er noe usikkert hvorvidt denne nedbøren kommer inn i området eller ikke. I så fall er Vestlandet mest utsatt, og det kan legge en demper på temperaturen her. Sør- og Østlandet kan gjerne få temperaturer opp på 20-tallet igjen. 

Temperaturavvik i forhold til normalen for pinsehelgen.
Temperaturer midt på dagen lørdag 10. juni. 

Strålende pinsevær

En gladmelding for de som bor i Nord-Norge, i hvertfall deler av Nord-Norge.

Det fineste pinseværet vil vi få i Nordland, deler av Troms og nord i Trøndelag. Et høytrykk legger seg godt til rette nord i Norskehavet og sender en rygg innover Nordland, det medfører mye sol og lite skyer som kan gi nedbør. Litt frisk vind ved kysten, men ellers stort sett rolige vindforhold.

Her er pinseværet dag for dag, der grått viser antatt skydekke og det blå viser nedbør:

Sjekk Nordland da! I perioder litt mer skyer lengst nord og sør i fylket, men ellers flott pinsevær!

Trøndelag kan også belage seg på mye fint vær i pinsen, men i perioder litt mer skyer her sammenlignet med Nordland - og særlig da i sør.

Det blir ikke så verst i Troms heller. Noe mer skyer blir det nok, men solen kommer nok frem i perioder. Lengst nord i fylket vil det nok komme noen spredte byger.

Byger preger dessverre Finnmark denne pinsen, men lite nedbør på Finnmarksvidda. Siste dagen kan bli litt ruskete her lengst nord. Et lavtrykk fra Russland trekker vestover, men det er usikkert hvor langt vest det går. En når det helt til Troms eller så stopper det opp ved Kolahalvøyen. Hvordan lavtrykket beveger seg er helt avhengig av hvor ruskete været blir. I verste tilfelle blir det nordlig kuling og opp i 30-40 mm nedbør i løpet av ett døgn. Ånei, blir det snø igjen?

Russland er ikke bitende kaldt lengre nå som vi er i gang med sommermåneden juni. Dette lavtrykket har sin opprinnelse over Russland og dermed er dette systemet av den mer milde sorten. Det betyr at man må nok litt opp i høyden for å få nedbør som snø, heldigvis!

For Sør-Norge sin del kan man vente seg skyet vær og regn. Lørdag og søndag blir det regnbyger og mulighet for lokal torden - der Østlandet er mest utsatt.

 

Mindre vått

Vi er på vei mot pinse og langhelg, men også årets første sommermåned. Hvordan blir sommerens første helg?

Front på front er på vei inn mot Sør-Norge, mens Finnmark fortsatt blir påvirket av kald nordlig vind og byger. Nordland og Trøndelag ser ut til å bli liggende i mellom dette under en svak høytrykksrygg.

Sør-Norge vil fredag få en front innover seg med skyer og regn som brer seg nordøstover, men høytrykksryggen over Nordland hindrer fronten i å fortsett innover Nord-Skandinavia slik de pleier å gjøre. Lørdag vil dermed fronten fortsatt ligger over Sør-Norge, men nedbøren avtar gradvis etter hvert som fronten svekkes.I Nord-Norge vil væresituasjonen ikke nedre seg så mye gjennom pinsehelgen. Noen spredte byger inn mot Finnmark, med lettere vær lengre sørover. For Sør-Norge sin del er detaljene fortsatt litt usikre. Værprognosene har tidligere i uken vist at 1. pinsedag skulle bli en søkk våt dag som videre kunne før til oversvømmelser og kanskje ras. I dag har derimot prognosene endre seg til det bedre, men dessverre ikke kanon fint vær med sol fra skyfri himmel.

Prognosene viser fortsatt at ett lite lavtrykk med tilhørende nedbørfelt skal innover Sør-Norge, men i motsetning til tidligere i uken er lavtrykket nå svakere og har med seg mindre nedbør. Detaljene rundt varselet - som hvor blir det mest og hvor blir det minst nedbør kan fortsatt endre seg noe frem mot helgen. Siste prognose viser at det er Østlandet som vil få flest byger, mens det på Sør- og Vestlandet vil være mer opphold mellom bygene. Solen vil nok også titte frem i mellom bygene, mens det på Østlandet er mulighet for torden i regnbygene.

Pinsehelgen avsluttes mandag og bygevær fortsetter å prege Sør-Norge, særlig utover ettermiddag og kveld - tordenfaren er nå tilstede over hele Sør-Norge.

Om ikke annet så kan vi i Sør-Norge ihvertfall glede oss over at pinsehelgen ikke blir søkk våt - men i det minste mindre våt!

Tornadoer i Europa

Når det er snakk om tornadoer tenker man først og fremst på USA og særlig Midt-Vesten, og det er nok også her man har de fleste og sterkest tornadoene på kloden. De blir klassifisert etter den såkalte Fujitaskalaen som går fra F0 (svakest) til F5, der en F5 tornado har per definisjon en middelvind på over 90 m/s (322 km/t). En F5 tornado følges av total ødeleggelse der hele hus løftes av grunnmuren. 

Også i Europa registreres det ganske ofte tornadoer. Mellom 1950 og 2015 er det blitt rapportert 5478 tornadoer. 33% av rapportene kommer fra England, Be-Ne-Lux landene, Tyskland og Danmark, men også i deler av Spania og Italia rapporteres det jevnlig om tornadoer. Sannsynligvis opptrer tornadoer like ofte i Ø-Europa, men her har det frem til nå ikke vært noe godt system til å ta vare på og systematisere registreringene. Selv om antallet tornadoer i Europa er betydelig er antallet likevel bare 10% av det som rapporteres fra USA. 

Tornadoer i Europa er hovedsakelig et sommerfenomen med de fleste registreringene fra mai til august, men i Sør-Europa kan man også få tornadoer om høsten og tidlig vinter. De fleste tornadoene har styrke F0 og F1, akkurat som i USA, men årlig blir det rapportert om tornadoer med styrke F2 eller mer. Det er kun 13 observasjoner med styrke F4 eller F5, der den siste F4 tornadoen oppstod i Mira i Italia 8. juli 2015. Fra 1950 til 2015 medførte 103 av tornadoene ett eller flere dødsfall som en direkte følge av den sterke vinden som river med seg det den kommer over, med tilsammen 316 omkomne. 

Den dødeligste tornadoen man vet om i Europa skjedde på Malta i september 1551 eller 1556 (usikre kilder) der ca. 600 mennesker omkom. En annen av de mest dødelig skjedde på Sicilia i desember 1851 med over 500 døde. I nyere tid omkom over 400 mennesker i en F4-F5 tornado i Vest-Russland 9. juni 1984.

Kartet under viser alle tornadorapportene (uavhengig av styrke) i Europa mellom 1950 og 2015 delt inn i 50x50 km bokser (grid), der mørkerød farge betyr flest rapporter (20-25) (kilde: Antonescu B, et.al., Tornadoes in Europe. An underestimated Threat, Bulletin of the American Meteorological Society, 98, 713-728) 

 

 

Temperaturrekord lørdag, men nå synker temperaturene, og lengst nord i landet fortsetter vinteren.

Lørdag registrerte Sigdal i Buskerud høyeste temperatur i landet med 31.8 grader. Dette er ny temperaturrekord for mai måned. Den gamle rekorden tilhørte Gvarv med 31.1 grader fra mai 2012.

Det var flere steder som fikk temperaturer over 30 grader i går:
Kise 30.7 grader
Gjerstad 30.5 grader
Gulsvik 30.3 grader
Kongsberg 30.1 grader

Søndag morgen kom derimot en smal kaldfront inn over sørvestlige deler av landet med spredt torden både i Agder og Rogaland, og tordenbygene flytter seg øst-nordøstover på Østlandet utover dagen. Generelt vil det være muligheter for regnbyger over hele Sør-Norge denne søndagen. Det betyr også lavere temperaturer, men fremdeles vil vi få temperaturer opp mot 20 grader noen steder på Vestlandet, og 20-25 grader østafjells.

Et lavtrykk er kommet onn over Vestfjorden søndag morgen, og det regner godt nord i Nordland og i deler av Troms, tildels snø i indre og høyereliggende strøk. Spredt regn er det også i deler av Trøndelag og på Helgeland.

Den kommende uken blir preget av kalde nordlige vinder over nordlige deler av landet. Det blir perioder med kuling, sludd-, snø- og haglbyger i Finnmark og Troms, og etterhvert trekker det regnbyger sørover i Nordland med snøbyger i høyereliggende strøk. Temperaturene lengst nord vil ligge rundt 0 til et par plussgrader.

Sør-Norge får ustabile luftmasser også de kommende dagene, med regnbyger, og mulighet for tordenbyger. Temperaturene synker gradvis ned mot rundt 15 grader i sørøst, 10-15 grader i vest, men mandag blir det fremdeles varmt.

Under ser vi temperatur avvik fra normalen tirsdag, i indre strøk i nord mer enn fem grader lavere enn normalt for årstiden. I Sør-Norge ventes det temperaturer rundt det normale eller noen grader over det normale.


Nedbør tirsdag ettermiddag vises under, med tildels snøbyger i nord, og noen regnbyger og mulighet for tordenbyger i Sør-Norge.


 

 

Rekordvarme i dag, tordenbyger i morgon

Fredag formiddag registrerte Gulsvik i Flå 27.6 grader. Byglandsfjord observerte 27.4 grader, som er nærme mai-rekorden for dette stedet på 28.4 grader tilbake til 14. mai 2000. I dag kan det bli varmere.

Lørdag ligger det tåke rundt deler av Oslofjorden og vestover i Skagerrak, samt nordvestover i Nordsjøen veldig nærme kysten av Agder og Vestlandet. Dersom tåken slipper taket over Østfold og ellers holder seg unna kystområdene våre i Sør-Norge, så blir det en nydelige lørdag for de fleste av oss. Det ventes mye sol og temperaturer som stiger opp mot 20-25 grader i vest, og i sørøst opp mot rundt 30 grader. Trolig vil temperaturene bli høyest øst i Telemark/øst-sørøst i Buskerud og sørover i Agder. Mai rekorden for temperatur er 31.1 grader i Gvarv i Telemark.

Bildet under viser temperaturen som ventes i ettermiddag, og under ligger også noen flere mai-rekorder for fylker i sørøstlige deler av landet.

Buskerud: 
Drammen (Berskog) 30.5 grader

Aust-Agder: 
Nelaug 03.05.1990, Byglandsfjord 14.05.2000 28.4 grader

Oslo:
Oslo I 27.05.1889 29.9 grader

Akershus:
Kjeller 25.05.2012 30 grader

Allerede søndag kommer det inn regn- og tordenbyger over Sør-Norge, med synkene temperaturer, men fremdeles opp mot 20-25 grader i sørøst.

Kontrastfylt helg

Mens Sør-Norge kan glede seg over en helg med sommerlige temperaturer, må Nord-Norge belage seg på en helt annen årstid. Et lavtrykk kommer inn mot Troms i dag og fortsetter videre østover. I bakkant er det omlegging til kald nordavind som vedvarer gjennom helgen med temperaturer såvidt på plussiden.

Fredagen kan starte litt grått på Vestlandet med lokal tåke, men i løpet av ettermiddagen vil det lette. Først i sørlige områder, og det er også her man får de høyeste temperaturene på Vestlandet. På Sør- og Østlandet blir det stort sett en skyfri dag og temperaturene kommer seg godt opp på 20-tallet. Lørdag kommer høytrykksryggen inn over Sør-Skandinavia og byr på mye pent vær og stigende temperaturer. I sør og øst kan enkelte steder nærme seg 30 grader, mens det i vest kan ligge mellom 20-25 grader. I nord derimot vil den kalde nordavinden føre til temperaturer rundt null grader, enkelte steder også under null grader dagtid både fredag og lørdag. I midtre deler av landet vil en front bevege seg sakte nordover gjennom helgen. Den fører med seg skyet vær og perioder med regn og dis og ikke særlig høye temperaturer. Etter hvert som fronten flytter seg nordover og skydekket letter, vil derimot temperaturene stige også her.

Temperaturutsikter fredag:

Temperaturutsikter lørdag:


 

Lørdag blir det varmt

Det blir relativt kaldt i Nord-Norge de neste dagene, med sludd- og snøbyger. Sørlige deler av landet vil derimot få tildels varmt og fint vær, i perioder mer skyet og litt nedbør i vest.

Nord-Norge

Lavtrykk som kommer inn over nordlige deler av Skandinavia de neste par dagene, opprettholder relativt kald nordlig vind over nordlige deler av landet med sludd- og snøbyger frem til helgen. I Finnmark blåser det også i perioder opp til kuling. Lørdag til søndag vil derimot et frontsystem komme inn fra sør med regn sør i Nordland som trekker nordover i Troms, og da gir bygene seg etterhvert lenger nord. Temperaturene vil da stige litt når fronten trekker nordover.

Sør-Norge

I Trøndelag og på Vestlandet er det utrygt for litt regn og regnbyger av og til de neste dagene, men fra fredag blir det opphold på Vestlandet og lørdag stigende temperaturer over 20 grader sør for Stad. Allerede natt til søndag trekker det derimot inn regnbyger over Vestlandet igjen med synkende temperaturer. 

Områdene østafjells får generelt mye fint og varmt vær i denne perioden, med temperaturer over 20 grade flere steder.

Temperaturene torsdag og lørdag er illustert under. Vi ser tydelig de lave temperaturene rundt 0 grader i nord, og de mørkeste røde i sør som indikerer over 20 grader.

 

 

Flomfare sør i USA

Orkansessongen i Karibien og Mexicogulfen starter normalt i juli og varer ut oktober. Utenom den tiden, er værforholdene i Mexicogulfen valigvis nokså stabile med mye pent vær. Dette kan ikke sies nå i slutten av mai. Mandag og tirsdag vil et lavtrykk danne seg på en frontsone over Texas og i løpet av det neste døgnet flytte seg nordøstover mot østkysten av USA. Varm og fuktig luft fra Mexicogulfen vil bidra til en god del tordenaktivitet langs denne frontsonen og det kan komme store nedbørmengder.


Flere steder på nordsiden av Mexicogulfen er det forventet å falle nedbørmengder på 100-200 millimeter i løpet av 24 timer fra sent mandag til tidlig onsdag. Mest utsatt er områdene fra Houston i sørvest og videre øst- og nordøstover mot New Orleans og Atlanta. Senere på onsdag vil tordenværet og den kraftige nedbøren flytte seg inn over østkysten av USA, men neppe med like store nedbørmengder. Ettersom det har regnet en del i disse områdene den siste tiden, er bakken nokså mettet av fuktighet og vil ta opp lite vatn. De store nedbørmengdene på tirsdag kan dermed medføre stor fare for flom og oversvømmelser på nordsiden av Mexicogulfen i områdene omkring Houston og New Orleans. 

Kaldt i nord, vårvarme i sør

Etter en helg med variable værforhold i Sør-Norge, fra sommervarme på Vestlandet til en enkelte regnbyger, vil en høytrykksrygg bygge seg opp over Sør-Norge på mandag og tirsdag. Denne høytrykksryggen vil gi mye pent vær i Sør-Norge i starten av neste uke, men fremdeles ikke skikkelig sommervarme.


Muligens kan temperaturene komme opp i 20 grader på de varmeste stedene østafjells. Derimot er det nå full sommer i Vest-Europa med temperaturer på over 20 grader nord på kontinentet som stiger til i overkant av 30 grader sør i Spania og Portugal. Lenger sørøst i Europa domineres fremdeles av lavtrykk og enkelte regnbyger, men temperaturene er stort sett i overkant av 20 grader om ettermiddagene. Det motsatte er tilfelle for Nord-Norge der vinteren fremdeles ikke helt har sluppet taket.


Tirsdag kan det bli et nytt kaldluftsinnslag til Troms og Finnmark med nordvestlig kuling og sludd- og snøbyger. Det fine været i Sør-Norge ser dessverre ikke ut til å bli langvarig. Høytrykksryggen over Sør-Norge vil sent tirsdag eller onsdag trolig bli erstattet av nye lavtrykk fra vest med vestlig vind og regnbyger til både Vestlandet og Trøndelag, mens Østlandet og Sørlandet stort sett slipper unna regnet og får fremdeles en del sol med temperaturer i underkant av 20 grader om ettermiddagene.

Nå kommer finværshelgen

Etter en heller grå nasjonaldag kan folket i Nordland nå se frem til en riktig så fin helg med sol og gode temperaturer.

En høytrykksrygg strekker seg fra Grønland, over Norskehavet og innover Nordland både lørdag og søndag - det betyr finvær! Lørdag morgen våkner man kanskje opp til litt skyer på himmelen. Lengst nord i fylket vil nok disse skyene holde stand gjennom store deler av dagen, videre sørover er det derimot solen som får hovedrollen resten av dagen og godt inn i søndagen. En front fra sør vil kunne gi tilskyende vær sør i fylket utover søndag kveld.

Luften er i tillegg god og mild. Det vil si at vi fort kan få tosifret tall på gradestokken og da på den rød siden. Bodø vil lørdag få en 10-12 grader midt på dagen og på søndag - kanskje den når 15-tallet?Trønderne vil lørdag kunne nyte en herlig fridag, trolig landets beste lørdag denne helgen? De får like lite skyer som Nordland, men temperaturen her vil nok slå fylket lengre nord. En øst-sørøstlig vind, sammen med en front lengre sør vil gi gode varme temperaturer på denne fine lørdagen. Gode mulighet for 20 grader og en riktig så sommerlig dag! Denne dagen må nytes, for søndag endrer det seg. Fronten som lørdag ligger sør for Trøndelag vil på søndag ligge over Trøndelag. Med andre ord, da blir det skyer med litt regn og dermed lavere temperatur. Men trøndere, nyt lørdagens temperaturkart da: 

 

 

Verdensrekord i lyn og torden

Det området i verden med størst lynaktivitet er sannsynligivs Lake Maracaibo i Venezuela i Sør-Amerika. Her lyner og tordner det i gjennomsnitt 297 dager i året, eller egentlig netter, og av og til opp til 10 timer per strekk! Fenomenet kalles også for Catatumbo lyn fordi lynaktiviteten oftest er størst akkurat ved munningen av Catatumbo elva.

Hva skyldes dette? Det er lokalklimaet og geografien som gjør dette mulig. Om natten, når luften avkjøles og blir tung, blåser den nedover fjellsidene fra Perija fjellene (en del av Andesfjellene) og kolliderer med den varme og fuktige lufta som ligger over Lake Maracaibo. Dette fører til at den fuktige luften over innsjøen presses til værs og danner kraftige bygeskyer, som regel med lyn og torden nesten hver eneste natt. 

Bildet under er tatt fra Lake MaracaiboHele artikkelen og flere bilder finner man på denne linken.

Perfekt bunadsvær

Årets værvinner for 17. mai blir Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Her blir det tørt vær og solen titter frem i lengre perioder. Longyearbyen er også en vinner og vil nok få minst skyer på himmelen av alle, men naturlig nok en del kaldere.

Hakk i hel kommer Hordaland og Trøndelag. Først nevnte vil få opphold som lengre nord på Vestlandet, men trolig litt mer skyer. Trønderne våkner nok opp til noen dråper i luften, men det tørker opp og solen viser seg også i denne landsdelen. Det betyr at om man ikke har tenkt seg grytidlig opp og ut av sengen, så trenger man ikke paraplyen her.

Sør- og Østlandet får også et relativt greit vær for nasjonaldagen. En del skyer blir det nok, kanskje solen gløtter frem innimellom. I all hovedsak blir det opphold, men vi kan ikke helt utelukke at det drypper litt av og til. Heldigvis er det ikke snakk om store mengder nedbør, hvis det i det hele tatt kommer noe.

Det er ingen som vil få grått og vått vær gjennom hele nasjonaldagen i år, men folket i Nord-Nordland og Troms ser ut til å få årets svarteper. I Nord-Nordland kommer det nok mest nedbør med 10-20 mm, først som regn og der etter spredte byger - litt bedre utover ettermiddagen og kvelden. I Troms starter dagen med opphold, men i løpet tidlig ettermiddagen kommer regnet fra sørvest.

I Finnmark starter feiringen med ikke så verst vær. Opphold og litt sol inni mellom, men i løpet av ettermiddagen og kvelden kommer nedbøren fra sørvest - og da først i de vestlige strøk. Godt mulig Finnmarksvidda slipper unna nedbøren.
 

Hele landet får relativt varmt vær på nasjonaldagen.

I Sør- og Midt-Norge ligger temperaturen på omkring 15 grader ut på ettermiddagen. For områdene som har lite skyer på himmelen - Nordvestlandet, blir det nok i overkant av 15 grader. På Sør- og Østlandet der skydekket er tettere vil nok gradestokken ligge like under 15 grader.

I Nord-Norge er det nok litt mindre varmt, men i forhold til at det er mer skyet og for noen områder regn i tillegg - så er det ikke så verst med 7-9 grader både i Bodø og Tromsø.

Det er perfekt bunadsvær - ingen bitende kald vind og heller ikke for varmt, akkurat passe!

17. mai håp

Prognosene for 17. mai har den siste tiden vært preget av en kranglete nedbørfront som oppførte seg som en forvirret tenåring. Frem og tilbake like langt - ingen klare svar! Les mer her

Endelig begynner ting å å få en mer tydelig trend, hipp hipp hurra!

Fronten med tilhørende nedbør ser ut til å ligge over Nordland og Østlandet om morgenen. I nord siger fronten sakte nordover til Troms og trekker innover Vest-Finnmark om kvelden. I løpet ettermiddagen og kvelden blir det gradvis lettere vær i Nordland - først i sør. Finnmark ser altså ut til å få tålig bra vær på 17. mai - en del skyer gjerne, men lite eller ingen nedbør.

For Østlandet sin del ser det nå ut til at fronten trekker innover Sverige og vil holde seg her for resten av nasjonaldagen. Tidligere viste værprognosene at nedbøren ville ligge over Agder og Sørøstlandet gjennom store deler av dagen. Agder ser nå ut til å få lite eller ingen nedbør om formiddagen og ettermiddagen.

På Vestlandet er det tegn på at mesteparten av nedbøren kommer morgen og kveld. Om morgenen på grunn av pålandsvind og til kvelden på grunn av ny front fra sørvest, som også går innover Agder. Det er altså ett håp om mindre mengder nedbør når vi så aller mest ønsker oss oppholdsvær, altså på formiddagen og ettermiddagen.

Trøndelag er også en mulig vinnerkandidat for best 17.mai vær, sammen med Finnmark. Her blir det også stort sett opphold og kanskje solen titter frem innimellom.

Her er i hvertfall den ferskeste værprognosen for 17.mai:Merk dere at det fortsatt kan endre seg, ingen ting er avgjort enda!

Folket på Vestlandet bør i hvertfall krysse fingrene for at været for 18.mai ikke kommer på 17. mai istedenfor, sjekk her da:Søkkvått! Vi snakker 60-100 mm på 24 timer...

 

 

Våt russefeiring i sør

Mai måned startet flott for russen i Sør-Norge. Første uken i mai gav deilige vårdager med sol og endte opp med en skikkelig sommerlig helg. I Nord-Norge gav russefløyten en annen lyd, kald nordavind gav vinterlige forhold. Husker du?

Nå nærmer russetiden seg slutten og hvordan vil de siste dagene bli?

Russen i Nord-Norge ser ut til å få den fineste avslutningen på eventyret, mens man i sør må belage seg på litt mindre fint vær. Et høytrykk i nord gir fralandsvind - noe som er gunstig dersom man ønsker seg oppholdsvær. Søndag blir det lite skyer og en flott dag for mange. Mandag vil det nok poppe opp flere skyer utover dagen i Finnmark og lengst sør i Nordland - men fortsatt opphold. Temperaturen stiger gradvis, Tromsø vil nok få 6-8 grader midt på dagen, mens Bodø vil få tosifret varmegrader med 10-12 grader.

For Sør-Norge sin del blir vi her slitende med en front som ikke har tenkt seg noe sted de nærmeste dagene. Den legger seg over Sør-Norge i dag, lørdag, og blir liggende her både søndag og mandag. Fronten svekkes gradvis mens den ligger her, men vil gi end el skyer og perioder med regn.

16. mai er dagen over alle dager for russen, siste kveld som russ før selveste nasjonaldagen. Hva viser prognosene da?

En ny frisk og fuktig front kommer innover Sør-Norge, det blir en skikkelig våt russefeiring for de i sør. I nord nyter man fortsatt litt av høytrykket som nå ligger over Finland. En del skyer vil trekke innover våre nordligste fylker - men nedbøren ser ut il å holde seg på avstand, kanskje den når Sør-Nordland til kvelden.

Over Sør-Norge vil fronten gi en god porsjon med regn. På Vestlandet starter det allerede om morgenen, på Sørlandet i løpet av formiddagen og for Østlandet og Trøndelag sin del kommer nedbøren i løpet av ettermiddag og kvelden. Jo lengre øst og nord man er, jo lengre tid tar det før nedbøren kommer. Mest regn blir det nok på Vest- og Sørlandet, her kan det lokalt komme 30-50 mm i løpet av døgnet.Og 17.mai været? Frontene som passere Sør-Norge 16.mai vil også være gjeldene for 17. mai. Vi har ett høytrykk øst for oss som hindrer at frontene går forholdsvis hurtig østover slik som de pleier å gjøre. Siste prognose viser at fronten går innover Nordland om morgenen og fortsetter videre nordøst og når vestlige og nordlige deler av Finnmark til kvelden. Fronten strekker seg i tillegg sør og sørvest og ligger på morgenkvisten over grensetraktene av Østlandet og så mot Lindesnes. Og den ferskeste prognosen vår viser at her vil den ligge gjennom store deler av dagen, kanskje flytte seg ørlite frem og tilbake - inn over land og så litt ut mot kysten igjen.Vestlandet, Trøndelag og nordlige deler av Østlandet ligger bak fronten med lettere vær, men Vestlandet vil få perioder med litt regn grunnet pålandsvind. Det er likevel viktig å merke seg at været for 17.mai er enda ikke spikret. Denne fronten vil på ett eller annet vis påvirke landet vårt på nasjonaldagen, men det er enda litt usikkert akkurat hvor fronten plasserer seg. Det detaljerte værvarslet for 17. mai - altså om det blir mye, lite eller ingen regn, kan fortsatt endre seg i dagene nå før nasjonaldagen.

Heldigvis er det ingen kulde i kikkerten for nasjonaldagen!Det ventes 10-15 grader i Sør- og Midt-Norge midt på dagen og 2-10 grader i Nord-Norge. Nedbøren vil selvfølgelig være avgjørende for akkurat hvor høyt temperaturen vil gå, men heldigvis ingen sur nordavind som river i finstasen.

 

 

17.mai trøbbel

17. mai er nok den dagen i året nordmenn er aller mest opptatt av været. Nasjonaldagens store høydepunkter og aktiviteter skjer stort sett utendørs og da er jo alt veldig mye enklere med oppholdsvær.

En ting er sikkert, det er dessverre ingen solide høytrykk som gir fint vær til hele landet. Ei heller høytrykk som påvirker en brøkdel av landet. Årets 17. mai vær er helt og holdent avhengig av en nedbørfront. Grei skuring kan man gjerne tenke seg, men det er det jammen meg ikke.

Den storstilte værsituasjonen er som så: Vi har ett høytrykk i øst, liggende over Vest-Russland og De baltiske statene. Vest for oss er det lavtrykkene som regjerer, de virrer rundt i området sør for Island og holder avstand fra Norge. Dessverre så sender disse lavtrykkene fronter inn mot landet vårt, først innover Sør-Norge og etter hvert trekker de også innover Nordland og Troms.

Fronten den kommer! Usikkerheten ligger i akkurat når den kommer innover de forskjellige landsdelene.

Her ser man de to siste forslagene vi har fra den ene værvarslingsmodellen vår.Prognosen til venstre viser at fronten er på vei innover Sør-Norge midt på dagen. det betyr at både formiddagen og ettermiddagen vil bli preget av grått og vått vær for denne landsdelen. Lengre nord derimot ser det litt lysere ut. Det blir ikke direkte kanon fint vær, ettersom en gammel front vil gi en del skyer - men som man ser lite eller ingen nedbør i sikte og solen vil nok titte frem i perioder. Nedbøren vil nok komme til både midtre og nordlige deler av landet, men trolig ikke før til kvelden og da i Trøndelag og Nordland først.

Den til høyre viser at fronten passerer Vestlandet natt til 17.mai og at den midt på dagen ligger over Trøndelag, Nordland og delvis lengst øst på Østlandet. Det gir lettere vær i bakkant av fronten med kun noen spredte byger med opphold og litt sol inni mellom - altså på Vest- og Sørlandet. Da blir det mer vått og grått til Østlandet, Trøndelag og Nordland, mens Troms vil få inn nedbør i løpet av ettermiddagen.

Finnmark vil nesten uansett hvilket av de to variantene over få opphold, i verste tilfelle kanskje litt regn til kvelden i vest - men da er vel de fleste landet på sofaen i joggeklær uansett.

Med andre ord, man må være forberedt på at prognosene vil forandre seg fra dag til dag i tiden nå før nasjonaldagen -  særlig hvis man ser på værprognosene time-for-time. Det er en skikkelig trøblete 17.mai nedbørfront vi har å hanskes med!

 

Vinteren som gjorde tilbakekomst

I dag kunne flere steder på Østlandet melde om snøfall, og enkelte steder falt det tjukke snøfiller. I løpet av ettermiddagen og kvelden vil nedbøren gå mer over til regn og sludd, men det vil fortsatt komme litt snø i høyereliggende områder.

Dessverre er det ikke helt over enda. I morgen vil resten av en front ligge over Øst-Norge og det fortsetter med gråvær. Igjen kan man vente seg snø i høyereliggende områder på morgenkvisten og særlig nordlige deler av Østlandet kan få snø til frokosten.

Nedbør torsdag morgen. Grønt indikerer nedbør som faller som snø.

Det har vært noen kalde dager på Østlandet i det siste, i helgen fikk man en merkbar endring fra den ene dagen til den andre. Heldigvis er det lys i tunnelen. Lavtrykket som i dag og i morgen gir nedbør på Østlandet beveger seg videre østover mens det svekkes. Samtidig bygges et høytrykk opp over Øst-Europa og Østersjøen med en rygg inn over Skandinavia. En annen høytrykksrygg bygger seg sørover fra Svalbard og sammen vil disse gi en ganske bra start på helgen. Temperaturene vil stige og enkelte steder i Sør-Norge vil man komme opp mot 20- tallet igjen.

Temperaturer fredag
 

Vinteren nekter å slippe taket


I helgen var det pent vær med over 20 varmegrader mange steder både på Vestlandet og østafjells, men mai er en lunefull måned der været kan skifte raskt fra sommervarme til kulde. Det neste døgnet kan vi på nytt få besøk av kong vinter på deler av Østlandet. Et lavtrykk utenfor kysten av Vestlandet er på vei sørøstover mot Danmark med kalde luftmasser. Dette lavtrykket vil i tillegg gi nedbør på både Sørlandet og Østlandet på onsdag.


Luftmassene er såpass kalde at nedbøren vil falle som sludd og snø i de høyereliggende områdene (over 200-300 m.o.h.) på både Sørlandet og Østlandet. Disse høyereliggende områdene kan få 5-10 cm snø på bakken i løpet av onsdagen. Mulighetene for glatte veier i høyden er derfor absolutt til stede. Også torsdag blir det kaldt med muligheter for spredte byger østafjells, og fremdeles kan nedbøren falle som snø litt inn i landet.

Fredag og lørdag vil derimot mildere luftmasser fra sørøst gradvis bre seg nordover og inn over Sør-Norge og forbigående gi mye pent vær med temperaturer opp mot 15-16 varmegrader. Derimot blir det fremdeles kaldt i Nord-Norge inn i helgen. Med unntak av Øst-Finnmark som får noen snøbyger, vil resten av den nordlige landsdelen får mye pent vær.

Kaldt start på uken, så snur det

Mandag er det nordlig kald vind med snøbyger i Nord-Norge og tildels Midt-Norge, mens områdene sør for Stad og Dovre også har kjølig nordlig vind, men ellers tildels pent vær. Temperaturene stiger litt utover i uken når vinden snur på sørøst, og sørlige vinder vil også opprettholdes inn i neste uke.

Et lavtrykk vil denne uken utvikle seg og sirkulere sør av Island. Dermed vil de kalde og nordlige vindene bli erstattet av mildere nordøstlige og sørøstlige vinder. Det blir overgang til mye pent vær i Nord- og Midt-Norge, særlig i vest. I Sør-Norge varierende skydekke og litt regn av og til, mest opphold og sol i vest.

Bildene under viser den kalde luften som ligger over landet vårt i starten på uken, som blir erstattet av mildere luften i helgen og i starten på neste uke.

  

Tidlig i neste uke svekkes lavtrykket sør av Island, og allerede tirsdag 16. mai til onsdag 17. mail vil et nytt lavtrykk trekke nordøstover inn i Norskehavet mot Spitsbergen. I tillegg kan et lite lavtrykk utvikle seg nord av Skottland 17. mai og trekke inn sør i Norskehavet.

Dermed ser det ut til at 16. mai byr på skyet vær og litt regn i Sør-Norge sør for Stad og Dovre, mens områdene lenger nord får lite eller ingen nedbør og mye fint vær fra Trøndelag og nordover. Vinden øker til sørøstlig og sørlig kuling.

17. mai trolig en del skyer over Sør-Norge med litt regn i vest og kan hende også på Sørlandet, Midt-Norge kan få litt regn i ytre strøk, og fra Nordland til Troms spred regn. Finnmark og Østlandet, samt de indre strøkene av Midt-Norge får altså oppholdsvær. De sørlige vindene gir fremdeles kuling utsatte steder i vest. Temperaturer i Sør-Norge mellom 10 og 15 grader, mens Nord-Norge får fra 5 og opp mot 10 grader. Lavtrykket vil også påvirke Longeyarbyen med sludd og snø utover dagen og temperaturer rundt 0 grader.

Bildet under viser hvor det kommer nedbør 17. mai

Nesten skyfritt Sør-Norge

Lørdag morgen bader store deler av Sør-Norge i sol! Nyt solskinnet og varmen, i morgen blir det litt regn kjøligere østafjells. I vest holder varmen seg en dag til. Dette kan du lese mer om her.


Satellittbilde lørdag 06.05.17 kl 08.
 

Nyt varmen i helgen Sør-Norge!

Varmt og fint over store deler av Sør-Norge i går, torsdag, men ingen offisielle målestasjoner kunne skimte med med over 20 grader. På topp fem for gårsdagen finner vi:


Bergen/Florida: 19.5 grader
Stavanger18.8 grader
Stryn 18.6 grader
Fjærland 18.4 grader
Gulsvik 18.2 grader


Fredag og lørdag blir det nok minst like varmt eller varmere i Sør-Norge, med opp mot og i overkant av 20 grader over store områder både i vest, sør og øst. Nyt det mens du kan, allerede søndag synker temperaturene på Østlandet og her kan en i tillegg vente seg noe regn lørdag kveld og første del av søndag. Kombinasjonen nordavind, skyer og regn søndag gjør blant annet at temperaturen synker med nærmere 10 grader, fra 20-22 lørdag til rundt 10-12 grader søndag formiddag.

På Vestlandet holder det seg varmt og fint også på søndag, men merk at langs kysten øker vinden opp i nordlig kuling. Sørlendingene
får en noe skyet værtype på søndag og muligheter for litt regn lengst øst i Agder.

I starten av neste uke synker temperaturene drastisk i hele Sør-Norge da høytrykket trekker vestover, kaldere arktiske luftmasser brer seg inn over landsdelen og været ser ut til å bli noe mer varierende og lavtrykksdominert  enn det vi har sett denne uken.

Temperaturkart fredag ettermiddag. Rød = varmest. Opp mot og i overkant av 20 grader over store områder.  

 

  

Temperaturkart søndag ettermiddag.Tydelig at temperaturen har falt betraktelig både i sør og øst, fortsatt noe varme igjen i vest.


Temperaturkart mandag ettermiddag. Temperaturen har nå falt noe i vest også. Oslo og Kristiansand kan vente seg rundt 10 grader midt på dagen. Bergen kan hende opp mot 15.

Snøvær og kulde på vei

Når sommervarmen nå brer seg innover Sør-Norge, vil dessverre kulden spre seg innover Nord-Norge fra det kalde arktiske. Vårt kontrastfylte land vil fredag og lørdag gi vintervær i nord og sommervær i sør.

Torsdag passerer ett lavtrykk østover i Barentshavet og bak lavtrykket vil et nordlig vindfelt settes opp over i første omgang Nord-Norge. Nordavinden bringer med seg ustabil luft noe som gir bygevær.

Fredag starter bygene som regn, men i Finnmark og Troms går de ganske raskt over til sludd og snø. Nordland er ett langstrakt fylke der snøgrensen synker gradvis utover dagen, til kvelden ventes den å ligge på 400-800 meter - lavest i nord.

Lørdag og søndag blir det stort sett snøbyger i våre to nordligste fylker, men midt på dagen hvis solen skinner igjennom innimellom bygene kan nedbøren komme som sludd. Nordland vil få oppholdsvær og en del sol lørdag, men søndag kommer bygene tilbake i de nordlige områdene av fylket - også her som sludd og snø. Slik er det forventet at nedbøren fordeler seg igjennom helgen, der mye av nedbøren kommer som snø - særlig i Finnmark.Merk at Finnmarksvidda slipper unna med lite eller ingen snø. mest nedbør blir det i ytre strøk av Troms og Vest-Finnmark.

Sør-Norge får en drømmehelg av den sommerlige varianten, men søndag snur det. Etter en finfin lørdag på Østlandet, vil nok mange bli skuffet når de ser ut vinduet søndag morgen. Et lite lavtrykk dannes i nordavinden over Nord-Skandinavia og søndag ser det ut til at denne lille luring går innover Østlandet - det gir skyet vær og litt spredt regn.Luring er stikkordet! Ett slikt lavtrykk bringer ofte med seg en del usikkerhet sånn på detaljnivå. Vi vet det kommer, men hvor mye nedbør det genererer og hvor den nedbøren faller er vanskelig å si.

Forholdsvis skyet blir det over både Sør- og Østlandet, men nedbøren ser ut til å holde seg til fylkene sør på Østlandet. Dette vil naturlig nok legge en demper på temperaturen og forskjellen fra lørdag til søndag vil oppleves ganske stor. Oslo vil trolig gå fra 22-23 grader lørdag til ned i 11-13 grader midt på dagen søndag. Det kan altså bli ett dropp på 10 grader!

Vestlendingene vil få en mer gradvis endring i temperatur, ettersom solen fortsatt vil skinne en del søndag - dog litt mer skyer sammenlignet med lørdag. I Bergen ventes det å gå fra 21-22 grader lørdag til en 17-18 grader på søndag.

Men kulden stopper dessverre ikke der! Andre uken i mai blir kald ettersom nordavinden virkelig setter inn over hele Skandinavia og Norge. Sjekk forskjellen på lørdagens temperaturkart og hva vi forventer på tirsdag:


Ikke pakk ned ulljakken enda, den trengs nok utover i neste uke!
 

Derfor blir det sommer til helgen

Mai startet med ett smell og durte på med en skikkelig fin og vårlig uke, men ikke nok med det - uken avsluttes med en sommerlig helg!

Et solid høytrykk ligger i Norskehavet og gir oss mye sol og lite skyer over Sør-Norge. Nå når vi har kommet ut i mai måned steker solen godt og gir oss gode temperaturer på dagtid.

Gårsdagens temperatur overrasket faktisk undertegnede med allerede å vise 20 varmegrader - noen ganger er en bom av det positive slaget. Prognosene har tidligere vist at vi måtte vente tålmodig til fredag og lørdag før vi skulle få så gode temperaturer, men i går var det noen steder på Sørøstlandet som klarte å snike seg forbi 20-merket på gradestokken. Gulsvik i Buskerud er den lokasjonen som offisielt målte gårsdagens høyeste temperatur med 20.5 grader, etterfulgt av Nesbyen (også i Buskerud)  med 20.1 grader.

Enn så lenge er det ikke det høyeste målt for å 2017, det skjedde i slutten av mars da Hokksund fikk 21.8 grader den 26. mars. Denne rekorden vil nok bli slått fredag eller lørdag (om ikke før).

Men hvorfor blir det enda varmere til helgen?

Høytrykket siger sakte vestover mot Island når vi kommer mot helgen, det betyr at vi får nordavind. Vinter og kulde er gjerne det første man tenker da, ikke at det nå blir sommer - men sommerlige temperaturer er faktisk det vi kan vente i Sør-Norge.

Høytrykket er så omfattende at det har dratt med seg varm luft fra Spania og Portugal til Island og Jan Mayen og en varmluftsboble blir dannet på nordsiden av høytrykket. Når høytrykket da drar vestover til helgen og vi får nordavind innover landet, sendes varmluftsboblen innover Sør-Norge. Les mer om varmluftsboblen her!

Hvor varmt blir det?

Sørøstlandet er nok det området vi vil få se de høyeste temperaturene, så at vi  kommer til å få se 25 grader ett-par-tre steder i den regionen på fredag og/eller lørdag vil ikke overraske meg! Vestlendingene vil også få kjenne sommervarmen på kroppen med 20-23 grader flere steder. Her kommer været for fredag og lørdag, kort oppsummert:


Og ja, det er en snømann over Nord-Norge!

Folket i nord vil oppleve en helt annen værtype når vi nærmer oss helgen. De vil få en smak av varmluftsboblen på torsdag, men dessverre i en kombinasjon med skyet vær og regn - snø over 200-600 meter. Fra fredag og igjennom helgen ligger vinden på nord og de vil få smake den ordentlige nordavinden med kulde og snøbyger.

En ting er sikkert, vi bor i ett langt og kontrastfylt land!


 

Varmluft fra nord

De fleste har vel nå fått med seg at det på fredag og lørdag er gode muligheter for sommerlige temperaturer over Sør-Norge. Men hvor kommer denne luften fra egentlig? Jo, den kommer fra nord!

Uken starter med behagelige og vårlige temperaturer i Sør-Norge, men når vi nærmer oss helgen stiger de enda mer. Høytrykket som i starten av uken ligger like utenfor kysten av Midt-Norge, siger sakte vestover og ligger fredag og lørdag over Island. Det betyr nordavind over landet vårt, men heldigvis ikke luft fra arktisk. Luften som mest sannsynlig vil gi oss 20-tallet på gradestokken til helgen har reist langt - den kommer sør fra, men har ikke tatt strake veien til Norge.

Under ser man den storstilte værsituasjonen for Vest-Europa i dag (tirsdag) med høytrykk over sørøstlige deler av Norskehavet. Det røde fargefeltet viser den varme luften, mens det blå representerer den kalde luften. Se hvordan høytrykket nær Norge sammen med lavtrykket i Nord-Atlanteren trekker med seg varm luft fra Spania og Portugal innover Island:Hva skjer så videre med denne luften?

Torsdag (under) ser man at en varmluftsboble har blitt dannet over nordlige deler av Norskehavet. Det vil dermed gi stigende temperatur til Nord-Norge, men dessverre bare forbigående.


 

Vinden snur på nord og sender boblen sørover mot midtre og sørlige deler av landet. Se bare her hvordan luften ligger over landet vårt på lørdag:Boblen vil gi oss i Sør-Norge gode og sommerlige temperaturer med stor sjans for 20 varmegrader på gradestokken flere steder, varmest blir det nok på Sørøstlandet - men Vestlandet vil også få gode temperaturer. Varmluften fra nord har nok sin opprinnelse i Spania og Portugal, men tok seg en god omvei via Island og Jan Mayen.

Legg også merke til den kalde luften som følger bak boblen med varmluft! Lørdagen vil by på store temperaturforskjeller i landet vårt og når neste uke starter vil nok man her i sør også merke lave temperaturer på kroppen.

Boblen med varmluft er dessverre bare forbigående og må dermed nytes maksimalt!

Vårvarme på vei!

Et høytrykk er i ferd med å bygges i Norskehavet og dette betyr mye fint vær for den sørligste landsdelen med stigende temperaturer. I nord vil derimot flere lavtrykk passere og gi en del skyet vær og perioder med nedbør med innslag av både sludd og snø. Fra fredag vil en kald nordavind bre seg inn over landet og det er nordlendingene som først får kjenne på de synkende temperaturene.

Tåkeskyer på Østlandet og lavtrykk i nord. Ellers klarvær over store deler av Sør-Norge.

Mange i Sør-Norge våknet i dag til blå himmel, men på Østlandet startet dagen med lave tåkeskyer. I nord ligger det et lavtrykk som gir en del byger fra Hammerfest og et godt stykker sørover i Nordland samt skyet vær videre sørover til Trøndelag. Tåkeskyene på Østlandet er i skrivende stund i ferd med å lette og bak skyene ventes en blå himmel med bare enkelte skydotter.

Videre utover dagen og de kommende dagene denne uken vil finværet dominere i Sør-Norge. Det skjer ikke så veldig mye med temperaturene de første dagene denne uken, men frem mot neste helg gjør de et byks og flere steder vil nok snuse på 20-tallet.

Det er enda litt tidlig å si helt nøyaktig hvor høye temperaturene kommer til å bli og hvem som får det varmest, men trolig vil det gjelde flere steder på Østlandet og indre strøk av Vestlandet. Sørlendingene kan nok også glede seg over temperaturer nær 20 grader.

Bildene under viser temperaturutviklingen de kommende dagene og de første dagene av neste helg.

Det er bare å nyte temperaturene denne uken og neste helg, for fra søndag vil den kalde nordavinden bre seg sørover i landet og gi synkende temperaturer igjen.

Så lenge varer finværet i Sør-Norge

Når et solid høytrykk gir oss fint vær, varer det typisk omkring en uke før det blir noe mer ustabilt og dårligere igjen. Og det er spennende å komme med en prognose om hvor lenge finværsperioden som nå har startet i sør vil vare.

På en måte er vi heldige for det er to høytrykk som bidrar til finværet. Det første er allerede i ferd med å bli historie og trekke østover i Russland, men det er dette som i hovedsak bidrar til finværet nå i langhelgen. Allerede tirsdag bygges det et nytt høytrykk øst i Norskehavet og dette gjør at det flotte været holder seg i sør. Temperaturene endrer seg ikke så mye i første del av uken, men er litt høyere enn nå i helgen, det betyr at dagtemperaturene stort sett kommer opp i 14-16 grader, men lokalt de varmeste stedene kan de nå 17-18 grader.

Fredag og lørdag ventes stigende temperaturer med sommervarme mange steder! Det skyldes at vi får inn varm luft fra nordvest. Vanligvis er luftmasser fra nordvest kalde, men disse luftmassene er varme fordi de har sitt opphav langt sør, og har gått rundt høytrykket og deretter kommer innover Sør-Norge. Trolig kan vi nå litt opp på 20-tallet både i indre strøk på Vestlandet, og mange steder Østafjells.


Fredag vil trolig varme luftmasser ankomme Sør-Norge og gi over 20 grader mange steder!

Det som ventes å skje med høytrykket i slutten av uken er at det trekker vekk fra Norge, men heldigvis i den mest gunstige retningen som er mot vest. Det legger seg trolig til rette ved Island og ventes å bli liggende her iallfall til omkring 10. mai. Samtidig ventes det lavtrykksaktivitet øst og sørøst for Skandinavia i denne perioden. Dermed ligger det til rette for at kalde nordlige luftmasser får ta grep over hele landet, og et kraftig temperaturfall i Sør-Norge fra slutten av helgen eller starten på andre uken av mai. Det ligger ikke an til mye nedbør og veldig grått vær i sør, men det blir nok mer ustabile luftmasser med mer variabelt skydekke og spredte regnbyger, særlig Østafjells.


Neste søndag går trolig den fineste perioden mot slutten, kalde og ustabile luftmasser fra nord ventes å ankomme søndag eller mandag.

Skal en oppsummere så forventes altså finværet å holde seg hele neste uke, med noe usikkerhet for søndagen, mens det er veldig sannsynlig med kjøligere vær deretter, men fortsatt en del sol og bare enkelte byger, iallfall i starten på den påfølgende uken.

Finvær på denne tiden av året er som normalt

Sent på våren er det ofte fint vær i store deler av landet. Det er denne tiden på året hvor vi oftest har mange solfylte dager og lite nedbør. Mange skulle sikkert ønsket at denne perioden heller traff i juli og august, men alle som tar sommerferie jevnlig i Norge vet at slik er det ikke.

En del lurer sikkert på hvorfor vi stadig vekk bader i sol i april og mai, mens regnet bøtter ned på sommeren og det lyner og tordner rett som det er, og det skal jeg gjøre et forsøke på å forklare.

Det som driver værsystemene på jorden, og gjør at vi får dannet lavtrykk på våre breddegrader, er temperaturforskjellene mellom høye breddegrader og lave breddegrader. Er temperaturforskjellene veldig store, som om vinteren, blir lavtrykkene kraftige, og er temperaturforskjellene mindre blir lavtrykkene svakere. Dette er nesten litt intuitivt. Åpner du terrassedøren midt på vinteren så strømmer de kalde luftmassene inn i stuen i stor fart, gardinene flagrer, gjør du det samme en fin sommerdag så blir det ikke rare trekken inne i stuen. Utover våren blir lavtrykkene stadig svakere som følge av at temperaturforskjellene blir mindre. Svakere lavtrykk i Nord-Atlanteren gjør det mye enklere for høytrykk og høytrykksrygger å bygge seg opp over Skandinavia, og om et lavtrykk kommer innover Norge gir det mindre vind og nedbør enn på vinteren.

Inn i sommeren blir temperaturforskjellene mellom nordlige og sørlige breddegrader ytterligere redusert, og dermed skulle en kanskje tro at det ble enda lettere høytrykk og pent vær over Norge, men så enkelt er det altså ikke. Snøen i fjellene smelter vekk, havet blir varmet opp og temperaturene stiger på våre breddegrader. Varme luftmasser kan holde på mer fuktighet (vanndamp) enn kalde luftmasser, og varme luftmasser ved bakken fører ofte til ustabilt vær. Været blir ustabilt fordi de varme luftmassene har lett for å stige til værs og danne skyer og byger, og er det nok instabilitet i atmosfæren blir det også tordenbyger. Dette fører altså til at selv om lavtrykkene i Nord-Atlanteren er svake om sommeren så blir det mye lettere dannet bygevær over Norge på sommeren enn våren. Dermed er det altså hyppigere fint vær sent på våren enn i fellesferien.


Slik ser værkartet ut for tirsdag midt på dagen, høytrykk gir strålende mildt og fint vårvær i sør.

Gå ut og nyt det flotte vårværet i Sør-Norge fremover, det kan vare både lenge og vel, slett ikke sikkert at vi får en lang sammenhengende finværsperiode i sommer!

Sommerhelg

Våren kommer tilbake til Sør-Norge i løpet av denne helgen, men vil neste helg by på sommervær?

De fleste har kanskje nå fått med seg at våren nå melder sin tilbakekomst, hvis ikke kan man lese om det i gårsdagens blogginnlegg. Helgen starter litt grå i Sørøst-Norge, men etter hvert vil en høytrykksrygg gi vårlig vær også til denne delen av landet. Fra tirsdag vil et digert høytrykk legge seg godt til rett over Norskehavet og vestlige deler av Skandinavia. Lite nedbør i sikte, bare en stor H. Sjekk bare her:


 

Helgen i Nord-Norge starter fin, men avsluttes grå. Heldigvis får de også nyte godt av det digre høytrykket tirsdag og onsdag - bortsett fra noen byger inn mot kysten av Finnmark grunnet pålandsvind.

For Sør- og Midt-Norge sin del vil uken by på 10-15 grader mange steder, noe som er etterlengtet etter at siste uken i april gav oss iskald nordavind og uvanlig lave temperaturer.

Men hva er dette snakket om sommerhelg da? Prognosene våre viser enda høyere temperaturer over Sør-Norge neste helg og da snakker vi opp omkring 20 deilige og sommerlige varmegrader.

Høytrykket vil inn mot helgen og i helgen sige litt vestover igjen, men fortsatt gi fint vær til Sør-Norge. I Nord-Norge kommer det dessverre inn ett lavtrykk fra Island med grått og vått vær, her er værkartet for fredag:Tro det eller ei, det lavtrykket spiller faktisk en viktig rolle for de høye temperaturene i Sør-Norge. Rart?

Ved første øyekast skulle en ikke tro at det blir spesielt varmt fordi vi faktisk har nordavind over Sør-Norge fredag. Kaldluftsutbrudd igjen? Nei! Lavtrykket som kommer fra Island og innover Nord-Skandinavia har med seg milde luftmasser innover Nord-Norge. Altså, istedenfor å få kald luft fra Arktisk, får vi heller mild hav luft fra Atlanteren fra Nord-Norge og sørover til Sør-Norge. Se her da:Hvis alt ligger til rette vil vi altså kunne se 20-tallet enkelte steder og da er det Sørøst-Norge som ser ut til å ha vinnerloddet denne gangen.

Verdt å merke seg er jo selvfølgelig at dette fortsatt er langt frem i tid og prognosene kan fortsatt endre seg. Hvis høytrykket og lavtrykket ligger litt anderledes enn det vi ser over, så kan det godt være at det "bare" blir en vårlig helg med 10-15 grader. Det er nå ikke så verst det heller!

 

 

 

Nå kommer våren - igjen

Folket i Sør-Norge må ha litt tålmodighet enda, for finværet kommer først til Nord- og Midt-Norge.

Fredag vil høytrykk fra vest trekker innover Nord-Skandinavia og man kan kort oppsummere helgeværet for Nord- og Midt-Norge som følger: Fint vær! Sjekk høytrykket da!


 

Skal man likevel utbrodere det litt, så kan det fredag være noe mer skyet i ytre strøk av Finnmark og Troms med mulighet for en og annen lett snøbyge. Dessverre er finværet ikke langvarig for Nord-Norge sin del. Søndag vil ett lavtrykk gå nordover i Finland med tilhørende fronter og tilskyende vær utover dagen, men det er foreløpig litt usikkert hvor fort lavtrykket beveger seg og dermed akkurat når skyene trekker inn fra sørøst. Kanskje klarer høytrykket å holde stand hele søndagen? På det seneste kan endringen komme sent søndag og natt til mandag, men på det tidligste kan skyene komme allerede søndag formiddag. Mandag vil uansett gi skyet vær med nedbør og langhelgen avsluttes grå her.

Midt-Norge ligger på trygg avstand fra lavtrykket over Finland og får fint vær hele helgen.

For Sør-Norge sin del er historien litt motsatt, i hvertfall for Sørøstlandet. Her starter helgen med grått vær, men blir gradvis bedre og bedre utover i helgen. Restene av ett lavtrykk sammen med pålandsvind (øst-sørøstlig retning) gir en del skyer og nedbør i sørøst på fredag. Vestlandet ligger for en gang skyld på le-siden og får opphold og perioder med sol - særlig i nord.

Aust-Agder vil nok merke nedbøren mest, her kan det komme 20-30 mm i løpet fredags døgnet. Snøgrensen vil ligge på 200-600 meter og vil variere en del gjennom døgnet. Her ser man nedbørfordelingen for fredag:Lørdag bedre forholdene seg for Sørøstlandet. Lavtrykks restene svekkes ytterlige og trekker innover Danmark og en rygg fra høytrykket over Nord-Norge kan lette på skydekket. Kanskje det blir noen byger først på dagen, men forøvrig blir det opphold og gradvis lettere skydekke. Søndag og mandag får en høytrykksrygg legge seg til rett over denne landsdelen og solen får titte frem over lengre tid. Se her hvordan værsituasjonen har endret seg fra fredag (første kart) til mandag:Så kommer spørsmålene alle lurer på: Hvor varmt blir det? Hvor lenge varer finværet?

Den siste tiden har vi hatt skikkelig kalde nordavinder som har gitt oss mer vinter enn vi gjerne kunne tenke oss. Kaldluften brytes gradvis og temperaturen vil etter hvert jevnt stige i løpet av helgen. For Sør-Norge sin del vil man nok søndag og mandag se tosifret ganske mange steder, med 10-13 grader i skyggen. Vi er på vei inn i mai måned og finner man seg en fin og god solvegg, ja så varmer solen nå veldig godt.

Og dette ser ut til å vare ikke bare denne helgen, men kanskje til og med neste helg. Største andelen av værprognosene viser gode sjanser for det, men selvfølgelig er det en viss usikkerhet - etter som været er været og gjør som det vil. Skulle det bli sånn at vi får ha høytrykket så pass lenge og det klarer å trekke med seg mildere luft fra sør, så er det gode muligheter for at gradestokken vil by på 15-17 grader fra midten av neste uke.

Dessverre gjelder nyheten om langvarig vårstemning bare for Sør- og Midt-Norge. I Nord-Norge byr neste uke på noe mer vekslende vær. Det vil si dager med fronter og nedbør, men også dager inni mellom med opphold og litt sol.

 

 

 

Høytrykk - eller ei?


Et høytrykk vil fredag komme inn over Nord-Skandinavia og gi strålende vårvær til hele landet - eller kanskje ikke? Ettersom høytrykket blir liggende over Nord-Sverige blir det østavind sør for høytrykket og litt vestavind nord for høytrykket. Østavind er fralandsvind fra Vestlandet og nordover til Nordland og dette gir nesten alltid pent vær i slike høytrykksituasjoner. Derimot er østavind på Østlandet og Sørlandet ikke alltid ensbetydende med pent vær. Ofte nokså skyet østafjells, men lite eller ingen nedbør. Som vi ser av værkartet ligger det ingen fronter i området, så et varsel om pent vær burde ikke overraske så mange.


Går vi derimot nærmere inn i detaljene i denne værsituasjonen vil en se at prognosene gir mye nedbør til både Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Enkelte steder kan få mer enn 20 millimeter nedbør i løpet av fredagen. Grunnen til dette er et lavtrykk i høyere luftlag over Sør-Norge.


I 5000 meters høyde over Sør-Norge er luftmassene svært kalde, kaldere enn 35 minusgrader. Den kalde luften, i tillegg til at luftmassene blir svært ustabile på grunn av store temperaturforskjeller mellom bakken og høyere luftlag (5000 m), medfører at det i høyden blir et lavtrykk over Sør-Norge med høy bygeaktivitet. I meteorologien og værvarsling er det derfor svært viktig å se på hele luftlagene, både horisontalt og vertikalt opp til høyder av minst 10 km, og vurdere stabilitet og eventuelle kaldluftskjerner og lavtrykk i høyere luftlag. En høytrykksituasjon gir ikke alltid pent vær, i likhet med lavtrykksituasjoner som noen ganger også kan gi pent vær! 
 

Sommervarme på vei?

Kalde nordlige vinder vil prege hele landet frem til torsdag. Temperaturen vil neppe overstige 10 grader noen steder i landet. Likevel blir det en del sol i hele landet, men fremdeles kan spredte byger forekomme - som regn- eller snø. Selv om kalenderen sier at det er vår, prøver altså fremdeles vinteren å klore seg fast her til lands! Som meteorolog får jeg derfor ofte spørsmål om når kommer vårvarmen eller kanskje sommervarmen?Dette værkartet viser værsituasjonen på onsdag. De blå feltene er kaldluft, og de røde områdene varmluft. Et kaldt lavtrykksområde ligger over Skandinavia med kalde nordlige vinder inn over Norge som brer seg helt sørover til nordlige deler av Spania. Lenger øst, fra Alpene og videre nordøstover, ligger en skarp frontsone som skiller den kalde luften i vest med varm luft over Sør- og Øst-Europa. I disse østlige områdene vil dagtemperaturen ligge på 20-25 grader, mens det derimot er bare ca. 10 grader over Frankrike og enda kaldere lenger nord. Senere i uken vil varmen over Øst-Europa bre seg videre nord og nordøstover og også komme inn i Russland. Slik det ser ut i dag, vil dessverre ikke Skandinavia få glede av denne varmen, men muligens kan Sør-Finland få et snev av vårvarme inn i helgen. Neste uke, fra 1. mai, antyder de siste værprognoser på at varmere luftmasser fra sør og øst vil bre seg inn over Sør-Norge med stigende temperaturer. Er vi heldige kan vi kanskje se 20-tallet i Sør-Norge mot slutten av neste uke.  

Snøværet og kraftig vind nærmer seg

Siste observasjoner viser at lavtrykket er i utvikling vest  av Færøyene, og vil flytte seg østover og komme inn over sørlige deler av landet mandag morgen med sludd, snø og kuling fra sørvest og nordvest.

Natt til mandag vil lavtrykket nærme seg kysten i vest, og nedbørmengdene øker sør på Vestlandet og kommer inn over Sørlandet og fjelltraktene. Det ventes da sludd og snø fra Sognefjorden og sørover på Vestlandet, i fjelltraktene fra Hardangervidda og sørover, samt over Sørlandet. På Sørlandet trolig regn i de ytre strøkene. Om morgenen og utover dagen trekker snøværet østover og nordover på Østlandet, i fjellet og i de indre strøkene av Sogn og Fjordane. Og da blir det overgang til kun enkelte sludd- og snøbyger i ytre strøk av Vestlandet, mens snøværet fortsetter utover dagen og kvelden på Østlandet. Totalt kan det komme opp mot 20-30 cm snø i de indre strøkene sør på Vestlandet fra natt til mandag til natt til tirsdag, samt det samme mengdene litt inn fra kysten på Østlandet fra mandag til tirsdag morgen.

Bildet under viser lavtrykket mandag kveld, og nedbørmengder mandag og tirsdag, opp mot 20-30 cm snø i indre strøk sør på Vestlandet og litt nord på Østlandet.

Samtidig vil vinden øke på fra sørvestlig og vestlig retning sør for lavtrykket, inn over Sørlandet og sør i Rogaland, opp til stiv kuling utsatte steder. Lenger nord på Vestlande økende nordvestlig og nordlig stiv og sterk kuling om morgenen, om ettermiddagen dreiende nordvestlig også på Sørlandet og lengst sørvest i fjellet, med sterk kuling utsatte steder.

Bildet under viser kraftig nordvestlig kuling i sørvest mandag formiddag, og lavtrykket som da ligger over Sørlandet. 

 

I neste uke kommer finværet også i sør, men først snø og kuling

Et lavtrykk passerer over Sør-Norge mandag med sludd og snø, men utover i neste uke vil et høytrykk komme inn over landet fra vest.

Sør-Norge

Søndag kveld og natt til mandag vil et lavtrykk komme inn over Sør-Norge med sludd og snø som går over til sludd- og snøbyger, kun områdene i ytre strøk av Vestlandet, deler av Sørlandet og aller lengst sør på Østlandet vil få nedbør som regn i lavlandet. Det er noe usikkerhet knyttet til hvor langt nord lavtrykket vil gå, og dermed også hvor langt nord den litt mildere luften og regnet kommer inn, les mer her.

Kartet under viser nedbøren og lavtrykket mandag morgen, nedbør som snø i indre og høyereliggende strøk.

Tirsdag til onsdag trekker lavtrykket sakte øst og nordøstover i Skandinavia, bygene gir seg sør for Stad og Dovre og det blir etterhvert pent vær. Torsdag til søndag kommer høytrykk inn fra vest og finværet opprettholdes, men fremdeles noen byger nord for Stad. Temperaturene stiger også litt.

Nord-Norge

Nord-Norge får lange perioder med pent vær de neste dagene, grunnet lavtrykk over Sør-Norge som dirigere nordøstlig og østlig vind inn over de nordligste delene av landet. Enkelte byger kan det derimot komme sør i Nordland,og fra Varanger og sørover i østlige områder periodevis mer skyet. Lavtrykket fra sør vil også forbigående gi økende nordlig kuling og snø øst i Finnmark torsdag.

Bildet under viser høytrykket som nærmer seg landet fra vest neste torsdag, og lavtrykket øst av Finnmark som gir snø og nordlig kuling her. 

Snøkaos på mandag?

Selv om vi skriver slutten av april, har ikke vinteren helt sluppet taket. Denne helgen blir preget av kalde nordvestlige vinder til hele landet med til dels snøbyger både i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet. Mange steder i lavlandet vil bakken bli dekket av snø, og snøen kan gjøre veiene svært glatte. Derimot slipper Østlandet og Sørlandet nokså lett fra denne vinterlige værsituasjonen ettersom de ligger i le for disse nordvestlige vindene. Dermed kan det østafjellske se frem til en god del sol denne helgen, men temperaturene synker gradvis.Mandag kan derimot været bli snudd på hodet. Et lavtrykk som søndag utvikler seg sørvest av Færøyene går østover og forsterker seg og vil mandag passere over Sør-Norge. Dersom lavtrykket tar en litt sørlig bane og inn i Skagerrak kan dette lavtrykket gi kraftig snøfall over Østlandet. Det er muligheter for at en i Oslo-området kan våkne opp til 10-20 cm snø på bakken på mandag. Skulle dette lavtrykket ta en litt nordligere bane inn over sentrale deler av Sør-Norge vil kaldluftene bli skubbet nordover og Østlandet vil få regn og dermed greie trafikkforhold på veiene. Derfor all grunn til å følge med på værmeldingene denne helgen. Kanskje de som bor på Østlandet bør utsette å skifte til sommerdekk i helgen?

Våren er på vent

Ikke skift til sommerdekkene enda! Vinteren melder sin ankomst til helgen.

Vi er kommet forbi midten av april, grønne og vårlige mai måned er innen rekkevidde. Dagene er allerede blitt lange og lyse, nå kan våren komme for fullt - vi er klar! Eller? Vinteren klarer nok ikke å gi slipp på oss helt enda.

Torsdag vil et uvanlig kraftig lavtrykk nærme seg Nordland fra vest. Et slikt stormsenter er noe vi typisk ser om høsten og vinteren, men er mer sjeldent i april. Torsdag er det ventet først sør-vestlig sterk kuling og liten storm i fjellet og ved kysten av Midt-Norge og Nordland. Her er vinden torsdag kveld:Stormsenteret vil natt til fredag eller fredag morgen gå i land nord i Nordland og der etter trekker videre østover, samtidig vil et høytrykk bygge seg opp over De britiske øyer fra vest. Et slikt oppsett fører til nordvestlig kald vind over landet vårt, noe som vil vedvare hele helgen igjennom - med andre ord en vinterlig helg. Se hvordan den kalde luften blir dratt ned fra det kalde nord og innover landet vårt:

Klassisk for en slik vindretning er byger og de strekker seg fra Rogaland i sør og videre nordover gjennom Nordland. Troms og Finnmark slipper unna de verste bygene pga østlig vind. Med en slik vindretning er det Møre og Romsdal og til dels Trøndelag som vil ta i mot de fleste bygene. Bare se her hvordan nedbøren fordeler seg gjennom helgen - fra fredag morgen til mandag morgen:På det meste er det ventet 50-70 mm i løpet av helgen og mye av dette vil komme i form av snø. JA, snø!

Nordvestlig vind er kaldt og fortsatt kald nok til å gi snø. Fredag vil nok noe av nedbøren i Midt-Norge komme som regn og sludd i lavlandet, men utover det stort sett snø. På Vestlandet sør for Stad en snøgrense på 200-400 meter fredag og starten på lørdag, men også her synker temperaturen og vi vil etter hvert få snø også i lavlandet. Lørdag ser det ut til at man sør for Stad kan få litt opphold mellom bygene, og kanskje vårsolen titter frem innimellom skydottene - bare sånn for å minne oss på at det egentlig er vår.

På Sør- og Østlandet er forholdene anderledes, de ligger på lesiden og nyter godt av det. Det betyr opphold og en god porsjon sol. Er solen lenge nok fremme om gangen vil man nok her kunne se tosifret varmegrader midt på dagen. Så her er det bare til å finne seg en lun solvegg og nyte.

Resten av landet må nok klamre seg til håpet om at neste uke bringer mildere luft igjen, kanskje.

 

 

 

Store snømengder på vei, men først kraftig regn og storm

Et lavtrykk i Barentshavet sender inn snøbyger og kuling over Nord-Norge tirsdag, mens en høytrykksrygg dekker sørlige deler av landet med opphold og en del sol. De neste dagene er det kraftig vind og mye nedbør på vei.

Allerede onsdag vil et lite lavtrykk ved Jan Mayen gi økende vind langs hele kysten i vest, med litt regn i sør og snø i nord, men dette er kun en forsmak på det vi har i vente. Torsdag vil nemlig et kraftig lavtrykk gå østover i Norskehavet, noe som gir økende sørvestlig kuling langs hele kysten og i fjellet, opp til storm i fjellet og i ytre strøk fra Stad og nordover til Nordland. I tillegg blir det lokalt mye nedbør fra Nordland og sørover til Vestlandet. Temperaturene stiger forbigående, særlig i sør, med snøgrense torsdag over 800 m. Nord for Stad snøgrense rundt 300-500 m, men i Finnmark nedbør som snø som brer seg østover. Områdene østfjells får derimot oppholdsvær og en del sol.

Bildene under viser vind torsdag morgen og nedbørmengder torsdag. Fargen lilla på vindprognosen er sterk kuling og storm inn mot kysten i vest og i fjelltraktene. Totale nedbørmengder torsdag er opp mot 40-50 mm fra Nordland og sørover til Vestlandet.
 

Fredag og lørdag trekker lavtrykket inn over Nordland og videre østover i Skandinavia og til Russland. Dette gir overgang til nordvestlig kuling og snøbyger fra Troms og sørover i landet, mens Finnmark kun får få eller ingen byger og stort sett bris. Disse dagene kan det også komme enkelte snø- og haglbyger på Østlandet, med lokalt kraftige vindkast. Fra sørlige deler av Nordland og sørover til Stad ventes de kraftigste bygene, trolig med hagl og en mulighet for torden. Sørlige deler av Trøndelag, samt Møre og Romsdal kan få store nedbørmengder, og i den kjølige luften fra nord betyr det at det vil komme mye snø i fjellet og langt ned i lavlandet. I de ytre strøkene sludd- eller snøbyger.

Bildene under viser nedbørmengder fredag og lørdag, og vi ser tydelig hvor det kommer mest nedbør. Dagens prognoser gir 100-120 mm nedbør i de indre strøkene fra natt til fredag og frem til søndag formiddag, mindre i de ytre strøkene, men også her mye nedbør.  

Snøvær østafjells

Det snør østafjells, og nedbøren trekker vestover i løpet av dagen.

Bildet under viser et nedbørområde som ligger over Østlandet og sørøst i fjellet mandag morgen, og er i ferd med å trekke vestover i fjellet og over Sørlandet. Det snør i indre strøk, men nedbøren kommer tildels som regn i ytre strøk. Når nedbøren trekker vestover utover dagen, vil også vinden øke på litt i fjellet, men foreløbig er det ingen utfordringer på fjellovergangene. Indre og sørlige områder av Vestlandet kan også få litt snø utover dagen.

I Midt-Norge går det enkelte snøbyger, samt i ytre strøk av Finnmark, Troms og nord i Nordland. Ellers er det mye fint vær nord i landet vårt.

Været utover i uken

I morgen tirsdag vil et høytrykk gi mye fint til områdene fra Helgeland og sørover i landet, lenger nord snøbyger og kuling.

Fra onsdag til fredag vil et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet og mot Troms og Vesterålen. Dette gir økende sørøstlig og sørvestlig kuling med regn i sør og snø i nord onsdag og torsdag. Fredag overgang til nordvestlig kuling og snøbyger. Områdene østafjells blir liggende i lé og får lite eller ingen nedbør og mye sol i utover i uken.

Bildet under viser lavtrykket og nedbøren torsdag. 

 

 

 

Meteorologens påskenøtt

Været for påskehelgen har vist seg å bli en utfordring for oss meteorologer - særlig over Sør-Norge. Vi har ett sterkt ønske om å kunne gi dere ett nøyaktig svar på når det bli sol eller når det blir nedbør - til en hver tid. Vi sitter gjerne på jobb selv og har ikke mulighet til å utnytte påskefri på lik linje som de fleste andre, men vi unner likevel det norske folk en strålende påske! Sånn som dette kanskje?

Spørsmålene er mange. Når kan vi gå ut og nyte finværet - på ski eller til fots? Når bør vi komme oss i hus eller hytte - finne frem kortstokken eller en god bok? Kan vi i dag gå ut i hagen og plante? En båttur kanskje? Eller er det kinovær i dag?

Været for påskehelgen ble altså vår egen lille påskenøtt. Årsak? Svake ubestemmelige lavtrykk med byger! Du kan se på de som småbarn som er ute på tur. Starter ivrig og strener avgårde, men ikke i en enkel rett linje - gjerne i litt sikk-sakk. Tilsynelatende for oss voksen uten mål og mening, men i deres eget hode er det veldig åpenbart hvor de skal gå. Plutselig går all luften ut av ballong og de slenger seg i den nærmeste tuen, nok er nok - PAUSE! Nå blir vi litt her i protest inntil vi får i oss litt turmat. Energien bygger seg opp igjen og som lyn fra blå himmel går ferden videre, fortsatt i sikk-sakk.

Ett slikt værmønster er noe som er klassisk for en norsk sommer, men i år satte det også sitt preg på påsken. Skiftende fra dag til dag, men også i løpet av dagen. Prognosene kan dagen før  være forholdsvis enig om hvor nedbøren skal komme og hvor det skal holde seg tørt, men når dagen kommer oppfører bygene seg anderledes. Hva er det som styrer bygene og hvor de skal gå? Vindretningen!

Et svakt lavtrykk gikk innover Sør-Norge lørdag og har lagt her søndag og vil mandag sakte gå sørøst, før en høytrykksrygg kommer innover Sør-Norge tirsdag. Svake lavtrykk eller høytrykk gir gjerne svake vinder, men retningen kan fort variere når de ligger rett over oss. Blåser vinden fra land og mot havet minsker det sjansen for skyer og nedbør, mens det motsatte tilfelle - pålandsvind, gir økende sjans for skyer og nedbør.

Her er værkartet for Sør-Norge i morgen, mandag - påskens siste dag:


Lavtrykket ligger over Danmark, det gir nordlig vind over Nordsjøen og ved kysten av Vestlandet, mens vi har østlig vind over Sør- og Østlandet. Nordavind på Vestlandet betyr som regel at bygene holder seg til havs og kanskje en og annen byge sveiper innom de kystnære strøkene. Legger vinden seg litt mer mot nordvest vil bygene plutselig gå innover land. Nordøstlig vind over Sogn og Fjordane gir opphold her. Den østlige vinden inn mot Langfjella vil gi en del skyer på østsiden av fjellet, og trolig litt spredte nedbør. Bygene vi ser over Sørlandet ser ut til å være et organisert bygebeltet som henger sammen med selve lavtrykket.

Tirsdag skal de fleste tilbake til hverdagen og jobb, hvilket vær får vi da? Høytrykk fra vest trekker innover nesten hele landet vårt. Lengst nord i landet vil dessverre ett lavtrykk i Barentshavet gi en mer grå værtype.Her kan man fort tenke: perfekt, høytrykket vil gi kanon fint vær! men vent... her må vi se litt på vindretningen.Høytrykket ligger faktisk på en måte som gjør at vi får vestlig vind inn mot Vestlandet - pålandsvind. Det vil dermed kunne gi mer skyer og i følge prognosene litt nedbør også. Det er ikke snakk om store mengder nedbør, men det kan være nok til å legge en brems på finværet. Hva om høytrykket legger seg litt lengre nord? Da blir situasjonen anderledes, for da forsvinner pålandsvinden og vi ligger inni selve høytrykket - da øker sjansen for lite skyer og mer sol.

Men en ting er sikkert... Været er været og gjør akkurat som det vil - en trassig treåring?

Her kommer action-lufta!

Såpeopera-værprognoser
Meteorologisk sett synes jeg de siste dagers værprognose-situasjon har minnet litt om en australsk såpeopera med daglige episoder som er litt lite actionfylte og som fremstår ganske gjentagende. Største forskjellen har vært at været tidvis viser seg en god del mer uforutsigbart enn det at også episode 6375 av en tilfeldig australsk såpeserie var dominert av blå himmel, lettkledde australske folk og intriger. Denne kombinasjonen av gjentagende uforutsigbarhet og akkutt mangel på vær-action er diametralt motsatt av hva en gjennomsnittlig meteorolog liker.

Derfor blir jeg glad når jeg ser at dagens prognoser holder fast ved mer organisert lavtrykksaktivitet utover i neste uke.

Mer forutsigbart! Mer actionfylt!

Det varierer litt fra modellkjøring til modellkjøring hvor kraftig denne lavtrykksaktiviteten faktisk blir, men det ser i alle tilfeller ut til at lavtrykket blir stort nok i utstrekning til å påvirke været nokså direkte over mye av landet vårt. Det representerer i alle fall et nokså tydelig værskifte for de fleste områdene i form av mer vind og nedbør - altså mer action i luften.

Action-luften
En måte å visualisere dette på er å bruke trajektorier, det vil si hvordan luften beveger seg over tid. Rask luft i relativt rette kurver gir typisk mer vær og action enn en luft som ligger i ro (unntak finnes, spesielt på sensommeren).
Bildet under (med røde trajektorier) viser hvor luften i ca. 3000m høyde befant seg 60 timer før lavtrykket slår inn mot landet, og hvordan luftstrømmen altså beveger seg gjennom disse 60 timene:


Luften sin bevegelse (rødt) i ca. 3000m høyde fra midnatt tirsdag 18. april til midt på dagen torsdag 20. april.

Som vi ser vil hele Sør-Norge, en stor del av Trøndelag og Nord-Norge domineres av luft enten fra sentrale Atlanterhavet, eller områdene like vest for Grønland. Dette representerer også en viss temperaturstigning.

Sirkel-luften
...men det kan se ut til at denne blir høyst midlertidig - for tilgangen til denne relativt mildere luftmassen blir kuttet 24-48 timer senere:


Luften sin bevegelse (svart) i ca. 3000m høyde fra midnatt torsdag 20. april til midt på dagen lørdag 22. april.

Det som ser ut til å skje er at lavtrykket blir nokså stillestående (det vil bevege seg sakte østover), og luften vi etterhvert får over mye av landet har simpelthen gått i sirkel rundt lavtrykket. Unntakene er deler av Sør-Norge som vil få luft fra sørlige Grønland, samt deler av Finnmark som får den fra Russland (også grunnet det samme lavtrykket). Analogien her kan kanskje sies å være den forvirringen, men dels også forventningen, man føler etter en sesongavslutning av en over-middels bra actionserie.

Såpeopera-luften


Luftene sin bevegelse (blått) i ca. 3000m høyde fra midnatt søndag 16. april til midt på dagen tirsdag 18. april.

Må få ile til med en gang, i Nord-Norge skjer det litt med været på tirsdag med et bygeområde som i det minste gir en endring fra det mer monotone de siste dagene (snøbyger i deler av Finnmark, solfylt i resten av landsdelen). Dette kommer sammen med en liten ekstra punch av nordvestlig vind, med bygevær fra nordlige Nordland til og med Vest-Finnmark.

For resten av landet blir det altså i første omgang (varslings-messig) såpeopera-vær grunnet svake, saktegående lavtrykk, men på tirsdag en midlertidig bedring da et høytrykk etableres.

Kraftigere lavtrykk om en ukes tid

Lavtrykkene som gjennom påsken har påvirket været i Sør-Norge fra tid til annen har vært forholdsvis svake og lite organiserte. Dette ser ut til å endre seg om 1 ukes tid.

Før den tid vil de svake lavtrykkene fortsette å regjere gjennom resten av påsken i sør med relativt stabil fralandsvind i Nord-Norge. Idet folk må på arbeid igjen kommer et kaldt høytrykk inn fra vest med et par dagers opphold og trolig en del sol de fleste steder i landet.

Så øker altså sjansen ganske betraktelig for litt godt gammeldags uvær. Bildene under viser utviklingen dag for dag fra torsdag til lørdag neste uke, der de grønne fargene er nedbør i form av snø, og det blå er total nedbør.


Torsdag ettermiddag (20.april)


Fredag ettermiddag (21. april)


Lørdag ettermiddag (22. april)

Langt frem sier du? Joda, det er et stykke frem, og man brenner seg fort om man velger å gå løs på et detaljert værvarsel. Men, de aller fleste prognosene vi ser på går for denne generelle overgangen til høytrykk i starten av uken, og dernest mer urolig vær når vi beveger oss fra midt i kommende uke og videre fremover mot helgen. Slike trender tar modeller gjerne bedre 7-8 dager frem i tid, enn det de presterer med lokale byger bare 1-2 timer frem i tid.

Vestlandstorden

Muligheter for Vestlandstorden påskeaften

Et lavtrykk som bringer med seg ustabile luftmasser vil kanskje gi en sjelden April-torden på deler av Vestlandet påskeaften. Bildet under viser sannsynligheten for utvikling av tordenvær i følge siste prognose:

Muligheten for torden slik modellene har den påskeaften (om ettermiddagen).

Årsaken til denne muligheten, sammen med selve lavtrykket som passerer er å finne i opprinnelsen av luftmassen:


Bildet viser hvordan luftstrømmen langs bakken (havet) beveger seg fra torsdag midnatt til påskeaften midt på dagen.

Tommel-finger regel

Vi har nemlig en tommelfinger-regel som sier at når luften kommer rett fra Kapp Farvell (sørspissen av Grønland) og går rett østover mot Sør-Norge (ja, Sør-Norge ligger like langt nord som sørlige Grønland) må vi være på vakt for torden på Vestlandet. Denne regelen fungerer best om vinteren da luften fra Grønland er kald, men samtidig at vannet som bringes mot oss med den Nord-Atlantiske strømmen (forlengelsen av Golfstrømmen) er nokså varmt. Kaldluften varmes da opp fra undersiden, og - når vindretningen er bent vestlig - blir denne oppvarmingen såpass langvarig at man får utviklet bygeceller. Når denne ustabile bygeluften føler Vestlandsfjellene får luftmassen et lite ekstra byks oppover, og dette kan i sin tur gjøre at bygene begynner å gi hagl, samt lyn og torden. Siden denne vestavinden opptrer relativt ofte vinterstid gjør dette at tordenvær på Vestlandet opptrer hyppigere om vinteren enn om sommeren.

Men denne regelen er altså skjør i April som jo er en definitiv vår-måned, så om denne regelen fungerer i dette tilfellet gjenstår å se.

Kom dere ut på ski fredag!

Som det har blitt meldt om hele uken er det Nord-Norge som blir værvinnerne denne påsken. Her blir det mye sol og kaldt og fint påskevær. I sør så har vi fått, og fortsetter å få lavtrykk inn fra vest. Likevel ser det nå ut til at fredag kan bli dagen for å ta den lange toppturen hvis du befinner deg i Sør-Norge.

Det som skjer er at et lavtrykk har passert Sør-Norge, og et nytt ankommer først lørdag. Mellom disse lavtrykkene ventes det veldig mye pent vær i Langfjellene, særlig i nord. Det vil være nok være kaldt natt til fredag med ned i omkring 10 minusgrader mange steder i fjellet. Når sola får tak utover dagen ventes temperaturene til å stige til noen få plussgrader i 700-800 m høyde, mens holde seg under 0 når en passerer 1000 m over havet. Dermed blir det nok best skiføre i de lavere fjellområdene, mens det nok kan bli ganske så hardt i høyfjellet hele dagen.


Fredag ventes det mye sol i fjellet i Sør-Norge, særlig i nord.

Uansett om en skal på ski eller ikke blir det godt med en solfylt dag. Dessverre vil ikke hele Sør-Norge få en like fin dag. Lengst i øst vil det trolig bli litt sludd og snø først på dagen, og i sørvestlige fjellområder vil en front komme inn mot kvelden med litt snø.

 

 

Variabelt påskevær i Sør-Norge

Flere lavtrykk skal passere over Sør-Norge denne uken, noe som gir en vekslende værtype med regn og regnbyger, og perioder med sol. Stort sett opphold sør for Stad/Dovre på tirsdag, men tilskyende i fra vest med lokalt mye nedbør på Vestlandet tirsdag kveld og natt til onsdag, med stigende temperaturer og snøgrense på 400-800 meter onsdag ettermiddag, lavest i nord. Onsdag og torsdag kan hende nedbør i form av sludd og snø på indre deler av Østlandet. Stort sett opphold østafjells på fredag.

Vestlandet  og Sørlandet får nok, slik det ser ut nå, de beste beste dagene tirsdag og torsdag. Torsdag omkring halvskyet, noen regnbyger i indre områder og snøgrense på 200-500 meter. I og med at lavtrykkene passerer over området blir det vind av varierende retninger og perioder med frisk bris til liten kuling både langs kysten og i fjellet.

Sludd og snøbyger i Trøndelag på tirsdag, fra onsdag av trolig lite nedbør i dette området, men lavtrykk sør for området gir periodevis en del skyer.Akkumulert nedbørmengde fra mandag morgen til lørdag morgen. Mest nedbør i vest, men ingen områder slipper unna.

 

 

Palmehelgen og påskeværet i Nord-Norge

Et polart lavtrykk i Barentshavet har gitt litt snø i ytre strøk av Troms og Finnmark fredag og lørdag morgen. Lavtrykket svekkes nordover, snøbygene har avtatt og lørdag ettermiddag byr på lange perioder med sol, hvertfall i Finnmark. I Troms skyer det til igjen i fra sør i kveld, med snø som brer seg østover til ca Nordkapp i morgen, etterhvert tildels som sludd i lavlandet i Troms.

Lavtrykk i Norskehavet gir to våte dager i Nordland med 50-70 mm regn på Helgeland lørdag og påfølgende 25-40mm flere steder på søndag, her får en også perioder med sørøstlig til sørvestlig kuling. Men det ser heldigvis bedre ut for uken som kommer. Flere lavtrykk går inn mot, og passerer over Sør-Norge. Dette vil i hovedsak gi vind mellom nordvest og nordøst fra Finnmark til Nordland, lange perioder med opphold og sol, noen spredte snøbyger og litt synkende temperaturer. Stort sett rolige vindforhold i Nordland fra tirsdag av, mens Troms og Finnmark får perioder med kuling utover i uken.


Lørdag morgen på Andøya. Foto: Ragnhild Nordhagen.

Paris - Roubaix været

Søndag arrangeres Paris - Roubaix for 115 gang, og mens syklistene skal slite seg gjennom 257 km med asfalt og brostein kan du, om du tar turen til Frankrike for å se på, ta fram shorts og smøre deg med solkrem. Høytrykk over Mellom-Europa gir nemlig skyfritt og varmt vær over det meste av Frankrike i helgen, trolig opp mot 20-25 grader mange steder langs løypen på søndag.

 

Varmt over store deler av Frankrike i helgen, kartet viser at vi kan få opp mot 20-25 grader mange steder.Lite skyer å spore over Frankrike på søndag.

 

 

Drømmepåske?

Frem til Palmesøndag kan en med forholdsvis stor sikkerhet si at Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland får det dårligste Påskeværet med en god del nedbør som regn, en del tåke i fjellet, og periodevis kuling nord for Stad. Derimot blir Østlandet og Sørlandet værvinnerne med mye pent og forholdsvis varmt vær med temperaturer opp mot 15-20 grader. Grunnen til det varme været østafjells er en sørvestlig jetstrøm i høyere luftlag som gir periodevis fønvind på lesiden av Langfjellene i tillegg til generelt varme luftmasser.Fra mandag i neste uke skjer det en endring av denne jetstrømmen i høyden. Vinden snur mot nordvest og kaldere luftmasser med til dels snøbyger i lavlandet brer seg inn over Sør-Norge. Østafjells vil fremdeles ligge i le for fjellene i nordvest og få mye pent vær, men det blir kjøligere også østafjells. Fra midten av neste uke (onsdag) vil trolig lavtrykkene fra vest ta en sørligere bane og muligens passere sør i Nordsjøen og inn over Danmark. Dersom dette skjer vil hele Norge bli liggende i kaldluften med snøbyger til Midt- og Nord-Norge, mens sørlige deler av Sør-Norge får lange perioder med pent og kaldt vær. Tar derimot lavtrykkene en litt nordligere bane, kan de i stedet passere over Sør-Norge og gi en god del nedbør som regn og snø i Sør-Norge. Som sagt en god del usikkerhet knyttet til værutsiktene for siste halvdel av Påsken. Eneste som er nokså sikkert er at Nord-Norge vil få en vinterlig og kald Påske med både noen snøbyger og noe sol. 

Vinterlig start på neste uke, fint mot helgen

Mandag blir det vinterlig med nordvestlig kuling og snøbyger til store deler av landet.

I helgen vil et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet og fortsette inn over Skandinavia. Dette lavtrykket vil sette opp kraftig nordøstlig og nordvestlig kuling i store deler av landet mandag. Mest vind ventes på Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge mandag, tirsdag avtar vinden til bris. I tillegg blir det snøbyger fra Finnmark til Vestlandet mandag og tirsdag, tildels snøbyger også i lavereliggende områder sør for Stad.

Bildet under viser den kraftige vinden og nedbøren mandag.

I midten av uken kommer det trolig inn mer nedbør over Sør-Norge fra vest, med litt stigende temperaturer. I nord lite nedbør og en del sol. Når vi nærmer oss helgen vil en høytrykksrygg komme inn over hele landet fra vest. Dermed kan helgen ihvertfall starte med mye fint vær.

Strålende palmehelg til noen av oss

Palmehelgen ser ut til å by på mildvær i sør med fint vær i øst. Nord i landet blir det kjøligere med noen snøbyger, men også her periodevis pent vær.

Sør-Norge

Fra torsdag til søndag vil et lavtrykk sørvest av Island trekke sakte nordøstover til Norskehavet. Kombinert med et høytrykk sør på De britiske øyer som flytter seg østover til nordlige deler av kontinentet, sender disse systemene inn mild luft fra sør over Sør-Norge. Dette betyr også perioder med regn, yr og dis på Vestlandet og nordover til Trøndelag, mens områdene østafjells får lite eller ingen nedbør og perioder med sol. I vest blir det også lettere vær på søndag. Vinden vil av og til komme opp i frisk bris eller liten kuling både utsatte steder i ytre strøk og i fjellet, men det er ingen dager som gir utpreget kraftig vind. Den milde luften gir nedbør som regn opp mot 1000-1200 m, men lavere snøgrense nordover i Trøndelag. Østafjells blir det generelt behagelige temperaturer opp mot 10-15 grader, og fredag er det særlig mildt med 15-20 grader de varmeste stedene. Dette betyr også temperaturer i fjellet på noen plussgrader i helgen.

Snøforholdene pr. 4 . april er vist under, og er hentet fra senorge.no. Tirsdag til onsdag blir det påfyll av snø i fjellet i Sør-Norge, men fra torsdag av perioder med regn og yr i vest.

         Kilde: senorge.no

Nord-Norge

Nord-Norge får trolig besøk av et polart lavtrykk fredag. Allerede onsdag kveld vil et slikt lavtrykk utvikle seg vest av Bjørnøya og sakte flytte seg sørover. Fredag morgen ligger det trolig nordvest av Troms og vest av Vest-Finnmark, før det fredag kveld og natt til lørdag kommer inn over Vesterålen/S-Troms. Dette gir mulighet for kraftige snøbyger og kuling i området. Ellers i Nord-Norge fredag og lørdag ventes det enkelte snøbyger, men heller ikke her utpreget kraftig vind. I områdene nord i Troms og vest i Finnmark trolig det fineste været med lange perioder med pent vær.

Fra lørdag ettermiddag til søndag blir det få byger generelt i Nord-Norge, og mye sol. Temperaturene vil generelt være lavere i denne delen av landet, noen minusgrader som er rundt det normale for denne tiden av året. Nattestid trolig tosifret minusgrader de kaldeste stedene.

Bildet under viser lavtrykket mot Vesterålen/S-Troms fredag kveld, og nedbøren som strekker seg inn de fleste steder vest i landet.

 

Ekstrem hetebølge i India på vei mot Norge

En ekstrem hetebølge i India er nå på vei mot Europa og Norge. De siste dagene har det vært omkring 45 grader i India, noe som er svært varmt til å være så tidlig på året. Men akkurat nå skjer det uvanlige prosesser i atmosfæren. Til vanlig går jetstrømmen fra vest mot øst, men pga klimaendringer har jetstrømmen den siste måneden begynt å bremse opp, og fra neste uke ser det ut til at den til og med vil snu. Da vil det blåse i motsatt retning i de høyere luftlagene. Dette igjen fører da til at den voldsomme hetebølgen i India vil bli transportert til Europa og Skandinavia. Og faktisk er Norge mest utsatt pga av føhneffekten man i tillegg får fra Uralfjellene i V-Russland. Når det er selve jetstrømmen som treffer fjellkjedene kan føhneffekten merkes flere hundre kilometer av sted. Man skal derfor ikke se bort i fra at til og med her nord kan temperaturene komme opp i 30-35 grader i påskeuka.  

Rekordlite is i Arktis for tredje året på rad

Den 7. mars nådde isutbredelsen i Arktis sitt maksimum denne vinteren, men det er den laveste maksimumutbredelsen siden satelittmålingene startet for 38 år siden og føyer seg inn i trenden med stadig mindre og mindre is. Dette års maksimum er hele 100 000 kvadratkilometer mindre enn det som ble målt i fjor, og som da var det hittil laveste nivå. Figuren under viser isutbredelsen siden 1981, og man ser svært tydelig hvor lite is det har vært de siste årene. 

(Credit: National Snow and Ice Data Center)

Det som kanskje er nytt for noen er at også havisen i Antarktis er rekordlav for tiden i forhold til normalen. De siste årene har det vært kjent at havisen i sør har økt i omfang, men den siste tiden har dette plutselig snudd helt om, og man ser nå en betydelig nedgang i isutbredelsen også i Antarktis som figuren under viser med den heltrukne blå linjen.


(Credit: National Snow and Ice Data Center)

 

Vårvarmen kommer tilbake i øst, regn og storm i vest

I neste uke blir det igjen vårvarme østafjells, mens områdene i vest får store nedbørmengeder, kuling og storm.

De neste dagene blir det varierende vær i Sør-Norge, mens kulden og snøbygene holder stand nord i landet. Neste uke starter derimot med mye pent vær østafjells, mens områdene vest i landet får store nedbørmengder kuling og trolig storm.

Mandag til onsdag kommer et kraftig lavtrykk inn i Norskehavet og videre inn over Nord-Skandinavia. Dette lavtrykket drar med seg mild luft fra sør med stigende temperaturer og mye fint vær østafjells. Temperaturene vil nok komme opp mot 15 grader igjen og kortvarig kanskje enda høyere. Fra Vestlandet og nordover til Nordland og etterhvert Troms vil lavtrykket derimot sende inn mye nedbør med sørvestlig og vestlig kuling, sent tirsdag økende til storm utsatte steder på Nordvestlandet. Kraftig vind ventes også i fjellet i Sør-Norge. Totale nedbørmengder kan komme opp mot 60-90 mm sør i Nordland, nord i N-Trøndelag, samt over deler av Vestlandet fra mandag kveld til onsdag morgen.

Bildene under viser hvor det kommer mest nedbør fra mandag til tirsdag kveld, samt temperaturene tirsdag der mørk orange er rundt 15 grader.

 

 

Varmt, varmere varmest.

Vi er fortsatt bare i mars måned, og mens store deler av N-Norge har fått godt med påfyll av snø de siste dagene har Sør- og Østlandet fått årets første dager med over 20 grader. Her følger en liten oversikt:

Søndag 26. mars:

21,8 grader Hokksund, Porsgrunn og Vestfossen
21,7 grader Lier ved Drammen
21,6 grader Skotselv i Øvre Eiker
21,4 grader Hynnekleiv i Aust-Agder og Drammen
21,2 grader Arendal, Kilen i Tønsberg, Ramnes i Vestfold og Gvarv.
21,1 grader Notodden
21,0 grader Nelaug
20,9 grader Bygdøy
20,8 grader Taranrød i Tønsberg
20,4 grader Kjeller i Akershus og Lyngdal i Vest-Agder
20,2 grader Asker
20,1 grader Sande i Vestfold
20,0 grader Kongsvinger og Blindern i Oslo.

Mandag 27. mars:

21,7 grader Landvik ved Grimstad
21,4 grader Arendal
21,1 grader Kjevik ved Kristiansand
20,8 grader Taranrød i Tønsberg
20,6 grader Lier ved Drammen
20,5 grader Gjerpen i Skien
20,1 grader Asker og Ramnes i Vestfold
20,0 grader Vestfossen i Øvre Eiker.

Men mens noen av oss kan nyte de første sommertemperaturene er det helt andre forhold som råder i India og Pakistan for øyeblikket. De har fått en rekordtidlig hetebølge, og det er nå over 40 grader over store områder der. Aller varmest mandag 27. mars var Barmer i NV-India som målte hele 44,4 grader. Enda litt varmere var det i Mali i det vestlige Afrika der byen Kayes fikk 45,5 grader.

Surfe på skyene!(image source)

Det er ikke bare på havet man kan surfe. Det går like godt an oppe i atmosfæren. Her kan man nemlig skysurfe med hangglidere når forholdene ligger til rette for det, noe som dette fantastiske bilde fra kysten av Nord-Australia viser.

Bølgene i atmosfæren som disse skyene dannes i kan bli opp mot 1000 km lange og 2 km høye, så det er ikke småkrusninger det er snakk om, og de kan bevege seg med en hastighet på over 60 km/t. Som ved vanlig surfing på havet gjelder det å holde seg i framkant av skyen, eller bølgen om man vil. Kommer man inn i selve skyen er man ille ute. Der er det svært kraftig turbulens, akkurat som det ofte er i vanlige bølger på sjøen.

Mer detaljer om dette fenomenet kan leses om i denne flotte artikkelen i ClimateSnack.

Den tropiske syklonen Debbie truer QueenslandDen tropiske syklonen Debbie truer Queensland, Australia. Innbyggerene i området forbreder seg på det verste uværet siden 2011.

Uken starter med uvær nordøst i Australia. En tropisk syklon har gradvis utviklet seg i Coralhavet denne helgen, og trur nå kystlinjen sør for byen Cairns. Uværet har i dag, søndag, en styrke som kategori 2. Uværet er vil forsterke seg til kategori 3 i løpet av dagen i dag, og når trolig kategori 4 mandag. 

Slik prognosene ser ut i dag vil Debbie treffe land tirsdag morgen lokal tid, da som en kategori 4 syklon med vindkast på opp mot 260 km/t - over 70 m/s! I tillegg viser prognosene opp mot 200 mm med regn i løpet av 24 timer, lokalt kan hende opp mot 400 mm på 24 timer!

Over: Uværet treffer land tirsdag morgen lokal tid.

Konsekvensene av Debbie kan potensielt være svært alvorlige. I tillegg til den kraftige vinden, er det fare for oversvømmelser som følge av mye nedbør og stormflo inn mot kysten. Dette kan vere ødelggende for både bebyggelse og infrastruktur. Myndighetene har gått ut og advart innbyggerene i de mest utsatte områdene. Flere skoler stenges som følge av uværet.

Syklonen ser ut til å bli den kraftigste uværet som treffer området siden syklonen Yasi, som traff Queensland i 2011.

Søndag blir årets varmeste dag så langt

Søndag blir en dag med store kontraster i været.

For mens Nord-Norge får en søndag preget av storm og vinterlig bygevær, viser været seg fra en langt betre side sørøst i landet. Østafjells blir det nemlig en dag med nydelig vårvær! Det ventes oppholdsvær og mye sol, og solen er med på å gi fine dagtemperaturer. Det kan altså bli årets varmeste dag så langt i år. Flere steder på Sørlandet og Sørøstlandet vil dagtemperaturen krype over 15 varmegrader. I starten av den kommende uken stiger også temperaturen på Vestlandet, og vi kan glede oss over fint vårvær også her.

 


 Over: Områdene med mørk oransje farge vil få temperaturer som kryper over 15 varmegrader i morgen.
 

Snøstorm i nord

Mens sørlendingene får en vårlig søndag, er situasjonen en ganske annen for folket i nord!

Høytrykket over De britiske øyer som gir en smak av vår til Sør-Norge tvinger lavtrykk å gå i en nordlig bane. De går fra Island via Jan Mayen over nordlige deler av Norskehavet og så inn i Barentshavet. Og lavtrykket som entrer Barentshavet søndag er av den kraftige sorten. Lørdag ettermiddag begynner vinden å øke på fra en sørvestlig retning etterhvert som stormsenteret nærmer seg.

Lørdag kveld vil man allerede merke storm styrke vind langs kysten av Troms.

Søndag vil vinden legge seg på en vest-nordvestlig retning, noe som merkes godt ikke bare ved kysten - men da også innover i landet og i fjellet. Det blir sterk kuling og liten storm for de fleste områdene, trolig full storm mest utsatte steder i fjellet. Her er vindkartet for søndag formiddag!Til kvelden vil vinden begynne å avta i kystnære strøk av Nordland og Troms, mens det ventes nord-nordvestlig liten til full storm inn mot kysten av Finnmark. Det vil fortsatt blåse kraftig i fjellet.Stormen vil naturlig nok ikke bare bringe med seg kraftig vind, men også store nedbørmengder. Det er ventet 30-50 mm over ett større område i løpet av 24 timer. Nordland og Troms vil få de størst mengdene med lokalt opp i 60 mm. Mest nedbør første del av dagen, men i Finnmark øker nedbøren på utover ettermiddagen.Nedbøren er først ventet å komme i form av snø og sludd, men sør i Nordland ventes det en snøgrense på 500-700 meter. Etter hvert som vinden går over på nordvest utover dagen vil det også føre til at temperaturen synker og at nedbøren da stort sett vil komme i form av snø.

Ille nok med all denne vinden og nedbøren, men det er også faktorer som påvirker snøskredfaren. Denne kombinasjonen gir økt snøskredfare, men temperaturen vil også ha en innvirkning. Vi vil få en relativt mild og våt lørdag i forkant av søndagens uvær. Mens søndag som sagt byr på kaldere vær og nok ett døgn med mye nedbør.  Denne temperatursvingningen vil føre til mange ustabile lag i snøen som dermed videre gir stor snøskredfare. Følg med på snøskredvarslingen her!

Søndag blir altså en kontrastfylt dag i vårt langstrakte land!

Søkkvåt helg i Sørvest-Europa

Høytrykk bygger seg opp over De britiske øyer og sender en rygg med fint vær og mild luft mot Sør-Norge i helgen. Flott for oss her, men kjipt for de som har emigrert til Spania og Sør-Frankrike denne helgen. Kanskje noe dro sin kos får å få seg en fin, varm langhelg i Barcelona og Nice? Da er kommende helg  en dum helg å velge, hvis man ikke virkelig elsker øs-pøs regn da!

Lavtrykk pleier normalt sett å passer over eller like nord for De britiske øyer, så når ett høytrykk har forvillet seg til disse breddegrader - ja da må lavtrykkene ta en annen retning. Det betyr at noen går veldig mye lengre nord, mens noen av lavtrykkene fortrekker en sørlig bane og da innover Den iberiske halvøy - Spania og Portugal.

Dessverre har det seg sånn at lavtrykkene passere ikke i full fart og fortsetter østover i Middelhavet. Nei du, de slår seg til rette over Den iberiske halvøy og svirrer rundt her gjennom store deler av helgen.

Fredag morgen ser vi at lavtrykket ligger over Spania og at nedbøren har omkranset Den iberiske halvøy.

Vi ser at en front gir kraftig nedbør inn mot sørkysten av Frankrike og særlig i området ved Nice. Her er det snakk om hele 40-70 mm i løpet av 24 timer, fra torsdag kveld til fredag kveld.

Det som videre skjer er at på denne fronten dannes et nytt lavtrykk, dette skjer fredag kveld like sør-sørøst for Mallorca. dett lavtrykket vil gå nordvestover mot Pyreneene, hvor det vil ligge lørdag morgen og da ser det slik ut:

lavtrykket trekker med seg store porsjoner med fuktighet fra Middelhavet innover nordøstlige deler av Spania og til de sørlige delene av Frankrike. Her snakker vi mye nedbør iløpet av ett døgn, men også store mengder nedbør på relativt kort tid. I løpet av 24 timer ventes det 50-80 mm lokalt fra fredag morgen til lørdag morgen, og 40-60 mm av disse kan komme på bare 12 timer i løpet av natt til lørdag. Av storbyer vil Barcelona være særlig utsatt og for de som befinner seg her, kan man lørdag morgen våkne opp til oversvømte gater og flom. Jordskredfare er noe man også må være obs på. Og for de som befinner seg i fjellet i Pyreneene, må man i tillegg passe seg for snøskredfaren.

Utover lørdag ettermiddag og kveld trekker lavtrykket sakte vestover og ut i Biscayabukta, da avtar bygene gradvis og sen kveld vil områdene som fikk mest nedbør trolig få etterlengtet oppholdsvær.

Det er nok ikke over for denne gang for Den iberiske halvøy, men runde to vil heldigvis påvirke en annen del av halvøyen. En ny front med kraftige byger nærmer seg fra vest, den går innover Portugal tidlig søndag og fortsetter så østover i Spania. Portugal og vestlige deler av Spania vil i løpet av søndag få lokalt 30-60 mm nedbør. Bygene svekkes i det de passere sentrale deler av Spania, så de østlige delene vil mest sannsynlig slippe unna nedbøren i denne omgang.


 

For de som tar helgen sin i Barcelona, det er lys i enden av tunnelen - søndag ser ut til å bli en fantastisk dag her med sol fra skyfri himmel.

Snøutsikter frem til påske

Årets påske er sen og for de som er mest opptatt av sol, og mindre av hvitt underlag er sen påske vanligvis et gode. Ser en på statistikken så sier normalene at det skal bli tørrere og tørrere utover våren, og temperaturene stiger selvsagt som følge av stadig mer energi fra solen. Til senere påske jo bedre muligheter for sol og høye temperaturer. Ulempen er at lavereliggende fjellområder, og fjellområder som vanligvis har lite snø på slutten av vinteren kan ha lite eller ingen snø igjen til påske.

Så hva kan vi forvente av snøforhold denne påsken? Det er tre uker til vi er inne i påskeuken så usikkerheten er selvsagt veldig stor. Men som kartet under fra senorge.no viser er snømengdene betydelig under normalen for de fleste steder under 1200 m i Sør-Norge, og godt under normalen også de fleste steder i Nordland.


Snømengde i prosent av normal for 22. mars.

Temperaturvarslene for de kommende ukene frem til påske gir at temperaturer nær normalt til 1-3 grader over normalen er det mest sannsynlige i hele landet. Basert på prognosene er det derfor sannsynlig at det i det minste blir noe snøsmelting i lavereliggende fjellområder i Sør-Norge, og i lavlandet og til dels lavereliggende fjellområder også sør i Nord-Norge.


Forventet avvik fra normal temperatur i uken før påske øverst, og påskeuken nederst fra siste månedsvarsel.

Skal en prøve å dra noen konklusjoner så blir det at i områder under omkring 500m i Sør-Norge vil det være veldig usikkert om det er noe snø av betydning igjen til påske. I Troms og Finnmark vil det nok trolig i all hovedsak være snø, sett bort fra noe usikkerhet i kystnære strøk i lavlandet. I Nordland så er en mest sannsynlig sikret snø til påske viss en drar litt opp i høyden.

Smak av vår

Vi nærmer oss slutten på mars og våren setter inn. Noen ønsker å holde på vinteren litt til og ihvertfall frem til påsken, mens andre begynner å lengte etter våren - med midlere vær, lysere dager og med grønne spirer som titter frem.

Denne uken gir oss typisk vårvær, det vil si "alle" årstider på en uke. Onsdag og torsdag ventes det nordvestlig vind som er kjølig og gir oss sludd og snøbyger fra Rogaland til Troms = vinter! 

Se her hvordan lavtrykket i Barentshavet trekker kald luft fra nord innover landet vårt:

Men legg også merke til H-en over Sør-Norge, den vil mot slutten av uken få en stor betydning for været her i sør.

Fredag vil et lavtrykk fra Island bryte opp den kalde luften over landet. Vi får klassisk høstvær med lavtrykk ved Island og fronter som går innover Vestlandet og etter hvert Trøndelag og Nordland. Troms og Finnmark slipper lettere unna med fralandsvind og opphold, mens Sør- og Østlandet stort sett ligger i le.

Lørdag begynner det å skje ting i Sør-Norge. Dessverre for de som ønsker vår i Nord-Norge, så må man vente litt til - men gode nyheter for nordlendinger som fortsatt ønsker seg vinterlig vær. Lørdag blir det på ny nordvestlig vind med vinterlige byger her i nord etter som lavtrykket fra Island går inn i Barentshavet. Bygene ser ut til å strekker seg helt sør til Vestlandet. Men det er nå  man skal se opp for H-en. Et høytrykk bygger seg opp over De britiske øyer og strekker en rygg mot Sør-Norge. Bygene på Vestlandet vil avta utover lørdagen og det blir opphold - først i sør. Sør- og Østlandet ligger fortsatt i le og nyter det fine været. Temperaturen vil stige jevnt og trutt i løpet av helgen. Høytrykket over De britisk øyer bringer nemlig med seg milde luftmasser til Sør-Norge, se her:Siden skydekke bli lettest på Sør- og Østlandet er det nok de som vil kunne nyte de høyeste temperaturene denne søndagen. Går alt etter planen vil man flere steder her i sørøst kunne se gradestokkker som viser rundt 15 grader. Våren er her! I første omgang kan vi ihvertfall kalle det en smak av vår.

Vestlendingen vil også kunne få en smak av vår. Noe mer skyer her vil legge en liten demper, men i Bergen håper vi på å se 10-tallet i løpet av søndag ettermiddag.

Den vårlige luften ser ut til å holde seg her i sør også starten på neste uke, kanskje vi ser de høyeste tallene på mandag?
 

 

Ukens værvinnere

Søndag kommer et lavtrykk inn i Norskehavet hvor det blir liggende å sirkulere store deler av uken før det forsvinner inn i Barentshavet når vi nærmer oss helgen. Samtidig vil flere mindre lavtrykk komme inn mot Sør-Norge. Dette betyr at det blir en uke med nedbør og kraftig vind i Sør-Norge. Som vanlig, når lavtrykkene kommer inn fra vest, er det Vestlendingene som må ta støyten, men nedbøren vil flytte seg østover slik at både Sør- og Østlendingene også må vente seg litt gråvær. Tirsdag er det ventet ustabile luftmasser i Sør-Norge som kan gi kraftige byger med både hagl og torden.

Disse lavtrykkene drar med seg mildere luftmasser nordover og vi får stigende temperaturer og snøgrenser i Sør-Norge. Fra mandag av vil nedbøren stort sett falle som regn, man må opp i høyfjellet for å finne nedbør som snø. Fra onsdag vil lavtrykket nord i Norskehavet dra ned litt kjøligere luftmasser fra Arktis og temperaturene vil synke litt igjen, med unntak av områdene Østafjells.

Over: Temperaturutsiktene søndag til tirsdag

Plasseringen av lavtrykkene gjør at Troms og Finnmark slipper unna det meste av nedbøren og får flere dager med omkring halvskyet til dels pent vær. Fra torsdag spriker prognosene en del, men lavtrykkene i Norskehavet vil etter hvert trekke videre nordover og det er muligheter for at en høytrykksrygg bygger seg opp over Sør-Norge. Værvinnerne vil da befinne seg i den sørligste landsdelen når vil kommer inn mot neste helg igjen.

Over: Nedbør mandag til torsdag. Blå felt indikerer hvor det vil falle nedbør som snø, grønt betyr regn. 

Stengte fjelloverganger

Det er mye vind og snø i fjellet i øyeblikket, noe som medfører stengte fjelloverganger i store deler av Sør-Norge. Siste oppdatering er

 • Filefjell - Det er dårlig sikt og kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.
 • Haukelifjell - Stengt på grunn av uvær.
 • Hardangervidda - Stengt på grunn av uvær.
 • Hovden-Haukeli - Kolonnekjøring på grunn av uvær.
 • Vikafjellet - Stengt på grunn av uvær.
 • Strynefjellet - Stengt på grunn av uvær.
 • Hemsedalsfjellet - Kolonnekjøring på grunn av uvær.
 • Hol-Aurland - Kolonnekjøring på grunn av uvær.
 • Tyin-Årdal - Stengt på grunn av uvær.

Tar man en kikk på bildene under skjønner man at det ikke akkurat er godt kjørevær i fjellet i øyeblikket.

Over: R7 Hardangervidda (Dyranut).
Over: E134 Haukeli tunnel.

På Hardangervidda og Haukelifjell er det i øyeblikket liten til stiv kuling (11-17 m/s), men vinden varierer veldig og i kastene kan det komme opp i 20-25 m/s. Med snø i luften betyr dette at sikten reduseres veldig fort, i tillegg til at veibanen snør igjen. 

Utover ettermiddagen og kvelden vil vinden gradvis avta, men nedbøren vil nok henge igjen - særlig i nordlige områder. Bildene under viser vind og nedbør nå i ettermiddag og seinere i kveld. Det er gult og oransje over store deler, noe som betyr vindstyrke opp i stiv til sterk kuling (14-20 m/s). De røde feltene indikerer vindstyrke opp i liten storm (20-24 m/s). Kl 21 i kveld viser modellen at vinden skal roe seg og at det vil blåse ikke særlig mer enn frisk bris (10 m/s) og det er på de mest utsatte stedene. Forøvrig vil det være stort sett bris.

Over: Vind og nedbør kl 14.
Over: Vind og nedbør kl 21.

Lørdag vil en høytrykksrygg komme inn over Sør-Norge med stort sett oppholdsvær og rolige vindforhold, men søndag ventes nye lavtrykk inn fra sørvest med økende vind og nedbør som igjen kan gi vanskelige kjøreforhold. Skal man ut å kjøre på søndag, bør man få i seg frokosten og komme seg i bilen.

 

Ny storm på vei torsdag, så kommer vinteren tilbake

Et nytt kraftig lavtrykk vil nærme seg landet vårt torsdag med mye vind og nedbør, før det trekker inn over Skandinavia fredag og lørdag med overgang til snøbyger vest i landet.

Lavtrykket ligger onsdag sørvest av Island, og vil tirsdag komme inn i Norskehavet. Dermed ventes det økende sørvestlig kuling langs kysten av Vestlandet, i Trøndelag og i fjellet torsdag. Fra Stad og nordover, samt i fjellet fra Hardangervidda og nordover blir det økning til sterk kuling og liten storm torsdag kveld.

I tillegg blir det regn som går over til regnbyger i disse områdene, og nedbøren trekker også nordover i Nordland med sørøstlig kuling også her. Nedbøren kommer som snø i fjellet. På Vestlandet er det økende tordenfare fra torsdag kveld og natt til fredag med lokalt mye nedbør. Områdene østafjells blir derimot liggende i lé og får lite eller ingen nedbør.

Finnmark og Troms får snøbyger og vestlig kuling som avtar i løpet av torsdag, få eller ingen byger i øst.

Bildet under viser vinden torsdag kveld, der den mørkeste røde fargen og lilla er sterk kuling til liten storm i ytre strøk av Trøndelag, Møre og Romsdal, samt i fjellet i Sør-Norge. Lavtrykket ser vi ligger vest for oss i Norskehavet.


 

Lavtrykket trekker inn over Skandinavia fredag og lørdag med overgang til nordvestlig kuling, synkende temperaturer og snøbgyer vest i landet fra Nord-Norge og sørover til Vestlandet. Lørdag derimot forbigående opphold, mye sol og roligere vindforhold, særlig sør i landet, før et nytt lavtrykk med nedbør og vind kommer inn mot Sør-Norge søndag.

Bildet under viser situasjonen fredag, med snøbyger vest i landet. 

 

 

Hold ut - det blir bedre vær til helgen!

Mens Sør- og Østlendingene kan glede seg over oppholdsvær, lange perioder med sol og opp mot 8-10 grader i lavlandet denne uken får de fleste andre stedene i landet en eller flere kombinasjoner av regn, sludd og snø. Spesielt Vestlandet og Nordland må tåle å bruke regnjakken flittig frem mot helgen. Mest nedbør blir det i dag, tirsdag, men bygene fortsetter å strømme på frem mot helgen. Lørdag derimot blir det endelig opphold og sol på våte vestlendinger også. Fra Trøndelag og nordover må en nok vente til søndag før solen dominerer, men etter håp om påfyll av snø i disse områdene fredag og lørdag kan det bli en flott vinterdag på søndag.


Kart som viser hvor det kommer mest nedbør frem mot helgen, vått i vest og nord, tørt østafjells.


Tørt over det meste av Sør-Norge lørdag.


Litt nedbør igjen på Vestlandet på søndag, mens det ser ut til å holde seg så godt som tørt nord for Stad.


 

Våt og vindfull tirsdag i store deler av landet.

Været kommende uke blir styrt av flere og kraftige lavtrykk som trekker inn mot Norskehavet og etterhvert Barentshavet med nedbør til store deler av landet. Mandag er det ventet mest nedbør på Vestlandet med 25-40 mm, som snø over 400-700 meter. Tirsdag opp mot 50-70 mm nedbør både i Nordland og på Vestlandet.  I tillegg til mye nedbør blir det og mye vind. Økende opp i vest-sørvestlig stiv kuling utsatte steder på Vestlandet og  opp i sørvestlig sterk kuling  fra Stad til og med Lofoten. Langs kysten i Møre og Romsdal og Trøndelag kan hende liten storm tirsdag ettermiddag og kveld. Tirsdag vil snøgrensene ligge på 300-600 meter i Nordland og 500-800 meter på Vestlandet. Resten av uken fortsetter med perioder med nedbør og kuling hele veien fra Finnmark til Vest-Agder. Østlandet stort sett ligger i le av fjellene og kan vente seg  mye sol kommende uke.


Mye nedbør over store området tirsdag, opp mot 50-70 mm lokalt både i Nordland og på Vestlandet. Tørt på Sør- og Østlandet.


Sterkest vind tirsdag ettermiddag og kveld langs kysten i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Uvær i Spania

 

Over: Forventet nedbørsmengde over østkysten av Spania mandag. Det røde området viser områdene som kan vente seg over 40 mm nedbør i løpet av døgnet, mens det gule området viser områder som får mer enn 75 mm.
 

Mandag ventes det å bli skikkelig ruskevær i Spania da et lite og relativt hissig lavtrykk utvikler seg på en kaldfront like utenfor sørøstkysten av Spania. Lavtrykket vil gi kraftig vind og mye nedbør over hele østkysten av Spania og temperaturene som har vært opp i behagelige 25-30 grader flere steder de siste dagene vil falle betydelig og det ventes nå rundt en 14-18 grader mange steder. Vinden vil komme opp i nordøstlig liten til stiv kuling langs østkysten nord for Santa Pola i løpet av formiddagen, kortvarig kan den nok også komme opp i sterk kuling mellom Benidorm og Valencia mandag morgen. Fra om ettermiddagen svekkes lavtrykket noe i områdene sør for Valencia, men det vil fortsatt blåse kuling nord for dette.

I tillegg til den kraftige vinden så fører lavtrykket med seg kraftige regnbyger og mye nedbør til landsdelen og siste prognose viser at det kan komme opp i hele 60-100 mm nedbør noen steder. Det vil også være mulighet for en og annen tordenbyge. I tillegg til mye nedbør advarer det spanske meteorologiske instituttet mot høye bølger inn mot kysten. Bølgene kan komme opp i en 3-4 meter inn mot nordlige deler av østkysten til Spania i løpet av mandag.


 

Kollentåke i morgen?


Etter en strålende lørdag med 5 mil i Holmenkollen virker det utenkelig at den tradisjonelle Kollentåka skal dukke opp i morgen. Men dessverre så ligger nok forholdene til rette for tåkedannelse under hopprennet også i år. Et svakt sørlig vindfelt vil fra lørdag kveld føre fuktige og relativt milde luftmasser inn mot hovedstaden. Når disse kommer inn over den kaldere bakken og i tillegg blir løftet opp mot Holmenkollåsen blir det ofte dannet tåke. Størst er tåkefaren gjennom natten og søndag morgen, da det også vil komme litt nedbør Østafjells. Er vi heldige så kan det være at skydekket letter litt til hopprennet starter slik at både  publikum og tvseerne får god sikt til hopperne, men per nå så er det dessverre litt usikkert om dette vil skje. 
 

Søkkvåt helg i Tyrkia

En del nordmenn flykter ofte fra det norske været på denne tiden av året. Godt å komme seg vekk fra grått, vått og vindfullt vær, sammen med dager som fortsatt er litt mørke. Noen tar gjerne en tur til Tyrkia i håp om sol og varme, først kommende helg er dessverre dårlig nytt sånn værmessig for dette landet.

Lavtrykk har retning mot Kreta og sender sørlig kuling inn mot sørkysten av Tyrkia. Lavtrykket har med seg ustabil luft, det betyr bygevær og da også med torden. det er ventet kraftige byger som på kort tid kan slippe fra seg en god del millimeter med regn, i løpet av 6 timer kan byger gjerne gi 15-25 mm.

Nedbøren starter allerede i dag torsdag og ettersom lavtrykk flytter seg veldig sakte østover, vil det prege været over flere dager. Mandag trekker lavtrykket innover land, går via Øst-Tyrkia og fortsetter østover. Først da vil bygene avta i både styrke og antall gradvis i løpet av mandag og tirsdag.

Hvor mye nedbør blir det i løpet av helgen?

Slik fordeler nedbøren seg i perioden fra fredag morgen til mandag morgen, med andre ord en søkkvåt helg sør i Tyrkia! Men også på Kreta og sørøst på fastlands delen av Hellas. På det meste ved sørkysten av Tyrkia kan man lokalt få 120-160 mm. Forøvrig stort sett 60-100 mm, som også er ganske mye for å være denne delen av Europa.

Vinden er en ekstra ingrediens til disse store nedbørmengdene. Her er lavtrykket forventet å ligge lørdag kveld, rett over øyen Kreta.

På vestsiden og det man da kaller baksiden av lavtrykket ventes nordlig kuling. For øyene i Egeerhavet kan man utsatt steder få nordøstlig kuling, mens det økende sør-sørøstlig kuling inn mot sørkysten av Tyrkia. Denne vinden rett inn mot land og terreng vil hjelpe å forsterke nedbørmengdene, derfor er det disse områdene som vil få mest nedbør.

Med andre ord: En grå, våt og vindfull helg i det ellers så tørre og solrike Tyrkia.


 

Skydekket - vinn eller forsvinn

På den mørke tiden av året har skydekke en veldig stor betydning for hvilken temperatur vi får. Størst utslag kan det gi på temperaturen om natten.

Skydekket vil en sommers dag gi lavere temperatur enn om det var skyfritt og solen fikk varme oss så mye som den ønsket. På vinteren er det anderledes. Solen er både svak, men også lite over horisonten om vinteren. Dermed har solen lite mulighet til å varme opp landet vårt på dagtid. Om natten stråler planeten vår ut stråling, men får ingenting inn. Og det er her skydekket kommer inn.

Et skydekke vil om vinteren få en isolerende effekt, som en dyne som ligger over landet. Hvis det er skyfritt en vinternatt, så vil all strålingen fra landet forsvinne ut i atmosfæren og temperaturen ved bakken synker - noen ganger betraktelig. Har vi derimot ett skydekke over hodene våre, så vil nettopp disse skyene hindre at all strålingen forsvinner. Noe av strålingen vil reflekteres tilbake mot oss og hindrer dermed de laveste temperaturene.

Får å få de aller laveste temperaturene er luftmassene helt avgjørende. Har vi mild luft fra Atlanterhavet, vil nettene ikke bli så kalde. Hvis vi derimot har kald nordavind eller østavind på vinterstid, så vil dette fort gi i utgangspunktet lave temperaturer som fort blir enda lavere enn natt med skyfri himmel.

Natt til onsdag 8. mars var det lite skyer på himmelen, bare se satellittbilde fra gårsdagens blogginnlegg!

Da våknet man opp til skikkelig lave natte temperaturer, der typiske områder er indre Østlandet, indre strøk av Sør-Trøndelag og på Finnmarksvidda. Laveste temperatur målt i natt var Filefjell med 30.9 minusgrader! Rekorden for mars er fortsatt ett stykke unna: Karasjok målte i mars i 1888 hele 45.1 minusgrader!

Den neste natten vil for Sør-Norge sin del bli vesentlig mindre kald. Skyer har i løpet av onsdag kommet innover området fra vest og de vil dermed isolere oss natt til torsdag. Her er satellittbilde av landet vårt onsdag formiddag:

Varsling av skydekke og temperatur om vinteren kan dermed være vinn eller forsvinn for en meteorolog. Skulle ett uventet skydekke eller tåke dukke opp en kald vinters natt, kan det fort bety at man kan bomme på temperaturen så det synger etter. Alt tyder på klarvær og kaldt vintervær, man antar da feks 30 minusgrader på Finnmarksvidda. Men der dukket det opp et skydekke fra sør og da ble det "kun" 10 minusgrader og en bom på hele 20 grader!

Med andre ord... skydekke om vinteren er veldig viktig for temperaturvarsling!

Nydelige Norge fra verdensrommet

I dag sendte satelittene oss fantastiske bilder av landet vårt sett fra verdensrommet. Så og si hele Norge ligger badet i sol fra skyfri himmel! Det er ikke mange dagene i løpet av et år at dette skjer. Som regel er det fint i sør og skyet i nord, eller motsatt, men i dag altså satt innertieren!  Så det er bare å nyte det mens det varer!

 (Copyright: NERC Satellite Receiving Station, University of Dundee)

Uken starter med strålende sol, så blir det ruskete

Et høytrykk ligger over Skandinavia søndag og mandag, men tirsdag flytter det seg østover mot Russland og lavtrykk vil nærme seg både fra sørøst og sørvest.

Søndag blåser det kraftig flere steder i fjellet i Sør-Norge med sørøstlig og østlig kuling og opp til storm, mens noen steder ligger mer i lé og har roligere vindforhold. Det er kolonnekjøring over flere av fjellovergangene, og noen overganger i sør er stengde. Det snør også i øst og sørøst. I Aust-Agder har det kommet 20-30 cm snø fra lørdag kveld til søndag morgen. Vinden og nedbøren fortsetter utover søndag, men nedbøren avtar gradvis i intensitet.

Uken starter med mye pent vær både nord og sør i landet. Unntaket er Vest-Finnmark som får skyet vær og mulighet for litt snø mandag. I Sør-Norge vil det også være en del skyer første del av mandag, og det vil blåse kraftig med østlig og sørøstlig kuling utsatte steder. Det klarner etterhvert opp og vinden avtar til kvelden.

Tirsdag vil hele landet få mye fint vær, men et lavtrykk over Baltikum vil trekker nordover mot Østersjøen, og et annet lavtrykk kommer inn sør av Island. Bildet under viser situasjonen tirsdag ettermiddag.

Dermed vil det skyet til både sør og nord i landet onsdag og torsdag, og det kommer inn nedbør og kraftig vind over Sør-Norge.

Tirsdag kveld og onsdag økende sørøstlig kuling på Vestlandet med sludd og snø fra onsdag morgen som brer seg østover på Sørlandet om formiddagen og til sørlige deler av Østlandet om kvelden. Snøgrensen stiger til 300-500 m i ytre strøk i vest. Torsdag overgang til regn- og haglbyger med en liten mulighet for torden, som brer seg nordover til Trøndelag. Da også med litt sludd og snø nordover i Nordland.

Nedbøren som trekker inn over Sør-Norge onsdag ser du på bilder under. 

Strålende lørdag, men snøstormen nærmer seg

Skyene trekker lenger og lenger nordover i Sør-Norge, og nedbøren har allerede kommet inn over Sørlandet. Vinden skal øke på utover ettermiddagen og kvelden.

Selv om det har vært en del skyer østafjells, også med litt spredt snø lørdag, så har det vært en strålende start på helgen flere steder i Sør-Norge, særlig vest for fjellene.

Det er derimot kraftig vind og nedbør på vei. Et lavtrykk ligger midt på dagen over Iskesjøen, og dette lavtrykket trekker nordover og sender vind og nedbør inn over Sør-Norge.

Nedbøren har allerede kommet så smått inn over Sørlandet, det regner og sludder feks i Kristiansand, og nedbøren skal øke på utover ettermiddagen og kvelden. Det er da ventet overgang til snø over store deler av området østafjells, mens på Vestlandet er det Rogaland som får nedbør. Vinden skal øke til østlig kuling sør i fjellet og langs kysten, og fra i kveld nordover i fjellet og sør på Vestlandet. Det fortsetter med vind og nedbør natt til søndag og søndag, da økning til liten og full storm i fjellet og utsatte steder sør i Rogaland og på Sørlandet. Det vil nok også komme 20-40 cm med snø på Sørlandet, mest i ytre strøk av Agder.

Vind søndag formiddag, der lilla viser storm: 

 

Reis hjem lørdag - snøstorm på vei

Vinterferien går for mange nå inn i sin siste helg. Tenk så deilig å kunne avslutte med en flott dag i skisporet for de som er i fjellet!

Meteorologens tips er derimot å dra hjem lørdag, avslutt ferien med en dag eller to hjemme.

Tidlig lørdag ligger ett høytrykk nord i Norskehavet, mens lavtrykk ligger over De britiske øyer. Høytrykket vil gradvis trekke innover Nordland i løpet av søndag og forsterker dermed vindfeltet over Sør-Norge, samtidig som en front fra sør har tenkt seg innover nettopp Sør-Norge. Denne kombinasjonen fører til kraftig østlig vind.

Det hele starter lørdag: Rolige vindforhold først på dagen, men etter hvert økende østlig vind. Først ved kysten av Agder og sør i Rogaland, men etter hvert også nordover i Langfjellet.Fjellområdene i Møre og Romsdal og Trøndelag vil også merke vinden godt. Lørdag kveld østlig sterk kuling generelt for fjellet, men også ved kysten fra Obrestad til Oksøy. Videre østover langs kysten liten til stiv kuling. Langs kysten videre nordover på Vestlandet frisk bris til liten kuling, men i utsatt fjord og dalstrøk ventes kuling og vær obs på kraftige vindkast.

Vinden lørdag kveld:Søndag setter værgudene inn støtet. Vinden vil fortsette å øke på natt til søndag og per nå ventes sterkest vind søndag formiddag. Da visere prognosene full storm sør i Langfjella og igjen ved kysten fra Obrestad til Oksøy. Videre nordover i fjellet ventes sterk kuling eller liten storm. Bare se kartet for søndag formiddag der lilla er storm styrke vind:Det er viktig å merke seg at selv om vinden vil blåse kraftig i fjellet og ved kysten lengst sør, så vil man også merke vinden godt i innlandet på Vestlandet. En østlig storm over fjellet fører til kraftige vindkast i utsatte kyst-, dal- og fjordstrøk generelt for hele Vestlandet. Det kan lokalt være snakk om vindkast på 15-25 m/s!

Østlig kraftig vind sammen med en frontsone vil også føre til en god del nedbør - ikke for Vestlandet denne gangen, men for Agder og Telemark. Lørdag får vi først litt spredt nedbør i Agder og Telemark, men til kvelden tar nedbøren seg opp og den vil ikke gi seg før mandag. Nedbøren vil stort sett komme som snø eller sludd, men i ytre strøk av Agder som regn i lavlandet i ytre strøk. Områdene som vil få mest nedbør er ytre og midtre strøk av Aust-Agder, men også Telemark og øst i Vest-Agder. I løpet av to døgn - lørdag formiddag til mandag formiddag, ventes det lokalt 40-80 mm. Og her må man merke seg at mye av dette vil komme som snø og bare det kan lage vanskelig forhold for de som ikke nødvendigvis befinner seg i fjellet. Sjekk her hvordan nedbøren fordeler seg over Sør-Norge:Og nå skal du få se hvorfor du bør dra hjem litt tidlig på lørdagen, her kommer vind og nedbør kort for lørdag formiddag:Dette er "stille før stormen"!

Spis frokost lørdag morgen, pakk i bilen og vend nesen hjemover! Jo lengre sør du er i fjellet, jo tidligere bør du komme deg avgårde!

 

Høytrykk og pent vær, men snøstorm i sør

Et høytrykk er i ferd med å nærme seg landet fra nordvest, men sør for oss kommer det inn et kraftig lavtrykk. Denne kombinasjonen gir kraftig østlig og sørøstlig vind sør i landet, storm utsatte steder.

Lørdag

Lørdag ligger høytrykket i Norskehavet, og lavtrykk nær Irland, noe som betyr mye fint vær til store deler av landet. Unntaket er i kyst- og fjorstrøkene av Finnmark og N-Troms, som får noen snøbyger. Samtidig ventes det også økende østlig kuling utsatte steder sør for Stad og Dovre, samt i Trøndelag.

Søndag og mandag i Nord- og Midt-Norge

Finværet fortsetter i Nord-Norge og Midt-Norge søndag og mandag, fremdeles med unntaket av kyst- og fjordstrøkene av Finnmark og Troms som får noen snøbyger, og økende kuling utsatte steder i Trøndelag og på Helgeland.

Søndag og mandag sør for Stad og Dovre

I Sør-Norge sør for Stad og Dovre ser det derimot skikkelig ruskete ut. Søndag og mandag er høytrykket komt inn over Skandinavia, og lavtrykksaktivitet opprettholdes nær De britiske øyer og nord på kontinentet. Dette gir videre økende kuling og opp til storm utsatte steder både sør og sørvest i Langfjella, samt i ytre strøk av Agder og sør i Rogaland natt til søndag og søndag. Ellers perioder med kuling utsatte steder.

Det kommer i tillegg inn snø i Rogaland som brer seg nrodover mot Hardanger, regn i ytre strøk. Snøværet brer seg østover mot Agder og Telemark, og områdene sør i Østfold og Vestfold kan det også få litt snø. Mest nedbør i Agder, opp mot 20-40 cm snø i ytre strøk og noen mil inn fra kysten fra sent lørdag til sent søndag. Kombinasjonen av snø og kraftig vind vil nok gi vanskelige forhold flere steder.

Bildet under viser situasjonen søndag kveld, der lavtrykket ligger sørvest for oss og høytrykket over Skandinavia. Nedbøren er akkumulert fra i dag til søndag kveld, med de største nedbørmengdene inn mot sørlige og sørvestlige deler av landet.Under er vindprognose for lørdag kveld, stiv og sterk kuling utsatte steder av Agder, Rogaland og sør i fjellet, og vinden skal øke ytterligere natt til søndag. 

Høytrykk på vei

De første dagene vil været skifte litt i Sør-Norge grunnet flere svake lavtrykk. Til helgen blir det kamp mellom et høytrykk fra nordvest, og ett nytt lavtrykk fra sørvest.

Bildet under viser situasjonen førstkommende søndag:Et høytrykk ved Grønland begynner nemlig å bevege seg mot Skandinavia ved inngangen til helgen. Foreløpig ser det ut som høytrykket ikke klarer å dominere hele landet, siden et lavtrykk fra England sender en front innover Sørlandet, mens nordavinden på østsiden av høytrykket vil kunne gi snøbyger i Finnmark og Nord-Troms. Høytrykket erstatter de svake lavtrykkene som for en stor del vil dominere været i deler av Sør-Norge de kommende dagene, men det er foreløpig usikkert om dette høytrykket blir liggende, eller farer videre østover utover i neste uke. Akkurat nå antyder prognosene det siste, men dette øker igjen sjansen for at vi skal få et annet høytrykk opp fra kontinentet i neste omgang, så det er lov å håpe på greit vær i langtidsperioden.

Følg med på værsituasjonen om du skal over fjellet neste søndag
Om du planlegger å kjøre over fjellet i utgangen av helgen kan det være grunn til å følge med på værmeldingen i dagene som kommer. Selv om dette fremdeles er langt frem og mye enda kan forandre seg ligger forholdene per.nå til rette for at man må regne med forsinkelser på enkelte fjelloverganger i Sør-Norge.

Snø, regn og kuling til områdene østafjells, så blir det strålende sol.

Et lite lavtrykk vil mandag kveld komme inn i Nordsjøen, og sende nedbør og vind inn over sørlige deler av landet det neste døgnet.

Mandag kveld til tirsdag kveld vil det regne godt på Sørlandet og Østlandet, det ventes opp mot 20-30 mm i sørlige områder fra mandag kveld til tirsdag morgen som bildet under viser, og det fortsetter med nedbør utover tirsdag selv om det avtar i intensitet. Snøgrensen ligger rundt 400-600 m, men på Østlandet ned mot 200 m. I tillegg øker vinden opp til kuling utsatte steder både i lavlandet og i fjellet.

Utover onsdag gir nedbøren seg, og det blir forbigående oppholdsvær og strålende sol.

 

 

 

Storm og mer snø

Uken starter vindfullt på Vestlandet, særlig i Sogn og Fjordane der det er ventet sørlig liten til full storm første del av mandag. Vinden vil være mindre både lenger sør på kysten og i fjellet i Sør-Norge, men likevel kraftig nok til å kunne skape problemer i trafikken over fjellovergangene. Vinden avtar sakte utover mandagen, og det blir nokså rolige vindforhold fra tirsdag av. For Sør-Norge sin del blir det faktisk ganske rolige vindforhold resten av uken.

Tirsdag kommer en front opp sørfra og inn over Sør-Norge og blir den eneste dagen med vesentlig nedbør. Nedbøren vil komme som sludd eller regn på kysten av Sør- og Vestlandet, og i lavlandet rundt Oslofjorden, men man skal trolig ikke mer enn 200-400 meter opp i høyden før nedbøren kommer som snø. Også nordover på Østlandet og i indre strøk av Trøndelag er det ventet at nedbøren faller som snø.

I Nord-Norge starter uken langt roligere, og selv om det mandag og onsdag kan bli perioder med nedbør, er det i hovedsak ventet nokså rolig vær med spredt nedbør og lange perioder med opphold og noe sol. Dette gjelder også Sør-Norge fra onsdag av, så forutenom starten av uken blir det nokså rolig vær og etter hvert lengre perioder med opphold i det meste av landet.

Nedbørsmengder på tirsdag 28. februar. 

Tørr mars

To ganger i uken lager vi her på storm varsler som strekker seg over en måned fremover i tid. Dette er i hovudsak rettet mot kunder innen kraftmarkedet som ikke nødvendigvis er interessert i detaljene fra dag til dag, men heller det store bildet. Blir det tørrere og kaldere fremover enn det er nå, eller vil det fortsatt være relativt lavtrykkspreget og vått vær? Usikkerheten er ofte stor, og det er så godt som alltid flere forskjellige mulige værsituasjoner som kan oppstå.

Varslene for mars har hittil gitt størst sannsynlighet for at det bli nokså tørt vær i store deler av landet. Lavtrykkene ser ut til å gå lenger sør enn vanlig, mer inn mot det vestlige Europa, som Frankrike, Tyskland og Alpene. Dette betyr at det kan komme opp fronter og nedbør fra sør til tider, og da er det gjerne områdene på Sør- og Østlandet som er mest utsatt, og ikke Vestlandet slik det gjerne pleier å være. Sør- og Østlandet kan derfor få lengre perioder med nedbør, gjerne snø i innlandet, kanskje også til tider ved kysten om temperaturen blir lav nok, men det ser dessverre (for de som ønsker snø i alle fall) ut til at det oftere vil bli en mildere sørøstlig vind enn en kald østavind, og da blir det gjerne regn på kysten. Resten av landet kan derimot få lange perioder med fint vær og tørt vær. Vestlandet ligger stort sett i le for denne vindretningen, og områdene lenger nord i landet ligger trolig for langt unna lavtrykkene og nedbørsområdene. Dette er i alle fall hovedtendensen i prognosene.

Det finst andre alternativer også, som f.eks. at lavtrykkene kommer inn fra vest i sin mer vanlige bane. I så fall blir det både mildere og våtere i det meste av landet, mens kanskje Sør- og Østlandet får lengre perioder med opphold. Begge disse alternativene kan slå til, men størst sannsynlighet er det altså for værsituasjonen som gir en tørr mars i store deler av landet.

Nedbørskart
Kartet viser nedbør, der brune farger er områder med nedbør under det som er normalt for årstiden, og grønne farger viser nedbør over normalen. Slik kan været bli i store deler av mars.
 

Sahara sand på ville veier

Lavtrykk over Nordvest-Afrika påvirker været over Spania og Portugal på en litt uvanlig måte. Et fenomen som forekommer, men ikke så ofte.

Lavtrykksystemet ligger i en slik posisjon og er så geografisk omfattende at luften tar med seg sand fra Sahara og videre nord-nordvest innover Den iberiske halvøy.. Kraftig vind over Sahara pisker opp sanden og løfter den med seg, vindretningen skal så ha sanden til å blåse nordvestover til Spania og Portugal.Fargepaletten viser hvor sterk vinden er over Sahara og de svarte strekene viser retningen på vinden, fra Sahara mot nordvest til Spania og Portugal.

Dette er ett fenomen som også er synlig fra verdensrommet. Her er fra NASA's satellitt i dag hvor man tydelig ser sanden sprer seg:

Kilde: NASA Worldview


Lavtrykket er de neste dagene ventet å trekke østover, noe som betyr at sanden også vil trekke østover i Middelhavet. Sørlige deler av Frankrike vil merke sanden, men også etter hvert Italia og senere Balkan.

 

Håpløst vinterferievær

Som med de fleste andre ferier ønsker man å kunne planlegge litt på forhånd og da er det ekstra greit å ha en formening om hvilket vær det blir. Ute eller innevær?

Neste uke starter runde to med vinterferie og da er det mange nordmenn som er interessert i hvilket vær det blir. Da blir det ofte store ønsker om flott vintervær med skiføre og aller helst vil man gjerne vite det litt på forhånd.

Været for neste uke er i utgangspunktet enkelt, men likevel vanskelig. Vi forventer vekselvis svake lavtrykk som vimser forbi landet vårt eller forbigående høytrykksrygg - det er sikkert. Det høres ikke så verst ut egentlig, men problemet er litt som det vi opplever om sommeren.

Svake lavtrykk er vanskeligere å forutsi enn solide kraftige lavtrykk. I værsituasjoner med svake lavtrykk og høytrykk om en annen, der ingen av delene er solid nok til å dominere - så flytter systemene lett på seg og virrer rundt. De små lavtrykkene har nedbør med seg, men ikke nødvendigvis så organisert nedbør. Høytrykkene har typisk med seg lettere vær og gjerne sol.

Så den foreløpige værmeldingen for neste ukes vinterferie er som følger. Periodevis skyet vær og nedbør, men også perioder med sol og opphold. Direkte oversatt til folkemunne: Vanskelig å planlegge ting lenge i forveien! En og annen dag med turvær enten til fots eller på ski, kommer ann på om man er høyt nok til fjells eller ei, men plutselig forbigående innevær. Her må man rett og slett følge med på værmeldingen dag for dag og ikke bli frustrert om den plutselig skulle endre seg.

Her ser man forskjellen:

Dette er ett solid lavtrykk ved Færøyene som har ett veldefinert nedbørsystem og vet hvor det skal. Dette er værsituasjonen i dag formiddag, onsdag 22. februar.

Mens neste uke byr mer på lavtrykk av den varianten man ser under her. Et svakt lavtrykk som virrer rundt med nedbør hist og pist. Dette er forventet vær onsdag 1. mars, i hvertfall slik prognosene ser ut akkurat nå.
 

Doris gir snø i Danmark

Et lite men intenst lavtrykk som skal passere over England og deretter Danmark torsdag til fredag har i dag fått navnet Doris av Britiske Met Office. Eksakt lavtrykksbane er fortsatt noe usikker, men Doris vil trolig gi sørvestlig til nordvestlig sterk kuling til liten storm i østlige deler av England, fra Norwich til Middelsbrough tidlig torsdag ettermiddag, noe som kan gå ut over strømnettet i området. Etterhvert også opp mot storm utsatte steder i Nederland og Belgia. I det lavtrykket passerer Danmark er det noe svekket, men nordlig vind i bakkant gir synkende temperaturer og nedbør i form av snø torsdag kveld og natt til fredag. Trolig rundt 10 cm flere steder, og lokalt opp mot 15 cm.Over: kart som viser hvor det er ventet snø torsdag kveld og natt til fredag i Danmark.

 

Vinteren returnerer til Sør-Norge på torsdag

Vinteren 2016/2017 i Sør-Norge har gitt oss vær som vi forbinder med høsten, og bare i korte perioder kaldt vintervær. Slik fortsetter det også i starten på neste uke. Flere lavtrykk fra vest skal passere over Trøndelag og Sør-Norge med høye temperaturer og nedbør stort sett som regn eller sludd i lavlandet sør for Trøndelag, på Østlandet og Sørlandet blir det bare spredt nedbør, mens Vestlandet får en god del. Snøgrensen vil stort sett ligge mellom 500-1000 m, høyest sør på Vestlandet og lavest i nord. Onsdag kan snøgrensen falle ned mot lavlandet.

Fra torsdag skjer det en endring i værforholdene i sør. De kalde luftmassene som allerede befinner seg over Nord-Norge, ventes å trekke sørover til Sør-Norge i bakkant av et lavtrykk som passerer onsdag. Dermed blir det overgang til et nordlig vindfelt med mye pent vær, men kyststrøkene på Vestlandet kan få inn noen snøbyger fra havet. Trolig holder det kalde og fine vinterværet seg ut uken, men det er litt sprik i værprognosene for helgen. Det er en liten mulighet for at mildere og fuktigere luftmasser kan komme innover Sør-Norge i løpet av søndag.
Milde luftmasser fra vest innover Sør-Norge i starten på uken. I slutten av uken kommer kalde luftmasser fra nord sørover og det blir kaldt i hele landet.

 

Flott vinterferievær i Sørvest-Europa

Hvis hovedmålet i vinterferien er mest mulig sol på en vinterblek kropp så kan det være særdeles lurt å hoppe på et fly til Spania eller Portugal.

Et høytrykk ventes å ligge stabilt nær Azorene det meste av uken og strekke en solid høytrykksrygg innover Den iberiske halvøy det vil gi særdeles mye pent vær og forholdsvis høye temperaturer for årstiden. I Lisboa ventes stort sett pent vær mandag til søndag med dagtemperaturer opp i 16-20 grader. Barcelona ventes også å få pent vær med temperaturer opp i 14-17 grader på dagtid. Helt sør i Spania kan det være litt mer skyer i perioder og enkelte regnbyger i løpet av uken kan ikke utelukkes. Temperaturene helt sør i Spania og Portugal ventes å komme opp i 16-19 grader på dagtid.

Velger en heller å ta en storbyferie lenger nord i Europa så blir nok været en del dårligere. Frontene tilhørende de lavtrykkene som passerer Skandinavia vil påvirke været sør til omkring Pyreneene og Alpene. Det innebærer at det nok vil komme litt regn i perioder og også periodevis en del vind. Temperaturene er ventet rimelig behagelige for årstiden med opp i 10-14 grader på dagtid de fleste steder. Men trolig vil kalde luftmasser fra nord bre seg sørover til Sentral-Europa neste helg med betydelig synkende temperaturer og mulighet for sludd- og snøbyger.


Høytrykkk gir stort sett pent vær i Sørvest-Europa neste uke. I Sentral-Europa periodevis regn og til helgen synkende temperaturer med mulighet for sludd og snø.
 

 

Polare lavtrykk mot Nord-Norge

Polare lavtrykk som vi av og til får dannet i Norskehavet og Barentshavet om vinteren kan en sammenligne med de tropiske stormene og orkanene. De kan dannes når iskalde arktiske luftmasser strømmer sørover i Barentshavet og Norskehavet, over de forholdsvis varme vannmassene som vi har i disse havområdene. Hvis noen flere betingelser er oppfylt dannes disse forholdvis små, men kraftige lavtrykkene. De gir typisk vindstyrker opp i sterk kuling til full storm sammen med intense snø- og haglbyger, og lokal torden.

Det siste døgnet har kalde arktiske luftmassene lagt seg over Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet, og vi har allerede fått dannet et polart lavtrykk samtidig som et annet er i ferd med å dannes!
Polart lavtrykk nr. 1 nord for Jan Mayen er allerede i ferd med å svekke seg og vil ikke gi noe uvær innover land. Derimot vil polart lavtrykk nr. 2 som dannes vest for Troms og Vest-Finnmark trolig komme innover Troms natt til lørdag. Det ventes å gi vind av skiftende retning opp i sterk kuling til full storm fra Lofoten og nordover til Troms. En del kraftige snøbyger vil det også bli, og lokal torden kan ikke utelukkes. Polare lavtrykk svekkes fort når de kommer innover land, da får de ikke tilført energi fra havet lengre, og derfor vil det polare lavtrykket dø ut over Troms i løpet av lørdag formiddag.


Polare lavtrykk i Norskehavet. Lavtrykk nr. 2 ventes innover Troms lørdag.

De kalde arktiske luftmassene ser ut til å dominere i nord i tiden fremover slik at det er gode muligheter for nye polare lavtrykk innover Nord-Norge de neste dagene, men det er ikke mulig å gi noen detaljerte varsler flere dager i forveien.

Mørketida er over i Longyearbyen!

I går 15.februar kom sola tilbake til Longyearbyen. Den stod opp klokken 11:44 og gikk ned igjen 12:41. Det vil si at man hadde dagslys i underkant av en time. I dag varer dagen mer enn dobbelt så lenge og det fortsetter å øke raskt den nærmeste tiden. Fra nå kan man se solen skinne for en kort stund på fjellene rundt og det er et etterlengtet syn etter å ha hatt mørketid siden slutten av oktober.

Over: Longyearbyen i morgentimene torsdag. Bilde fra webkamera http://longyearbyen.kystnor.no/


I Longyearbyen heter det seg at "Sola er erklært tilbake i Longyearbyen når solstrålene når frem til trappa". Trappa det henvises til her er den gamle sykehustrappa og dagen det skjer er 8.mars. Da feires solens tilbakekomst i en uke med samling ved trappa i tillegg til flere ulike aktiviteter for store og små rundt om i byen. Det går altså nesten tre uker fra sola skal kunne sees dersom det hadde vært fri horisont til den faktisk skinner nede i byen.

Været i Longyearbyen er upåklagelig i dag og det vil holde seg veldig bra også inn mot helgen. Det er bare å komme seg ut og nyte at det går mot lysere tider. Det er riktignok ganske kaldt, ned mot 18 til 20 minus, så det gjelder å kle seg godt!

Over: Varselet for Longyearbyen de neste dagene. 

Tropisk syklon Dineo mot Mosambik

Den tropiske syklonen Dineo ventes å treffe kysten av Mosambik om noen få timer. Den bringer med seg kraftig vind på godt over orkan styrke, helt opp mot 150 km/t i middelvind med vindkast på 175 km/t. Langs kysten er det ventet store ødeleggelser pga av både vind og stormflo. Nedbørmengdene vil sannsynligvis føre til flom og fare for jordskred. Det er ventet hele 400 mm de neste to døgn når syklonen beveger seg innover land.

Satellittbilde under viser posisjonen til Dineo like før den når kysten av Mosambik 

Håp om påfyll av snø i vinterferien

Vinterferien starter for mange neste uke, men med labre snøforhold flere steder i landet er det nok mange som ønsker seg en real dose pudder. Den stabile høytrykket som har sørget for mye pent vær i store deler av landet den siste tiden takker for seg allerede i morgen og gir rom for lavtrykk inn mot oss fra vest. Slik det ser ut nå tar lavtrykkene i neste uke en nordlig lavtrykksbane og setter opp et nordlig til nordvestlig vindfelt i bakkant. Dette gir synkende temperaturer og i kombinasjon med nedbør er det håp om snø, kanskje i hele landet i løpet av uken.Over: Kart som viser kjølige luftmasser over Norge, mens det er mildere luftmasser ligger over Storbritannia.

Finværet varer til torsdag

Mens det har vært skikkelig ruskevær i nord i helgen med storm, snøfokk, store nedbørsmengder og rask omlegging til mildvær, har store deler av Sør-Norge kunnet bade i deilig februar sol. Årsaken til dette er et høytrykk som nå ligger over Øst-Europa og strekker seg nordover over hele den sørligste landsdelen vår. Og godværet vil fortsette utover i uken. Høytrykket siger sakte sørover på kontinentet, men holder en rygg nordover til Sør-Norge og dermed ventes det fine været å holde seg i sør helt frem til midten av uken.

Over: Værsituasjonen over Europa midt på dag søndag.

Men da er det slutt på morroa. Ihvertfall for Vestlandet sin del. Onsdag vil et lavtrykk sør for Island begynne å bevege seg østover og kommer inn mot Midt-Norge torsdag med grått vær, nedbør og sørvestlig vind opp i liten til stiv kuling på kysten fra Vestlandet og nordover til Finnmark. Nedbøren begynner på Vestlandet allerede onsdag kveld. I Sør- og Midt-Norge holder det seg mildt og nedbøren vil komme som regn i lavlandet her.

Også på Sør- og Østlandet blir det mulighet for noe spredt regn torsdag, men her blir det også opphold og perioder med sol i løpet av dagen.

Og videre utover i uken og gjennom helgen så ser det ut til at høytrykket blir liggende i ro over kontinentet og det vil dermed være mer eller mindre åpen vei for lavtrykkene fra vest å komme inn mot Skandinavia igjen.


Over: Nyeste prognose for torsdag 16.02. De grønne feltene viser nedbør.

Uvær i nord søndag

Et stormsenter vil trekke østover i Barentshavet søndag og gi skikkelig ruskevær i Nord-Norge med vind opp i sørvestlig sterk kuling til liten storm utsatte steder fra Lofoten og nordover, dreiende vest-nordvestlig i løpet av dagen.

Over: Kartet viser forventet vindstyrke midt på dag søndag, de røde områdene viser vind opp i storm styrke.

I tillegg til sterk vind vil lavtrykket føre med seg en god del nedbør i nord, mest ventes i Nordland med opp i 30-50 mm nedbør i løpet av døgnet, men også opp i 20-40 mm i Troms. Nedbøren kommer som sludd og snø i Troms og Finnmark, men går etter hvert over til regn og sludd på kysten og i lavlandet. I Nordland vil nedbøren komme som regn, men snø i indre strøk først på dagen. Ut over dagen stigende snøgrense.

 

Over: Kartet viser forventet nedbør fra søndag morgen kl.7 til mandag morgen kl.7

I tillegg til nedbør fører lavtrykket også med seg svært milde luftmasser inn over den nordligste landsdelen fra vest og temperaturene ventes å stige, noen steder betydelig. Det er nå rundt -25 grader på Finnmarksvidda og det er ikke utenkelig at temperaturen her kan stige med en 15-20 grader eller mer det neste døgnet og ende like i underkant av null grader søndag kveld.


All nedbøren, den kraftige vinden og ikke minst det betydelige temperaturhoppet vil føre til stor snøskredfare flere steder, se varsom.no for oppdateringer.

Mandag trekker lavtrykket videre østover i Barentshavet og været roer seg litt i nord, selv om det fremdeles vil komme en del byger og blåse opp i kuling flere steder.

 

Ekstrem hetebølge i Australia

Østlige deler av Australia opplever for tiden en ekstrem hetebølge. Temperaturene har kommet opp i 48 grader enkelte steder. Denne hetebølgen er bare en av flere som har rammet Australia denne sommeren og det er ventet at flere varmerekorder blir slått når sommeren skal oppsummeres. Enkelte områder i New South Wales kan komme til å få over 50 dager på rad med over 35 grader. 

Grafikken under viser hvor det er verst akkurat nå med ekstreme temperaturer i vestlige deler av New South Wales, men hele området fra South Australia til Victoria opplever svært høye temperaturer. Hetebølgen ser heldigvis ut til å ende på søndag da kjøligere luft fra sør kommer innover området. 

 

Kjipt helgevær i Spania og Portugal

Mange søker sørover på denne tiden av året. De søker etter varme, sol, opphold og lyse dager! Men denne helgen er det nok ikke sørkysten av verken Spania eller Portugal det smarteste trekket dersom det er tørt og solrikt vær man behøver.

Et lavtrykk ligger for øyeblikket like vest for Irland og normalt sett hadde dette tatt en stø kurs mot vårt langstrakte land Norge. Men denne gangen skal naturen gjøre det på ett mer uvanlig vis. For over Skandinavia har vi et ganske solid høytrykk som har gitt oss kaldt og fint vintervær den siste tiden, ett slikt system er vanskelig å flytte på. Så lavtrykk i vest trekker sørover istedenfor og passer utenfor kysten av Portugal i løpet av fredag. Det går nesten sør til Kanariøyene, men finner så ut å gå nordøstover og søndag går det i land ved sørkysten av Portugal.

Et slikt Atlanterhavslavtrykk har med seg mye fuktig luft og det sammen med en del fjell på Den iberiske halvøy, vil føre til skikkelig vått vær en del plasser. Sjekk hvordan nedbøren fordeler seg i løpet av helgen!

For de områdene der det viser gult, forventer man 80-110 mm i løpet av helgen!

Natt til fredag vil en front krysse Portugal østover og gi en god ladning regn sammen med sørlig kuling, det er ventet 15-20 mm regn i løpet av 12 timer torsdag kveld og natt til fredag. For resten av fredag vil det bli en del byger over hele landet, mens fronten gradvis trekker østover i Spania. Forbigående på 12 timer i det fronten passerer ventes igjen 10-20 mm for de som befinner seg på den spanske solkysten.

Lørdag ser det ut til at velorganisert bygebelte trekker innover først Portugal og etter hvert videre øst til sørvest-Spania. Her kand et lokalt komme 30-60 mm ila 24 timer og her er det de sørlige delene av Portugal som er mest utsatt! Men også området Marbella og Malaga kan oppleve store nedbørmengder 20-40 mm ila 24 timer, dette i sammenheng med pålandsvind opp i frisk bris.

Søndag vil selve lavtrykkssenteret trekke innover land og vil like øst for senteret gi mye nedbør nok ett døgn, hele sørkysten av Portugal og Spania vil ila 24 timer kunne på få 20-30 mm - lokalt i området Malaga til grensen mot Portugal kan det komme 40-50 mm. Det er denne dagen som mest sannsynlig også blir mest vindfull. Søndag morgen og formiddag sørvest-sørøstlig stiv til sterk kuling.

Kanskje best å holde seg hjemme? Men ønsker man seg sol og tørt vær til helgen her hjemme i Norge, så bør man komme seg sør for Stad og Dovre.

Temperaturer nær 0 grader på Nordpolen

De fleste har sikkert fått med seg at mens det er blitt kaldt i det meste av Fastlands-Norge er det særdeles mildt på Svalbard. Natt til i dag var det faktisk Svalbard lufthavn som hadde den høyeste temperaturen med 5,4 grader. På Ytterøyane fyr i Sogn og Fjordane var det like mildt, men ellers var det kaldere enn i Longyearbyen i hele landet!

De voldsom høye temperaturene i Arktis begrenser seg ikke bare til Svalbardområdet. Over halve Arktis avgrenset av Grønland i vest og Sentral-Russland i øst får det ekstremt mildt denne uken. Som kartet viser er det fra tirsdag til lørdag ventet ca. mellom 15-25 grader mildere enn normal i denne delen av Arktis!Det aller mest spesielle er kanskje at både natt til torsdag/torsdag morgen og fredag så kan temperaturene på Nordpolen stige til nær 0 grader eller bare noen få minusgrader. Dette er omkring 30 grader over normalen!

Årsaken til at det blir så mildt på polpunktet er at to lavtrykk vil gå fra nordlige deler av Grønland og videre nordover i Arktis. Disse lavtrykkene vil transportere de varme luftmassene som har strømmet nordover til Framstredet og Svalbard tidligere i uken videre nordover til Nordpolen.

Temperaturkartet blir altså snudd på hode denne uken, kaldt i sør og særdeles mildt i nord.

Høytrykk over Skandinavia og stormsenter i vest gir ekstremt høye temperaturer

Et solid høytrykk øst for Skandinavia og et kraftig stormsenter nær Island sender milde sørvestlige vinder fra Atlanteren og nordøstover til Svalbard.

Dette har resultert i ekstremt høye temperaturer over Svalbard det siste døgnet. Allerede søndag steig temperaturen til rundt 4-5 grader på Svalbard lufthavn, og mandag er det fremdeles like mildt. Dermed ligger temperaturen hele 20 grader over det som er normalt på denne tiden av året.

De neste dagene oprettholdes sørvestlige milde vinder og temperaturer rundt 3-5 grader. Ikke før mandag i neste uke vil nordvestlige vinder gi synkende temperaturer.

Bildet under viser de milde luftmassene vest for oss, stormsenteret i sørvest og høytrykket med kald luft øst for oss mandag.

Vest-Finnmark og Troms blir også delvis påvirket av disse milde sørvestlige vindene denne uken. Mandag er det rundt 2 minusgrader til 2 plussgrader i ytre strøk fra Vesterålen og nordover til Vest-Finnmark, noe som er mildt for årstiden. Temperaturen synker litt de nærmeste dagene, men det holder seg relativt mildt i Vest-Finnmark og Troms med kun noen få minusgrader.

Samtidig synker temperaturen betydelig flere steder i Sør-Norge, særlig i de indre strøkene av Trøndelag og nord på Østlandet som får tosifret minusgrader grunnet kald luft fra Russland som trekkes vestover. Minusgrader ventes det også i de ytre strøkene, noe som betyr at hele fastlandet får blå grader de kommende dagene.

Pent vær hele uken

Høytrykket som har bygget seg opp over Nordvest-Russland de siste dagene vil denne uken forsterke seg gradvis sørvestover mot Skandinavia. Det blokkerer for at kraftige lavtrykk ved Island kommer inn mot våre områder, og mellom disse trykksystemene blir det kraftig vind, som nevnt i gårsdagens blogginnlegg.

Men foruten kraftig vind fører høytrykket også til mye pent vær over store deler av landet de neste dagene. Områdene fra Vestlandet i sør til Finnmark i nord kan vente seg lange perioder med sol og pent vær hele kommende uke grunnet fralandsvind og dermed relativt tørre luftmasser.

Men høytrykk på denne tiden betyr som regel også at det blir kaldt, og temperaturene vil falle en god del både i Midt-Norge og i Sør-Norge denne uken og vi venter temperaturer ned i -5 til -10 grader i disse delene av landet, mildest på kysten. I Nord-Norge blir det mindre temperaturendringer. Sammen med sterk vind utsatte steder i Sør-Norge og i Trøndelag og Nordland kan det dermed bli nokså surt de neste dagene, men vinden vil avta gradvis fra midten av uken.

Dessverre gjelder ikke godværet for alle. På Øst- og Sørlandet blir det mer skyet vær denne uken, og her vil det også komme litt spredt snø enkelte dager, hovedsakelig på Sørlandet.

Kartene under viser hvordan høytrykket etterhvert legger seg til over østlige deler av Skandinavia denne uken i følge siste oppdaterte prognose. Det grå feltet viser skydekket, det grønne feltet viser nedbør som regn mens det blå feltet viser nedbør som sludd eller snø.


Over: Forventet værsituasjon mandag 06.02.2017


Over: Forventet værsituasjon onsdag 08.02.2017


Over: Forventet værsituasjon fredag 10.02.2017

Høytrykk, men stormfullt i sørvest

Et solid blokkerende høytrykk vil bygge seg opp øst og sør i Skandinavia utover i neste uke. Samtidig vil kraftige lavtrykk i N-Atlanteren flytte seg nordover mot Island.

Kombinasjonen av høytrykk i øst og lavtrykk i vest setter opp kraftig sørøstlig vind over Sør-Norge de neste dagene, med kuling langs kysten av Sørlandet og ut kyst- og fjordstrøkene av Vestlandet og i Trøndelag, samt i fjellet. Mandag kveld til tirsdag vil høytrykket ligge over S-Finland, og et stormsenter kommer inn sør av Island. Dermed vil vinden trolig øke opp til sterk kuling og kan hende storm utsatte steder på Sørvestlandet og vest i fjellet.

Bildet under viser vinden natt til tirsdag, der lilla er storm. 

Januar var mild, stormfull og våt

På grunn av et nærmest stasjonært høytrykk over Mellom-Europa og kraftige lavtrykk som beveget seg fra Nord-Atlanteren og inn mot Midt- og Nord-Skandinavia, ble januar mild og stormfull i store deler av landet. Middeltemperaturen lå stort sett 2-4 grader over det normale, mens enkelte innlandsområder hadde 5-6 grader høyere temperaturer enn normalt. Ettersom lavtrykkene stort sett kom inn mot Nord-Norge, fikk de tre nordligste fylkene stort sett de verste værforholdene. På grunn av nesten kontinuerlig vind fra vest og sørvest, fikk vestlige områder av landet vårt mer nedbør enn normalt. Aller mest i Nordland med mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt og månedsnedbør på over 600 millimeter på de våteste stedene. Det store unntaket var Sørlandet og Østlandet som ble liggende i le for fjellene i vest og dermed fikk mye fint vær med lite nedbør ? stort sett nær halvparten av normal nedbør. I kombinasjon med mildvær medførte dette uvanlig lite snø ? særlig i de sørlige områdene. På Blindern i Oslo var bakken omtrent helt snøfri gjennom hele måneden. Faktisk må en helt tilbake til 1945 for å finne en januarmåned med tilsvarende lite snø i Oslo.

Januar startet med kraftige lavtykk fra nordvest som passerte over Sør-Skandinavia med nordvest kuling og til dels storm på Vestlandet. I Midt- og Nord-Norge en del snøbyger. En forbigående høytrykksrygg kom inn over hele landet den 4. og 5. januar med pent vær og sprengkulde over innlandsområdene. Den laveste temperaturen i januar ble målt den 4. januar i Karasjok med -42,4 grader. I Sør-Norge var det kaldest den 5. januar med 33,8 minusgrader på Tynset. Fra den 6. januar og frem til den 13. januar ble det igjen blåsende fra Vestlandet i sør til Finnmark i nord med nye kraftige lavtrykk fra sørvest som kom inn mot Midt- og Nord-Norge med periodevis sørvest til nordvest storm langs kysten. Denne perioden ble avsluttet med ekstremværet «Vidar» som rammet Vestlandet sør for Stad. Denne gangen ble det ustedt ekstremvarsel på grunn av uvanlig høy stormflo. Floen ble litt lavere enn varslet, og skadene ble dermed små.

En ny høytrykksrygg kom inn over hele landet i dagene 14-16. januar med stort sett pent og kaldt vær. Også denne ryggen ble kortvarig, og resten av januar ble på ny preget av kraftige lavtrykk fra sørvest som kom inn mot Nord-Norge. Dermed fikk hele landet tilførsel av milde og fuktige sør og sørvestlige vinder med korte innslag av litt kaldere vest og nordvestlig vind. I nesten hele landet var det uvanlig mildt, for å ikke å si varmt! På Nestbyen ble det målt opp til 11,8 varmegrader den 19 og 20. januar. Finnmark og Troms opplevde derimot også noen dager med skikkelig vintervær og snøstorm som medførte snøskred og stengte veier. I Tromsø steg snødybden fra ca. 30 cm til 85 cm den 23-24. januar. I dagene 25-27. januar fikk hele landet tilførsel av milde og fuktige sør og sørvestlige vinder fra langt sør i Atlanteren. Dermed steg temperaturen til hele 15-16 varmegrader både i Tafjord og på Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Den 27. januar var det hele 10 varmegrader i Sørkjosen lengst nord i Troms. Væromslaget i Nord-Norge medførte både jordskred og lokal flom på grunn av snøsmelting og mye nedbør. Spesielt mye nedbør som regn falt det i Nordland. Storforshei, nordøst for Mo i Rana, fikk hele 120 mm nedbør på ett døgn den 26. januar. På Bratland i Lurøy falt det utrolige 232 millimeter nedbør på 3 døgn (25-27. januar). De to siste dagene av januar ble likevel noe roligere, ettersom en svak høytrykksrygg gradvis bredde seg inn Midt- og Sør-Norge.

Snømessig var det uvanlig lite snø på bakken i omtrent hele landet. Unntaket var deler av Finnmark og aller lengst nord på Østlandet. På grunn av noen dager med sterk nordvestlig vind, falt det uvanlig mye nedbør som snø i indre Romsdalen og lengst nordvest i Oppland. På Bjorli var snødybden over 1 meter i hele januar, med opp til 155 cm i dagene 4. og 15. januar.

Værekstremer:

Max temp ? Norge:  15,9 grader Sunndalsøra (26/1)

Min temp ? Norge:  -42,4 grader, Kautokeino (4/1)

Max vind ? Norge: Lavlandet: W 31 m/s Eigerøya (11/1),  I fjellet: W 41 m/s Sømna-Kvaløyfjellet på Helgeland (8/1)

Max nedbør ? Døgn: 120,2 mm, Storforshei (26/1)

Max nedbør ? Måned: 612 mm, Lurøy i Nordland  
 

Nå kommer snøen til Sørøst-Norge

En særdeles snøfattig vinter så langt i Sør-Norge og lite eller ingen snø på Sørlandet og sør på Østlandet. Det er derfor sikkert mange som er særdeles sugne på å kunne spenne på seg langrennsskiene igjen å ta seg en tur.

Heldigvis har jeg litt gode nyheter å komme med for den snø hungrige i denne delen av landet. Det ventes ikke store mengder med snø, og det blir nok hovedsakelig så mildt også at for kystnære strøk, ikke minst på Sørlandet, vil nedbøren i all hovedsak komme som regn. Men for indre deler av Sørlandet og Telemark og det meste av Østlandet vil det bli sludd og snø. Oslo vil ligge i grensen mellom regn/sludd og snø, men en skal ikke høyere enn Holmenkollen for at nedbøren i all hovedsak skal komme i form av snø.

Hvor store snømengder er det snakk om frem til søndag? Fredag blir det hovedsakelig regn på Sørlandet, men litt opp i høyden i indre strøk av Agder kan det komme 5-10 cm og 3-5 cm i Telemark. Lørdag kan det komme 7-15 cm i samme området, fortsatt sludd og regn ved kysten. Sør på Østlandet 5-10 cm med snø, trolig sludd og regn ved Oslofjorden. Søndag blir det kaldere slikt at nedbøren i all hovedsak kommer som snø og sør på Østlandet kan komme nye 5-10 cm, mens Sørlandet og Telemark kan få 10-15 cm.


Det kommer snø de neste dagene i Sørøst-Norge, kartet viser første del av søndag når det kanskje vil komme mest.

 

Totalt skulle det dermed blir nok snø i løpet av helgen til å åpne skiløypene mange steder.

Kaldt vintervær endelig på vei

Denne vinteren har så langt vær en av de aller mildeste siden vi starte med pålitelige målinger. Det skyldes at vi i nesten hele vinter har hatt høytrykk på Kontinentet og lavtrykk som har gått inn i Norskehavet og Barentshavet. Dette har pumpet veldig milde og fuktige luftmasser inn over landet. Skiføret er fraværende eller elendig de fleste steder og selv i fjellet er det særdeles lite snø i Sør-Norge, ikke fordi det har manglet på nedbør, men fordi det har vært så mildt at det i perioder har regnet høyt til fjells.

Endelig, tror flertallet er enig med meg i det, ser det ut til at vi kan få et helt annet vær. Fra slutten av denne uken ventes et kaldt høytrykk å bygge seg opp helt nordvest i Russland. Et kaldt høytrykk er høytrykk som er dannet av de kalde og tunge luftmassene som bygger seg opp over Arktis og Russland på vinteren. Dette høytrykket vil trolig trekke mot Skandinavia, eller iallfall strekke en rygg sørvestover og dekke Skandinavia i neste uke. Resultatet blir kaldt, og kan godt hende veldig kaldt vintervær over landet. Temperaturene vil ventelig synke til tosifret antall kuldegrader på nattestid i det meste av landet, og lokalt under 30 minusgrader i innlandet, selv midt på dagen mange minusgrader. I kyststrøkene på Vestlandet skal det riktignok holde hardt å komme under 10 minusgrader, og trolig så vidt over 0 midt på dagen. 


Høytrykk kommer med kulde! Kartene viser prognose for neste ondag fra to ulike værmodeller.
 

Dessverre er utsiktene til snø magre, så viss kulden varer en 7-10 dager, noe den fort kan gjøre, kan det heller bli skøytene en kan ta frem av skuffen. Skulle det likevel bli noen som får nok snø til skiføre så har jeg mest tro på Sørlandet og sørlige områder på Østlandet.

Bør du revurdere sydenturen?

Dersom du har tenkt deg til Sørvest-Europa denne uken eller til helgen, bør du kanskje vurdere om du skal pakke ned sydvest i stedet for solhatt. Flere kraftige lavtrykk setter sitt preg på været fra Sør-England til Portugal den neste uken.

 

Et høytrykk ligger i ro over Øst-Europa og lavtrykkene blir styrt i en mer sørlig bane inn mot Sørvest-Europa. Det er flere hissigpropper som tar turen inn mot Biscaya og Sør-England og vil gi skikkelig ruskevær med lange perioder med kuling, men også storm i flere omganger.

Det hele begynner såvidt på onsdag når et lavtrykk kommer inn mot Irland med front sørover mot Portugal som gir økende sør-sørvestlig kuling langs kysten av Portugal og sørvest i England. Flere lavtrykk følger på rekke og rad like bak og den kraftige vinden vedvarer. Bare hør her:

Torsdag nytt lavtrykk inn mot Irland med front sør til Portugal. Fredag trolig et stormsenter inn mot den Engelske Kanal, lørdag nytt stormsenter inn mot Bretagne eller den Engelske Kanal, søndag mulig enda ett kraftig lavtrykk inn mot Biscaya. Mandag blir det omsider roligere vær da en høytrykksrygg trekker inn over området og lavtrykkene tar bane mot Skandinavia i stedet.

Den kraftigste vinden finner man nord i Portugal og Spania hvor det vil være langvarig sterk kuling til liten storm. Bretagne og Sør-England må også belage seg på perioder med mye vind - særlig på fredag og lørdag da vinden kan komme opp i full til sterk storm. I tillegg ventes store nedbørsmengder, nord i Portugal kan det komme opp mot 350 mm fra onsdag morgen til mandag morgen (fem døgn). Det kommer også en del i Sør-England, men ikke i nærheten av samme mengdene. Trolig rundt 100-130 mm i løpet av samme periode.

Torsdag: Lavtrykk inn mot Irland. Nytt lavtrykk følger like bak. Rødt indikerer vind av storm styrke.
Fredag: Lavtrykk inn mot Den engelske kanal. Nytt lavtrykk følger like bak. Rødt indikerer vind av storm styrke.
Lørdag: Lavtrykk inn mot Bretagne. Nytt lavtrykk følger like bak. Rødt indikerer vind av storm styrke.
Søndag: Lavtrykk inn mot Bretagne/Biscaya. Siste inn mot dette området i denne omgang.
Samlet nedbør fra onsdag morgen til mandag morgen.

En svært mild dag i januar

Samtidig som store deler av Troms og Nordland har regnet bort de siste dagene, selv om det er midtvinters, har det i tillegg vært svært høye temperaturer for årstiden mange steder i landet. Aller varmest i Møre og Romsdal, særlig i de indre fjordstrøkene, der det  har vært over 15 grader de siste par dagene. Men som kartet under viser er det store forskjeller. I dag morges var det hele 30 grader forskjell om man sammenligner de indre fjordstrøkene med innlandsområdene lenger øst som hadde 10-15 minusgrader på samme tidspunkt. 

 (www.weatherobs.com)

Kanskje enda mer imponerende var dagens "vintertemperaturer" i Troms og Finnmark - se kartet under. Enkelte steder i indre Troms hadde omkring 10 plussgrader, og det den 27. januar! De nyter godt av samme effekten som man ser i Møre og Romsdal - nemlig føhnvind ned i de indre fjordstrøkene. Men aller varmest i forhold til normalen var det på Finnmarksvidda. Med 5-6 pluss der i dag morges ble siste døgnmiddeltemperatur nesten 17 grader over det normale - slå den!

 (www.weatherobs.com)

Mye nedbør i Nordland siste døgn!

Siste døgn har det kommet ekstreme mengder nedbør i Nordland, noe som har ført til ødeleggelser flere steder. Det har også blåst kraftig, flere stasjoner har målt orkan styrke i middelvind, og dét over en lengre periode.

Topplisten for 24-timers nedbør domineres helt klart av Nordland:

 

Storforshei 120.2 mm
Hjartåsen 73.3 mm
Seljelia i Vefsn 71.1mm
Mosjøen Lufthavn 59.4 mm
Saltdal 51.4 mm

Storforshei og Hjartåsen har ikke registrert så mye nedbør tidligere, så dette er nye stasjonsrekorder. Disse stasjonene har imidlertid ikke vært i drift lenger enn fra hhv. 2011 og 2009, og det er heller ikke en "all-time-high" for Nordland. Mest nedbør registrert i Nordland i januar er tilbake til 1964 da det kom 184,3 mm i Glomfjord.

Mens maksimal nedbør var konsentrert i Nordland, var maksvind spredt litt mer ut i landet, men det er fjellene som har fått mest blåst.

Sluskfjellet (Sørøya i Finnmark) registrerte 39 m/s i maksvind tidlig på ettermiddagen. Vinden "roet seg" til liten til full storm, før den økte på igjen til sterk storm på kvelden. I løpet av natten har det avtatt og i morgentimene blåser det rundt frisk bris.

Kvaløya var vinden oppe i 35 m/s, og i flere timer fra kl 17-21 ble det registrert orkan styrke i middelvind. I natt har det fortsatt med full til sterk storm og vinden har ikke avtatt enda.

I Sør-Norge var Juvvasshø oppe i 32 m/s midt på dagen i går. Seinere på dagen, kvelden og i natt har vinden lagt mellom sterk kuling og full storm. Fortsatt blåser det rundt liten storm her.

Observasjoner kl 07 torsdag.


I løpet av dagen i dag vil det fortsatt regne en del i Nordland, men nedbøren flytter seg også nordover samtidig som den avtar. Fra seint i kveld vil det etter hvert bli oppholdsvær, men det kan likevel komme opp til 50 mm de neste 24 timene.

Nedbør fra torsdag morgen til fredag morgen (24 timer).

Rekordstore nedbørmengder sør i Nordland?

En nesten stasjonær frontsone vil i kveld og i natt ligge over sørlige deler av Nordland sør for Bodø. I disse sørlige områdene ventes det uvanlig store nedbørmengder ettersom svært mild og fuktig sørvestlig vind kommer inn fra havet og blir presset til vers mot fjella innenfor kysten. Først torsdag formiddag begynner denne frontsonen å bevege seg sakte nordover. Torsdag ettermiddag vil frontsonen komme nordover til Lofoten og gi økende nedbørmengder der. Fra torsdag ettermiddag forventes nedbøren å avta lengst sør i Nordland. Innen den tid vil det på flere steder trolig falle over 100 millimeter nedbør i løpet 24 timer. I kombinasjon med mild luft og kraftig snøsmelting vil disse store nedbørmengdene gi flom mange steder og snøskredfaren er svært stor. Den våteste nedbørstasjonen i Nord-Norge, stasjonen Lurøy/Bratland, vil trolig ligge i denne maksimalsonen for de største nedbørmengdene. Den 16. januar 1967 falt det 140 millimeter nedbør på ett døgn på denne værstasjonen, og dette er januar rekord for denne stasjonen. Kan denne rekorden bli slått i løpet av det neste døgnet?

 

Historisk snørekord for Oslo?

Når 6 dager gjenstår av januar, er det fremdeles ikke snø på bakken i Oslo. Kun dagene 5-11. januar hadde et lite snødekke på Blindern, men da kun 1-4 cm. Slik værutsiktene ser ut for de siste dagene av januar, er det lite som tyder på at det vil komme nysnø til hovedstaden. Dermed vil statistikken for januar, for den midlere snødybden på Blindern i Oslo, trolig ende på 0 cm. Middelet for januar, siden målingene startet i 1937, er 16 cm snødybde. En må faktisk tilbake til 1945 for å finne en januarmåned med tilnærmet ingen snø på bakken ? altså et middel på 0 cm. I desember var det også praktisk talt snøfritt i hovedstaden med et middel på 0 cm. At både desember og januar i praksis er tilnærmet snøfri, har ikke tidligere hendt siden målingene startet på Blindern! Likevel har en flere eksempler på svært lite snø i Oslo både i desember og januar. Både vinteren (desember, januar) 1990, 1998 og 2001 var snøfattige i hovedstaden med en midlere snødybde på kun 2 cm.  

Storm, store nedbørmengder og snøskredfare

Her må man belage seg på ett vått og vindfullt par døgn denne uken!

Onsdag vil ett lavtrykk fra Island gå i retning Barentshavet og trolig passere like sør for Spitsbergen onsdag formiddag. Dette lavtrykket har med seg masse fuktig luft som har god fart på seg. En tilhørende front siger sakte over Nordland, sammen med en sørvestlig vind som rusker godt i hatten eller sydvesten. Den sørvestlige vinden øker jevnt først del av dagen og fra formiddagen kan en vente seg liten til full storm ved kysten og utsatte steder i fjellet. Her er vinden onsdag kveld:

Merk også at det vil blåse godt både i Troms og Finnmark med sterk kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk.

Denne vinden bringer med seg mild og fuktig luft, og det vil kort og godt bøtte ned denne onsdagen. Det er lokalt ventet 60-80 mm i både Nordland og Troms, sjekk her:Lavtrykket i nord bringer som sagt med seg mild luft og det betyr at det blir ett væromslag. Kombinasjon mild luft, store nedbørmengder og kraftig vind gir økende sjans for snøskredfare! Natt til onsdag får vi litt spredt nedbør i forkant av fronten og da ligger snøgrensen på 300-500 meter. Men når fronten kommer inn vil snøgrense stige forholdsvis kjapt og allerede fra formiddagen ligger den på 900-1100 meter.

Torsdag blir litt bedre for Nordland, men ikke veldig mye bedre for det blir fortsatt mye vind og nedbør. En ny runde med 40-60 mm i løpet av ett døgn sammen med sørvestlig sterk kuling og kanskje liten storm. En skikkelig bedring i været får man først fredag, da vil høytrykket i sør bre seg innover Nordland og gir opphold og en pust i bakken før ny nedbør kommer i løpet av helgen.

Søkkvåt uke i nord

Forrige uke var det mye vind og snø i nord, denne uken blir det mye vind og regn.

 

Uken starter forholdsvis rolig. Et lavtrykk passerer søndag og mandag over Nordland med snø og sluddbyger. I bakkant synkende temperaturer og utover mandagen oppholdsvær da en svak høytrykksrygg trekker nordover i lander og gir en liten pustepause. Tirsdagen starter også med oppholdsvær, men i løpet av formiddagen vil det øke på med vind og etter hvert også nedbør.

Et komplekst lavtrykk ved Island er roten til det som skjer denne uken. Fronter og mindre lavtrykk vil i tur og orden komme inn mot Nordland og Troms fra utpå tirsdagen, og frem mot fredag vil dette sørge for at nordlendingene blir våt på både bein og armer. Bare hør her:

Tirsdag sørvestlig stiv til sterk kuling langs kysten. Front inn mot Nordland med snø som seinere går over til sludd. Nedbøren kommer inn over Troms utover kvelden. Natt til onsdag kommer et mindre lavtrykk inn mot Nordland og et nytt følger hakk i hæl på kvelden. Det fortsetter med sørvestlig stiv, og periodevis sterk kuling. Milde luftmasser sørger for at all nedbør som faller, kommer som regn. Onsdag morgen til torsdag morgen er det ventet 60-80 mm på 24 timer i Nordland.

Men det gir seg ikke her. Torsdag fortsetter der onsdag slapp. Den kraftige nedbøren flytter seg litt nordover, og fra torsdag morgen til fredag morgen er det muligheter for nye 80-100 mm på 24 timer i Nordland. Det vil si at det potensielt kan komme opp 160 mm på to døgn, noe som tilsvarer 160 liter per kvadratmeter!

Fredag ser det ut til å bli oppholdsvær i Nordland mens siste rest av nedbør legges igjen i Troms.

Nedbør onsdag morgen til torsdag morgen.


 

Nedbør torsdag morgen til fredag morgen. 

Uvær i Middelhavet

Et lavtrykk som har lagt og sirkulert mellom Spania og Italia de siste dagene har forsterket seg og gir skikkelig uvær til de omkringliggende områdene i dag og i morgen. Her snakker vi MYE nedbør, kraftig vind og saftige tordenbyger.

Lavtrykket like ved Mallorca

Søndag morgen lå lavtrykket like ved Mallorca og har gitt en god del nedbør her gjennom natten og morgentimene. I tillegg har lavtrykket gitt en god del snø flere steder i Spania det siste døgnet, enkelte steder kan man rapportere om 80-100 cm nysnø! Det er kraftige tordenbyger i forbindelse med lavtrykket, men i øyeblikket ligger de stort sett til havs.

Kraftig snøfall i Vilafranca i Spania fredag. Foto: Jaime Vives
Lynaktivitet i Middelhavet. Kart: Blitzortung.org

I løpet av dagen ventes det at vinden tar seg kraftig opp særlig på Korsika, Mallorca, Menorca og Ibiza der vinden kan komme opp i sterk kuling og kanskje også storm. På den franske rivieraen kan man også vente seg stiv til sterk kuling i dag og i morgen. Det kommer som sagt en god del nedbør, til sammen på lørdag og søndag kan det komme opp mot 150-200 mm enkelte steder. Vest på Sardinia og på Korsika er der det er ventet mest totalt gjennom helgen, mens det på Sicilia og i Sør-Italia kan det komme opp mot 100 mm på ett døgn.

Øverst: Vind lørdag. Rødt indikerer storm styre. Nederst: Vind søndag.

24-timers nedbør lørdag (øverst) og søndag (nederst)

Dette samme lavtrykket har til og med gitt snø i Sahara.

Snø i Sahara. Foto: Karim Bouchetat

Helgeværet deler landet i to

Det har vært mye vær i Nord-Norge de siste dagene, og det ser heldigvis nå ut til å gå mot slutten. Det siste lavtrykket er nå på vei østover i Barentshavet hvor det etter hvert vil svekkes og det blir gradvis roligere i løpet av helgen. I Sør-Norge vil en høytrykksrygg komme inn og gi en stort sett bra helg, noe som deler landet i to værmessig denne helgen.

 

Våt fredag

Fredag er det en ganske så grå dag på Vestlandet og i Trøndelag med lavt skydekke og tett regn. Nord på Vestlandet er det store nedbørmengder, 60-80 mm på 24 timer. Nedbøren på Vestlandet vil gi seg i løpet av kvelden, men den vil henge litt igjen i Trøndelag første del av lørdagen. I Nord-Norge gir lavtrykket tette snøbyger og nordvestlig stiv til sterk kuling, opp i liten storm øst i Finnmark. Lavtrykket fortsetter sørøstover mot Kolahalvøya og det vil fortsatt blåse friskt i løpet av kvelden og natten.

Tåkete lørdag

En høytrykksrygg kommer inn over Sør-Norge og gir lørdag oppholdsvær i Sør-Norge, men disig og muligheter for lokal tåke på Vestlandet. Sør- og Østlandet blir værvinnerne, men det kan oppstå lokal tåke sør på Østlandet om kvelden.

Nedbøren i Trøndelag flytter seg nordover og gir sludd og snøbyger i Nordland. I løpet av ettermiddagen og kvelden går det over til regn da temperaturene stiger, i tillegg til at vinden øker på fra sørvest til opp i stiv kuling. Det kan ventes 40-50 mm på 24 timer i Nordland frem mot søndag, der mesteparten vil komme i løpet av 12 timer.

I Troms og Finnmark vil nordavinden vinden roe seg til omkring frisk bris i løpet av kvelden og snøbygene avtar litt i intensitet.

Vått i Nordland lørdag 

Mild søndag:

Lavtrykk kommer inn mot Lofoten og gir mildvær med en del regn og vestlig kuling sørover til Stad. Nord for Lofoten holder det seg kaldt med enkelte snøbyger og nordlig bris. Høytrykket i sør er ikke kraftig nok til å holde unna nedbøren slik at Trøndelag og Møre og Romsdal får noe regn, snø over 400-600 m, med vest og sørvest kuling på kysten. Vestlig bris med disig vær på Vestlandet sør for Stad, periodevis litt regn på kysten og utrygt for lokal tåke. Derimot mye pent vær på Sør- og Østlandet, men fremdeles utrygt for lokal tåke. Det er milde luftmasser, men klarvær om natten og lite vind gir lave temperaturer i innlandet.

Mildt i kystområdene, men kaldt i innlandet 

 

Mildt resten av januar?

Høytrykket, som de siste dagene har ligget over Mellom-Europa, ser ut til å bli liggende i dette området  - muligens resten av januar. Dermed fortsetter den milde værtypen i Sør-Norge med lavtrykk fra Nord-Atlanteren som kommer inn i Norskehavet med vind inn fra vest og sørvest mot Sør-Norge. Også Nord-Norge blir påvirket av disse lavtrykkene, men i perioder vil Nord-Norge bli liggende i en kald nordlig luftstrøm med snøbyger.Frem til i dag har januar vært en mild og våt måned i nesten hele landet. Middeltemperaturen i deler av Sør-Norge ligger 2-4 grader over normalen. De fleste steder har også fått omtrent like mye nedbør som det normalt kommer i hele januar. Unntaket er Sørlandet og Østlandet som har fått lite nedbør, og periodevis mye pent vær. Dette på grunn av at fjellene i vest har skjermet for disse vestlige vindene. Dette har også gått utover snøen, og lavlandet østafjells har fremdeles omtrent ingen snø på bakken. Med mye vestavind og mildt vær i resten av januar, må en nok reise langt nord på Østlandet for å finne skiføre. Kanskje blir årets januar den mildeste i Oslo siden 2008?

 

Øs pøs på Den spanske solkysten

Nordmenn valfarter ikke til Den spanske solkysten om vinteren. Naturlig nok siden det er mye kjøligere og større sjanse for dårlig vær. Likevel er det jo et yndet reisemål for norske pensjonister som liker å oppholde seg i mildere strøk om vinteren. Tross alt er været for det meste mye bedre enn hjemme i Norge og ganske mildt.

De siste dagene derimot har det vært kjølig, og onsdag morgen våknet en opp til antydninger til litt snø ute ved kysten i Alicante provinsen! De neste dagene blir det nok litt mindre kaldt, men derimot mye nedbør. I perioden torsdag til lørdag kan områdene nær kysten i Alicante provinsen og Valencia provinsen få mellom 60-200 mm med nedbør, trolig mest i fjellene nord for Alicante. Siden det fortsatt blir kjølig vil nedbøren trolig komme som snø over ca. 800-1000 m. Det blir dermed alt annet enn trivelig vær i de vanligvis så solrike delene av Spania.


Mye nedbør på Den spanske solkysten de neste dagene. Kartet viser nedbør torsdag, fredag og lørdag. Rødt antyder mengder på 40-60 mm
 

Kaldere i Nord-Spania enn i Sør-Skandinavia

Denne uken har vi har fått det vi kaller et blokkerende høytrykk, på Kontinentet. Som navnet sier blokkerer det for lavtrykkene og ligger typisk i ro i minst en uke før det skjer en større endring.

På vinteren er det slik at på øst- og sørsiden av slike høytrykk, på våre breddegrader, blir det mye kaldere enn normalt fordi luft fra Arktis og Russland blir dominerende, mens på vest- og nordsiden strømmer det opp mild luft som har sin opprinnelse typisk relativt langt sør i Atlanterhavet.
Derfor blir det veldig mildt i Sør-Skandinavia fremover med temperaturer opp i 3-6 grader. Store deler av Kontinentet befinner seg på den andre siden av høytrykket og får kald luft fra Russland. Derfor blir det kaldere i Sør-Frankrike og Nord-Spania enn mange steder i Sør-Skandinavia de nærmeste dagene.
Torsdag kan f.eks. Gøteborg få mellom 3 og 8 grader, mens Madrid får minusgrader på natten og bare 5-7 grader på dagtid!


Mye kaldere enn normalt på Kontinentet, veldig mildt i Skandinavia.

I Sør-Norge blir det så mildt at det stort sett blir sludd og regn under 1000 m, mens i deler av Øst-Europa fra Romania og vestover til østlige deler av Italia og Balkan blir det mye snø, opp i 20-40 cm lokalt!


Mye snø i Øst-Europa, her viser forventet snø og sludd gjennom torsdagsdøgnet.

Vinteren er over, storm og mildvær på vei

Mandag morgen er det kaldt i landet vårt, med minusgrader de fleste steder, fjellet i Sør-Norge har temperaturer ned mot 25-30 minusgrader. Det er kun noen steder i ytre strøk av Midt-Norge og Nord-Norge som har noen få plussgrder. 

De kommende dagene er det derimot mildvær på vei. Et kraftig lavtrykk i Grønlandshavet vil allerede mandag kveld sende inn regn og økende sørvestlig kuling til områdene vest i landet, nord i Nordland opp til storm. Temperaturene stiger, og nedbøren kommer som regn fra Nordland og sørover til Vestlandet.

Onsdag kommer et kraftig stormsenter inn i Norskehavet, onsdag kveld til torsdag passerer det over Troms og Finnmark. Dermed øker vinden opp til sørvestlig storm fra Stad til Nordland, onsdag kveld dreiende vestlig og nordvestlig med storm også i Troms og Finnmark. Det ventes full til sterk storm utsatte steder, og i Vesterålen og Troms kan hende orkan. Det blir vått med store nedbørmengder både i Nordland og på Vestlandet sør for Stad, og mildt med regn forbigående også i fjellet.

Bildet under viser nedbømengder fra onsdag til torsdag formiddag, opp mot 40-60 mm både i Nordland og på Vestlandet.Onsdag kveld ligger stormsenterer vest av Troms og Finnmark med storm fra Trøndelag og nordover til Troms, kan hende økende til orkan i Vesterålen og Troms.

Bildene under er klokken 19 og 22 onsdag kveld og 01 natt til torsdag, der blått er sterk storm til orkan. 

Snø på Mallorca

Et forholdsvis kraftig lavtrykk ligger nå i sentrale deler av Middelhavet nær Sicila. Dette lavtrykket ligger omtrent i ro og vil ligge der frem til torsdag. I kombinasjon med høytrykk over nordlige deler av Mellom-Europa, vil svært kald nordøstlig vind bre seg gradvis sørover til både Italia og Spania de neste dagene. Fra tirsdag til torsdag vil temperaturen krype ned mot 0 grader såpass langt sør som Roma og Alicante i Spania. Bitende kald nordøstlig vind, med kuling mange steder vest i Middelhavet, vil medføre at den følte temperaturen på kroppen vil gå under 0 grader. I tillegg vil bygene falle til dels som sludd helt ned til sjøoverflaten, og i de høyereliggende områdene vil nedbøren falle som snø. De neste dagene vil dermed både Mallorca og solkysten i Spania oppleve at fjellene blir snøkledde helt ned til 300-400 m høyde. Lokalt kan temperaturen om nettene og morgenene krype under frysepunket i disse områdene. 

Kulde over Mellom-Europa

Fra mandag, og trolig ut hele uken, vil et høytrykk etablere seg over Mellom-Europa. Kald luft fra nordøst, med opprinnelse fra Russland, vil bre seg vestover til Tyskland og senere Frankrike med betydelig fallende temperaturer. Selv om høytrykket vil gi mye pent vær med en del sol midt på dagen, vil det bli svært kaldt om nettene og om morgenene. De fleste steder over Mellom-Europa vil få minimumstemperaturer på 5-10 kuldegrader, og lenger sør mot Alpene trolig ned til 10-15 kuldegrader. Det motsatte vil være tilfelle over vårt land. Varm og fuktig sørvestlig vind fra Atlanteren kommer inn i Nordsjøen og Norskehavet og gir temperaturer på 5-10 varmegrader fra Vestlandet i sør til Lofoten i nord. Værsituasjonen er et godt eksempel på at det ikke alltid blir kaldere når en drar nordover! 

Strålende helgevær i sør

Et høytrykk vil lørdag og søndag gradvis bygge seg opp over Sør-Norge og etterhvert gi pent og kaldt vær til sørlige deler av Sør-Norge - sør for Stad/Dovre. Temperaturene vil ligge under 0 grader gjennom hele dagen, om natten og morgenen søndag trolig ned mot 25-30 minusgrader på de kaldeste stedene lengst nord på Østlandet. Også i Oslo-området blir det kaldt med ned mot 10 minusgrader natt til søndag og natt til mandag. Altså praktfulle vær og skiforhold på de stedene med tilstrekkelig snø på bakken. Fra Møre og Romsdal og nordover til Lofoten blir det derimot nokså vinterlig med en god del snøbyger og periodevis kuling fra nordvest. Over de midtre og indre områdene av Møre og Romsdal kan det falle opp mot 1 meter snø i løpet av helgen. Også i disse områdene blir det kaldt med minusgrader selv på dagtid, men vær obs på mulighetene for vanskelige kjøreforhold på grunn av all nysnøen. Troms og Finnmark får også mye bra vintervær gjennom helgen med en del minusgrader, men her kan det forekomme enkelte snøbyger. 

Kaldt grep om Europa

Nordavinden tar ett kaldt grep om Vest-Europa og sentrale deler av kontinentet. Lavtrykk ligger over Skandinavia og dirigerer kald arktisk luft sørover i Europa på lørdag.

Nordvesten har med seg byger innover De britiske øyer, men også videre innover kontinental Europa - til land som Nederland, Belgia, Nord-Frankrike, Tyskland og Sveits. Det er faktisk så kaldt at i mange av disse bygene vil nedbøren komme som snø ellers sludd. Det er gjerne i de kystnære strøkene at nedbøren vil komme som regn. I selveste Paris - som er romantikkens hovedstad, er det gode muligheter for en kald og rufsete helg med snø og sluddbyger sammen med en temperatur på 2-4 grader midt på dagen lørdag. Den tyske hovedstaden Berlin vil få stort sett nedbør som snø og temperatur omkring nullpunktet.

Slik fordeler nedbøren seg over Europa lørdag:Mye nedbør innover nordkysten av Spania, her snakker vi 30-50 mm i løpet av ett døgn. En god porsjon nedbør også til Alpene. Et området som inntil nylig har vært ganske så bart og snøfattig. Endelig skal alpin- og langrennsløypene få ordentlig nysnø, for her er det ventet 20-30 mm.

Det kalde været er ventet å holde frem søndag og utover i uken som kommer, så da er det gode muligheter for at snøen som kommer vil ligge og kan nytes til det fulle for de som ønsker det. 

Lite lure lavtrykk

Her er luringen!

Natt til onsdag dannes et lite lavtrykk lengst nord i Skottland, det trekker hurtig øst over Nordsjøen og ligger onsdag morgen like utenfor kysten av Rogaland. Det er ventet å ruske godt ifra seg over Sør-Norge. Først en sørlig kuling innover både Sør- og Østlandet, som i tillegg vil merkes godt sør i Langfjella. Men lavtrykket fortsetter østover det etter hvert som dagen går.


Onsdag kveld ligger lavtrykket trolig nær Mjøsa og da gir den vestlig kuling inn mot Vestlandskysten, langs kysten av Agder og i Langfjella. Lengst sør i Rogaland og ved kysten av Agder tar den vestlige vinden godt, så her ventes det vind opp i liten storm.

Lavtrykk gir ikke bare mye vind, men det bringer med seg en god porsjon med nedbør også!


 

På Vestlandet blir det pålandsvind når retningen ligger på vest, det betyr at nedbøren blir forsterket av topografien. Da er det typiske de midtre strøkene som får de største nedbørmengdene, steder som Takle og Kvamskogen står ofte på topp tre listen. I løpet av onsdag er det ventet lokalt 40-60 mm i disse områdene,som tilsvarer det røde på kartet over. Snøgrensen ligger på rundt 600-800 meter om morgenen, men så synker den i løpet av dagen og vil etter hvert ligge på rundt 300-500 meter. Fra ettermiddagen av er det utrygt for lokale tordenbyger og da er sjansen størst i ytre strøk.

Luringen leverer! 

Uvær på Vestlandet de neste dagene, men kald og fin helg i vente i hele Sør-Norge

De neste dagene blir det et skikkelig ufyselig vær på Vestlandet, men det bedrer seg neste helg.

Et kraftig lavtrykk kommer inn mot Færøyene mandag, før det trekker videre inn i sørlige deler av Norskehavet og sirkulerer her frem mot onsdag. Torsdag vil lavtrykket trolig trekke sørover og svekkes i Nordsjøen eller ta en mer sørøstlig bane inn over land. Dermed ventes det en urolig værtype over Sør-Norge de neste dagene. Bildet under viser lavtrykket vest av Færøyene mandag, sammen med akkumulert tre timers nedbør midt på dagen.

Selv om hele Sør-Norge blir påvirket av dette lavtrykket, er det på Vestlandet sør for Stad og tildels Sørlandet det ventes mest vind og nedbør. Dagene onsdag og torsdag skiller seg ut. Da kommer ustabile luftmasser inn fra vest med kraftige regnbyger og mye nedbør, mulighet for hagl- og tordenbyger på Vestlandet sør for Stad. Nedbøren kommer som snø over omtrent 300-500 m, men etterhvert mulighet for snø ned i lavlandet. I tillegg ventes det økende sørvestlig kuling som dreier nordvestlig over Vestlandet, Sørlandet og sør på Østlandet, samt lengst sør i fjellet. Langs kysten av Sørlandet og Vestlandet opp til sterk kuling. Vindstyrken natt til mandag er illustrert på bildet under, der de røde fargene er sterk kuling til storm.

Et lite lavtrykk kan utvikle seg og komme inn over Skagerrak onsdag ettermiddag, noe som gjør at vinden og nedbøren kan forsterke seg ytterligere eller bli svakere enn anntatt, men samtidig fører dette til noe mer usikre prognoser disse dagene.

Neste helg blir derimot etterhvert kald og fin i Sør-Norge med sol og minusgrader, selv om starten på helgen blir vindfull med snøbyger i ytre strøk av Vestlandet.

Nytt uvær på vei mot Nord- og Midt-Norge

Lørdag morgen var det full storm øst i Finnmark, med vindkast høyere enn 30 m/s, og i Lofoten sørvestlig liten storm. Vinden har så avtatt til stiv og sterk kuling i disse områdene.

Et nytt lavtrykk er derimot allerede under utvikling nord av Island lørdag formiddag, som bildet under viser.

Søndag kommer dette lavtrykk inn nord i Norskehavet og vil fortsette inn i Barentshavet. Bildet under viser situasjonen søndag formiddag.

Dermed vil vinden øke på fra sørvestlig retning igjen allerede lørdag kveld og natt til søndag fra Stad og nordover i Nordland. Lenger nord opprettholdes kraftig vind lørdag og inn i søndag, men søndag morgen videre vindøkning også i Finnmark. Det ventes økning til storm både i Finnmark og fra Stad til Nordland. Fra midt på dagen dreier vinden på vestlig og tildels nordvestlig retning, da ventes den kraftigste vinden sør i Nordland, med full storm i disse områdene, illustrert i bildet under.I tillegg ventes det sludd og snø, med regn i Nordland og snøgrense rundt 300-500 m. Om ettermiddagen overgang til byger, da utrygt for hagl- og tordenbyger i Nordland, og til kvelden også i Troms. I Nordland lokalt mye nedbør.

 

Uvær på Kanariøyene?

Et lavtrykk er under utvikling like vest av Kanariøyene. Kraftige regn- og tordenbyger i tilknytning til dette lavtrykket vil i dag og på fredag utvikle seg og true de vestlige delene av øygruppen. De siste prognoser tyder derimot på at dette lavtrykket vil ligge omtrent i ro frem til søndag slik at de kraftige bygene fremdeles vil holde seg like vest av øyen Tenerife. Dersom dette skjer vil Kanariøyene i stedet få sterk og forholdsvis varm vind fra øst, opp i liten kuling, som blåser ut fra Sahara. Slike lufstrømmer fra øst kan ta med seg sand fra ørkenen i Sahara slik at luften blir disig og forholdsvis varm og tørr med dagtemperaturer opp i nær 25 grader. Fra mandag av vil lavtrykket trolig trekke sørover og svekkes slik at værforholdene på Kanariøyene normaliseres til vanlig nordøstlig passatvind og stort sett pent vær. 

Storm i Nord-Norge på fredag

Et kraftig lavtrykk fra vest vil torsdag kveld og på fredag komme inn i sentrale deler av Norskehavet og gi vind opp i storm fra sør og sørvest til store deler av Nord-Norge og Midt-Norge. I Lofoten og i kystområdene av Øst-Finnmark vil vinden trolig komme opp i full storm. Lørdag vil lavtrykket trekke inn i Barentshavet og vinden vil gradvis minke til vestlig stiv kuling fra Mørekysten til Finnmark. Konsekvensene av denne stormen vil trolig bli størst øst i Finnmark. Selv om mildere sør og sørvestlige vinder kommer inn mot Nord-Norge, vil det ta litt tid før temperaturen stiger betydelig. I dag var det sprengkaldt på Finnmarksvidda med temperaturer nede i -41,6 grader i Karasjok. Når vinden torsdag ettermiddag og kveld øker på fra sør, vil denne ekstremt kalde luften strømme ut i fjordstrøkene som en såkalt «boravind» og ut mot kysten av Finnmark. Med temperaturer på nær 20 minusgrader, vind opp i full storm og i tillegg snøfokk, vil værforholdene være nokså ekstreme i kystområdene av Øst-Finnmark natt til fredag og på fredag. Den følte temperaturen kan nok komme ned mot 40 minusgrader, og faren for stengte veier blir stor. På det vedlagte værkartet for fredag, er de røde områdene vind fra stiv kuling til liten storm mens gule områder har vind på full storm styrke. 

Rekordmildt i Arktis i 2016

Alle værstasjonene på Svalbard slo sine gamle varmerekorder for årsmiddeltemperatur med god margin i 2016. Hopen passerte den "magiske" 0-grensen med en middeltemperatur på +0,2 grader i 2016. Longyearbyen endte på -0,1 grader i middeltemperatur, som er hele 6,6 grader "varmere" enn normalt. Dermed ble den gamle rekorden på -1,7 grader fra 2006 slått med hele 1,6 grader. Jan Mayen endte på +2,2 grader som også er ny rekord, og 3,6 grader høyere enn normalt. En årsmiddeltemperatur på Jan Mayen på 2,2 grader er faktisk 0,3 grader høyere enn normal årsmiddeltemperatur for Fagernes!

Over fastlandsnorge var middeltemperturen i 2016 på langt nær ekstrem, men 1-2 grader over det normale er likevel nokså mye. Derimot opplevde Øst-Finnmark et rekordmildt år. Vardø, som har temperaturmålinger tilbake til ca. 1860, slo sin gamle rekord for årsmiddeltemperatur med 0,3 grader. Den nye årsmiddelrekorden for Vardø er nå på 3,8 grader som er 2,5 grader høyere enn normalt. 

Lite snø i Alpene

SÖLDEN, ØSTERRIKE 20091027.
Sölden, Østerrike, Alpene - fjellrekke.
Foto: Cornelius Poppe / Scanpix
Bilde: Cornelius Poppe/NTB

Mens lavtrykkene har herjet her hjemme i julen har et solid høytrykk ligget over kontinentet og gitt mye pent vær lenger sør, men dessverre for skianleggene i alpene så har det kommet lite snø den siste tiden og snøforholdene ligger langt under det som er vanlig på denne tiden av året, ihvertfall de som ligger i nordlige og nordvestlige områder. Mange holder likevel deler av anleggene åpne basert på kunstsnø.

Litt bedre snøforhold er det i de østeriske alpene og i de sørvestlige alpene der det har kommet noe snø i forbindelse med lavtrykk i sør og fronter som har trukket sørover med noe nedbør tidligere i måneden, selv om det også her er det lite snø under ca. 1800-2000m.

Men nå ser det endelig ut til at det kan komme litt snø også i nord i forbindelse med en kaldfront som trekker sørover mandag. Mye nedbør vil det ikke komme, trolig bare noen få centimeter, men kaldfronten fører med seg kalde luftmassene sørover og gjør at temperaturene etterhvert vil falle og snøgrensen som ligger på omtrent 1100-1200 m mandag vil krype gradvis nedover de neste dagene.

I bakkant av kaldfronten blir det nok en flott dag i Alpene tirsdag, men fra onsdag av trekker flere bygeområder sørover og  gir noe mer påfyll av snø. Selv om de helt store mengdene uteblir, så vil de sveitsiske og østeriske alpene kunne få en 20-40 cm i løpet av uken.

 

Været nyttårsaften

Oslo 20160101.
Nyttårsraketter og fyrverkeri over Oslo Havn og Aker Brygge sett fra toppen av Oslo Rådhus ved midnatt nyttårsaften.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Foto: Jon Olav Nesvold/NTB Scanpix

Det har vært mye ruskevær det siste døgnet. På Vestlandet regnet det mye i går og flere steder fikk over 80 mm nedbør på 24 timer. Mest kom det på Gullfjellet der det ble registrert 93.7 mm. Ellers har det blåst kraftig fra Stad og nordover til og med Nordland gjennom natten. I morgentimene blåser det opp i full til sterk storm i Nord-Trøndelag og i Nordland.

Heldigvis ser det ut til å bli noe lettere vær utover dagen i dag og ikke minst til i kveld når rakettene skal fyres opp.

Her er en oversikt over været som ventes rundt om i landet ved midnatt i kveld:

Longyerabyen:

Halvskyet opphold. Nordøstlig bris, frisk bris utsatte steder. -8 til -10 grader.

 

Finnmark, Troms, Vesterålen og Lofoten:

Enkelte sludd- og snøbyger, flest byger på kysten. Østlig liten til stiv kuling på kysten av Finnmark, lenger sør nordøst til nordlig opp i liten kuling på kysten. Temperaturer rundt 0 grader på kysten, -5 til -10 grader i indre strøk.

 

Ofoten og Salten:

Stort sett halvskyet, opphold. Nordlig frisk bris til liten kuling utsatte steder. Temperaturer rundt fra ca -2 til +2 grader.

 

Helgeland, Trøndelag og Møre og Romsdal:

For det meste skyet. Sludd- og snøbyger, til dels regnbyger på kysten i sør. Sørvestlig frisk bris til liten kuling utsatte steder, dreiende nordlig. Temperaturer fra ca -3 til +4 grader.

 

Vestlandet:

Skiftende skydekke. Spredte sludd- og snøbyger, regnbyger på kysten. Nord-nordvestlig bris, frisk bris utsatte steder.

 

Sørlandet:

Trolig noe skyet på kysten, ellers lett til halvskyet, opphold. Nordvest bris, frisk bris på kysten. Temperaturer rundt en 5-6 grader på kysten og en 0-3 grader i indre strøk.

 

Østlandet:

For det meste lett til halvskyet opphold. Vestlig bris. Temperaturer rundt en 0-3 grader på kysten i sør og en -1 til -3 grader i indre strøk i nord.

Rakettvær 2016

Blir det synlige eller usynlige raketter i år? Blir det ett vakkert skue eller forsvinner de inn i skyene?

Kort fortalt ser været slik ut ved midnatt, kveldens viktigste tidspunkt.OG VINNEREN ER.... Østlandet! Her blir det tørt og lite skyer, som da blir et flott rakettvær. Tørt blir det også på Sørlandet, men en front over Danmark vil gi noe mer skyer her enn på Østlandet.

Den som dessverre får dårligst vær rundt midnatt er Møre og Romsdal, Trøndelag og sørlige deler av Nordland. Et lavtrykk trekker innover Nordland og gir nordlig kuling og byger til midtre deler av landet. Snøgrensen ligger da på rundt 300-500 meter og er man i områder hvor nedbøren kommer som snø, ja da er det spesielt dårlig sikt til raketter.

Det nevnte lavtrykket er ganske avgjørende for været i deler av Nordland. Det har seg slik at på nordsiden av lavtrykket blir det fralandsvind og stort sett opphold, i tillegg ett litt lettere skydekke som er positivt for rakettene. På den andre siden vil de som befinner seg i og sør for lavtrykket bli preget av byger og ikke fullt så gunstig vær. Så akkurat hvor dette skillet mellom dårlig og bra rakettvær går, er litt usikkert. Får Bodø byger? Eller slipper de unna?

Øst-nordsøtlig vind gir snøbyger i ytre strøk av Finnmark og lengst nord I Troms, ellers vil våre to nordligste fylker få stort sett tørt vær. Skydekket er noe mer variabelt, så her kan man være heldig!

For Vestlandet sin del så starter dagen med byger, men iløpet av kvelden skal vinden gradvis dreie mer og mer over på nord. Når vinden ligger på rett nord er det stort sett opphold i vente for vestlendingene, kanskje en og annen byge ytterst på kysten. Så været her i vest er veldig avhengig av når vinden snur. Bygene gir seg nok først i indre strøk, så blir det nok noen spredte byger i ytre strøk. MEN ved kysten blir det nordvest-nordlig kuling, så mulig rakettene uansett bare blåser sin vei?

Den første dagen i 2017 er ut til å bli en kald og vinterlig dag. Nordavinden preger landet og da blir det snøbyger til Møre og Romsdal og Trøndelag og enkelte byger på Helgeland. Stort sett opphold videre nordover i landet, men igjen kommer det noen byger i ytre strøk av nord-Troms og Finnmark. Sør for Stad og Dovre opphold og mye fint vær, mulig det streifer en og annen byge innover kysten på vestlandet. Temperaturen synker og etter en mild desember, kan det være godt med en smak av vinter - endelig!

Øs-pøs på fredag

Det er mildvær som regjerer denne julen, og fredag blir nok en dag for støvler og sydvest.

For nisseluen kan vi la ligge. Den henger fortsatt til tørk etter "Urd". Store lavtrykkssytem fra Island til Barentshavet styrer været i Skandinavia og tar med seg mild og våt luft over landet vårt de kommende dagene, og fredag blir spesielt våt. Da er det ventet lokalt store nedbørmengder på Vestlandet sør for Stad og i Nordland. Prognosene våre ligger på mellom 60-80 mm på Vestlandet og mellom 50-60 mm i Nordland.

 Over: Nedbør i løpet av 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen. Områdene farget med rødt og gult får mest nedbør.

 

Vindfullt blir det også, og det er potensiale for vind opp i storm styrke langs hele kystlinjen fra Stad og nordover til og med Troms. Uværet set ut til å vare godt inn i nyttårsaften, og selv om vinden avtar utover ettermiddagen og kvelden de fleste steder, er detaljene i vindprognosene fortsatt noe usikre for kvelden på nyttårsaften - spesielt i Midt-Norge.

Noen lyspunkt finner vi likevel i varslene våre. Østafjells blir stort sett liggende i le, og får stort sett tørt vær de siste dagene av 2016. I tillegg ser værprognosene lovende ut for kvelden nyttårsaften.

 

"Urd" - kort oppsummert

Ekstremværet "Urd" er over. 

Lavtrykket ligger tirsdag formiddag over Baltikum og gir nordvestlig kuling fra Skagerrark og østover i Østersjøen/Bottenviken. Nordvestlig kuling også fra Nordmøre og videre nordover til Troms.

Over: Værsituasjonen midt på dagen i dag 27.12. Restene av "Urd" ligger over Baltikum og svekkes videre øst-sørøstover.

 

"Urd" bet fra seg i går og natt til i dag. Lavtrykket bevegde seg inn over Sør-Norge før det fortsatte sørøstover til Sør-Sverige i natt. Vinden ble målt til mellom full til sterk storm fra vest og nordvest inn mot Vestlandskysten i går ettermiddag/kveld. Ved Eigerøya og på Kråkenes ble det målt middelvind opp i orkan styrke. Vinden ført også til vindkast inn over land, og kastevinder Østafjells natt til i dag. Lavtrykket forårsakt også stormflo og høy vannstand langs kysten i tillegg til høye bølger inn mot land. I Nordsjøen var den signifikante bølgehøyden målt til rett over 11 meter, noe som kan gi maksbølger på over 20 meter.

"Urd" skapte noen problemer. I trafikken var blant annet flere fjelloverganger stengt, og de som holdt åpent var kolonnekjørt. Flere ferjesamband på Vestlandet ble innstilt. Ferjesamband på E39 ble rammet både i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Strømnettet ble også utsatt for skader, og sent i går kveld og i natt var over 70 000 husstander uten strøm. 

Storm i julegave!

I år er det ikke bare en, men to store julegaver fra værgudene!

Den første kommer på selveste julaften, men man vil nok merke det godt allerede på kvelden lillejulaften. Når roen forhåpentligvis har senket seg i stuen og man nyter kvelden før kvelden, så begynner været å herje ute. Et stormsenter fra Nord-Atlanteren sniker seg mellom Island og Færøyene og trekker videre øst inn i sørlige deler av Norskehavet i løpet av lillejulaften. Fra formiddagen får vi økende sørlig kuling i sammenheng med en front i Nordsjøen som nærmer seg fra vest. Om kvelden sterk kuling og liten storm - nær Stad full storm. Vinden merkes godt også i fjellet og vil påvirke kjøreforholdene her, så skal man ut å ferdes lillejulaften - bør man dra så tidlig som mulig på dagen!

Sjekk lillejulaften morgen versus lillejulaften kveld:På selveste julaften vil stormen ligge i sørlige Norskehavet og gi ett uniformt vest-sørvestlig vindfelt over Sør- og Midt-Norge. Det vil dermed bli ett vedvarende vindfelt med sterk kuling og i perioder liten storm over ett større område både ved kysten og i fjellet. Ettersom vindretningen ligg slik at det blåser innover land, så vil det også kunne blåse godt i utsatte fjord- og dalstrøk i innlandet på Vestlandet.

Med en sterk vest-sørvestlig vind over fjellet, vil man også i innlandet på Østlandet kunne merke stormen i form av kraftige og uventede vindkast. Det kan legge en demper på det ellers så ganske fine juleværet her.

For Vestlandet blir det ikke bare vindfullt, men også vått! Slik fordeler nedbøren seg på julaften, der Vestlandet vil i midtre strøk få 40-60 mm i løpet av døgnet:1. juledag blir været litt roligere, vi får en pust i bakken - men kun forbigående for allerede til kvelden vil vinden øke på igjen! Ett nytt stormsenter er i kikkerten!

Dette stormsenteret har potensiale til å bli kraftigere enn det vi får på julaften. Problemet er at per dags dato, så er prognosene veldig usikre. En storm kommer det er sikkert! MEN usikkerheten ligger i forhold til hvilket område får den kraftigste vinden, når på dagen og akkurat hvor kraftig blir den?

Vi har flere forskjellige scenario å "velge" mellom. Værmodellene våre har de siste dagene vekslet mellom disse fra dag til dag og i løpet av dagen også. Her ser vi to av variantene:

Varianten til venstre er det vi kaller "worst case scenario". Hvis det skulle inntreffe betyr det vestlig sterk storm og mulighet for orkan inn mot Vestlandskysten. Storm i fjell og kraftige vindkast på Østlandet. Det vil da ha mange likhetstrekk med det vi opplevde natt til 2.juledag for 5 år siden, i form av ekstremværet "Dagmar". Man skal i grunnen ikke sammenligne stormer og ekstremvær, men det kan gi en pekepinn på hva man eventuelt vil ha i vente.

Skulle derimot varianten til høyre inntreffe, så er det snakk om en mer "vanlig" storm. Vest-sørvestlig sterk kuling og liten storm inn mot Vestlandet og langs kysten av Midt-Norge.

Altså, her kan må få alt fra vanlig storm til uvanlig storm! Så følg med!


 

Stormfullt førjulsvær

I desember har vi ikke hatt så mye uvær i Sør-Norge så langt. Det har vært grått og mildt, men ikke så mye vind. Derimot har det blåst adskillig mer i nordlige deler av landet.

Dessverre ser det ut til at alle deler av landet vil få det vindfullt i dagene før jul. Dermed blir det ukoselig å ta seg hjem til jul både via sjøveien, fjellovergangene, og i luften. Allerede fra utpå tirsdag og frem til julaften ventes det lengre perioder med sørlig til sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten fra Rogaland til Finnmark, periodevis trolig også opp i storm på deler av denne kyststrekningen og i fjellet.

Enkelte avganger i hurtigbåttrafikken som går over utsatte områder kan bli innstilt eller en særdeles humpete opplevelse. Flytrafikken vil nok stort sett gå som normalt, men det vil nok være mye turbulens. Når det gjelder fjellovergangene er det først og fremst fra onsdag og fremover det kan bli problemer. Helt i starten på uken er det så mildt at nedbøren stort sett kommer som regn eller sludd på fjellovergangene både i sør og nord. Med kuling og periodevis opp i liten storm kombinert med snøvær så må en nok regne med kolonne og periodevis stengte fjelloverganger fra midten av uken.


Kraftige lavtrykk gir utrivelig vær i dagene før jul.

Årsaken til uværet som ventes er at veldige kraftige lavtrykk vil passere Island og komme inn i Norskehavet. Dette er normalt på denne tiden av året, men særdeles ubeleilig når så mange skal ut å reise. Vi får håpe prognosene modererer seg litt i dagene som kommer.

Sør-Norge ser ut til å bli julevær taper

Juleværet er fortsatt alt annet en sikkert for noen deler av landet. Men det siste døgnet er prognosene begynt å bli litt mer samkjørte om hva vær vi kan vente oss på julaften.

Først og fremst ser årets julaften ut til å bli vindfull, i tilfelle ikke så unormalt. På denne tiden av året får vi veldig ofte besøk av kraftige lavtrykk. Slik det ser ut i år så vil et høytrykk i øst prøve å "redde" oss med å strekke en rygg vestover til landet, men dessverre ser det ikke ut til at det vil lykkes. Det ventes kraftige lavtrykk i Nord-Atlanteren i neste uke, og frem mot julen vil disse trolig bli mer nærgående Norge. Dermed vil lavtrykk i vest presse seg mot høytrykksryggen i øst. Resultatet vil bli et kraftig sørlig vindfelt over store deler av landet, neppe storm, men stiv til sterk kuling på utsatte steder. Områdene sør for Stad og Dovre ligger veldig utsatt til for nedbør med denne vindretningen og det kan fort bli vått her. Trolig må en opp i høyden eller nordover på Østlandet for å få nedbøren som snø.

Med sørlige vinder er det absolutt gode muligheter for lite eller ingen nedbør fra Trøndelag og nordover og lettere skydekke enn i Sør-Norge, mest utsatt er nok Nordland der fronter i vest kan presse seg inn på land og gi nedbør.


Været på julaften fra to forskjellige modeller, som en ser er de relativt enige. Sørlig vind er dårlig nytt for Sør-Norge.

Det ventes mildt vær i hele landet som følge av de milde luftmassene fra sør, men heldigvis ikke så mildt som vi får det de kommende dagene for da ville de som skal feire jul på fjellet i Sør-Norge også kunne få nedbør som regn!

Desemberværet har hengt seg opp

Selvsagt har været i desember variert noe, men det store sirkulasjonsmønsteret har ligget fast. Høytrykk har holdt seg mer eller mindre konstant over Kontinentet mens lavtrykkene har gått via Island og Norskehavet til Barentshavet. Dette er noe vi har sett mye av de siste årene, samme værregime varer og varer opp i 30-40 dager før vi har fått en større endring i sirkulasjonsmønsteret i atmosfæren. En del klimaforskere mener dette skyldes klimaendringene, men her er forskerne splittet. Godt nytt er det uansett ikke.

Det fastlåste strømningsmønsteret har ført til en høstlig desembermåned i Sør-Norge med milde luftmasser fra langt sør i Nord-Atlanteren kontinuerlig. Relativt mildest har det vært i fjellet i Sør-Norge, men hele landet har hatt temperaturer godt over normalen. Som følge av de vedvarende høye temperaturene er det nå særdeles sparsommelig med snø i Sør-Norge, og det som så ut til å bli en tidlig start på skisesongen i slutten av november har nå endret seg til det motsatte.


Slik som dette har værkartet veldig ofte sett ut i desember. Høytrykk over Kontinentet og lavtrykk mot Island og Norskehavet.

Været frem mot jul ser dessverre ut til å bli mye av det samme, med mulighet for litt endringer rett før jul. Svært milde luftmasser de neste dagene inn over landet med en del nedbør fra Vestlandet til Finnmark, mens lite eller ingen nedbør Østafjells. Fra midten av neste uke trolig noe kjøligere og økende nedbør som følge av at lavtrykkene trekker nærmere landet og høytrykket over Kontinentet trekker østover. Det ventes lavere snøgrense slik at iallfall de høyereliggende skianleggene i Sør-Norge vil kunne få godt påfyll av snø i dagene rett før jul. Dermed kan det bli brukbare skiforhold i romjulen i sør.

Julestormen kommer i år også

Kraftig vind og nedbør i vest og sør er stikkordene når vi nærmer oss jul og romjul.

Høytrykk vil de neste dagene blir liggende over kontinentet, og lavtrykk kommer inn over Island og fortsetter nordøstover i Grønlandshavet mot Svalbard. Dette dirigerer sørvestlige milde vinder inn over Skandianvia, perioder med kuling og litt nedbør vest i landet. Områdene østafjells får derimot stort sett oppholdsvær, men tåkefaren opprettholdes.

Utover i neste uke vil høytrykket trolig svekkes over kontinentet, og bygge seg opp over vestlige deler av Russland, mens lavtrykkene fremdeles presser på fra vest. Dette gir en økt trykkgradient, og hakket kraftigere vind inn mot landet vårt. Det vil trolig blir noen dager med vind opp til sterk kuling og storm utsatte steder inn mot kysten fra Vestlandet og videre nordover i landet.

I denne situasjonen vil det også utvikle seg nye sekundære lavtrykk sør for hovedlavtrykkene ved Island. Og det er denne situasjonen som gjør prognosene usikre. Disse lavtrykkene vil trolig ta en bane inn over De britiske øyer, og videre østover eller nordøstover mot Europa eller Skandinavia. Kaoset starter allerede fra onsdag 21. og torsdag 22. desember, med mulighet for kraftige lavtrykk som kan komme inn over De britiske øyer og sørlige deler av landet vårt. Det kan blir skikkelig ruskevær med regn, snø og storm en av dagene før jul, og i romjulen.

Bildet under viser situasjonen onsdag 21. desember, med storm inn mot kysten i vest.

Den siste prognosen gir følgende julevær: På lille julaften blir landet vårt liggende i et sørlig vindfelt med kuling utsatte steder. Det blir litt regn sør for Stad og Dovre, opphold i Møre og Romsdal, men litt nedbør også i Trøndelag og videre nordover mot Finnmark. Snøgrensen vil ligge rundt 400-600 m, samt områdene nord på Østlandet får trolig snø.

Natt til julaften vil et stormsenter nærme seg Irland, og flytte seg nordøstover over Irland og Skottland på julaften, og over Færøyene natt til 1. dag. Dette gir regn til Sør-Norge julaften, snø fremdeles over 400-600 m og nord på Østlandet. I tillegg økende opp til storm også ustatte steder om kvelden. Områdene nord for Stad og Dovre får lite nedbør, trolig regn i Lofoten og Vesterålen, men kuling også her.

Bildet under viser stormsenteret sørvest for Irland natt til julaften. 

Mildvær, vått og stormfullt når det nærmer seg jul

Det nærmer seg jul, og det er skikkelig mildvær på vei. En av dagene før selveste julaften kan vi også få et stormsenter inn mot nordlige deler av landet.

Denne mandags morgen er det kaldt fra Finnmarksvidda og i indre strøk sørover mot Østlandet, med 15-25 minusgrader flere steder. Karasjok er kaldest med -28.6 grader klokken 08. De ytre strøkene fra Troms og sørover har derimot noen plussgrader, og mildest er det på Vestlandet med 4-6 grader. Selv om temepraturene de nærmeste dagene vil variere, er det ingenting som tyder på at det skal holde seg kaldt på lang sikt.

I den kommende perioden vil nemlig lavtrykk etter lavtrykk ta en nordlig bane fra omtrent Island med kurs mot Svalbard. Dette dirigerer sørvestlige milde vinder inn over hele landet. Fra torsdag/fredag av og inn i neste uke vil temperaturene stige, det kan komme opp mot 7-10 grader i ytre strøk på Vestlandet og Sørlandet i perioder, samt noen plussgrader også nordover på indre strøk av Østlandet og nordover i Trøndelag. I fjellet i Sør-Norge opp mot 800-1000 meter vil også temperaturene komme på plussiden, og noen dager flere plussgrader. Mildværet strekker seg nordover i Nord-Norge med 2-5 plussgrader i ytre strøk, og opp mot 0 eller et par plussgrader også på Vidda noen dager.

Noen av lavtrykkene som passerer vest og nord for oss er kraftige, og mandag til tirsdag 19. til 20. desember er det muligheter for at et stormsenter kan passere nord for Finnmark med økende sørvestlig og vestlig opp til storm i Finnmark og Troms, samt store nedbørmengder fra Vest-Finnmark til Nordland.

Bildet under viser stormsenteret i Barentshavet mandag kveld, og mye nedbør over Nordland og Troms fra søndag kveld til mandag kveld.

Generelt vil det også være lange perioder med kraftig vind og regn fra Vest-Finnmark og sørover til Vestlandet, mens områdene øst i Finnmark og østafjells kan få mye pent vær.

Denne værutviklingen med mildvær gjelder frem til torsdag den 22. desember.

Regn du ikke blir våt av!

Skyer er fascinerende og skaper til tider de utroligste formasjoner. Som liten lå du kanskje på ryggen i gresset og funderte på om skyen lignet på Max Mekker eller en sau, eller kanskje det var en dinosaur? Håper du ikke har sluttet å kikke opp på himmelen for å se på skyene som glir forbi, det er mye spennende å se på!

Fallstriper.   Foto: Cecilie Villanger

Dette bildet viser et fenomen som kalles virga. Kort fortalt er det nedbør som fordamper før den treffer bakken, og nettopp derfor kan det også kalles "tørt regn". Dette fenomenet forekommer når nedbøren faller gjennom et relativt tørt lag i atmosfæren og fordamper. Vi vil da kunne se at det oppstår striper under skyen. Noen ganger bøyes stripene, det er fordi nedbøren faller ned i et lag med vind og blåser avgårde med vinden. På dette bildet henger fallstripene mer eller mindre rett ned og vi kan konkludere med at det var lite vind.

Virga kommer av det latinske ordet som betyr gren eller kvist. Skyene det regner fra på bildet ligger i et mellomhøyt nivå og derfor heter de Altocumulus Virga. Det kan også oppstå i skyer som ligger både enda høyere eller lavere på himmelen. Dette fenomenet er svært vanlig i ørkenen, men her oppstod det altså en varm høstdag på Vestlandet.

Ta en ekstra kikk opp på himmelen neste gang du er ute og går og kanskje du vil få se et tilsvarende, eller kanskje et helt annet spennende fenomen!

Utrygt for nye polare lavtrykk i nord

Polart lavtrykk ved Nordkapp tidlig lørdag morgen.

I går kveld oppstod det en virvel i Barentshavet, et såkalt polart lavtrykk. Denne virvelen kom i morgentimene inn mot Nordkapp og gav stiv til sterk kuling og snøbyger. Lavtrykket gikk så hurtig sørover og inn over Finnmarksvidda hvor det nå er i svekkelse.

Ser man på satellittbildet over, ser man et nettverk av hvite, små skydotter mellom Svalbard og Nord-Norge som er en indikasjon på at luften her er ustabil. Vinden kommer fra en nordøstlig retning og drar med seg kald luft fra Arktis. Når denne luften kommer ut over åpent hav blir den oppvarmet og instabil. Og det akkurat slike forhold som legger til rette for utviklingen av små virvler som videre kan utvikle seg til små, hissige lavtrykk.

Kort levetid

Levetiden til polare lavtrykk er forholdsvis kort, de forsvinner ofte like fort som de oppstod, og det hele er som regel over i løpet av et døgn - fra de oppstod til de dør ut. Nettopp derfor - at de er så kortvarige - har modellene vanskelig for å fange dem opp. Heldigvis har modellene blitt bedre den siste tiden, men vi er avhengige av satellittbilder for å kunne oppdage utviklingen på et tidlig stadium.

Bildet under er fra i går kveld og viser en tydelig virvling i skydekket, et tegn på at et lavtrykk er i utvikling. Utfordringen i dette området er at dekningen av satellittbilder ikke er like god som andre steder på jorda, og ofte går det en god stund før neste bilde dekker samme område.


 

Fare for nye polare lavtrykk

De neste dagene vil det fortsatt være muligheter for nye polare lavtrykk, da den kalde nordavinden fortsetter og de ustabile luftmassene opprettholdes. Faren vil avta i starten av neste uke da større lavtrykk kommer nordover og drar med seg mildere luftmasser fra sør i tillegg til at vinden dreier på en mer sørvestlig retning. Men selv om faren for polare lavtrykk uteblir, betyr det ikke at været roer seg noe særlig. Fra midten av uken vil lavtrykket som kommer opp fra sør trolig komme inn mot Troms og Finnmark med kuling av skiftende retning. De milde luftmassene lavtrykkene drar med seg fører til stigende temperaturer og nedbør i stor grad som regn eller sludd.
 

Orkan i Båtsfjord

Et lite men hissig lavtrykk trakk østover Finnmark torsdag kveld og natt til fredag. Lavtrykket gav storm flere steder i fylket, og i Båtsfjord ble det i natt observert vind opp i orkan stryke (34.0 m/s). Kombinert med kuldegrader og snøbyger gav uværet problemer både til lands, til havs og i luften.

Her er topplisten fra de offisielle vindmålingene. Vindkast er notert i parentes, mens middelvinden står foran.

Båtsfjord: 34.0 m/s (44.0m/s) - orkan
Hasvik Sluskfjellet: 31 m/s (37.0m/s) - sterk storm
Slettnes fys: 29.0 (37.0m/s) - sterk storm
Berlevåg Lufthavn 29.0m/s (35m/s) - sterk storm

Og for å presisere vil en middelvind på 34.0m/s si at det i snitt over en timinuttersperiode har blåst 34.0 m/s, eller like i overkant av 120 km/t.

Værsituasjonen i Finnmark har roet seg litt gjennom fredagen, men fortsatt er det tette snøbyger og nordlig kuling nord og øst i fylket. Dette uværet siger sakte østover og området blir igjen liggende i ustabile nordlige luftmasser noe som gir rom for at det allerede kommende natt er ventet en ny forverring i været. Det er ikke vente å bli like hissig som natt til i dag, men et polart lavtrykk har kurs mot nordlige deler av Finnmark og det kan gi opp i sterk kuling til liten storm natt til lørdag og lørdag morgen.

Selv om dette ikke er langt unna i tid er prognosene er svært usikre. Slike små lavtrykk som kommer i stor fart fra nord er veldig uforutsigbare både når det gjelder kurs og styrke. Fredag ved lunsjtider ligger dette lavtrykket i overkant av 1000 km unna, så det er store muligheter for at det i morgen tidlig kan ligge noe lenger vest eller øst sammenlignet med det vi ser for oss på nåværende tidspunkt.
 

Grafikken over viser vindfeltet ved midnatt. Det lille lavtrykket i Barentshavet er ventet å fortsetter sørover mot kysten av Finnmark. Hvor og når det treffer,  og hvor kraftig det er når det når land er usikkert - men at det er lurt å nytte ettermiddagen til å sjekke at alt er best mulig sikret er det ingen tvil om.

Grønn desember i sør og hvitt kaos i nord

Hvor er snøen? Til og med fjellområdet i Sør-Norge savner snøen. Hva skjer?

Torsdag 8.desember våknet vi til målinger som viste at Vaksdal på Vestlandet hadde målt hele 13.4 VARMEgrader i løpet av natten. Mange steder på både Vest- og Sørlandet var det målt tosifret røde grader mens de fleste sov. Selv på vinterplassen Finse på 1222 meter var det mildt, hele 5 grader ble det målt der. Skulle tro vi var på vei inn i våren, ikke vinteren! Hvorfor er det så mildt?

Vi har ett høytrykk over kontinental Europa som sender mild og våt luft fra Atlanterhavet, og da fra lengre sør enn vi er vandt til. Bildet under viser høytrykket og hvordan den trekker den milde luften rundt seg, fra havområdene utenfor Portugal og nordøst mot Sør-Norge (som vist av de gule pilene).

Det er denne luften som gjør at vi får mildvær og at snøgrense har krøpet godt opp i fjellsidene våre her i Sær-Norge.

Så hvor er da snøen?

Fredag 9. desember vil folket i våre to nordligste fylker få oppleve vinter på både godt og vindt. Et lavtrykk sniker seg østover langs kysten av Finnmark og gir kraftig nordavind. For de som ønsker snø på bakken er dette positiv i form av mange og kraftige snøbyger, men på den andre siden vil lavtrykket ruske godt i fra seg. Det er nemlig ventet nordlig kuling og i tillegg - natt til torsdag og fredag morgen storm styrke. Det er nordlig retning så vinden vil også merkes godt innover land, i fjorder, daler og fjell. Vinterlig blir det nok her lengst nord gjennom hele helgen og heldigvis roer vinden seg litt etter hvert så man kanskje kan få  nyte snøen også!

Skillet mellom det milde sør og kalde nord finner vi i Trøndelag, sjekk bare her!I Trøndelag vil nedbørtypen dermed variere veldig både fra nord til sør og fra øst til vest, men i tillegg variere gjennom dagen og oppover i fjellsiden. Så her må man belage seg på litt av hvert og veldig lokale variasjoner på nedbørform.

Innholdsrik fredag med andre ord!

 

Kjølig sommervær på Vestlandet

Bortsett fra at store deler av døgnet er mørkt er det lite som vil minne om vinter i Sør-Norge de nærmeste dagene. På Vestlandet og Sørlandet vil temperaturene komme opp i 9-12 grader. På Sørlandet vil det jo bli periodevis pent vær også så her kan en ta med seg kaffekoppen ut i solen midt på dagen. Det blir mildt på Østlandet også, men ikke så høye temperaturer som i resten av Sør-Norge, Oslo kan få en 6-7 grader på torsdag, litt synkende fredag.

I fjellet vil det regne opp i 1300-1500 m frem til fredag, med mange plussgrader i lavereliggende fjellområder! Dette fører selvsagt til mye smelting og knallharde skiforhold forhold når det ventelig blir kaldere igjen i løpet av helgen. Kanskje må enkelte skianlegg som har åpnet også stenge som følge av at snøen i stor grad har smeltet vekk.

Årsaken til det veldig milde været skyldes lavtrykk inn mot Skandinavia fra sørvest samtidig som det vil ligge høytrykk over kontinentet. Dette styrer veldig milde og fuktige luftmasser, som har sitt opphav langt sør i Nord-Atlanteren, inn mot Sør-Norge.


Varm luft fra sørvest dominerer over Sør-Norge torsdag. Trolig blir det enda litt varmere enn dette temperaturkartet fra modellen viser.
 

Vi får virkelig håpe at prognosene endrer seg i en vesentlig kaldere retning frem mot jul, men det er lite som tyder på at det skal skje i neste uke dessverre.

Tropisk syklon mot India

Et tropisk lavtrykk som foreløpig ligger langt sydøst i Bengalbukta er under utvikling.
Systemet har blitt mer og mer organisert i løpet av det siste døgnet, og vil forsterke seg til en tropisk storm i løpet av onsdag mens det beveger seg sakte nordvestover i Bengalbukta. På lørdag viser prognosene dette som en kategori 2 syklon med vindstyrker på 150-160 km/t. Foreløpig ser det ut som den når land i NØ-India et sted på søndag, kanskje i nærheten av Visakhapatnam.
Når den når land kan det føre til store ødeleggelser, mest pga. vind og veldig høyt tidevann m/høye bølger som slår inn mot kysten. Bølgene kan bli over 10 meter høye.

Kartet under viser mest sannsynlig bane for denne syklonen, mens satelittbildet viser hvordan systemet ser ut nå i dag mens det er i sin tidlige fase.

 

    


 

 

Ny ruskeværsdag i Nordland på tirsdag

Mye vind og nedbør har preget denne søndagen i Nordland, og tirsdag braker det løs igjen.

Et Lavtrykk ligger i dag nord i Norskehavet, på vei inn over Nord-Skandinavia. Lavtrykket har med seg både mye vind og nedbør til Nord-Norge, og mens dagen startet med mest vind i Finnmark, er det Midt-Norge sin tur utover ettermiddagen og kvelden i dag. I tillegg til kuling fra vest og nordvest, er det ventet lokalt mye nedbør fra Møre og Romsdal og nordover til og med Salten.

Til tross for en del vind tidlig mandag og fortsatt byger, bilr mandagsværet bedre. For Nordlendingene er det desverre bare et kort lite avbrekk. Tirsdag er det på'an igjen når et nytt lavtrykk trekker inn nord i Norskehavet. Det ventes kuling og nedbør i alle varianter, prognosene viser nedbørmengder mellom 40-70 mm på 24 timer fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag, trolig mest nedbør i Salten.

Kontrasten blir stor til Sør-Norge som kan glede seg til en flott tirsdag med opphold og gode muligheter for sol.Over: Nedbør på 24 timer fra tirsdag formiddag til onsdag formiddag. Mest nedbør i Salten-området med potensiale for opp mot 70 mm nedbør lokalt.

Tirsdag blir et lyspunkt for hele Sør-Norge.

Den kommende uken byr på vekslende vær i hele landet, men det finnes en dag som skiller seg ut.

Etter en helg med skikkelig ruskevær i Midt-Norge, vil flere smålavtrykk gi perioder med nedbør de fleste steder gjennom den kommende uken. Det beste været får vi Østafjells. Disse områdene blir liggende i le, og her kommer det mest trolig ikke nedbør før på torsdag.

Det er likevel håp for resten av Sør-Norge også. Tirsdag vil et høytrykk legge seg over hele landsdelen og gi oppholdsvær med mye sol. Høytrykket tar en snarvisitt innom Sør-Skandinavia, men forsvinner desverre rask østover i midten av uken og gir rom for nye lavtrykk fra sørvest inn mot helgen. 

I Nord-Norge må vi trolig vente til neste helg før sjansen for lengre perioder med opphold og bra vær melder seg.

 Over: Værsituasjonen tirsdag 6. desember. Høytrykket ligger rett over Sør-Norge, om enn bare for en liten stund.

Til helgen kommer et nytt uvær - storm og store nedbørmengder

Et kraftig lavtrykk vil søndag komme inn nord i Norskehavet, før det mandag flytter seg østover til kyststrøkene av Finnmark. Dette gir kuling og opp til storm, med store nedbørmengder nordvest i landet.

De neste par dagene blir det relativt rolig vær: Noen byger i vest, og stort sett opphold østafjells. Fra sent søndag vil det derimot blåse opp i vest, og nedbøren trekker inn.

Nord-Norge og Trøndelag
Fra lørdag kveld til søndag øker vinden på til sørlig og sørvestlig kuling fra Trøndelag og nordover til Finnmark, opp til stiv og sterk kuling, og kan hende liten storm utsatte steder. Søndag kveld dreier vinden på vestlig retning, og mandag nordvestlig retning, fremdeles opp til sterk kuling og liten storm utsatte steder.

I tillegg ventes det regn som brer seg østover og nordover, nedbør som snø over omtrent 400-600 m når temperaturene stiger litt. Natt til mandag og mandag overgang til sludd- og snøbyger med synkende temperaturer igjen. Det blir lokalt mye nedbør, opp til 40-60 mm fra Troms og sørover til Trøndelag fra natt til søndag til natt til mandag, og i løpet av mandag nye 15-25 mm utsatte steder.

Bildet under viser lavtrykket mandag morgen, og nedbørmengder fra søndag til mandag morgen.
Vestlandet og resten av Sør-Norge:
Vestlandet får også perioder med regn søndag og mandag i forbindelse med dette lavtrykket, nedbør som snø over omtrent 400-600 m, men sør for Sognefjorden lite nedbør.

Østafjells får opphold og perioder med sol, men nord og vest i fjellet litt snø. Søndag sørvestlig og vestlig bris, kuling nord for Stad og utsatte steder sør for Stad inkludert fjelltraktene, mandag vestlig og nordvestlig opp til kuling utsatte steder. Først litt stigende tempereatur, så synkende igjen.

 

Her er vinteren

I morgen er det 1. desember! Julemåneden starter og ønsket om snøhvit adventstid står for mange høyt på listen.

Russerkulden er noe de fleste har hørt om og den har virkelig etablert seg allerede med 4-5 grader kaldere en det som er normalt. Så da er det kaldt. Den kalde luften i øst ser ut til å bre seg vestover og dermed påvirke både sentrale deler av Europa med land som Tyskland, men også Skandinavia. Her ser man tydelig hvordan den uvanlig kalde luften i øst påvirker andre steder i Europa. Jo blåere fargen er jo kaldere enn normalt er det, samtidig som jo rødere fargen er så betyr det desto varmer enn normalt.

 

 

Hvordan påvirker dette vårt langstrakte land Norge?

1. desember fortsetter det med nordvestlig vær og byger fra Rogaland i sør og til helt nord i landet. Det blir nok en dag der nedbøren endre seg ila dagen. Med en snøgrense som ligger litt høyt først på dagen, men så synker temperaturen utover dagen og da synker også snøgrensen. På Vestlandet fra 600-900 meter først til ned mot 200-600 meter til kvelden, der grensen er lavere jo lengre nord man dra.

2. desember vil vi ligge i en kald nordavind og det betyr vinterlige temperaturer for veldig mange. Det er ventet snøbyger i Midt- og Nord-Norge, der Midt-Norge ser ut til å få flest byger. Indre strøk nord for Trondheimsfjorden er det derimot ventet få eller ingen byger, men her ligger det allerede snø. Sør for Stad og Dovre blir det stor sett tørt vær denne fredag og solen vil nok vise seg også.

Men dessverre...

Dette vinterlige fine og julete været er forbigående. Søndag endrer det seg! Lavtrykk ved Jan Mayen trekker østover og da tar det også med seg mildere luft innover landet vært. Vinden går fra kald nordlig til mildere sørvestlig - da blir det mer normalt igjen. Så får vi heller, enn så lenge, vente i spenning på om førjulstiden blir hvit igjen eller grønn!

Mye snø i Nordland

De neste 10 dagene vil et høytrykk omtrent ligge i ro over De britiske øyer og Frankrike, mens lavtrykk går i bane fra Island og inn over Nord-Skandinavia. Dermed vil hele Norge stort sett få vind fra vest og nordvest, lange perioder med kuling fra Vestlandet i sør til Finnmark i nord. Kartet viser forventet nedbørsum for de kommende 10 dager. Røde områder får mer enn 50 millimeter nedbør og de gule områdene over 200 millimeter. Mye nedbør til Midt-Norge, Nordland og Troms. Aller mest nedbør vil falle i Nordland der enkelte områder vil få over 200 millimeter nedbør som er mer enn dobbelt så mye som normalt. Ettersom temperaturene vil ligge nær 0 grader i kystområdene både i Midt-Norge og i Nordland, vil mesteparten av nedbøren falle som snø. Dermed kan høyereliggende områder i Nordland få opp mot 2 meter med snø de neste ti dagene. I kombinasjon med sterk vind, vil dette gi økende snøskredfare til disse områdene.


Det motsatte er tilfelle for Østlandet og Sørlandet som blir liggende i le for fjellene i vest og nord og får knusktørre forhold og forholdsvis kjølig. De som ønsker seg snø i skiløypene i lavlandet østafjells, må smøre seg med tålmodighet. Ingen ting tyder på en væromlegging østafjells frem til midten av desember.

Regn til Israel?

Den langvarige tørkeperioden i Israel er nå snart over. Siden slutten av mai har det omtrent ikke kommet noe regn.  At det ikke faller en dråpe regn i Israel om sommeren og i september (juni, juli, august, september) er helt normalt, men denne tørken har nå også fortsatt inn i oktober og november med fattige 6 millimeter nedbør i Jerusalem siden slutten av mai (6 måneder). Omtrent all nedbør i Israel faller derimot i vinterhalvåret når lavtrykkene fra vest går inn i østlige deler av Middelhavet.

De neste dagene blir det en væromlegging ettersom et lavtrykk som nå ligger vest av Hellas går sørøstover og vil onsdag og torsdag ligge lengst øst i Middelhavet nær Kypros. Dermed vil kraftige regnbyger med lokal torden komme inn over store deler av Israel fra sent tirsdag eller på onsdag. Ut mot kysten av Israel kan det komme opp mot 50 millimeter nedbør, men trolig noe mindre lenger øst. 

Polart lavtrykk med kurs mot Finnmark

Når det gjelder søndagsværet så er vårt langstrakte land er splittet på midten. Fra Nordfjord og nordover dominerer nordavind og snøbyger, lenger sør ligger høytrykk og sørger for en solfylt søndag.

Grafikken over viser radarbildet fra i dag kl 12.30 der det grønne feltene indikerer nedbør.

Luftmasser som kommer fra nord blir gjerne karakteriserte som ustabile, det vil si at det er luftmasser med store temperaturforskjeller i høyden. Eksempelvis slik som i dag. Norge ligger i nordavind, vi får tilført kald luft fra arktisk som på vei sørover transporteres over et relativt varmt havområdet. Det nederste luftlaget blir oppvarmet av varmen fra havet, og ettersom varm luft er lettere enn kald luft vil dette skape vertikale bevegelser som igjen vil danne byger.

I løpet av formiddagen i dag har det i denne ustabile luftmassen oppstått nok bevegelser til at det er blitt dannet et lite lavtrykk i Barentshavet. Et lite med nokså hissig lavtrykk, et lavtrykk som kalles et polart lavtrykk fordi det dannes på polsiden av polarfronten. For mer info om polare lavtrykk (som kanskje er et av de mektigeste værfenomenene vi har her nord) sjekk ut her

Grafikken over viser satellittbilde av Barentshavet i dag kl 12.

Dette lavtrykket har kurs sørover, og vil nå kysten av Finnmark i kveld. De som er i området vil oppleve tettere snøbyger og økende vind, en kombinasjon som kan gi utfordringer særlig for trafikanter. Ettersom lavtrykket er avhengig av påfyll av varme fra havet vil det "dø ut" så snart det trekker innover land slik at forverringen i været er kortvarig og vil være over før kvelden er omme. 

  

 

Mildværet takker for seg i denne omgang

Natt til lørdag og lørdag morgen dominerte kraftig vestavind over Sør-Norge. Lavtrykket som trekker østover nordlige deler av Skandinavia har gitt vestlig storm  flere steder på kysten av Nord-Vestlandet og i fjellet i Sør-Norge. På toppen av listen over våtest siste døgn regjere Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal med nedbørmengder tett på 50mm, og varmest i landet var Rekdal i Møre og Romsdal med hele 13.3 grader siste helgen i november. 

 

 

Vestavinden transporterte denne milde luftmassen østover Sør-Norge i løpet av natta, og temperaturene i fjellet steg iløpet av fredagskvelden. På vestsiden av Hardangervidda viste temperaturobservasjonen på Dyranut sent fredag kveld 2.5 varmegrader og på togstasjonen på Finse noterte de 2.3 varmegrader på sitt varmeste. Denne varmluften ble presset videre østover igjennom natten og lørdag morgen lå varmluften også over områdene østafjells, ja den ble faktisk liggende over området i noen timer. I flere av dalførene østafjells oppstod det vi kaller inversjon, det vil si at den kalde luften ble liggende under den milde luften som ble tilført med vestavinden.

Eksempelvis såg temperaturobservasjonene fra Hamar slik ut i dag tidlig:

De to observasjonsstasjonene på østsiden av Mjøsa ligger ikke langt fra hverandre. Forskjellen er at den mildeste av de, Hamar Stavsberg, ligger 222moh mens den kjøligste observasjonen på Hamar ligg nesten 100m lavere på 132 moh. Tilsvarende er tilfellet for observasjonene hakket lenger vest. Det skal nevnes at det tok ikke mange timene før vinden blandet luftmassene i området slik at kuldegradene takket for seg.

Det vil si, det tar nok ikke lange stunden før kuldegradene er på plass igjen. I løpet av lørdag ettermiddag og søndag vil omlegging til nordavind gi påfyll av kjøligere luftmasser fra nord, og søndag er det igjen ventet kuldegrader i så og si hele Sør-Norge.Så her gjelder det å være oppmerksom på at når kulegradene nå er tilbake så kan det bety glatte veier - særlig i vestlige områder hvor det har regnet og det nå er ventet omlegging til sludd og snø.

 


 

 


 

 

Et kaldt væromslag på vei

Denne helgen vil væromslag kunne gi utfordringer til flere. Varselet for helgen inneholder både mye nedbør, kraftig vind og omlegging til kuldegrader i hele landet. Så vær oppmerksom på glatte veier!

Helgen starter vindfullt, vått og mildt da lavtrykk ved Island skubber fronter innover oss. Kråkenes og Svinøy Fyr observerte storm allerede fredag morgen, det gjorde også utsatte områder i fjellet av Sør-Norge. Vinden er ventet å øke litt til ila natt til lørdag. Områdene nord på Vestlandet, i Trøndelag og i fjellheimen i Sør-Norge ligger mest utsatt og venter vestlig stiv til sterk kuling natt til lørdag. Vinden vil nok nå storm styrke i de mest utsatte områdene langs kysten og i fjellet.

Grafikken under viser vinden som er ventet tidlig lørdag morgen, der de røde områdene venter vestlig kuling.

Dette lavtrykket vil også gi lokalt mye nedbør. Våtest fredag morgen var områdene på Nordvestlandet  Fiskåbygd toppet listen med hele 41.0mm ila 12 timer, og med ytterligere påfyll gjennom fredag og natt til lørdag ventes det nærmere 100mm nedbør over deler av Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kombinasjonen av mye nedbør og snøgrensen liggende i høyfjellet har gjort at Norges vassdrags- og energidirektorat har ute flere aktive varsel for flom, jord og snøskred (Sjekk www.varsom.no for detaljer. )

Lørdag er ventet å bli en dag med mye vær i store deler av landet (for detaljer se lenger ned). Lavtrykket krysser østover Nordland og fortsetter mot Finland, og straks vi får lavtrykket øst av oss er det ventet nordlig kuling i store deler av landet. Vinden og nedbør vil helt klart bli merkbar for mange, særlig for de som har planer om å krysse fjelloverganger, men det mest signifikante her er nok temperaturendringen som følger med omleggingen til nordlige luftmasser. Gradvis igjennom lørdagen vil temperaturene falle og snøgrensen synke, og innen søndag morgen ventes kulegradene og nå lavlandet i hele landet.

 

Så vær oppmerksom, for vått vær fulgt av brå omlegging til kaldt vær er en kjent oppskrift for holkeføre - så her gjelder det å sko seg etter forholdene.

 

 

Og for de av dere som ønsker meteorologens oppsummering av lørdagsværet:

LØRDAG:
Lavtrykk fra vest trekker innover Nordland og ettersom det bygger høytrykk i vest ventes omlegging til nordavind ila dagen. Dvs bygevær i store deler av landet men områdene østafjells ligger skjermet. Fortsatt vindfullt i utsatte områder, og temperaturene er på vei ned i store deler av landet.

Longyearbyen
Oppholdsvær, nordlig bris. Litt lavere temperaturer.

Finnmark:
Snøbyger, fra om ettermiddagen flest byger i nordlige strøk. Sørøstlig bris, dreiende øst og senere nordlig. Lørdag kveld nordlig liten til stiv kuling 12-15 m/s i utsatte områder. Små temperaturendringer.

Troms:
Snøbyger. Øst til nordøstlig liten kuling, fra lørdag ettermiddag øke til nordlig sterk kuling 20 m/s. Avtagende vind natt til søndag. Små temperaturendringer.

Nordland:
Regnbyger først på dagen, omlegging til sludd og snøbyger ila dagen. Vestlig kuling først på dagen, ila formiddagen dreiende nordlig og øke til nordlig sterk kuling 20 m/s i utsatte områder. Litt lavere temperaturer.

Trøndelag og Møre og Romsdal:
Regn og regnbyger, ila ettermiddag/kveld omlegging til sludd og snøbyger. I utsatte områder vestlig sterk kuling til liten storm 20-22 m/s lørdag morgen, ila ettermiddagen omlegging til nordlig stiv til sterk kuling 15-20 m/s Synkende temperaturer.

Vestlandet sør for Stad:
Regnbyger, fra om ettermiddagen nedbør som sludd og snø i høyereliggende områder. Til kvelden stort sett opphold i Hordaland og Rogaland. Nordvestlig stiv til sterk kuling 15-20 m/s, lørdag ettermiddag dreiende nordlig. Lavere temperaturer.

Østafjells: Mulighet for enkelte snøbyger i nordlige områder ellers opphold og mye sol.  Nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Litt lavere temperaturer.

Fjellet i Sør-Norge:
Snøbyger, flest byger i vest og nord. Avtagende nedbør sør for Fines lørdag kveld. Vestlig liten storm, lørdag ettermiddag dreiende nord/nordvest og vinden er ventet å avta til liten til stiv kuling i Langfjella. Nordlig sterk kuling nord av Strynefjellet. Synkende temperaturer.


Grafikken over viser fordeling av nedbør lørdag, der de røde områdene venter mest nedbør.


Grafikken over viser vindprognosen for lørdag, der de røde områdene venter nord til nordvestlig kuling.

 

 

 

Mot historisk varmerekord på Svalbard?

Med litt over en måned igjen av året 2016, kan vi allerede nå slå fast at året 2016 kommer til å bli det varmeste som er målt på store deler av Svalbard. Dersom temperaturen i desember i år blir som gjennomsnittet for desember de 10 siste år, vil alle de norske værstasjonene på Spitsbergen og på Hopen «knuse» de gamle årsrekordene for middeltemperatur. Både Longyearbyen og Hopen vil da ha en årsmiddeltemperatur som er mer enn 6 grader høyere enn den offisielle normalen (perioden 1961-1990). Dersom desember temperaturen i Longyearbyen blir litt varmere enn fjorårets middel på minus 6 grader, kan faktisk årsmiddeltemperaturen nå et historisk nivå og overstige 0 grader ? altså varmegrader! Det samme kan kanskje skje på Hopen. 


Også på fastlands Norge vil året 2016 bli et varmt år, men langt unna de gamle varmerekordene. Dersom temperaturen i desember blir nær middelet for desember i de siste 10 år, vil årsmiddeltemperaturen i Sør-Norge og i Nordland stort sett ligge 1,0 til 1,5 grader over det normale. Størst avvik blir det nok lengst nord i Finnmark, der middeltemperaturen trolig vil ende 2-3 grader høyere enn normalt. I tilfelle kan muligens Vardø slå sin gamle årsrekord og oppleve det varmeste året siden temperaturmålingene startet der for omtrent 150 år siden.

Snøstorm i fjellet i Sør-NorgeEt kraftig lavtrykk er under utvikling sørvest for Island og vil fredag komme inn i Norskehavet og gi mildvær, sørvest kuling og store nedbørsmengder til Møre og Romsdal og Trøndelag. På de våteste stedene kan det falle opp mot 100 millimeter nedbør på ett døgn på fredag og lørdag. Flomvarsel er allerede nå sendt ut for disse områdene. I løpet av lørdagen vil dette lavtrykket komme inn over Nord-Skandinavia, og en kraftig og kald nord og nordvestlig luftstrøm brer seg inn over hele landet. I Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge vil trolig vinden komme opp i storm styrke. I kombinasjon med mye nedbør og fallende temperaturer, som medfører at regnet går over til snø i fjellet og senere også i lavlandet i Midt-Norge, vil store områder få svært vanskelige trafikkforhold. Vestlige og nordlige fjellstrøk i Sør-Norge vil trolig få snøstorm fra lørdag kveld til søndag morgen, og i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag vil snøen lave ned. Særlig gjelder dette de høyereliggende områdene. Værmessig ligger det altså an til en svært spennende helg, der mange bør ta sine forholdsregler før en legger ut på tur.

Storm, mildt og søkkvått - så kommer høytrykket

Et kraftig lavtrykk vil utvikle seg vest av Island torsdag, kommer inn i Norskehavet fredag, og videre inn over Nordland lørdag. Dermed er det noen av oss som får en våt og vindfull start på helgen.

Fredag kommer lavtrykket inn i Norskehavet, og gir økende sørvestlig stiv og sterk kuling fra Sognefjorden til Trøndelag, opp til storm fra Stad og nordover. I Nordland sørøstlig kuling som dreier sørvestlig. I tillegg blir det regn fra Boknafjorden og helt nordover til Nordland, med snøgrense som stiger til rundt 1000 m. Indre strøk av Salten og områdene videre nordover får nedbør som sludd og snø, men også her stiger snøgrensen til 400-600 m om kvelden. Troms og Finnmark får også sludd og snø fra sent fredag/natt til lørdag, men lite nedbør i ytre strøk i vest. Det ventes mye nedbør fra fredag morgen til lørdag morgen, opp mot 70-100 mm i et område fra omtrent Trondheimsfjorden til sørlige deler av Helgeland, og noe mindre i ytre strøk av Sogn og Fjordane, i Møre og Romsdal og S-Trøndelag.

Rogaland, samt områdene østafjells får lite eller ingen nedbør og perioder med sol, selv om det kan komme litt spredt regn fredag formiddag på Østlandet. Det blir derimot sørvestlig og vestlig opp til kuling utsatte steder også her.

Bildet under viser lavtrykket som kommer inn over Nordland lørdag morgen, samt nedbørmengder fra fredag morgen til lørdag morgen.

Når det gjelder temperaturene, så blir det veldig mildt fra Nordland og sørover. Flere steder ventes det temperaturer opp mot 8-10 grader, kan hende 11-12 på Sørlandet og sør på Østlandet.

Lørdag til mandag vil høytrykket flytte seg østover og svekkes, samtidig som et høytrykk bygger seg opp vest for oss og kommer inn over Sør-Norge. Helgen starter dermed med nordlig kuling, synkende temperaturer og snøbyger som kan trekke sørover til Stad. Bygene og vinden ser derimot til å avta utover i helgen, også nordover i Nordland.

Høytrykket som er på vei inn over Sør-Norge søndag ettermiddag er vist på bildet under. 

Bedre vær på vei til Østlandet

Den siste tiden har det vært mye dårlig vær i hele Sør-Norge. Vi har fått lavtrykk og fronter opp fra sør, og da slepper heller ikke områdene Østafjells unna gråvær og nedbør. Dette fortsetter en dag til, også tirsdag vil vi få opp en frontsone fra sør som gir regn og regnbyger i Sør-Norge, og utrygt for dis og tåke på Østlandet.

Allerede onsdag går det mot bedre vær Østafjells, men det er utrygt for dis, tåke og lavt skydekke store deler av dagen. Til kvelden er det ventet at det vil klarne opp og dermed kan det blir veldig glatt torsdag morgen når det har frosset på mange steder. I enkelte daler kan det nok ligge litt tåke første del av torsdag, men ellers ventes mye bra vær.

Fredag til søndag ventes et høytrykk over Storbritannia og sakte bevege seg østover til Norge, men først vil et lavtrykk passere sentrale deler av landet og gi en god del regn og vind i vest. Sørlandet og Østlandet vil ligge i le og få oppholdsvær, og trolig pent vær på lørdag, men det kan bli litt kraftige vindkast på lørdag. Søndag derimot vente strålende vær i hele Sør-Norge og nord til Trøndelag.


Høytrykk fra vest ankommer trolig fra vest til helgen.

Store nedbørsmengder på vei til Sør-Frankrike

Mandag og tirsdag blir det svært vått i sørlige deler av Frankrike. Et lavtrykk fra sørvest som går inn mot Storbritannia tar med seg varme og fuktige luftmasser inn over Frankrike. Et kraftig høytrykk like nord for Det kaspiske hav gjør at fronten tilhørende dette lavtrykket ikke klarer å presse seg østover, men derimot blir liggende over det samme området i minst et par dager, kanskje lengre. Dermed vil det regne å regne over de same områdene. Mest utsatt er Sentralmassivet. De varme og fuktige luftmassene vil bli presset mot dette fjellområde og dermed legge igjen ekstra mye nedbør i sørlige deler av dette fjellområde.


Akkumulert nedbør over Sør-Frankrike mandag og tirsdag.Mørk blå farge angir nedbør opp i omkring 100 mm, lys rød omkring 150 mm og lys gul over 200 mm.
Av de store kystbyene i sør er det Montpellier som trolig vil få mest med opp i 70-110 mm på to døgn, Nîmes kan få opp i 100-150 mm mandag og tirsdag! Lokalt kan det komme over 200 mm i Sentralmassivet! Følgene av så store nedbørsmengder på relativt kort tid vil trolig være jordras, og oversvømmelser mange steder. Mange veier vil trolig bli tatt av flom og ras.

Nedbør i alle fasonger på søndag og mandag

Et kraftig lavtrykk som lørdag befinner seg sørvest for Irland vil svinge nordøstover og søndag ta retning direkte mot Sør-Norge. Som jeg skrev om i går var det derfor lurt å ikke utsette hjemreisen fra fjellet altfor lenge denne helgen. Og nyeste varsel holder på den anbefalingen. Det blir også mye varierende vær i lavlandet utover søndag og første del av mandag. Det begynner med litt lett sludd- og snøvær i sør som brer seg nordover, trolig regn langs kysten på Sørlandet allerede tidlig på søndag. Så til kvelden og inn i natten øker både vind og nedbør både på Sørlandet og Østlandet. Vinden kommer opp i østlig til sørøstlig stiv kuling på kysten, kan hende sterk kuling ved Lindesnes. Natt til mandag dreiende sørlig til sørvestlig med stiv til sterk kuling på kysten.

Fra søndag kveld til mandag morgen kan det komme lokalt 25-35 mm nedbør på Sørlandet og ytre strøk av Telemark, og 10-20 mm sør på Østlandet. Temperaturene er stigende slik at en må et stykke inn i landet og litt opp i høyde for å få all nedbøren som snø, slik at de områdene som ventes å få mest nedbør trolig etter hvert får stort sett regn og sludd. Dermed skulle en ikke våkne opp til altfor dårlige kjøreforhold mandag morgen i de mest folkerike områdene. I indre strøk derimot sør på Østlandet vil det trolig komme 8-20 cm med våt snø søndag kveld og natt til mandag. Estimatet er veldig grovt fordi det er stor usikkerhet både med tanke på nedbørsmengdene og om det blir våt snø eller mer sludd utover natten.
Nord på Østlandet vil hovedtyngden av nedbøren komme mandag morgen og formiddag, trolig opp i 7-15 cm med våt snø og dermed vanskelig kjøreforhold.Nedbør forventet søndag kveld til mandag morgen.

Allerede tirsdag vil et nytt nedbørsområde trekke inn over Sør-Norge. Dette har med seg så milde luftmasser at det bare er i fjellet det ventes snø, og en del av snøen i lavlandet Østafjells vil dessverre smelte igjen.

Reis hjem fra fjellet før søndag kveld

Et kraftig lavtrykk fra sør vil søndag bevege seg mot Sør-Norge. Dagen begynner med lett nedbør i sørlige strøk av Sør-Norge og i sørlige fjellstrøk. Regn nær kysten, men gradvis overgang til sludd og snø når en beveger seg inn i landet og opp i høyden. Vinden vil også være forholdsvis rolig først på dagen med bris i fjellet og innlandet, opp i liten kuling på kysten av Sørlandet og Østlandet.

Om ettermiddagen øker både vinden og nedbøren litt, men det er først til kvelden vi virkelig får merke det kraftige lavtrykket som nærmer seg. Vinden øker til østlig stiv til sterk kuling både på kysten av Sørvestlandet og i utsatte fjellstrøk fra Haukeli og sørover, sterkest vind i vestlige fjellområder. Nedbøren øker også kraftig på, Sørlandet og Telemark kan få 25-35 mm lokalt søndag kveld til mandag morgen. I fjellet og på Østlandet en god del mindre, men trolig opp i 10-15 mm. I lavlandet på Sørlandet sludd og regn, og etter hvert bare regn, mens på Østlandet både regn, sludd og snø, som går over til regn i sørlige områder. I fjellet vil all nedbøren komme som snø.


Kraftig lavtrykk nærmer seg Sør-Norge på søndag.
 

Dette betyr at det blir svært dårlige kjøreforhold i sørlige fjellstrøk søndag kveld og natt til mandag, og fare for kolonnekjøring. Lengre nord i fjellet er det godt mulig en unngår kolonnekjørling, men det er noe usikkert. Det blir også dårlige kjøreforhold i lavlandet på Østlandet som følge av sludd og snø. I Osloområdet vil det trolig bli så mildt i løpet av natten at det blir bare veier til morgenrushet, men nord på Østlandet kan det nok være lurt å beregne noe ekstratid til jobb som følge av snø om natten og nullføre på morgenkvisten.

 

Snøvær og kraftig vind på vei mot Sørlandet og Østlandet

Et lite lavtrykk utvikler seg i sørlige deler av Nordsjøen i kveld, kommer inn i Skagerrak i natt, og svekkes nordover i Sør-Norge fredag.

Dette gir økende østlig og nordøstlig kuling i ytre strøk fra Oslofjorden til Lindesnes tidlig i natt, fredag morgen dreiende sørvestlig, fremdeles kuling.

I tillegg begynner det å regne på Sørlandet allerede sent torsdag ettermiddag og kveld, og nedbøren kommer som snø ned mot 200-400 meter. På Østlandet kommer nedbøren inn i natt, som regn i sørlige områder, og nedbør som sludd og snø i nordlige områder nord for omtrent Mjøsa. Det kan komme 10-20 mm nedbør, altså opp mot 20 cm våt snø litt opp i høyden og i nordlige strøk østafjells.

Lavtrykket kan enten flytte seg nordover på Østlandet utover fredag, eller ta en mer vestlig bane nordover i Sør-Norge. Bildene under viser to ulike prognoser av lavtrykket og vindstyrken fredag morgen, sammen med nedbøren de siste 12 timene. Det første bildet er den ferskeste prognosen.

    

 Siden prognosene er noe usikre enda, betyr det alt fra liten kuling til sterk kuling utsatte steder, og nedbørmengdene varierer også en del, fra 5-30 mm nedbør på korte avstander.
 

Skremmende temperaturer i Arktis og rekordlite is

Varmen fortsetter i Arktis. Denne uken ser vi 15-20 grader høyere temperaturer enn normalt. På Nordpolen er det bare noen få kuldegrader akkurat nå. Det skulle vært minst 15-20. I sentrale deler av Sibir er det motsatt med ekstrem kulde. Dette er bare nok et eksempel på hvordan værsystemene kommer helt i ulage med stadig mindre is i Arktis. Isutbredelsen har aldri vært så lav som nå, og vinterfrysingen går veldig sakte pga all varmen som pumpes opp. Kan hende Nordpolen blir isfri om sommeren om bare noen få år, mye tidligere enn de meste pessimistiske klimaberegningene.

  


 

Storm og mye nedbør

Det blir skikkelig høstvær over hele landet mandag. Årsaken er et lavtrykk som trekker nordover mot Svalbard. Dermed er det Vestlandet og Nord-Norge som får den værste støyten med vind opp i storm styrke og store nedbørsmengder.

Lavtrykket som går nordover mot Svalbard har tilhørende fronter som strekker seg sørover i Norskehavet og Nordsjøen. Disse kommer i løpet av mandag til å trekke østover over landet og gi kraftig vind og mye nedbør flere steder. På Vestlandet og i Nordland starter vindøkningen allerede søndag kveld. Nedbøren begynner i vest natt til mandag før den brer seg videre østover og nordover i løpet av dagen.

Vinden vil komme opp i sør-sørvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder fra omtrent Sognefjorden og nordover til Finnmark. Ved Stad, Lofoten og Vesterålen og ut kyst og fjordstrøkene i Finnmark vil vinden komme helt opp i liten og periodevis trolig full storm. På Vestlandet og i Nordland blir vinden sterkest først på dagen, før den avtar ut over ettermiddagen, først i sør. Den sterkeste vinden i Finnmark oppstår fra ettermiddagen av.


Over: Det vil blåse nokså kraftig flere steder i morgen, og både ved Stad, i Nordland og ut kyst og fjordstrøkene i Finnmark vil vinden komme opp i storm styrke. Bildet over viser forventet vind kl. 7 mandag morgen.

Når det gjelder nedbøren så vil det regne fra Vestlandet og nordover til Lofoten og Vesterålen om morgenen. Nedbøren trekker videre øst- og nordover i løpet av dagen og det blir da etterhvert lettere vær fra Troms og sørover til og med Vestlandet. Snøgrensen vil ligge på ca. 1100-1300 m i sør, mens det fra Trøndelag og nordover vil komme regn på kysten og nedbør til dels som sludd eller snø i indre og høyereliggende strøk. Mest nedbør ventes på Vestlandet mandag morgen og natt til tirsdag, og totalt ventes det her ca. 20-40 mm nedbør på 24t fra mandag morgen til tirsdag morgen.

Sør- og Østlandet ligger i le og slipper billigere unna uværet. Her blir det bare sørvestlig opp i frisk bris på kysten. Men det blir skyet og disig vær med en del tåke, og det vil også her komme litt regn, først på Sørlandet mandag morgen, men i løpet av formiddagen trekker nedbøren videre østover og det blir gradvis lettere vær i bakkant. Nedbøren vil komme som sludd eller snø nord på Østlandet. 

Det blir generelt uendret eller litt stigende temperaturer over hele landet.

 

Over: Det blir vått på Vestlandet, opp i 20-40 mm på 24t fra mandag morgen til tirsdag morgen, mest kommer mandag morgen og natt til tirsdag.

Også tirsdag og onsdag ventes det å bli ruskevær i vest da nye lavtrykk trekker fra Island/Færøyene og inn i Norskehavet med en god del nedbør, spesielt til Vestlandet og vind opp i kuling styrke. Tirsdag kan vinden komme opp i storm styrke ved Stad, i Nordland og på kysten av Finnmark.
 

Tåke som fryser på bakken

Foto: Yayimages.com/Nettavisen

Lørdag morgen ble det flere steder på Østlandet meldt om tåke som frøs på bakken. Dette er ikke et uvanlig fenomen, men det kan være skummelt når det oppstår siden det ofte fører til uventede vanskelige kjøreforhold.


Det har vært en kald natt flere steder i Sør-Norge og bakken var godt avkjølt lørdag morgen. På Gardermoen var temperaturen nede i -12 grader to meter over bakken kl. 07 om morgenen. I tillegg så hadde det i løpet av natten kommet inn fuktige luftmasser og det ble dannet tåke der vanndråpene som utgjør tåken er underkjølte. Det vil si at de er i væskeform selv om lufttemperaturen rundt de er under 0 grader. Når slike underkjølte vanndråper treffer den kalde bakken vil de umiddelbart fryse til is og det legger seg en tynn ishinne på bakken. Det var dette som skjedde både på Gardermoen, Rygge og Torp flyplass lørdag morgen, og trolig også flere andre steder på Østlandet og Sørlandet. 

Mildvær og vind

 

Høytrykket som har ligget over Skandinavia og gitt kaldt vær den siste uken har nå utspillt sin rolle og i helgen blir det dyttet østover av nye lavtrykk som trekker fra Island og inn i Grønlandshavet og Norskehavet. Disse lavtrykkene vil føre med seg mye vind og en del nedbør til både Vestlandet og Nord-Norge i dagene fremover. Fra lørdag til tirsdag vil vinden komme opp i sør-sørvestlig sterk kuling flere steder og periodevis også nå opp i liten storm. Sterkest vind ventes i områdene fra Stad og nordover til Finnmark. 

Bilde over: Temperaturer 2m over bakken fredag 11.11 (modelldata)

Lavtrykkene vil også føre mildere luftmasser nordover mot Skandinavia og det gjør at snøgrensen vil krype nokså jevnt oppover frem til midten av neste uke. Nå i helgen ventes det regn under ca. 600-800 m i Sør-Norge, mens det tidlig neste uke vil bli regn helt opp til ca. 1100-1300 m. Det ser dermed dårlig ut for skiføret fremover, men slik som utsiktene er nå, så kan det etterhvert bli kjøligere igjen når vi kommer frem til slutten av neste uke.

 

Bilde over: Temperaturer 2m over bakken tirsdag 15.11 (modelldata)

 

Helgeværet og utsiktene for neste uke

Det går mot en omlegging på værfronten og den kulden som vi har hatt den siste tiden er i ferd med å ta slutt, i løpet av helgen går det fra høytrykksdominert vær til mer lavtrykksdominert vær.

 

Det har vært litt usikkerheter knyttet til detaljene denne helgen, og det er forsåvidt fortsatt usikkert, men det som er sikkert er at temperaturene vil stige. Flere mindre lavtrykk vil påvirke været fredag: I Midt-Norge og nord på Vestlandet får man nedbør i alle former; regn, snø og sludd og i Finnmark vil også nedbøren som faller være en blanding mellom sludd eller snø.

Fra lørdag av er det de litt større systemene som blir dominante. De kommer inn på rekke og rad nær Island og durer inn mot Norskekysten i vest. Det blir lange perioder med kuling, opp i sterk kuling i perioder. Nedbøren som faller vil i stor grad være våt og ikke hvit. Snøgrensene starter på vel 200 m, men de stiger og søndag må man opp til 6-800 m i Sør-Norge for å finne nedbør snø.

 

Mildt den kommende uken

Venstre: Høytrykk og lave temperaturer torsdag. Høyre: Lavtrykk og mildvær mandag neste uke.

Stikkordene for neste uke er: vått, vindfullt og mildt. Lavtrykkene står som sagt i kø ved Island og drar med seg milde luftmasser slik at snøgrensene kryper enda litt oppover og vil ligge rundt 1000-1200m mandag. Uken starter altså med grått og vått nedbør til alle, men etter hvert som vinden dreier mer på vest blir det et øst-vest-skille i Sør-Norge, og områdene østafjells får stort sett bra vær. Også i de to nordligste fylkene vil det være perioder med oppholdsvær.

Våt start på uken for områdene i vest

Kulden varer og varer, men nå er det snart slutt!

Det er kaldt og tørt vintervær som har preget landet den siste tiden og de kommende dagene er ikke noe særlig unntak før det ser ut til å snu neste uke.

I dag tidlig var stort sett hele landet under nullen på gradestokken, og i natt var det igjen temperaturer ned mot 30 minus i Hedmark og Sør-Trøndelag. Skal du ha plussgrader må du reise til Svalbard, der ligger det rundt 4-5 grader. De kommende dagene skjer det lite med temperaturene, det holder seg fortsatt kaldt i innlandet og fjellet, men i helgen kan man merke en gradvis økning særlig da i kystområdene i Sør-Norge.

Venstre: Temperaturene onsdag. Høyre: Temperaturutsiktene for søndag.

Det fortsetter med mye pent vintervær i store deler av landet også inn i helgen, men det vil kunne blåse kraftig langs kysten av Sørlandet og Vestlandet. Et lite lavtrykk i Norskehavet vil trekke inn mot Lofoten og gir i løpet av dagen nedbør i hele Nordland. Mildere luftmasser fører til stigende temperaturer og at nedbøren vil falle som regn eller sludd. Snø finner man over 4-600m. Lokalt kan det komme mye nedbør, særlig da sør i Nordland hvor det kan komme 50-70mm/24 timer frem mot lørdag morgen.

Lokalt kraftig nedbør sør i Nordland, 50-70mm/24 timer frem mot lørdag morgen.


Man må bare komme seg ut og nyte været fredag og lørdag, søndag stryker en front langs kysten i vest og gir nedbør hovedsakelig til kystområdene, men stort sett skyet vær ellers. Temperaturene gjør et hopp, langs kysten i vest opp i 7-9 grader, i innlandet og fjellet trolig ikke under 10 minus. Sørlandet og Østlandet vil ligge på 2-4 plussgrader. Også nordover i landet vil temperaturene stige, men det holder seg kaldt.

Neste uke ser vi ikke så mye mer til høytrykket og det er lavtrykk som dominerer værbildet. Banen og detaljene er enda noe usikre, men det ser ut til at vi går inn i en uke med mildt og vått vær.

En oppskrift på snø

Har du rikelig med kuldegrader, men ingen snø på bakken? Lag snø selv da vel! Her er oppskriften.

Når gradestokken viser temperaturer ned mot 20 minusgrader og snøen uteblir, har du muligheten til å ta saken i egne hender. Vanskelig er det heller ikke. Alt du trenger er en kopp med kokende vann og nok minusgrader. Gå utendørs og kast vannet opp i luften. Er det kaldt nok vil vannet komme ned som snø. 

Skal du fylle hagen med snø må du nok holde på en stund, men morsomt er det uansett. Se bare på bildet under!

 

Over: Varmt vann blir til snø over Voss.

Det er altså to faktorer som spiller inn - at vannet er glohett og at det er kaldt nok utendørs. Vann kan være i tre ulike former. Fast (is), væske (flytende vann) eller gass (vanndamp). Når vannet koker er det i ferd med å gå fra flytende form til gass. Når vannet kastes ut av koppen og opp i luften blir det dannet en stor sky av små vanndråper og vanndamp. Dersom det er kaldt nok vil denne skyen raskt gå over til små iskrystaller og du har laget en sky av snø.

Lykke til!

 

 

Iskald natt i Sør-Norge

Kulden har festet et godt grep om store deler av landet. Aller kaldest er det i Hedmark.

Høytrykket som i dag ligger godt plassert over Nordkallotten har gitt oss en kald start på uken i så og si hele landet. Natt til mandag sank temperaturen under 20 minusgrader både i Finnmark, i fjellet i Sør-Norge og i indre strøk av Østlandet og  Sør-Trøndelag. Dette er uvanlig kald så tidlig i November.

Aller kaldest var det altså i Hedmark. I Folldal var minimumstemperaturen i natt hele 29.9 minusgrader, og det siste døgnet har døgnmiddeltemperaturen her ligget netsten 14 grader under normal døgnmiddeltemperatur. Kulden fortsetter frem mot helgen. Kanskje blir den kommende natten like kald. Mot midten av uken moderer minusgradene seg noe, men fortsatt mulighet for nattetemperaturer ned mot 20 minusgrader.

Mens kulden rår over fastlandsnorge er det mildvær, storm og store nedbørmendger i form av regn som venter Svalbard i dag. Døgnmiddeltemperaturen i Longyearbyen har det siste døgnet ligget 11.5 grader over normalen og selv om uværet gir seg i morgen, ser det ut til å holde seg mildt også i dagene fremover.


Over: Temperaturen på luftmassane over Nord-Europa mandag kveld. Det ligger kald luft over hele Skandinavia. Ved Island strekker en tunge med milde luftmasser seg nordover til Svalbard. 
 

 

 

Kalde og fine dager, før det kommer mer snø

Det er kun litt snø igjen i luften østafjells søndag formiddag, og nedbøren gir seg helt i løpet av dagen. De neste dagene blir kalde og fine.

Etter helgens snøfall ligger det nå en halv meter snø flere steder i Agder, Telemark og Buskerud, samt enkelte steder nordover på Østlandet og i fjellet. De neste dagene ser ut til å bli kalde og fine. Årsaken er et høytrykk som blir liggende over Nord-Skandinavia med rygg som strekker seg sørover i landet. Det er derimot verdt å merke seg at vinden vil  komme opp i kuling fra østlig og sørlig retning. Østafjells vil det være noe mer skyet i perioder, grunnet vind fra nordøst, også her opp til kuling i ytre strøk.

Det blir kaldt, temperaturene vil i ytre strøk også synke ned mot 0 eller et par minusgrader. Om natten ventes det temperaturer ned mot 10-15 grader i indre og høyereliggende strøk, og nord i fjelltraktene i Sør-Norge og de nordlige områdene på Østlandet, samt grensetraktene videre nordover i landet får temperaturer ned mot 15-20 minusgrader.

Når vi kommer frem mot torsdag er prognosene noe mer usikre. Det kan se ut til at høytrykket svekkes eller flytter seg vekk fra våre områder. Det betyr at en front fra vest kan gi litt sludd og snø til Vestlandet, Sørlandet og sørlige fjellstrøk torsdag som bildet under viser. Et annet system kan gi snø til Finnmark. I helgen kan det trekke inn snø over områdene østafjells.
 

Mildvær og store nedbørmengder i Longyearbyen

Mandag vi høytrykk ligge over Nord-Skandinavia og Kolahalvøya, og en rygg strekker seg sørover i landet. Samtidig vil et lavtrykk utvikle seg og gå nordover i Grønlandshavet, og passere vest for Svalbard mandag ettermiddag.


Dette gir pent, men kaldt vær i Nord-Norge, Trøndelag og på Vestlandet, mens områdene østafjells får varierende skydekke og fremdeles nordøstlig kuling utsatte steder. På Svalbard er derimot situasjonen annerledes. Her vil lavtrykket som passerer i vest dirigere milde sørvestlige vinder inn over området med med regn, sludd og snø, store nedbørmengder og sørvestlig kuling.

Bildet under viser lavtrykket mandag ettermiddag, nedbørområde og den kraftige sørvestlige vinden over Svalbard. 

I Longyearbyen kan det komme 60-70 mm nedbør fra mandag morgen til tirsdag morgen som bildet under viser, mest nedbør fra mandag formiddag til mandag kveld. Til sammenligning er normal nedbørmengde for hele november rundt 10 mm. Temperaturene vil stige opp mot 4-5 grader mandag, slik at denne nedbøren kommer som regn med snøgrense rundt 500 m. I tillegg vil det blåse kraftig med sørvestlig opp til kuling. Ellers i områdene vest på Svalbard vil det kunne komme opp mot 80-100 mm nedbør flere steder, og det vil blåse sørvestlig opp til storm med kraftige vindkast.

 


 

Tirsdag kveld til onsdag kan det igjen komme litt nedbør og temperaturene synker litt, men en høytrykksrygg vil etterhvert gi opphold over hele Svalbard.

 

 

Snøværet er ikke over, og vinden skal øke på

Det startet med regn på Vestlandet og Sørlandet i går, med snø i indre og høyereliggende strøk. Etterklokka 13 kom snøen inn over områdene østafjells, og det har kommet opp mot 40-70 mm nedbør flere steder frem til 7 i dag lørdag morgen.

Ytre strøk av Agder har fått over 40-65 mm nedbør siste døgn. Her har det meste kommet som regn. Men det har også kommet 20 til i underkant av 40 mm nedbør litt fra kysten av Aust-Agder, da som snø. I indre strøk på Vestlandet også 20 mm flere steder, mens områdene på Østlandet har fått rundt 6-12 mm. Prognosene viser ytterligere 20-50 mm nedbør i områdene fra Buskerud, Telemark og sørvestover til Agder frem til i morgen tidlig, og mesteparten kommer i dag og i kveld. I ytre strøk fra omtrent Krisitansand og nordøstover langs kysten av Aust-Agder kan det komme enda mer, opp mot 50-70 mm. I Kristiansand er det lørdag morgen 4 grader og regn, og temperaturene vil trolig falle litt utover dagen, slik at fra i ettermiddag og ihvertfall kveld er det mulighet for at noe av denne nedbøren kan komme som snø også her.

Her kommer det mest nedbør det neste døgnet:


I tillegg blåser det kraftig flere steder, i ytre Oslofjord og i fjellet opp til stiv og sterk kuling fra østlig retning. Vinden skal dreie nordøstlig og øke ytterligere på fra Oslofjorden og sørvestover til Lindesnes og sørlige deler av Rogaland, samt i fjellet. Da opp mot stiv og sterk kuling i hele området. I fjellet kan hende opp til liten storm.

Bildet under viser vinden i kveld, der den mørkerøde fargen er sterk kuling. 

Det har begynt å snø på Vestlandet og Sørlandet, men prognosene er noe endret for helgen. Sjekk siste oppdatering her.

Fredag morgen regner det i ytre strøk av Vestlandet og på Sørlandet, og det snør i indre og høyereliggende strøk. Noen steder må en opp mot 400-600 m før nedbøren kommer som snø. Snøværet brer seg øst og nordøstover utover dagen, men prognosene er noe endret med tanke på nedbørmengdene i helgen.

Lavtrykket vi venter på har i natt kommet inn nord av Skottland, og ligger fredag morgen i Nordsjøen nordøst av Aberdeen. Det vil flytte seg sørøstover mot Danmark det neste døgnet. Lavtrykket har en litt mer sørvestlig bane enn tidligere, noe som betyr at de største nedbørmengdene no vil komme lenger vest i sørøstlige deler av landet.

Bildet under viser lavtrykket øst av Skottland, som vil flytte seg sørøstover mot Danmark det neste døgnet. De grå og hvite feltene viser skyene som strekker seg inn over sørlige deler av landet. De blå feltene viser nedbøren over Vestlandet og Sørlandet fredag morgen.

Midt på dagen vil nedbøren trekke inn over Østlandet, med regn i ytre strøk, sludd og snø i indre strøk. Lørdag gir nedbøren seg på Vestlandet, mens det fortsetter å snø på Sørlandet og Østlandet. Søndag vil nedbøren avta og det blir etterhvert oppholdsvær. Vinden vil også øke på fra østlig og utover lørdag nordøstlig retning. Fra lørdag kveld til søndag nordøstlig stiv og sterk kuling fra Oslofjorden og sørvestover mot Lindesnes, og i fjellet sør for Hardangervidda opp til liten storm.

Totale nedbørmengder frem mot søndag kveld er vist på bildet under, 60-80 mm i et område i ytre strøk av Agder, og kanskje enda mer, men her kommer mye av nedbøren først som regn, før det i løpet av lørdag kveld og søndag går over til snø. Østlige deler av Agder, Telemark og Buskerud kan derimot få opp mot 30-60 mm nedbør, mye som snø.


  

 

Helgeværet byr på kuldegrader og store snømengder

Det har allerede kommet litt snø på Østlandet og i fjellet, på Venabygdsfjellet kom det 35 cm nysnø i går. I helgen vil temperaturene synke og det blir nytt påfyll av snø, særlig for Sør- og Østlandet sin del. Har du ikke byttet til vinderdekk enda, er det nå du bør gjøre det!

 

Snøværet Oslo
Det er ventet skikkelig vintervær i helgen! Foto: Paul Weaver/NA Bilder

De kommende dagene vil et lavtrykk nord av Skottland fortsette sørøstover i retning Danmark. Dette setter opp et øst-nordøstlig vindfelt over Sør-Norge og gir en god del nedbør. I og med at det er østavind blir Vestlandet liggende i le og det er Sør- og Østlandet som må ta støyten værmessig.

For Østlandet sin del er det bare å nyte dagen i dag og torsdag, for på fredag trekker nedbøren vestover og snøgrensene kryper nedover. Det vil si at mesteparten av nedbøren som kommer på Sør- og Østlandet vil komme som snø. Fredag er det bare de sørligste delene av Østlandet og kyststrøkene på Sørlandet som får regn eller sludd.

Nedbør lørdag: Blått indikerer områder som får nedbør som snø, grønt indikerer nedbør som regn. De mørkest områdene er der det er ventet mest nedbør.

Fin helg i vest

Det vil komme litt regn fredag formiddag på Vestlandet, men det vil lette i løpet av dagen når nedbøren flytter seg østover. Lørdag blir det oppholdsvær i vest, men det kan komme litt snø i indre strøk og over ca 200 m. Ytre strøk vil få omkring halvskyet oppholdsvær. Søndag blir muligens bedre enn lørdag, men litt mer skyet sør for Bergen.

Potensielt kaotisk helg i øst

Lørdag er den dagen det er ventet mest nedbør på Sør- og Østlandet. Nedbøren vil hovedsakelig komme som snø, det er trolig bare kystbyene på Sørlandet som får nedbør som regn eller sludd. Søndag fortsetter nedbøren i de samme områdene, slik at det fra fredag til søndag kan komme opp mot 40-50 cm nysnø enkelte steder på Sør- og Østlandet.

Søndag vil den nordøstlige vinden komme opp i stiv til sterk kuling sør på Østlandet og langs kysten av Telemark og Aust Agder. I fjellet sør for Haukeli kan det komme opp i liten storm. I kombinasjon med snø i luften blir det ikke god sikt, så dette er altså ikke dagen for å legge ut på langtur i fjellet.

Pent vintervær i nord

En høytrykksrygg strekker seg inn over den nordligste delen av landet og her kan man vente seg mye pent og kaldt vintervær de neste dagene. Det kan gå enkelte snøbyger i Finnmark, men ellers blir det opphold og mye sol. Temperaturene synker slik at også dagtid blir det minusgrader fra og med fredag. Nattestid tosifrede minusgrader flere steder og kan hende ned mot 20 minus i grensetraktene i Troms og Nordland.

Vinterlig helg, mer snø i vente

Et lavtrykk ligger over Sør-Sverige og gir snø som brer seg sørover på Østlandet tirsdag. I helgen kommer det mer snø.

Nord på Østlandet snør det i dag. Samtidig er et nytt lavtrykk under utvikling vest av Island. Frem mot torsdag vil dette lavtrykket komme inn nord av Skottland, og fredag til søndag videre sørsøtover mot Danmark og Sør-Sverige. Det ventes da mye nedbør over område sørøst i landet. På Sørlandet og sør på Vestlandet kommer nedbøren som regn langs kysten, sludd og snø over omtrent 300-600 m. På Østlandet kommer nedbøren som sludd og snø i indre og høyereliggende strøk.

Nedbøren kommer inn over sørlige deler av Vestlandet og Sørlandet natt til fredag, og brer seg nordøstover til Østlandet fredag og lørdag. Samtidig øker vinden opp til stiv kuling fra østlig og nordøstlig retning utsatte steder.

Bildet under viser hvor det kommer mest nedbør frem mot søndag, over 50 mm i de mørkeblå områdene. 

 

 

 

 

 

Det snør nord på Østlandet, og temperaturene synker

Det snør nord på Østlandet tirsdag morgen, og temperaturene synker det neste døgnet

Et lavtrykk svekkes i Norskehavet tirsdag, og frontsonen til dette lavtrykket strekker seg inn over Trøndelag og Østlandet. På Østlandet er det sludd og snø flere steder nord og nordøst for omtrent Lillehammer. På Vestlandet går det regnbyger, regn i indre strøk av Trøndelag, og snøgrensen ligger rundt 500-700 m i disse områdene. Sørlandet har oppholdsvær.

Et lite lavtrykk utvikler seg samtidig over sørlige deler av Sverige og flytter seg raskt østover i dag. Vest for dette lavtrykket trekkes kjøligere luft og nedbør sørover. Snøgrensen vil generelt ligge rundt 200-400 m sør på Østlandet, og det fortsetter å snø flere steder på indre Østlandet. Nedbøren kan komme som sludd og snø helt sørover til Oslo i kveld. Nord på Østlandet kan komme ytterligere 10-20 cm snø. I tillegg vil vinden øke opp til nordlig liten og stiv kuling ut Oslofjorden tirsdag kveld. I vest opprettholdes regnbyger, og snøgrensen holder seg rundt 500-700 m, mens Sørlandet fremdeles får oppholdsvær. Også her vil det blåse opp til nordvestlig kuling utsatte steder.

Bildet under viser lavtrykket over Sør-Sverige og Østersjøen tirsdag, og områdene som får meste nedbør tirsdag.

Nedbøren gir seg natt til onsdag, temperaturene synker og det ser ut til å bli en fin onsdag i Sør-Norge med eller uten vinterstemning.

Medicanen Trixie herjer på Kreta

Aldri hørt om en medicane før? Da er du sikkert ikke den eneste. Men du kan prise deg lykkelig for at du ikke er på Kreta akkurat nå for å slikke sol, for der er det ikke sol, men en såkalt medicane som herjer. Det siste døgnet har det oppstått et kraftig lavtrykk som ligner mye på en tropiske syklon (hurricane) sør for Italia og Hellas, og som på engelsk derfor blir kalt for "medicane." I dag gir denne liten storm på den greske øya Kithira mellom Kreta og Peloponnes-halvøya på det greske fastlandet, og det er også ventet storm og store nedbørmengder på selve Kreta det neste døgnet. Så husk å pakke med deg oljehyre og sydvest om du skal til Kreta i dag - men i morgen blir det fint vær igjen for de som lurte på det :-)

 


(Nasa Worldview)
 

Halloween-været

I morgen er det halloween og mange små har nok planene klare for ansiktsmaling og flotte kostymer. Noen ønsker kanskje tåke, regn og vind i trærne for å oppnå den rette stemningen, andre setter mer trolig pris på å kunne vandre tørrskodd mellom knask og knep uten at sminken vaskes bort av regnvann.

Her en liten oppsummering av mandagsværet:

Nord for Saltfjellet:
Enkelte sludd eller snøbyger nord og øst i Finnmark, ellers oppholdsvær men mulighet for tåke ettermiddag/kveld. Bris mellom nordøst og sørøst. Litt lavere temperaturer.

Trøndelag og sørlige deler av Nordland:
Perioder med regn, nedbør som snø over 800-1200moh. Sørøstlig liten kuling i utsatte områder sør i Nordland og i Nord-Trøndelag ellers sørlig bris. Fra om ettermiddagen omlegging til vestlig bris.  Gradvis synkende temperaturer og snøgrense.

Vestlandet:
Stort sett opphold i Rogaland om formiddagen ellers perioder med regn. En nokså våt ettermiddag i Hordaland med oppimot 15 mm ila 6 timer. Nedbøren er vente som snø over 800-1200 moh. Sørvest bris, om ettermiddagen dreiende nordvestlig. Gradvis synkende temperaturer og snøgrense.

Østafjells:
Regn bres sørøstover ila formiddagen. Mulighet for at områdene langs Sørlandskysten og Ytre Oslofjord fortsatt er tørre mandag ettermiddag, men nedbøren ligger tett på og innen kvelden er omme vil det regne også her. Skiftende bris. Litt stigende temperaturer

Fjellet i Sør-Norge:
Regn, sludd og snø. Snøgrensen forbigående opp til 1500 moh, gradvis synkende til ca 1000 ila dagen - først i vest.

Så det beste halloween-været er kanskje i nord der tåken kan gjøre kvelden litt ekstra mystisk? Eller for alt jeg vet er kanskje spøkelser vanntette?


Forøvrig er meteorologens tips å inkludere et par reflekser i antrekket, for i mørk og vått vær kan det for bli vanskelig å få øye på små hekser og trollmenn.

 

Kald start på november

De som la helgeutfarten over fjellet i Sør-Norge denne helgen fikk smake litt på vinteren. Flere fjelloverganger på Nord-Vestlandet ble stengt og i en periode kjørte de kolonne over Hardangervidda.

Kommende uke starter med forbigående stigende temperaturer og snøgrense for Sør-Norge sin del. Mandag vil en varmfront som trekker inn fra sørvest dra med seg mildere luftmasser og snøgrensen vil stige til ca 1000 -1200 moh, men dette mildværet er nok bare forbigående. Lavtrykket fortsetter østover og fra ca midten av uken ventes omlegging til nord-nordøstlig vindfelt i så å si hele landet. Denne luftstrømmen vil dra med seg kalde luftmasser fra nordlige deler av Russland, og temperaturene er ventet å synke i hele landet. Størst blir nok endringen i sørvestlige deler av landet vårt der dagtemperaturene er ventet å falle fra omkring 10 varmegrader i starten av uken til rundt 3-5 grader fra midten av uken. Endringene blir mindre lenger nord i landet da områdene ikke blir påvirket av mandagens varmfront, men også her vil klarede luftmasser fra øst merkes litt ekstra fra onsdag av.

Dette kartet skisserer temperaturene på luftmassene over Skandinavia mandag:

Dette kartet skisserer temperaturene på luftmassene over Skandinavia onsdag:
 

Slik blir helgeværet

Den siste tiden har store deler av landet badet i sol og fantastisk høstvær, mens Østlandet har hatt det relativt grått. Dette har nå snudd, det blir flott i øst og grått i vest. Vi har akkurat lagt bak oss et vindfullt døgn der det ble registrert storm langs Vestlandskysten. Det kom også en del nedbør, 30-50 mm på 24 timer. Torsdag og fredag blir også vindfull og våt i vest, men det blir en liten pause i helgen.

Det ligger et stort lavtrykk i Norskehavet som setter opp et vest-sørvestlig vindfelt over landet vårt. Det betyr at områdene øst for Langfjella blir liggende i le og Østlendingene og Sørlendingene kan endelig glede seg over noen nydelige høstdager fremover. I dag kan det være litt grått og gå noen regnbyger i øst, og det er litt tåke nord på Østlandet. Også i morgen kan det være morgentåke nord på Østlandet, men når den letter blir det en dag med mye sol og deilig høstvær på både Sør- og Østlandet.

Vått i vest

Bergen 20160824.Paraplyen ble flittig brukt under regnværet i Bergen. Onsdag var det varslet ekstremt mye regn på Vestlandet, med fare for flom og skred.Foto: Emil Breistein / NTB scanpix
Ruskevær på Vestlandet. Foto: Emil Breistein / NTB scanpix

For Vestlandet, Trøndelag og deler av Nordland, som jo ligger nærmere lavtrykket, vil de neste dagene by på kraftig vind og nedbør. Den vest-sørvestlige vinden kommer opp i stiv til sterk kuling. Den sterkeste vinden finner man nord på Vestlandet og i Trøndelag, men også sørlige deler av Vestlandet og Sørlandskysten kan få opp mot stiv kuling. Torsdag vil Vestlandet få mest nedbør, her kan det komme opp mot 80 mm på 24 timer, fra torsdag morgen til fredag morgen. Fredag er det Trøndelag og sørlige deler av Nordland som får mest nedbør, opp mot 50-60 mm frem mot lørdag morgen. Her er det også ventet hagl og torden i forbindelse med bygene.

Lørdag vil det være litt regn på Vestlandet og i Midt-Norge, men det gir seg i løpet av dagen slik at søndag blir det stort sett opphold. Lengst nord i landet vil det kunne gå noen spredte byger både fredag og lørdag. Søndag sludd og snøbyger og synkende temperaturer.

Nydelig vær i øst

Oslo 20150929.Høstløv i Frognerparken i Oslo tirsdag. Høst, sol og fin temperatur. Vigelandsparken.Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
Flott høstvær i Vigelandsparken. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det er Sør- og Østlandet som stikker av med det beste været i helgen, men det blir ikke aller verst på Vestlandet heller. Trøndelag og Nord-Norge må nok regne med litt nedbør gjennom helgen, men innimellom titter solen frem også her.

Strålende høstvær i øst, kraftig vind og søkkvått i vest

Mens Vestlandet får mye vind og store nedbørmengder de neste dagene, vil områdene østafjells få etterlengtet høstsol.

Bildet under viser et kraftge lavtrykk som tirsdag morgen ligger sørvest av Island. Dette lavtrykket vil de neste dagene flytte seg østover i Norskehavet og gi skikkelig ruskevær på Vestlandet med regn, store nedbørmengder og kraftig vind.

Det begynner å regne og blåse kraftig allerede onsdag, og det fortsetter frem mot helgen. Totale nedbørmgender kan komme over 100 mm på Vestlandet frem mot fredag, og det vil blåse opp til sørlig sterk kuling langs kysten. I områdene rundt Stad vil det torsdag trolig blåse opp til liten storm.

Onsdag kveld vil områdene østafjells også få litt spredt regn. Fra torsdag av er det derimot duket for strålende høstvær østafjells, og finværet holder seg inn i helgen.

 

 

Store nedbørmengder og mye vind de neste dagene

Høytrykket flytter seg østover i Russland og sier takk for seg for denne gang. Samtidig vil et krafig lavtrykk komme inn over Island onsdag, før det flytter seg østover i Norskehavet og svekkes frem mot helgen.

Sør-Norge

Det kraftige lavtrykket gir økende vind og regn til Sør-Norge fra onsdag av, og det er Vestlandet som får merke det først. Vinden øker på allerede sent tirsdag og natt til onsdag, opp til sørøstlig og sørlig stiv og sterk kuling i nord. I tillegg vil det begynne å regne, og nedbøren og vinden brer seg østover til Sørlandet fra midt på dagen, og til Østlandet sent om ettermiddagen. Da går det over til regnbyger i vest med sørvestlig og vestlig kuling.

Frem mot helgen fortsetter det med regn og regnbyger, lite nedbør østafjells. I tillegg vil det blåse sørvestlig og vestlig kuling. Temperaturene vil stige litt og snøgrensen vil stige godt over 1000 m, men fredag vil trolig litt kjøligere luft fra vest gi litt synkende snøgrense igjen.

Mye nedbør i vest

På Vestlandet blir det vått de neste dagene. Onsdag til torsdag er det nordlige deler av Vestlandet som kan få 30-50 mm nedbør. Torsdag kan bli våtere, med lokalt opp mot 60-80 mm fra omtrent Hardangerfjorden og nordover til Sogn og Fjordane. Fredag fortsetter det med lokalt mye nedbør i forbindelse med regnbyger over hele Vestlandet.


 

Bildet over viser lavtrykket som ligger i Norskehavet torsdag, og vi ser at vinden har dreid og det blåser da vestlig og sørvestlig kuling inn mot Sør-Norge, sørøstlig og sørlig opp til kuling i Nord-Norge. De blå områdene viser at det er Vestlandet som får det meste av nedbøren som kommer.

 

Nord-Norge og Trøndelag:

Trøndelag og Nordland vil også få litt regn fra sent onsdag av. Og i tillegg blir det kraftig sørøstlig og sørlig stiv og kan hende perioder med sterk kuling utsatte steder frem mot helgen. Troms og Finnmark får derimot beholde det tørre været lengst. Her blir det stort sett opphold og perioder med sol, men sør i Troms trolig litt regn av og til.

Høstlavtrykk på vei

Etter en unormalt tørr og høytrykkspreget oktober, ser måneden ut til å avsluttes slik september ble avsluttet, med kraftige lavtrykk og mye nedbør i vest. Det blir muligens kun forbigående, for på lengre sikt, når vi nærmer oss november ser det ut til at kan det bli nokså lite nedbør og kjølig igjen.

Starten av uken blir fortsatt fin i store deler av landet, mens en front fortsatt gir skyet vær og spredt regn på Sør- og Østlandet. Høytrykket som har gitt det fine været i det meste av landet trekker videre østover i Russland og lavtrykk ved Island står klar til å sende fronter mot landet. Etter en fin start på dagen skyer det til på Vestlandet og nordover i landet utover tirsdagen, før nedbøren kommer inn sent tirsdag kveld eller natt til onsdag. Onsdag starter derfor med gråvær på Vestlandet og nedbør som etter hvert trekker inn i Midt-Norge og Nordland. Kraftig vind er det også ventet i vest med sørlig stiv kuling på kysten, og ved Stad sterk kuling og onsdag ettermiddag kanskje kortvarig liten storm.

Lengst nord i landet er det fortsatt ganske så fint vær. Onsdagen blir den første dagen på en stund med opphold over det meste av Sør- og Østlandet, men fronten nærmer seg også disse områdene utpå onsdag og gir til kvelden litt regn.

Torsdag ser ut til å bli en våt dag på Vestlandet, og i midtre deler av Hordaland og Sogn og Fjordane kan det fort komme 50 mm eller mer onsdag til torsdag, men her er prognosene foreløpig noe sprikende. Torsdagen gir også regnvær i Midt-Norge og Nordland og utpå ettermiddagen også på Sør- og Østlandet, mens det holder seg tørt lengst nord i landet.

Nedbør fra midnatt til midnatt kommende onsdag.

 

Nå binder meteorlogen strømprisen

Nå står vinteren for tur, og mange lurer hva slags type vinter det kommer til å bli i år. Blir det den milde og våte varianten med lavtrykk i kø fra Atlanteren og inn i Skandinavia, en tørrere og kald vinter som er mer høytrykksdominert, eller noe midt imellom?

Det vil trolig alltid være umulig å si noe helt sikkert om det, men det finns forskjellige faktorer vi bruker til å si noe om hva som er mest sannsynlig, eller minst usannsynlig. Og slik det ser ut nå er det mer sannsynlig at vinteren kan bli tørr og kald, enn våt og mild som den har vært de siste årene. Kanskje blir det den kaldeste vinteren siden 2011.

Oktober har vært en tørr måned. Normalt så skulle det regnet godt nå og vannmagasinene til kraftprodusentene skulle fylt seg opp og blitt klare for det økte strømforbruket på vinteren. Det tørre været har gjort at strømprisene har skutt i været den siste tiden. Det har riktignok vært svært lave priser i lengre tid nå, så den siste tids økning har bare ført prisene nærmere normalen. Men det er indikasjoner på at november også kan bli tørrere enn normalt. Og om vinteren da i tillegg blir kald og tørr, slik det er indikasjoner på at den kanskje kan bli, er det ikke vanskelig å se for seg at strømprisene vil fortsette å stige.

Det finnes i bunn og grunn to typer værvarsler. Den mest vanlige er de daglige varslene som prøver å si noe detaljert om hvordan været skal bli de neste dagene, for eksempel om det blir nedbør eller sol, hvor det kommer til å blåse mest, og til hvilken tid på døgnet. Den andre typen er langtidsvarsler som sier lite om detaljene, men som forsøker å gi et bilde av de store trendene, for eksempel for den neste måneden (månedsvarsel) eller tre til seks måneder frem i tid (sesongvarsel).

Været vi har i dag vil med stor sannsynlighet også påvirke været vi får i morgen. Om vi ikke hadde hatt andre hjelpemidler hadde vi innimellom truffet relativt bra med et værvarsel om vi hadde sagt at været i morgen vil bli det samme som i dag, særlig i stabile værsituasjoner som vi for eksempel har hatt nå i oktober. Om det hadde vært slik, ville vi selvsagt ofte blitt tatt på sengen når været endrer seg, men heldigvis får vi stort sett god hjelp fra værmodellene til å forutsi dette.  

Slik er det også for sesongvarsler. Været vi har hatt nå i oktober kan si noe om hvilket vær som er mest sannsynlig å få de neste månedene. Dette er basert på statistikk fra tidligere år, for ofte gjentar de samme værmønstrene seg. I tillegg så har vi også her værmodeller som gir oss et bilde av hvilke værsituasjoner som er mest sannsynlige, eventuelt minst usannsynlige. Vi får derimot ikke detaljer som kan si noe om været på julaften, om den første uken av januar blir stormfull osv.

Faktorer som vi studerer når vi lager sesongvarsler er mellom annet strømingsforhold i stratosfæren (luftlaget rundt 10-30 km over oss), isutbredelsen i Arktis, snødekket i Sibir nå i oktober og havoverflatetemperaturene i Stillehavet og Atlanteren.

Sesongvarsel for januar. Rødt viser til mindre nedbør enn normalt. Blått til mer nedbør enn normalt. Dette indikerer lavtrykk som går inn i Sør-Europa i stedet for Skandinavia og høytrykk over Skandinavia eller nær Island. Dette kan da bety kaldt og tørt vær i store deler av landet. 

Eks-orkanen Nicole gav orkan på Grønland

Bilde: NASA Worldview

Sist uke flyttet den tropiske orkanen Nicole seg over Bermuda i midten av Atlanterhavet. Den var da en kategori 4-orkan som gav ekstremt kraftig vind og enorme nedbørsmengder der og var en av de aller kraftigste orkanene i Atlanteren så langt i høst. I går, 20. oktober, flyttet resten av denne orkanen seg mellom Island og Grønland og gav opphav til to forskjellige, lokale vindfenomener på Grønland, de såkalte piteraq- og neqajq-vindene, som begge gav vind av orkan styrke på østkysten av Grønland. 

Piteraq-vinden er en fallvind som oppstår når luften over innlandsisen på Grønland blir ekstra avkjølt av det kalde underlaget. Denne iskalde luften er mye tyngre enn den mildere luften ute ved kysten. Når denne iskalde luften så settes i bevegelse mot dalene på østkysten av Grønland, slik den ble i går av Nicole-lavtrykket, vil den rase ned disse dalene og bli svært kraftig. Piteraq-vinden gav i går vind av orkan styrke på øya Ikermit, som ligger sør for den største byen på Øst-Grønland, Tasiilaq. Vinden ble målt til 33 m/s, eller vind av orkan styrke. Samtidig falt temperaturen med 10 grader.

Det andre vindfenomenet, neqajaq-vinden, kan minne om hjørneeffekten som ofte gir storm ved Stad her i landet. Når kraftig øst- eller nordøstlig vind blåser gjennom Danmarkstredet mellom Island og Grønland, blir den forsterket rundt et stort nes, eller "hjørne", på Grønlandssiden av stredet. Her ligger øya Kulusuk som i går målte vindkast på opp til 35 m/s

Oppe på isplatået, ved stedet Summit på over 3000 meter over havet, ble det målt vind på 26 m/s, eller full storm, og en temperatur på 20 kuldegrader. Dette gir en følt temperaturer på rundt 50 kuldegrader. Lenger nord på kysten av Grønland skapte restene av Nicole snøstorm. 

 

Her snør det

Høytrykk forsterker seg over nordvestlige deler av Russland de nærmeste dagene, og gir mye fint høstvær vest i landet vårt. Dermed presses lavtrykkene sørover i Europa. 

Dette er gode nyheter for skistedene på kontinentet, da det ofte betyr påfyll av snø. Lavtrykket som kom inn over Nederland og Tyskland i går var intet unntak. Tilhørende frontsone forsterket seg nemlig når den passerte østover over Alpene, noe som resulterte i at det siste døgnet kom over en halv meter snø flere steder i Østerrike over omtrent 1000 m. Det fortsetter å snø utover torsdag, men fredag ser det ut til at nedbøren gir seg for en kort periode.

Bildet under viser situasjonen torsdag midt på dagen, med lavtrykket over Nederland/Tyskland og frontsonen som strekker seg sørover til Østerrike og mot Adriaterhavet.

Samtidig ventes det uvær enda lenger sørover i Europa. Et annet lavtrykk passerer nemlig østover over Italia mot Balkan de neste par dagene. Her varsles det kraftige regn- og tordenbyger, særlig vest i Hellas og over landområdene langs Adriaterhavskysten i øst. Her kan det lokalt komme opp mot 70-100 mm nedbør på et døgn.

Strålende høstvær den neste uken

Vi går nok en gang inn i en periode med mye fint høstvær vest i landet, og det ser ut til å vare ei stund.

Høytrykket som har gitt strålende høstvær til mange av oss i oktober, ser ut til å bygge seg opp igjen over nordvestlige deler av Russland de neste dagene. Tilhørende høytrykksrygg strekker seg inn over landet vårt, og holder lavtrykkene over kontinentet eller vest for Skandinavia. Dette gir mye fint høstvær til store deler av landet. Et lavtrykk over nordlige deler av kontinentet dirigerer derimot nordøstlige vinder inn over områdene østafjells med kuling og regn/snø i perioder.

I Nord-Norge og sørover til Trøndelag og på Vestlandet ventes det mye fint vær resten av denne uken og i starten på neste uke, men østlig og sørøstlig opp til kuling sør i Nordland, nord i Trøndelag, og i utsatte kyst- og fjordstrøk av Vestlandet.

På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge blir det nok en omgang med mer skyet vær og litt nedbør. Det blir ikke de store nedbørmengdene, men det kan komme litt regn/yr av og til, med nedbør som snø over omtrent 300-600 m. Om natten og i morgentimene skal man ikke bli overrasket om nedbøren kommer som snø også i lavlandet. Det er også i denne delen av landet det vil blåse mest, med nordøstlig opp til stiv kuling i ytre strøk og sør i fjellet de første dagene i denne perioden.

Bildet under viser situasjonen søndag formiddag, med det solide høytrykket over Russland, samt nedbøren og den kraftige vinden østafjells.

Fra midten av neste uke flytter høytrykket seg østover, og lavtrykk kommer inn fra vest med tilskyende vær og regn til hele Sør-Norge. Nord-Norge får beholde det fine været lengst.

Ruskevær på Island

Den tropiske orkanen "Nicole" herjet over Bermuda i forrige uke. Nå har systemet svekket seg og er på vei nordover - mot Island.

Island får noen dager med skikkelig ruskevær nå i midten av uken. Årsaken er et kraftig lavtrykk som er på vei mot øya fra Atlanterhavet. Lavtrykket har med seg restene av den tropiske orkanen "Nicole".

"Nicole" er ikke noen orkan lenger og heller ikke en tropisk storm, men etter at slike uvær har rast fra seg på sydligere breddegrader blander de seg ofte med lavtrykk lenger nord. Det er altså dette som har skjedd med "Nicole" nå i starten av uken.

Selv om det er snakk om restene av et tropisk uvær, er det likevel ikke helt uskyldig. Resultatet av slike tropiske rester gir ofte uforutsigbare værprognoser og fare for store nedbørmengder på våre breddegrader, så også for Island sitt tilfelle i morgen og på torsdag. 

Det er nemlig snakk om vått og vindfullt høstvær, og selv om Islendingene er godt vant til både blest og regn vil dette uværet merkes godt på Sagaøya.

Vinden vil komme opp i stiv til sterk kuling langs kysten og i fjellet sør og vest på Island onsdag ettermiddag/kveld og tidlig natt til torsdag. De mest vindutsatte stadene på kysten i vest og i sørvest kan få liten storm i perioder. Vinden vil kome frå sørøstlig og sørlig retning.

Nedbørprognosene ligger på mellom 80-100 mm/24t frå midt på dagen i morgon til midt på dagen torsdag de våteste stedene, og aller mest nedbør ser ut til å komme på sørkysten av øya.

 Over: Bildet viser værsituasjonen på Island natt til torsdag 20. oktober. Det blå feltet indikerer nedbør, og lavtrykket med restene av "Nicole" ligger rett vest for øya.

 

Høytrykket kommer tilbake

Etter noen dager med litt nedbør og skyer, kommer høytrykket tilbake!

Uken starter med denne månedens første frontsystem inn mot Sør-Norge fra vest. Dermed ventes det både i dag og i morgen skyet vær og nedbør inn over landsdelen, hovedsaklig sør for Stad og Dovre. Det er Agder og Telemark som får mest nedbør, trolig opp mot 30-40 mm på 24 timer det våteste stedene. 


Over: Værsituasjonen mandag ettermiddag. Høytrykk ligger over Øst-Europa og Lavtrykk ved Skottland/Island sender nedbør inn mot Sør-Norge.
 

Likvel er det lite som minner mot grått høstvær i prognosene fremover, iallefall for store deler av landet. Høytrykket som har gitt tørt og solrikt oktobervær over Skandinavia kommer tilbake mot midten av uken, og fra torsdag av minner værsituasjonen mye om slik den har vært i de to første ukene i oktober.

Vi kan dermed glede oss til flere flotte og solrike oktoberdager denne uken, men det finnes selvsagt noen unntak. Sørlandet og Østlandet blir også denne gangen liggende i ytterkanten av høytrykket og får mer skyer og perioder med nedbør. Nedbøren kommer hovedsaklig langs kysten. Over: Værsituasjonen torsdag 20. oktober. Høytrykket er tilbake over Skandinavia med mye pent høstvær. Trolig litt nedbør på Sørlandet, langs kysten i Midt-Norge og øst i Finnmark.

Finværet fortsetter, men ikke for alle

Høytrykket som de siste to ukene har ligget over landet vårt og gitt tidenes høstferievær trekker seg nå tilbake og lar lavtrykkene slippe mer til. Men det blir ikke helgrått for alle, Midt-Norge og deler av Nord-Norge kan fortsatt glede seg over noen fine dager.

Slik så det ut over Skandinavia torsdag.

Høytrykket som har satt oktoberrekord i trykkmålinger siger i løpet av helgen sørøstover og et lavtrykk som i skrivende stund ligger ved Irland kommer sakte inn over Sør-Norge. Allerede i dag kan man merke en vindøkning langs Sørlandskysten som følge av at lavtrykket skvises mot høytrykket. I dag og i morgen kan man vente seg østlig stiv til sterk kuling om man befinner seg i vestlige fjellområder sør for Finse, på Sørlandskysten nær Lindesnes kan vinden komme opp i liten storm.

Kraftig vind nær Lindesnes lørdag

I Sør-Norge vil man i løpet av helgen få tilskyende vær og regn, særlig er det Sør- og Østlandet som vil merke nedbøren. Vestlendingene blir liggende litt i le i den sørøstlige vinden og vil trolig ikke få noe særlig nedbør. Finværet holder seg i Trøndelag og vil også strekke seg nordover i de tre nordligste fylkene.

I starten av neste uke vil lavtrykket som nå ligger ved Irland komme inn i Nordsjøen mens høytrykket i øst strekker en rygg fra Trøndelag til Finnmark. Dette betyr at vi får et nord-sør-værskille med grått og litt vått vær i sør, og mye pent vær i nord.

Værsituasjonen tirsdag neste uke 

 

Tørkerekord i Bergen?

Statistisk sett er oktober den nest våteste måneden i året i Bergen. Denne oktober måneden har derimot vært preget av et kraftig høytrykk som har blokkert for de vanlige lavtrykkene som tar turen inn fra vest. Fra og med 4. oktober og frem til i dag, altså 10 døgn, har det ikke falt en eneste regndråpe i Bergen. I tillegg har himmelen stort sett vært skyfri. Folk flest kan ikke huske en finere oktober måned enn det vi har hatt frem til no. Men hvor langt tilbake i tid må en for å finne en tilsvarende lang periode uten nedbør om høsten?

De aller fleste lange tørre perioder inntreffer om våren og tidlig sommer, fra april til midten av juni, men vi har også flere eksempler på lange tørre perioder både om vinteren og til dels også om høsten. I oktober 2002 (8-18.okt) ble det registrert 11 døgn uten nedbør i Bergen. Høsten 1915 (slutten av september og begynnelsen av oktober) var det 15 døgn med sammenhengende tørt vær i Bergen. Denne rekordnoteringen ble slått i 1920 da en hadde 17 døgn uten nedbør fra 20. oktober til 5. november. Senhøstes 2010 hadde Bergen en tilsvarende lang tørr periode med 17 døgn uten nedbør, fra den 18. november til 4. desember.


Dagens værprognoser tyder på denne lange tørrværsperioden vil ta slutt på søndag eller mandag, dvs. etter 12 eller 13 døgn uten nedbør. Dermed kan en trolig fastslå at denne høstens værepisode ikke er ekstrem, men likevel temmelig uvanlig.

Kaldere enn normalt

Høytrykket som har ligget nærmest stasjonært over Midt-Skandinavia i nesten to uker, har gitt oss helt uvanlig fint høstvær i nesten hele landet. Selv om temperaturene har oversteget 15 grader mange steder midt på dagen, er det kaldt om natta og morgenen med nattefrost i store deler av Sør-Norge. Dette har medført at middeltemperaturen frem til nå i oktober likevel har vært 1-2 grader kaldere enn normalt de aller fleste steder i Sør-Norge. Natt til i dag var Folldal nord i Hedmark aller kaldest med 13,1 minusgrader. I tillegg er det knusktørt i store deler av Sør-Norge. På Blindern i Oslo har det kun falt 0,1 millimeter nedbør til nå i oktober. Når dagen er omme i dag, vil værstasjonen på Florida i Bergen sette ny lokal rekord for oktober med hele 8 penværsdager.


Store deler av Nord-Norge har derimot ligget nord for høytrykksenteret. Lavtrykksaktivitet i Barentshavet har gitt pålandsvind inn fra vest med mye skyer og perioder med regn. Middeltemperaturen i Tromsø har vært over 2 grader varmere enn normalt til nå i oktober. Med 77 millimeter nedbør så langt i oktober, er også nedbørmengdene over det normale i Tromsø. 

Temperaturkontraster

Vi er godt i gang med oktober og i helgen har vi fått merke noe mer høstlige temperaturer over store deler av Sør-Norge - på natten vel og merke.

For mens solen fortsatt gjør en god jobb med å gi fine dagtemperaturer over Vestlandet og Trøndelag, har det vært kalde netter i fjellet og på indre Østlandet. Natt til søndag ble det flere steder registrert godt under -5 grader, og aller kaldest var det på målestasjonen i Folldal i Hedemark. Her var minimumstemperaturen nede i -11.9 grader natt til søndag.

Og mens nettene på Indre Østlandet og i fjeller byr på frost og kuldegrader, er det nærmest "T-skjortevær" på Vestlandet på dagtid. Varmest i går, lørdag, var det på Furuneset i Sogn og Fjordane og i Bergen med en maksimumstemperatur på 15.5 grader.
 

Været utover den kommende uken ser ut til å endre seg lite. Høytrykket over Skandinavia fortsetter å styre været frem til torsdag/fredag. Unntaket er områdene lengst nord i landet som blir preget av lavtrykk i Barentshavet som gir perioder med nedbør her. Været neste helg er derimot fortsatt noe usikkert. Kanskje aner vi enden på det høytrykksdominerte været?

Høytrykket varer og varer...

Høytrykket varer langt inn i den kommende uken, men ikke alle får nyte det flotte høstværet det har med seg.

Helgen ser ut til å by på mye pent høstvær her til lands, men noen unntak finnes det. Østafjells ventes det mer skyer og litt nedbør. Dette kan resultere i høstens første snøfall enkelte steder da snøgrensen ventes å ligge på 400-600 meter i morgen, søndag. Finnmark blir også liggende i ytterkandet av høytrykket og får litt mer skyer gjennom helgen. 

 Over: Værsituasjonen lørdag ettermiddag 08.10.2016. Høytrykket ligger solid plantet over Nord-Skandinavia.

 

Høytrykket ser ut til å vare en stund til. Et slikt blokkerende høytrykk kan hode seg over samme sted i lang tid, enkelte ganger i flere uker. De siste værprognosene tyder på høytrykk over Skandinavia eller Baltikum en uke til fremover. Dette er gode nyheter for de fleste som ønsker tørt og solrikt høstvær, men finværet trues både i nord og i sør.

Utover uken vil nemlig Lavtrykk i Barentshavet gi pålandvind og nedbør til store deler av Nord-Norge, etter hvert mulighet for snø i lavlandet i landsdelen. Sørøst-Norge må også forbrede seg på en del skyer, og muligens også litt nedbør inn i mellom. 

 

Nå kommer snøen

Et solid blokkerende høytrykk ligger over Skandinavia de neste dagene, men samtidig vil lavtrykk over Øst-Europa sakte flytte seg nordvestover mot sørøstlige deler av Skandinavia.

Sør-Norge

Fredag blir det fremdeles mye fint høstvær i Sør-Norge, men det vil blåse nordøstlig kuling fra Oslofjorden og sørvestover mot Lindesnes. I helgen og første del av neste uke fortsetter det med mye fint vær fra Trøndelag og sørover til store deler av Vestlandet, men østlig opp til kuling utsatte steder.

For områdene østafjells ser de kommende dagene noe annerledes ut. Selv om det skyer til lørdag, blir det stort sett opphold denne dagen. Natt til søndag vil derimot et lite nedbørområde komme inn sør i Østfold, og utover søndag trekker det nordover og vestover. Utover ettermiddagen vil det kommer litt regn sør på Østlandet og vestover til Agder, samt litt nedbør sør i fjellet. Nedbøren vil komme som snø ned mot 400-600 m. Mandag er det områdene fra Vestfold og vestover til de sørlige fjelltrakter, samt Sørlandet som får litt regn, da stiger snøgrensen til over 1000 m. I tillegg vil det fortsette og blåse nordøstlig kuling langs kysten fra Oslofjorden og sørvestover til Lindesnes. Utover i uken ser det ut til at høytrykket siger litt sørover i Skandinavia igjen, noe som gir gradvis lettere skydekke og fint vær over Sørlandet og Østlandet igjen.

Bildet under viser høytrykket over nordlige deler av Skandinavia, samt et lite lavtrykk sørvest av Bornholm som sender inn nedbør østafjells søndag.
  

Nord-Norge

Høytrykket sin nordlige plassering sørger for at Nord-Norge får mye fint vær de kommende dagene. Vest-Finnmark og de ytre strøkene nord i Troms vil fremdeles få pålandsvind med noe mer skyet vær og litt yr i perioder, i tillegg til sørvestlig og vestlig opp til frisk bris eller liten kuling. Fra søndag av ser det derimot ut til at hele Nord-Norge får mye fint vær.

Langtidsvarselet

Fra midten av neste uke vil trolig høytrykket svekkes over Skandinavia og bygge seg opp vest for oss. Dette vil dirigere kjøligere nordvestlige vinder inn over landet vårt med bygevær. Temperaturene synker gradvis og nedbøren vil etterhvert komme som snø i lavlandet i Nord-Norge.

Rekordkraftig høytrykk

Det kraftige høytrykket som vi har over Norge har gitt oss nye rekorder for høyt lufttrykk i oktober de siste dagene. Det er ikke akkurat så enkelt merke at trykket er unormalt høyt, men de som bor ved kysten har mulighet til å se at lavvann er unormalt lavt. Det skyldes at luftrykket, som enkelt forklart er tyngden av luftmassen over oss, presser havnivået ned på samme måte som et kraftig lavtrykk "suger" havnivået opp. Tidevannstabellene tar utgangspunkt i gjennomsnittlig lufttrykk ved jordens overflate som er tilnærmet 1013 hPa. For hver hPa høyere trykk enn dette blir lavvann ca. 1 cm lavere enn det som er oppgitt i tidevannstabellen. Så i disse dager med 1040-1045 hPa langs store deler av kysten blir lavvannet veldig lavt, omkring 30 cm lavere enn oppgitt i tidevannstabellene.

Et så kraftig blokkerende høytrykk som vi har nå er også veldig vanskelig for lavtrykkene å presse vekk, det flytter lite på seg. Derfor vedvarer det fine været så lenge. Østafjells blir det nok noe dårligere vær til helgen, men i resten av landet fortsatt mye pent vær. Det er først et godt stykke ut i neste uke når høytrykket ser ut til å ha svekket seg en del at det er økende mulighet for at fronter og lavtrykk virkelig kan bli mer nærgående igjen. Og dermed gi generelt noe dårligere vær i større deler av landet. Værkartene under viser prognoser for tirsdag fra to ulike modeller og begge viser fortsatt høytrykk over store deler av landet.


Prognoser for tirsdag 11. oktober.

Saftig høytrykk - fare for dotter i ørene!

Et skikkelig saftig høytrykk har lagt seg til rette over hele Skandinavia. Men, nei vi får ikke dotter i ørene av høytrykk, men i morgen, tirsdag 4. oktober, kan det hende vi får oppleve klarvær i nesten hele landet! Det er ganske sjelden. Som regel har vi fint vær i nord og dårlig i sør, eller motsatt, men akkurat nå får hele landet nyte finværet. Bildet under viser hvor høytrykket ligger og hvordan vinden blåser med klokka rundt høytrykket. Så mens det er nesten vindstille på land blåser det nordøstlig kuling i Østersjøen og sørvestlig kuling ute i Nordsjøen og Norskehavet.

  

Lufttrykket i høytrykket er beregnet til ca.1048 hPa (eller millibar som ofte ble brukt før). Det er sjelden man nærmer seg 1050 hPa i Norge, men rekorden er på hele 1061,3 hPa satt så langt tilbake som 23. januar 1907 i Dalen i Telemark. Verdensrekorden er på utrolig 1084 hPa fra nordlige Sibir i desember 1968.

 

 

 

Høstferieværet

Fra mandag av er skoleelever i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Oslo, Oppland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold klare for høstferie, og fra onsdag eller torsdag er elever fra de tre nordligste fylkene også klare for litt fri. Hva passer vel da bedre enn at prognosene blir stadig mer samstemte om at høytrykket som er ventet inn fra vest vil dominere været i vårt langstrakte land gjennom store deler av uken?

Helgeværet

Fredag morgen møtte flere bilister hvite veier over fjellovergangene i Sør-Norge. Lavtrykket som gav opp i full storm på Sørvestlandet og en våt torsdag over Vestlandet flyttet seg videre nordover med kuling og kraftige byger. Lavtrykket bruker helgen på å flytte seg nord til Barentshavet, og vil påvirke helgeværet med kjølige luftmasser fra nordvest. Byger fra Nordvestlandet og nordover mens områdene lenger sør venter stort sett oppholdsvær da høytrykket gradvis nærmer seg.

Grafikken under viser trykkfeltene (de svarte linjene) for perioden søndag til tirsdag, og tilhørende nedbørsfelt (skravert grønt område)

Søndag:

Søndagsværet

Ukeværet

Det er dette høytrykket vi nå følger utviklingen til, for dette er høytrykket som vil gi finfint innhøstningsvær i store deler av landet (For høstferien var jo opprinnelig en "potetferie"). Høytrykket bygger over Sør-Norge gjennom helgen og utvides videre nordover til Troms og Finnmark iløpet av mandag og tirsdag.

Mandag:

Tirsdag:

Siste oppdaterte prognose har svært gode odds for at høytrykket blir liggende over Sør-Norge til neste helg (75%).

Større usikkerhet mot slutten av uken for de tre nordligste fylkene. Prognosene spriker mellom at høytrykket blir liggende og holder lavtrykkene vest i Norskehavet, at høytrykket svekkes sørover og gir rom for at fronter fra vest vil gi økende sørlig vind og perioder med regn (30%), eller en mellomting der høytrykket påvirker men klarer ikke å holde alle bygene unna. De tretti prosentene med gråere og våtere vær er tilstede, men ettersom dette fortsatt er nesten en uke frem i tid holder jeg en knapp på de resterende prosentene som slettes ikke er så verst!


God helg og god ferie!

Her kommer stormen

Det kraftige lavtrykket ligger torsdag morgen vest av Shetland, og vil flytte seg raskt øst og nordøstover mot Vestlandet de neste timene.

Bildet over viser lavtrykket vest av Shetland tidlig torsdag morgen. Da blåser det sterk kuling til liten storm i havet vest for oss og inn mot kysten. De neste timene vil det flytte seg raskt inn i Nordsjøen og nærme seg nordlige deler av Vestlandet. Fra omtrent midt på dagen vil dermed vinden øke på opp til storm styrke i Hordaland og Rogaland samt sør i fjellet fra sørvestlig retning som dreier vestlig. I ettermiddag økende opp til storm også i ytre støk av Agder, og i kveld sør i Østfold/Vestfold. Når lavtrykket går inn over land, vil vinden også øke på fra vestlig og nordvestlig retning i Sogn og Fjordane.

Bildet under viser vinden sent torsdag ettermiddag, der lilla er storm. 

Fronten har passert over Vestlandet natt til torsdag med en del regn, og ligger over Østlandet og Trøndelag med spredt regn torsdag morgen som brer seg videre østover til Sverige. På Vestlandet går det en del regnbyger, særlig i de midtre og indre strøkene. Det er også utrygt for torden, og bildet under viser tordenaktivitet torsdag morgen. 

 

Syns du restene av Karl var ille? Den neste stormen er allerede på vei og vil trolig være kraftigere

Restene av den tropiske stormen Karl gav mye vind og nedbør tirsdag og natt til onsdag i Sør-Norge, og det blåser fremdeles godt langs kysten av Vestlandet. Torsdag kommer en ny storm.

Fra tirsdag til onsdag  kom det 86.2 mm nedbør i Takle, mens Kvamskogen fikk 77.5 mm. Vaksdal registrerte 73.5 mm og Bergen fikk 66.9 mm. I tillegg har det blåst opp til storm langs kysten av Vestlandet, samt østover til Torungen Fyr i Aust-Agder og Strømtangen Fyr i Østfold.

Det neste døgnet vil et kraftig lavtrykk komme inn nord av Skottland og videre inn i Nordsjøen. Lavtrykket trekker så inn mot Vestlandskysten torsdag formiddag med økende vind opp til storm og mye nedbør.

Her blir det mye nedbør og kraftig vind

Natt til torsdag ligger lavtrykket nord av Skottland, og nedbøren trekker inn over Vestlandet. Samtidig øker vinden opp til sørøstlig kuling. Om morgenen går nedbøren over til regnbyger, med mulighet for kraftige hagl- og tordenbyger. Det ventes mye nedbør på Vestlandet, opp mot 70-100 mm fra natt til torsdag til natt til fredag. Utover dagen dreier vinden på sørvestlig retning på Vestlandet, og øker opp til liten til full storm midt på dagen. Om ettermiddagen dreier vinden på vestlig retning, og fremdeles vil det blåse opp til storm. Kartet under viser vinden tidlig ettermiddag, der lilla farge er storm. 

Midt på dagen øker vinden på også på Sørlandet, opp til storm i ytre strøk, samt sør i Langfjella. Utover ettermiddagen opp til sterk kuling og storm også sør i Østfold/Vestfold.

 

Nedbøren under er nedbør fra natt til torsdag til natt til fredag, opp til 70-100 mm på Vestlandet. 

 

Megi, kanskje Matthew og litt Karl

Som om det ikke var nok at vi får restene av den tropiske syklonen "Karl" inn over oss på tirsdag (scroll nederst i saken om du vil ha en kjapp oppdatering). Der er også 2 andre tropiske systemer vi bør følge fremover.

Megi

Det ene systemet er en tyfon med navn Megi. Denne ligger nå øst-sørøst for Taiwan og går rett mot sørlige Taiwan. Under er bildet slik den så ut midt på dagen søndag, norsk tid:


Den er nå en kategori 2 tyfon, men vil forsterkes til en kategori 3 eller 4 innen den faktisk går inn over sørlige Taiwan natt til tirsdag eller tirsdag morgen norsk tid. Den største faren med dette systemet er nedbøren som etter alt å dømme vil sørge for skred i fjellområdene og plutselige oversvømmelser (såkalte flash floods). Vinden vil gjøre at mange blir strømløse, og lokalt kan de materielle skadene som følge av vinden bli omfattende.

Megi svekkes en del når den passerer over fjellene i Taiwan (drivstoffet til slike sykloner er varmt hav, og uten dette svekkes systemet, i tillegg til den friksjonen fjellene utgjør på vinden). Men den vil likevel merkes godt i Kina også tirsdags kveld og/eller natt til onsdag. Megi vil imidlertid trolig gå så langt nord at følgene for storbyen Hong Kong ikke blir den aller verste. En tropisk syklon som treffer en storby er som kjent det som virkelig kan skape mye tap av liv og verdier.

Matthew(?)

En tropisk bølge (egentlig et område med ustabil luftmasse og heftige+organiserte tordenbyger) er på vei ganske hurtig vestover i den tropiske Nord-Atlanteren som vi ser av bildet under, tatt søndag kl 12 norsk tid:

Denne bølgen har foreløpig ikke noe annet navn enn en "forstyrrelse", men de fleste prognosene antyder at dette etterhvert vil utvikles til en tropisk syklon da den kommer inn i et område der forholdene er fordelaktige. Navnet vil i så fall bli Matthew.


Per nå er sjansen for utvikling til en syklon innen 2 døgn er gitt til å være 20% fra offisielt hold, men hele 80% innen 5 døgn. Banen dette systemet i så fall vil ta ser ut til å bli den sørligste så langt i orkansesongen for Nord-Atlanteren, selv om det blir meget usikkert mot slutten av måneden om dette fortsetter mot Mexico-gulfen, eller dreier av mer mot nord, over Jamaica (ca) og videre nordover mot Bahamas. Vi får bare følge med!

Litt om Karl-restene og påvirkningen her til lands tirsdag og onsdag
Tidligere i uken så restene av Karl ut til å kunne bli en real høststorm i Sør-Norge. Sannsynligvis vil et område på den mest utsatte delen av NordVestlandet fortsatt kunne observere vind av storm styrke for en periode iløpet av siste halvdel av tirsdag, men den virker nok en god del mindre spekatkulær nå enn tidligere, og fortsetter svekkelsen i fremtidige prognoser blir det bare kuling istedet, noe som med meteorolog-brillene på jo må sies å være skuffende. Men reste-Karl vil uansett markere starten på en mer høstlig værtype i Sør-Norge, særlig siden vi for dagen idag allerede klokken 12 har registrert sommerdager i samtlige 4 Vestlandsfylker. Trenden fremover er altså negativ (om du ikke er lei av sommer, selvsagt).
Det mest spennende å følge med på blir trolig nedbøren på Vestlandet som per siste prognose antyder 70-80mm iløpet av 24 timer fra kl 14 tirsdag til kl 14 onsdag. Og for Bergen sin del der September har vært veldig tørr (under halvparten av normal nedbør så langt i måneden), vil denne helomvendingen til høstvær i slutten av september sørge for at måneden likevel kommer opp på eller kanskje til og med litt over normalnivået.

Rekord-sen sommerdag i Nord-Norge?

Dagen før den første høststormen kommer inn mot Skandinavia vil vår nordlige landsdel kanskje få rekordvarme til å være så sent på året.
Bildet under viser temperaturene i ca 1500 meters høyde for mandag ettermiddag.

Spania-luftmasse
Den varme (gule) tungen har sitt opphav i en luftmasse som i disse dager ligger over Spania og tilstøtende havormåder i vest og nordvest. Et lavtrykk i Atlanteren dytter denne varmluften mot Skandinavia gjennom helgen og vi får altså så mye som 12-13 grader over et lite område av Nord-Norge mandag. På en sommerdag med mye sol vil en så varm luftmasse tilsvare 26-27 grader!

Men, solen ligger lavt og nettene er lange...
Man må imidlertid holde tungen bent i munnen. I utgangen av september ligger solen lavt, nettene (og dermed perioden med avkjøling gjennom døgnet) er vesentlig lenger nå enn i juni/juli, så der er ingen god kake-oppskrift på at denne varme luftmassen faktisk når ned i lavlandet. På den andre siden er det en del vind i høyden på dette tidspunktet som i alle fall kan hjelpe til å tvinge luften ned bak fjellene (vindretningen blir sør-sørstlig, så denne nedsynkingen vil i så fall bli på nord og vestsiden). Blir vindstyrkene og luftmassene slik som de foreligger i siste prognose ligger det i alle fall så smått til rette for en sommerdag (altså makstemperaturer over 20 grader) på mandag et eller flere steder i område nordlige Nordland - Troms - vestlige Finnmark iløpet av mandagen. Om dette skjer i Troms vil dette bli rekord-sent da den senest målte sommerdag i fylket noen gang er 23. september (1960 i Nordreisa).

Temperatur-rekorden for September for Troms ble satt i 1938 i Målselv på 23.7 grader, og ble tangert i 1958 i Bardufoss, men dette ble henholdsvis målt 1. og 2. september. September-rekordene for både Nordland og Finnmark er noe høyere enn dette (henholdsvis 27.2 i Narvik og 24.8 i Karasjok).

Her kommer årets første høststorm

I Atlanteren, nærmere bestemt nær Bermuda, ligger et tropisk lavtrykk som har fått navnet Karl. Dette lavtrykket tar en nordøstlig sving og tar kursen mot våre breddegrader neste uke. Dette vil gi kunne gi noen vindfulle og våte dager i midten av uken og vi kan virkelig få kjenne at nå er det høst!

Banen til det tropiske lavtrykket Karl

Det er ikke selve Karl som kommer inn mot oss, men restene av Karl slår seg sammen med et annet lavtrykk ved Island for så å forsterke seg. Banen til dette nye lavtrykket er høyst usikker. Prognosene har vist lavtrykket inn over Sørlandet før det fortsetter mot Øst-Europa, men også at det kommer inn mot Stad og fortsetter nordover.

Dette er et typisk fenomen når rester av slike tropiske stormer kommer inn i våre farvann. De er fryktelig uforutsigbare og vanskelig å varsle, prognosene vingler fra dag til dag og det er mange ulike utfall. Et annet kjennetegn med restene av tropiske stormer er at de ofte fører med seg mye nedbør. Selv om det er vanskelig å si eksakt hvem som får hva og hvor ille det blir, viser prognosene vinder opp mot liten storm og nedbør i bøttevis. Om lavtrykket kommer inn mot Stad slik det er i modellene i dag, vil Vestlendingene kunne vente seg en real skyll tirsdag til torsdag neste uke med rundt 100 mm på 24 timer.

100 mm på 24 timer fra tirsdag morgen til onsdag morgen


Det gjenstår å se hva som faktisk blir utfallet, men vi følger nøye med på denne utviklingen og holder dere oppdatert!

 

 

Restene av den tropiske stormen Karl mot Norge

Høytrykket gir fremdeles mye fint vær fra Trøndelag og nordover i landet de kommende dagene, men for Sør-Norge sin del ser det ut til at høsten kommer for fullt.

Fralandsvind gir perioder med pent vær fra Trøndelag og nordover til Finnmark utover i uken, særlig i ytre strøk. I Trøndelag og stedvis i Møre og Romsdal blir det også varmt, med temperaturer opp mot 20-23 grader.

I Sør-Norge sør for Stad og Dovre vil vi allerede torsdag få inn mer ustabile luftmasser med økende mulighet for regnbyger, særlig på Vestlandet. Fredag vil et nedbørområde komme inn over Vestlandet med regn, utover ettermiddagen brer det seg også østover til Østlandet og etterhvert også nordover til Trøndelag. Lørdag blir det forbigående opphold i Sør-Norge igjen, selv om det vil blåse kraftig fra sørøstlig retning. Fra sent lørdag av vil høstværet virkelig gjøre seg gjeldende. Flere lavtrykk vil da sende nedbør og kraftig vind inn mot Sør-Norge og utover i uken trekker nedbøren også nordover til Nord-Norge. 

Søndag, tirsdag og sent onsdag/torsdag i neste uke er dager der det potensielt kan komme mye nedbør. Nedbøren som kommer onsdag/torsdag 28-29. september kan være knyttet til restene av det tropiske systemet Karl som i dag ligger som en tropisk storm øst av Karibia. Denne stormen er ventet å forsterke seg og bli en orkan, deretter gå nordvestover mot Bermuda, før den flytter seg raskt over Atlanterhavet i helgen og i starten på neste uke og nærmer seg våre områder.

Bildene under viser satelittbildet av stormen Karl øst av Karibia i dag, og varslet bane til lavtrykket de neste dagene.


 Under ser vi lavtrykket nordvest av Stad natt til torsdag i neste uke.


 

Tyfonen Malakas er på vei mot Japan

Tyfonen Malakas som passerte like øst for Taiwan lørdag ligger nå nokså sentralt plassert i Østkinahavet på sin vei nordøstover mot Japan. Malakas var på sitt sterkeste en kategori 3 orkan idet den passerte Taiwan, men har blitt svekket til en kategori 2 orkan i løpet av helgen. Likevel har den forsterket seg noe de siste timene og øyet har nå blitt synlig igjen på satellittbildene.

Over: Satelittbilde over tyfonen Malakas fra kl. 08.30 norsk tid søndag

Malakas fortsetter i en nordøstlig bane de neste dagene og forventes å nå sørvestkysten av Kyushu natt til tirsdag eller tirsdag morgen som en kategori 1 orkan med en vindstyrke på en 40-50 m/s. Etter at den har truffet land vil den fortsette å svekkes mens den beveger seg videre nordøstover over øygruppen og Tokyo og Osaka kan vente seg vind opp i storm styrke når den passerer i løpet av tirsdagen.Over: Den gule kjeglen viser hvor det er sannsynlig at Malakas vil bevege seg de neste 3 døgn.

Det er ikke bare den kraftige vinden som utgjør en trussel for øygruppen, selv om den nok kan forårsake noe skade, spesielt i form av strømbrudd. Kraftige regn og regnbyger forventes også å føre til flom flere steder, samt jordskred i fjellområdene. Nær kysten er også stormflo en fare idet Malakas går inn over land i sørvest. 

Varmerekord i sør, frostnatt i nord

Det er varmt i Sør-Norge for tiden, og i går ble det satt ny rekord for maksimumstemperatur for september i Bergen med 27.6 grader. Aldri før har det vært så varmt i september på Florida i Bergen. Også i natt var det varmt i Bergen og minimumstemperaturen endte til slutt på 15.5 grader. Også i resten av Sør-Norge var det varmt i natt og på kysten av Rogaland gikk ikke temperaturen under 17 grader enkelte steder. På Fister ble 17.5 grader målt som laveste temperatur.


Over: Tabellen viser de 5 varmeste stedene natt til lørdag

Lenger nord i landet er det andre forhold. Her ble det flere steder målt temperaturer ned i og like under null grader i natt. Kaldest var det på Cuovddatmohkki på Finnmarksvidda der det var klarvær og ned i -4.5 C i natt.


Over: Tabellen viser de 5 kaldeste stedene natt til lørdag

Også natt til søndag ventes det å bli store temperaturkontraster mellom nord og sør, med fortsatt i overkant av 15 grader på kysten av Sørvestlandet og ned mot 0 grader på Vidda.

Strålingståke


Foto: Brynhild Berge Sjølingstad

Mange steder har man våknet opp til tåke de siste morgenene, og også for dagene fremover er "mulighet for lokal morgentåke" en setning som går igjen i værvarslene. Tåke som oppstår om morgenene nå på høsten er typisk strålingståke. Dette fenomenet er vanligst i innlandet i værsituasjoner med klarvær og svak vind og der luften har relativt høy fuktighet. Om nettene taper bakken varme til atmosfæren og kjøler ned luftlaget nærmest bakken. Dersom denne luftmassen har høy luftfuktighet vil lufttemperaturen raskt falle under duggpunktet, luften kondenserer og det blir dannet tåke. Faren for strålingståke er størst over flate marker og i dalbunner, ettersom luften inneholder mye fuktighet og er tung og siger ned i dalfører. Det kan dermed være klart og fint vær på fjelltopper rundt, mens det ligger tåke i dalbunnen like ved.

Strålingståken løser seg som regel opp om morgenen, noen få timer etter soloppgang. Solen varmer da opp bakken som igjen varmer opp luftlaget nærmest bakken. Når luften varmes opp, fordamper tåken og løser seg opp. 

 

 

Sydentemperaturer

Det er varmt over hele Sør-Norge i dag. Torsdag kl.14 var Stavanger (Våland) varmest i landet med 26.5 grader. Denne temperaturen er allerede høyere enn den gamle septemberrekoden her på 25.6 grader fra 2006, og bare 0.8 grader under den nye septemberrekorden på 27.3 grader som ble satt på nå på tirsdag. Fortsatt vil temperaturen kunne stige litt ut over ettermiddagen, så det er mulig at Stavanger (Våland) vil ta enda en ny septemberrekord i løpet av ettermiddagen. I Bergen (Florida) ble det målt 25.3 grader nå kl. 14. Her er det vel heller tvilsomt at den gamle septemberrekorden på 27.1 grader fra 14.09.2006 klarer å bli slått.

Over: Bildet viser områdene som har de høyeste temperaturene torsdag. De høyeste temperaturene vil ligge noe over det denne værmodellen angir.
 

Årsaken til de høye temperaturene er en kombinasjon av at et høytrykk ligger godt plassert over Skandinavia og gir pent vær her, og at varmere luftmasser blir ført nordover fra kontinentet. Dermed har vi like fint vær her hjemme som det er flere steder i syden akkurat nå. På Las Palmas på Kanariøyene ble det målt 25 grader kl. 13.

Også i morgen får vi temperaturer opp mot 25 grader på Vestlandet og Nordvestlandet, mens Østlandet og Sørlandet får en noe mer skyet værtype og rundt 18-20 grader midt på dagen. Dette vil holde seg mer eller mindre inn i helgen, selv om det blir noe lettere vær i disse områdene da. Det blir litt kjøligere også i vest til helgen, men fortsatt vil temperaturene komme opp mot en 18-20 grader flere steder og vil nok på mange måter oppleves som mer levelige for en typisk Vestlending.

 

Fare for flom og oversvømmelser i Sør-Europa

Det ventes mye nedbør både i Sør-Frankrike, Italia og Alpene de neste dagene.

En kaldfront trekker sakte østover i Sør-Frankrike onsdag og torsdag og fører med seg kraftige regn og tordenbyger til området. Allerede nå, onsdag ettermiddag regner det kraftig og tordner godt i områdene vest for Toulon.

Over: Lynnedslag siste 2t kl. 15 onsdag. Kilde: Blitzortung.

Torsdag fortsetter kaldfronten å trekke videre østover mot Italia og Alpene og vil gi mye nedbør på kort tid også i disse områdene, opp i 30-50 mm/6t ventes natt til torsdag i østlige deler av Sør-Frankrike, og 20-40 mm/6t lenger øst i løpet av torsdag morgen og formiddag. Slike nedbørsmengder på så kort tid gir en stor fare for flom og oversvømmelser.


Over: Forventet nedbør torsdag, opp i 40-60 mm/24t enkelte steder.

Og regnet fortsetter fredag. Da har kaldfronten fra torsdag trukket videre nordøstover, men et nytt lavtrykk utvikles ved Liguriahavet (nord for Korsika) og trekker nordøstover mot Alpene i løpet av dagen. Nok en gang ventes det kraftige regnbyger med fare for torden og mye nedbør på kort tid, opp i 40-60 mm/6t. Et slikt påfyll av nedbør til allerede mettet jord vil øke faren for flom og oversvømmelser ytterligere i disse områdene.

Over: Forventet nedbør fredag, opp i 50-80 mm/24t enkelte steder. 

Nyt varmen, til helgen kommer regnet

Tirsdag midt på dagen er det Vestlandet som har de høyeste temperaturene i landet, med 23-25 grader, og vi nærmer oss rekordhøye septembertemperaturer.

Onsdag vil derimot en front komme inn fra vest med regn nord på Vestlandet, men i Rogaland og resten av Sør-Norge sør for Stad/Dovre blir det fremdeles fint og varmt. Torsdag vil igjen høytrykket bygge seg opp over Nordland, noe som betyr fint og varmt vær til hele Sør-Norge samt sørlige deler av Nordland. Kanskje er det denne dagen som blir varmest? Les mer om rekordene her:

Uansett, fredag vil et lavtrykk ved Island sende inn et nytt nedbørområde mot Sør-Norge. Det betyr tilskying med regn til helgen, og temperautrene synker over hele Sør-Norge. Legg samtidig merke til høytrykket over Barentshavet som gir bedre vær i nord.

Bildet over viser situasjonen fredag kveld, med nedbør som trekker inn over Vestlandet. 

 

Varmerekordene står for fall


Denne uken, og muligens også neste uke, blir preget av høytrykk over Skandinavia. Varme sør og sørøstlige vinder vil komme inn over det meste av landet i denne perioden. Dermed vil det være muligheter for mange nye varmerekorder for september. De første rekordene kan allerede bli slått i morgen tirsdag. Mye tyder på at Vestlandet og Trøndelag får de høyeste temperaturene i landet på tirsdag, muligens over 25 grader på de varmeste stedene. Sola ved Stavanger, som har målinger tilbake til 1935, har en september rekord på 25,6 grader fra 2006. Muligens blir den slått på tirsdag. Den absolutte varmerekorden i Norge for september er 110 år gammel og er på 28,5 grader satt i Austad i Aust-Agder den 2. september i 1906. Værnes ved Trondheim «luktet» på denne rekorden den 3. september i 1999 med 27,9 grader. Det store spørsmålet er om denne norgesrekorden kan bli slått denne uken. September er en måned der nettene blir stadig lengre, og med stadig mer nattlig avkjøling og vindstille forhold blir det lett dannet strålingståke over innlandsområdene. De neste dagene er sjansen for tåke om natta og først på dagen størst på Østlandet. I verste fall kan deler av Østlandet bli plaget av lokal tåke med relativt lave temperaturer og lite sol.

Temperatur rekorder for september:

 • Oslo 26,4 grader (1991)
 • Kjevik 26,3 grader (1991)
 • Bergen 27,1 grader (2006)

 

Ny varmerekord i september?


Starten av september har vært uvanlig varm, særlig i Sør-Norge. Mange steder ligger middeltemperaturen for de første 11 dagene av september 3-4 grader høyere enn normalt. Oslo har hatt 6 dager med over 20 grader, og i Ytre Oslofjord har nattetemperaturene stort sett ikke gått under 17 varmegrader.

Statistisk sett er september den 4. varmeste måneden i året, kun slått av sommermånedene juni, juli og august. Likevel har vi de senere år flere eksempler på at september værmessig har danket ut sommermånedene med både varmere og tørrere vær.  Kanskje best husker vi september i 1999 og 2006 som hadde månedsmiddeltemperaturer opp i 16 grader. I september 1999 var det 16 dager med over 20 grader i Tafjord, og natt til den 12. september var det tropenatt i Bergen med utrolige 21,8 grader i minimumstemperatur. I september 2006 var det 12 sommerdager i Oslo med temperaturer over 20 grader. Selv om det vil bygge seg opp et høytrykk over Skandinavia den neste uken og gi oss varme sør og sørøstlige vinder, skal det likevel mye til for at vi får en ny middeltemperaturrekord for september. Uansett, september i år kommer til å bli en ny svært varm måned i Sør-Norge!  På Sola ved Stavanger er faktisk ikke september den 4. varmeste måneden i året. Middeltemperaturen på Sola for de siste 30 år, viser at september har passert juni og blitt den 3. varmeste måneden i året. Kanskje vi bør forskyve sommerferien til august og september?


 

 

Lite og vått.

Lørdag ettermiddag utvikles et mindre lavtrykk på en frontsone i Nordsjøen. Det er ikke store lavtrykket, men lavtrykket vil i løpet av kommende døgn bli merkbart for så og si hele vårt langstrakte land da det legger igjen mye nedbør. Først i sør, der etter i nord.

Lavtrykket er ventet å nå kysten av Rogaland lørdag kveld, gjennom søndagsnatta trekker det hurtig nordover til Nordland og sent søndag når det Troms og Finnmark.

Allerede fra i kveld er det ventet å bøtte ned over områdene i sørvest. Mest nedbør er ventet over Rogaland, vestlige deler av Agder og sørøstlige deler av Hordaland med hele 50-70mm i løpet av kvelden og natta. Nedbøren avtar her ettersom lavtrykket fortsetter nordover så allerede søndag formiddag letter det og solen titter frem, men før den tid kan det være lurt å sjekke at stikkrenner og kommer er åpne.

Lavtrykket trekker nordover sentrale områder av Sør-Norge og vil gi regn også her, men ikke usedvanlig mye. Prognosene viser mellom 15 og 30 mm før oppholdsværet er ventet å dominere fra søndag ettermiddag av.

Søndagsværet i Nordland blir av den våte sort. Prognosene viser 40 mm i de våteste områdene i løpet av en 12timers periode. I områdene sør for Saltfjellet ventes meste parten av nedbøren først på dagen, mens områdene lenger nord får nedbøren først om ettermiddag og kvelden.

Før vi kan si oss helt ferdige med dette lille lavtrykket så rekker det å avslutte helgen med nedbør også over Troms og Finnmark, da hovedsaklig natt til mandag. Og det må nevnes at i bakkant av dette lavtrykket følger varme og tørre luftmasser fra sør som vil gi hele landet en fin start på uken.

Grafikken over viser hvordan nedbøren tilknyttet lavtrykket er ventet å trekke nordover ila kommende døgn. 

 

 

Sommer i Europa

Synes du at sommeren i år har vært ekstra kjip? Har du ikke fått nok sol på den bleike skrotten? Synes du det har gått sport i å slå nedbørsrekorder? Hvor ble det egentlig av supersommeren 2016?

Sommeren er offisielt over og kalenderen viser september. Vi må akseptere at sommeren er forbi og at den ble som den ble er det lite noen av oss kan gjøre noe med. Men nå står en ny og herlig årstid klar på trappene, nemlig høsten. Og høsten ser ikke ut til å skuffe oss med det første. Flere kraftige lavtrykk ligger klare i Atlanteren til å gjøre oss både forblåste og gjennomvåte, noen av dem har til og med tatt den lange turen fra USA for å bidra med sitt. Dette vil vi få bedre kjennskap til i løpet av de kommende dagene.

Om du er en av de som synes det har vært nok av dette ruskeværet, og ikke har brukt opp all sommerferien din på å sitte innendørs i campingvogna di mens det bøtta ned utenfor, så har du fortsatt tid på deg til å gjøre noe med det. Mens lavtrykkene kommer på rekke og rad inn mot våre områder, ligger lavtrykkets koselige slektning, høytrykket, og ferierer lenger sør på Kontinentet. Her kan det fristes med mye sol og sommerlige temperaturer godt over en god norsk sommerdag. Så hva venter du på? Hiv deg rundt og bestill deg en tur til sol og sommer. Fyll på med D-vitaminer og fregner (husk solkrem på den bleike skrotten!), så snakkes vi heller neste sommer igjen!

 
 

 

 

Septembersommer

Mens Vestlendinger, Trøndere og Nordlendinger sliter med forblåst og regntungt vær i dag, kan folk Østafjells kose seg i flott septembervær.

Lavtrykkene holder seg nemlig i vest og i nord, og et høytrykk over det Europeiske kontinentet sørger for tørt vær med en god del sol over de sørøstlige delene av landet. Temperaturen ender trolig opp nær 20 varmegrader i dag til tross for en del skyer, og i morgen og på torsdag kan det bli enda varmere. Kanskje 25 varmegrader om vi er heldige? Torsdag blir det også lettere på Vestlandet med gode muligheter for 20 grader også her.

Likevel, budskapet til Sør- og Østlendingene er klar; nyt fineværet de kommende dagene. Helgeværet er fortsatt usikkert, men allerede fredag blir det trolig både kjøligere og regn i hele Sør-Norge. Det fineste været den kommende helgen får vi i Nord-Norge.

Restene av Gaston bløtlegger Nordland

Uken har startet med finvær i store deler av Nordland, men allerede tidlig tirsdag kommer høstværet og regnet.

Det er snakk om vått og grått vær med vind opp i kuling, og MYE regn. Et lavtrykk trekker inn i Norskehavet tirsdag og fortsetter østover inn over Nord-Norge onsdag. Lavtrykket har med seg restene av den tropiske orkanen Gaston som ble dannet i Atlanterhavet i slutten av August. I situasjoner der tropiske sytem påviker været her til lands resulterer det ofte i regnfulle og usikre værprognoser. Nedbørprognosene så riktig nok noe våtere ut i helgen, men fortsatt er det regnklær og sydvest som gjelder.

Kartet under viser nedbørfordelingen i fylket fra klokken 20 tirsdag kveld til klokke 20 onsdag kveld. Områdene med rød farge forventes å få mest nedbør og prognosene viser at det lokalt kan komme mellom 60-80 mm med regn i løpet av 24 timer. 

 Over: Kartet viser fordelingen av nedbør i Nordland fra klokken 20 tirsdag kveld til klokken 20 onsdag kveld.

Sommerværet 2016

Denne sommeren vil absolutt ikke gå inn i historiebøkene som værmessig den perfekte drømmesommeren. Selv om juni startet med knallvær og til dels tropevarme, ble det en væromlegging i nesten hele landet fra midten av juni. De neste to måneden frem til midten av august ble preget av stadige lavtrykk fra vest og sør som kom inn mot landet vårt. Dermed ble det stor hyppighet av kjølige vest og sørvestlige vinder med til dels rekordstore nedbørmengder på Vestlandet. I Bergen ble sommeren den våteste siden 1964. Lite sol var det også på Vestlandet. Bergen hadde ikke en eneste «penværsdag» i månedene juli og august. Sørlandet og Østlandet ble til tider liggende i le for disse vestlige vindene og fikk periodevis mye pent vær med over 20 varmegrader. Også store deler av Nord-Norge fikk i perioder fralandsvind med mye bra vær. Selv om værforholdene stort sett bedret seg litt i siste halvdel av august, var dette ikke nok til å redde det dårlige inntrykket av sommeren 2016:

 1. Både flere regndager og mer nedbør enn normalt ? særleg på Vestlandet.
 2. Middeltemperaturen var 0-1 grad varmere enn normalt, men sammenlignet med middelet for de siste 15 år var temperaturen i sommer litt lavere enn dette middelet.
 3. I store deler av landet var værforholdene dårligst i de mest vanlige ferieukene  fra begynnelsen av juli til begynnelsen av august.
 4. Det var færre varme sommerdager (over 20 grader) enn normalt, men fra Lofoten og nordover og på Sørlandet og Østlandet var antallet dager med over 20 grader nær middelet for de siste 15 år. Dager med over 25 grader var derimot i fåtall. De fleste steder fikk bare halvparten av det normale av slike varme sommerdager.

Værekstremer:

Høyeste maksimumstemperatur: 32,2 grader, Brusdalsvatn i Ålesund (21. juli)


 

En god del pent vær til uken

Kommende uke starter strålende i store deler av landet da vi er så heldige å ha et høytrykk over oss. Men i vestlige deler av landet blir det en særdeles brå overgang tirsdag. Et kraftig lavtrykk, bestående av rester fra tropiske sykloner, vil nemlig gå nordøstover i Norskehavet og gi kuling og regn fra Vestlandet i sør til Troms i nord! På Østlandet kan de derimot nyte nok en fin dag. Det kraftige lavtrykket vil trolig gå inn over Nord-Skandinavia på onsdag og gi byger i store deler av landet, men sør på Vestlandet og Østafjells ventes en fin dag med sommerlige temperaturer.

Torsdag er det gode muligheter for at høytrykket som forlot oss tirsdag kommer tilbake til Sør-Norge og gir pent og varmt vær her. Temperaturer over 20 grader ventes både på Vestlandet og Østlandet!


Ikke så ofte vi ser et høytrykk over Skandinavia flytte seg vekk for så å komme tilbake slik det ligger an til å skje i neste uke.

Inn i neste helg øker usikkerheten i værutviklingen, men mest sannsynlig vil høytrykket trekke nordover og gi mye pent vær i Nord-Norge med stigende temperaturer, over 15 grader mange steder og kanskje opp mot 20 i Nordland. I sør er spørsmålet om høytrykket klarer å holde frontene som ventelig vil ligge ute i havet unna land, eller om de vil klare å presse seg inn over og gi mer skyet vær med litt regn. Det ligger altså an til en skikkelig kamp mellom lavtrykk og fronter i Nord-Atlanteren, og et høytrykk over Skandinavia i slutten av neste uke. Måtte høytrykket vinne!

Slik var været i august

August kommer trolig til å bli best husket som rekordvåt på deler av Vestlandet, ekstreme regnskyll i Oslo og mangel på solrike dager i vest. Middeltemperaturen for august var nær normalen i hele landet. De fleste steder fikk nedbørmengder nær det normale eller litt over. Minst nedbør fikk Nordland, Troms og Vest-Finnmark med bare litt over halvparten av normal nedbør. Aller mest fikk nordlige deler av Vestlandet der enkelte steder fikk dobbelt så mye som det normale og mer enn 500 millimeter nedbør. I Bergen falt det 370 millimeter nedbør i august. Dette er den våteste augustmåneden i Bergen siden 1929.

De to første ukene av august ble preget av at flere lavtrykk frå Nord-Atlanteren passerte over Skandinavia og gav perioder med kuling mellom sørvest og nordvest til Sør-Norge med en god del nedbør. Oslo-området ble rammet av ekstremt kraftige regnskyll lørdag 6. august. På Bygdøy falt det hele 33,4 millimeter nedbør på bare en time og i Asker hele 82 millimeter på 12 timer. Dette resulterte i lokal flom, stengte veier og flomskader på mer enn 100 millioner kroner. Et uvanlig kraftig lavtrykk som kom inn over Sør-Norge den 8-9. august gav vind opp i liten storm i kystområdene med rekordstore nedbørmengder på store deler av Vestlandet. I Bergen ble det ny lokal døgnrekord for august med 76,2 millimeter nedbør. Flere nedbørstasjoner litt lenger øst i Hordaland registrerte over 140-150 millimeter nedbør på ett døgn. På Gullfjellsplatået øst for Bergen ble det målt hele 230 milllimeter nedbør i løpet av disse to døgnene.

Fra den 14. til den 19. august bygde derimot et høytrykk seg opp over hele landet. Dette medførte rolige værforhold i stort sett hele landet med mye pent vær. Over innlandsområdene i Sør-Norge krøp temperaturen til dels over 25 grader, mens derimot kystområdene i vest fikk en del lokal tåke.

Fra den 20. august og ut måneden ble værforholdene igjen preget av at lavtrykk fra sør og sørvest som tok turen inn over Skandinavia. I starten av denne perioden var det Øst-Finnmark som fikk mest føling med alt regnet. Dette resulterte i at deler av Finnmarksvidda og Pasvik-området fikk mer enn dobbelt så mye nedbør i august. Deretter var det sørlige deler av landet og Nordland som fikk en nokså våt avslutning på måneden, men østafjells fremdeles perioder med pent vær med sommerlige temperaturer. Et tordenværsområde som passerte over sørlige deler av Hordaland og inn over Hardangervidda fredag 26. august resulterte i en dyretragedie der 323 reinsdyr mistet livet i et lynnedslag.

Værekstremer:

Max temp ? Norge:  26,9 grader, Nesbyen og Gulsvik (17/8)

Min temp ? Norge:  Fjellet: -4,8 grader, Juvasshø (10/8) Lavlandet: -3,5 grader, Folldal (12/8)

Max vind ? Norge:   Sør 26 m/s, Kråkenes (31/8)

Max nedbør ? Døgn:   144 millimeter, Opstveit i Hordaland. 

Max nedbør ? Måned: 504 millimeter, Opstveit i Hordaland.

 

Penvær til hele Sør-Norge søndag og mandag

Været på Vestlandet har nesten vært en sammenhengende regnbyge siden slutten av juni med nedbørsrekorder satt både i juli og august. Derfor blir bare en enslig dag innimellom med opphold og sol satt uminnelig pris på her vest. Kommende søndag og mandag kan Vestlandet få hele to sammenhengende dager med pent vær! Østafjells blir det rimelig bra de nærmeste dagene også.

Det er et svakt høytrykk som bygger seg opp over Norskehavet på søndag, og hurtig tar turen østover mot Skandinavia som gir det gode været i sør. Temperaturene blir sommerlige med opp i omkring 20 grader både på Vestlandet og Østlandet.Dessverre vil høytrykket, slik det ser ut nå, ta turen sørøstover til Sør-Sverige og nordlige deler av Tyskland og Polen på tirsdag. Lavtrykk i Nord-Atlanteren vil dermed igjen kunne sende fronter inn mot Vestlandet med overgang til gråvær. Østafjells vil det trolig fortsette med mye bra vær og høye temperaturer for årstiden. Mot slutten av neste uke er det mulig at høytrykket på nytt drar nordover til Skandinavia og gir pent og veldig varmt vær i sør, men dessverre like sannsynlig at det drar østover slik at det blir regn i vestlige deler av landet. Det eneste som er relativt sikkert er at det blir varmt for årstiden i neste uke i mer eller mindre hele landet.

Tropisk orkan på vei mot Hawaii

Det er ikke bare solskinn og strender på Hawaii. Akkurat nå er den tropiske orkanen Madeline på vei rett mot øygruppen. Det er ikke så veldig ofte slike ødeleggende værsystemer treffer selve Hawaii, men denne gang ser det ut til at den vil passere svært nær hovedøyen (the Big Island) natt til torsdag og torsdag. 

Det er ventet ødeleggende vinder, med vindkast opp i 160 km/t, pluss svært store nedbørmengder de neste 24 timene, kanskje opp mot 250mm. Bølgene blir også svært høye og er ventet opp i 7-8 meter inn mot strendene når de bryter. Høye bølger sammen med stormflo kan føre til oversvømmelser langs kysten. I innlandet er det nedbørmengdene som kan føre til flom og jordskred. 

Se video under for detaljert Hawaiivarsel.

 

video:2016ep14181472613564

 

 

Våtest august siden 1929 i BergenAldri tidligere har det blitt registrert så mye nedbør i august på værstasjonen Bergen-Florida. I skrivende stund, tirsdag ettermiddag 30. august, er totalnedbøren for august oppe i 365 millimeter. Den gamle rekorden var fra 1989 med 352 millimeter nedbør i august. "All time record" for Bergen blir det likevel ikke. Værstasjonen på Florida i Bergen har kun nedbørmålinger tilbake til 1983. Før den tid ble de offisielle målingene gjordt på Fredriksberg på Nordnes i Bergen. Der ble det målt 415 millimeter i august 1929. I årene mellom 1929 og 1983 ble det på Fredriksberg i Bergen ikke målt så mye nedbør i august som i nå i år. Selv om det ennå er 17 timer igjen før sluttstrek for augustnedbøren blir satt, kan vi likevel nå fastslå at august blir den våteste augustmåneden siden 1929. Også sommeren (juni, juli, august) har vært rekordvåt i Bergen. Vi må faktisk tilbake til sommeren 1964 for å finne en sommer med mer nedbør. Da falt det 810 millimeter nedbør i Vestlandets hovedstad, mens årets sommer ser ut til å enda på ca. 715 millimeter.

Siste(?) smak av sommer

Sommeren er på hell og det kan vi også se på prognosene nå; lavtrykkene blir kraftigere og mer definerte i prognosene.

Perioden som vi nå har fremfor oss ser ut til å bli ganske så dominert av relativt kraftige lavtrykk vest og nordvest i Norskehavet, med høytrykk som ligger over kontinentet. Dette betyr generelt en vestlig vindretning, som er bra for østlige deler av Sørlandet, Østlandet og Finnmarksvidda og lengst sørøst i Finnmark. Det er derimot litt verre for Vestlandet, og kysten videre nordover til ca. Nordkapp der fjellene presser luften som kommer inn fra vest oppover og vi får regn som en konsekvens av det.

Sør- og Østlandet blir altså relativt klare værvinnere i uken som kommer, selv om det henger igjen litt regn/regnbyger på Østlandet første delen av mandag. Onsdag kan vi også få gode temperaturer i sørøst da et høytrykk over kontinentet drar seg videre litt østover og gir et kortvarig blaff av en varmere luftmasse nordover mot Sør- og Østlandet. En god del steder vil få temperaturer over 20 grader, og man kan i alle fall ikke utelukke at de varmeste stedene krysser 25-grensen. Bildet under viser temperatur-utsiktene kl 14 onsdag slik modellen har det representert:


Det må nevnes at basert på hvor varm selve luftmassen er, og hvordan varslede versus observerte temperaturer har vært siste dagen, tror jeg maksimumet blir noe høyere enn på dette bildet (som har et maksimum på omkring 22 grader). Det vil i så fall kvalifisere til at siste dagen i august blir en sommerdag, i det minste for en liten del av landet. For Vestlandet og mye av Nord-Norge sin del blir det i større grad sjøtemperaturene som avgjør temperaturen i luften, som betyr rundt 15 grader på Vestlandet og i Trøndelag og stort sett mellom 10 og 15 i Nord-Norge.

Stormen Gaston og Azorene

Stormen Gaston er nå i en utviklende fase langt til havs i Nord-Atlanteren, den beveger seg foreløpig sakte, men mandag er den ventet å ta en strak nordøstlig kurs.

Det gjøre at de kommende dagene gir mange spennende prognoser å følge med på. Stormen som trolig er en kategori2 orkan da den begynner å gå nordøstover vil kunne ta en bane relativt nært Azorene, og nærme seg øygruppen i siste halvdel av kommende uke. Det er altså langt frem og usikkert, men de fleste prognosene drar orkanen relativt nærme kommende fredag:

 


Posisjonen som Gaston vil ha klokken 20 fredags kveld ifølge siste amerikanske modell (rød) og de 2 siste europeiske (blå og svart).

Det meste ser ut til å ligge til rette for at dette systemet blir værende i live ganske lenge, og treffer for eksempel den blå versjonen direkte mot Azorene kommer vi garantert til å få høre om det. Det blir spennende å se!

 

Fint vær i løpet av helgen

Lavtrykket som gir mye regn over Sør-Norge fredag, vil lørdag ligge over Bottenviken, før det flytter seg nordøstover til Finland og Russland og svekkes. Dermed blir det en fin helg for noen av oss.

Lørdag morgen vil lavtrykket fremdeles gi regn fra Møre og Romsdal og nordover til Finnmarksvidda, med nordvestlig kuling utsatte steder. Utover dagen ventes det derimot kun enkelte byger i vestlige områder fra Vest-Finnmark og sørover til Vestlandet. Selv om det holder seg relativt kjølig i landet, så får Sør- og Østlandet mye fint vær med temperaturer som stiger over 20 grader, men første del av dagen vestlig opp til frisk bris eller liten kuling utsatte steder. Bildet under viser temperaturene lørdag ettermiddag, der den mørke oransje fargen indikerer 15-20 grader.

 


 

Bygene gir seg etterhvert på Vestlandet og i Trøndelag, og her blir det også mye fint vær søndag grunnet et svakt høytrykk som passerer. Bildet under viser situasjonen søndag morgen, da er det kun noen regnbyger til områdene nord for omtrent Bodø.

 


 

Et nytt lavtrykk vil derimot komme inn i Nordsjøen allerede søndag med regn til Rogaland, sørlige deler av Hordaland, Sørlandet og på Østlandet fra Mjøsa og sørover. I Nord-Norge ventes det fremdeles pålandsvind med regnbyger, kuling utsatte steder i Finnmark. Årsaken er lavtrykksaktivitet nord i Barentshavet.

Våt og vindfull start på helgen i sør

Et lite lavtrykk kommer inn over Vestlandet og Midt-Norge fredag. Dermed blir det en våt og vindfull start på helgen for mange i Sør-Norge. De som for eksempel skal sykle Halvbirken fredag må belage seg på en våt tur.

Et lite lavtrykk kommer inn over Vestlandet fredag formiddag. Dette vil gi lokalt mye nedbør nord i Rogaland og sør i Hordaland om formiddagen, opp mot 35 mm på 6 timer. Bildet under viser hvor det kommer mest nedbør fra fredag morgen til ettermiddag.

 

Om ettermiddagen regner det også nord på Vestlandet og på indre strøk av Østlandet, og her kan det også lokalt komme mye nedbør. Dermed blir det vått for de som skal ut å sykle Halvbirken. Nedbøren trekker nordover i Trøndelag utover ettermiddagen og til Helgeland til kvelden. I tillegg vil vinden øke på til kuling utsatte steder, fra sørlig retning sør for Stad, og først fra nordøstlig retning fra Helgeland og sørover til Trøndelag.

Lørdag morgen ligger lavtrykket over Bottenviken som bildet under viser. Dette betyr vestlig og nordvestlig vind til Sør-Norge. Det blir regnbyger i vest, men opphold og sol østafjells. Dermed blir Birkebeinerrittet lørdag en tørrere affære. Det blir derimot vestlig og nordvestlig opp til kuling utsatte steder lørdag morgen og formiddag. 

Jordklodens laveste temperaturer

Først en liten oppfølging fra i går. Da var Sydpolen kaldest med -66 grader, med Vostok på en god 2. plass. I natt tok Vostok tilbake førsteplassen og slo til med hele -70,9 grader, med Sydpolen på neste plass med -64,0.

Vostok som altså var kaldest i verden siste døgn innehar også den offisielle kulderekorden på ufattelige -89,2 grader. Den ble satt 21. juli 1983. Men er dette jordens kaldeste sted? Sannsynligvis ikke, men siden man i praksis ikke kan ha temperaturmålere på ethvert punkt på jordoverflaten får man aldri vite dette helt sikkert. Men her kan satelittmålinger komme oss til hjelp. 10. august 2010 målte satelitter overflatetemperaturen til -93,2 grader ved Dome Argus på sydpolplatået, ca. 4000 moh. Nå måles riktignok lufttemperaturen 2 meter over bakken, og det kan være flere grader forskjell mellom bakken og to meter høyere opp under spesielle værsituasjoner. Men uansett, svært kaldt var det! Det er estimert at temperaturen ved Dome Argus kan falle til -95 grader, men enn så lenge er det altså Vostok som innehar kulderekorden.

Bildet under viser hvor den russiske forskningsstasjonen Vostok ligger i Antarktis.


By NASA/User:Muriel Gottrop/User:Ningyou - NASA, Public Domain

 

 

 

Sørlys og -66 grader

Det går mot lysere tider på Sydpolen. Om en knapp måned er sola tilbake og de forskerne som bor der nede kan da glede seg over sol i ca. 6 mnd. Ja det er kun en soloppgang og en solnedgang på Sydpolen, og Nordpolen for den del, i løpet av året. 

I dag var Sydpolen kaldest i verden med -66,2 grader. Ofte må Sydpolen se seg slått av den russiske stasjonen Vostok når det gjelder kulde, men ikke i dag. Da var det "bare" -64,5 i Vostok. 

Ikke nok med at Sydpolen var kaldest i dag, men samtidig var det et flott sørlys (aurora australis) der nede som bildet under viser. Det er akkurat det samme fenomenet som nordlys bare på den sørlige halvkule.

Digresjon: Alle verdens høyeste fjelltopper er besteget, Nordpolen er erobret både sommer og vinter, men det finnes fortsatt en ekspedisjon som ikke er gjort, selv om noen gjorde et mislykket forsøk i 2013, nemlig å gå til Sydpolen om vinteren. Noen her som tar utfordringen? 

 

 

Hetebølge i Europa

Et høytrykk forsterker seg over kontinentet de neste dagene og sammen med et lavtrykksområde like sør for Island pusher det svært varme luftmasser nordover fra Sahara, via den Iberiske halvøy og videre inn over Frankrike og etterhvert Sentral-Europa. Slikt blir det høye temperaturer av og i Frankrike kan man vente seg en liten hetebølge denne uken, med temperaturer opp i 30-35 grader fra tirsdag og frem til kommende helg. Også i Spania blir det varmt med temperaturer opp i mot 35 grader denne uken. Varmen når også helt nord til Sør-England og i London bikker trolig gradestokken 30 grader onsdag og torsdag denne uken. Etter dette vil høytrykket trekke videre østover og temperaturene vil falle noe, men det ventes fortsatt relativt varmt vær på kontinentet.Over: Bildet viser værsituasjonen onsdag 24.08, og man kan se hvordan varme luftmasser fra Sahara føres nordover mellom høytrykk over kontinentet og et lavtrykksområde ved Island (Luftmassene strømmer med klokken rundt et høytrykk)

De varme luftmassene fra kontinentet når også Sør-Norge i slutten av uken, men dessverre blir de noe avkjølt underveis. De fører likevel til at vi kan vente temperaturer opp i 20 grader på Sør- og Østlandet mot slutten av neste uke også. 

 

 

Sommervarme oftere enn før i september

Verden blir stadig varmere som følge av menneskeskapte klimaendringer. Juli var 15. måned på rad det ble satt rekord i global middeltemperatur. Gjennomsnittstemperaturen på jorden ble hele 16,67 grader som er det høyeste som er målt noen gang, og 0,87 grader over normalen for det 20. århundre.

I Norge ser en at sommertemperaturene er begynt å strekke seg inn i høsten (og høstemperaturene inn i vinteren), men derimot har lite skjedd med junitemperaturene de siste 20 årene. Tar en for seg de største byområdene langs kysten fra Oslo i sørøst til Tromsø i nord så har junitemperaturene stått omtrent på stedet hvil de siste 20 år (1995-2015) sammenlignet med normalen (1961-1990). Ser en på temperaturene i den første høstmåneden, september, så har det derimot vært en kraftig temperaturstigning. Omkring 1,5 grader har middeltemperaturen økt de siste 20 årene, og langs kysten av Vestlandet har september blitt omtrent like varm som juni!Det er altså blitt hyppigere tilfeller av sommervarme i september i Sør-Norge, ikke minst på Vestlandet. Hva årets september vil by på vet selvsagt ingen, men det er iallfall ingen grunn til å tro at den siste sommerdagen for året har vært når vi runder månedsskiftet.

På kortere sikt ser det ut til at våre danske og svenske naboer vil få glede av høysommervarme uti kommende uke, mens skyer og nedbør trolig vil ødelegge for dette i Sør-Norge. Skulle det derimot snu så skal vi sporenstreks melde fra!

Finvær til uken

Et høytrykk blir liggende i Norskehavet de neste dagene. Dermed er det noen som får en fin start på uken.

Uken starter med mye fint vær i hele landet grunnet høytrykket i Norskehavet. Noen unntak er det likevel. Tåkefaren kommer tilbake fra ytre strøk av Hordaland og nordover til Trøndelag, og et lite lavtrykk vest av Danmark kan gi regnbyger til Agder og Østlandet sør for Oslo. I tillegg er det mulighet for ettermiddagsbyger generelt fra Helgeland og sørover.

Bildet under viser høytrykket vest for oss mandag, i tillegg til de svake lavtrykkene i sør og øst.


Tirsdag vil høytrykket i vest og et lavtrykk som går nordover i nordlige deler av Sverige gi økende vind langs kysten av Troms og Lofoten/Vesterålen, opp til liten kuling 12 m/s. I tillegg blir det regn fra Ofoten og nordover til Øst-Finnmark, men i ytre strøk blir det fremdeles mye fint vær. Lenger sørover i landet blir det også mye fint vær, men fremdeles tåkefare på Vestlandet, no hovedsakelig sør for Stad.


Onsdag kan det fremdeles komme litt regn på Finnmarksvidda og i Øst-Finnmark om morgenen, men utover dagen mye fint vær i hele Nord-Norge. Denne dagen er det vestlendingene som må belage seg på nedbør. Et nedbørområde kommer inn over Vestlandet allerede onsdag morgen, og regnet brer seg nordover til Trøndelag og østover til Sørlandet om ettermiddagen. Østlandet får trolig oppholdsvær og sol. Temperaturene synker litt i vest når nedbøren kommer inn, ellers blir det behagelige temperaturer opp mot 20-25 grader i starten på uken.

Slutt på varmen i Nord-Norge

På torsdag var det Nord-Norge som var varmest i landet, og gradestokken krøp opp i over 25 grader flere steder. Grunnen til at det er så varmt i Nord-Norge nå er at det ligger et høytrykk over Russland og et svakt lavtrykksområde over Sør-Norge. Disse to trykksystemene pusher varm luft fra kontinentet og Russland nordover øst for oss og deretter inn over Nord-Norge. Av samme grunn vil temperaturene ligge opp i 20 grader og over flere steder i nord også fredag og lørdag.

Over: Kartet viser værsituasjonen fredag, og man kan se hvordan varmluften i øst og sør blir ført nordover mellom lavtrykket i vest og høytrykket i øst.

 

Dessverre er det allerede søndag slutt på morra. Da vil en kaldfront trekke inn over Finnmark, Troms og nordlige deler av Nordland og luftstrømmen vil snu fra å være sørøstlig til å bli vest-nordvestlig. Istedet for godt oppvarment kontinentalluft er det nå kjølige maritime luftmasser som vil strømme inn over Nord-Norge. Dermed vil temperaturene falle til rundt 15 grader på dagtid, og videre utover i neste uke ser det ut til å bli enda kjøligere. Foreløpige prognoser viser ned i rundt 10 grader i Troms og Finnmark i midten av uken.Over: Kartet viser værsituasjonen torsdag 25.08, og man kan se hvordan kjøligere, nordlige luftmasser strømmer inn over Nord-Norge fra nordvest.

Det kan bli hva som helst

Det ustabile vær-regimet denne sommern har gjort både langtids- og kortidsvarsling vanskeligere enn det som er vanlig. Og dette fortsetter nå i utgangen av sommeren med prognoser som spriker i de fleste retninger. Men der er få veldig våte alternativer når vi går en uke frem...

Går man ca. en uke frem i tid fra nå ser vi værvarsler som spriker ut i begge ender av skalaen. Bildet under viser temperaturer og isobarer neste fredag.


Til venstre, modellen som kom inn i går kveld, til høyre modellen som kom inn i dag tidlig.

Varmt?
Dette viser 2 værsituasjoner som omtrent er komplett motsatt av hverandre. Til venstre; et høytrykk over sørlige Sverige (til venstre) gir en varm sørøstlig luftstrøm mot oss, luften kommer fra Sør-Europa og Middelhavet, og temperaturene på dagen skulle da kunne knuse 20 grader og kanskje også i overkant av 25 grader også.

Kjølig?
Til høyre kommer høytrykket aldri inn over Skandinavia i det hele tatt, men beveger seg vestover mot Island med et lavtrykk som drar seg nordover over Finland med ganske kald og kraftig nordavind imellom disse trykksystemene. Dette gir da temperaturer som knapt når 20 grader noen steder i landet, og kanskje dette regimet blir kanskje så mye som 10-15 grader kaldere på deler av Vestlandet og i fjellet enn det varme alternativet. Mens det varme alternativet også er tørt gir dette nedbør langs Vestlandskysten og videre nordover i Nord-Norge.

Så akkurat nå føler jeg meg litt som han her:

Slik blir helgeværet hos deg

Høytrykket flytter seg østover og blir liggende over Russland de neste dagene, samtidig som nye lavtrykk nærmer seg landet fra sørvest. Noen av oss får likevel ganske bra helgevær.

Nord-Norge

Fredag starter med mye fint vær i Nord-Norge. Temperaturene stiger også opp mot 20-23 grader. Grensetraktene av Nordland får dermed tilskyende vær med regnbyger som trekker nordover til Finnmarksvidda til kvelden. Regnbygene fortsetter i indre strøk av Nord-Norge lørdag, og fralandsvind opprettholder mye pent vær i ytre strøk. Sent lørdag og søndag kan et lavtrykk utvikle seg og komme inn over Finnmark fra sørøst. Dette kan gi en grå og våt avslutning på helgen med kuling og kraftige regnbyger her. I Troms og Finnmark ventes det kun enkelte regnbyger.

Bildet under viser lavtrykket og nedbøren over Finnmark søndag morgen.

Sør-Norge
 

Fredag starter med et lavtrykk som svekkes over Østersjøen og sørlige deler av Sverige. Dette gir regnbyger til Østlandet, og etterhvert økende mulighet for byger også på Vestlandet. Indre strøk av Trøndelag kan også få enkelte regnbyger. Lørdag er det et nytt lavtrykk fra sørvest som ventes inn i Nordsjøen. Om formiddagen kommer nedbøren inn over Sørlandet og sørlige deler av Rogaland med økende østlig og sørøstlig opp til kuling her. Nedbøren brer seg nordover mot Bergen og Oslo til kvelden, men fronten svekkes og nedbøren avtar i intensitet. I Trøndelag kan det komme enkelte regnbyger. Søndag opprettholdes ustabile luftmasser over Sør-Norge med regnbyger. Temperaturene ned under 20 grader i denne perioden sør for Stad og Dovre.

Bildet under viser nedbøren som nærmer seg Sør-Norge lørdag morgen.

  

Festbremsen

Høytrykket ligger over oss og varslene forteller om sol og sommerlige temperaturer i hele landet men med mulighet for lokal morgentåke.

Det er jo helt klart festligere med fokus på sol og varme, fremfor muligheten for at tåke kan oppstå. Men når da tåken dukker opp så kan det vel sies at den rett og slett er en skikkelig festbrems. Steningen er langt fra like bra i den fuktige og kalde tåken som på en klar sensommer morgenen.

Flere langs vestlandskysten våknet i dag til tåke. Det var ikke det tykkeste laget, men i dalførene låg tåken tykk frem til solen fekk varmet opp luftmassene.Grunnen til tåken er det klare og stille været i forbindelse med høytrykket. I løpet av natten blir jordoverflaten og luftmassene like over bakken avkjølt, og ved høy nok luftfuktighet i luftmassene vil denne avkjølingen gjøre at luften kondenserer. Denne type tåke kaller vi strålingståke.

Utover morgenen vil solen varme luftmassene igjen, og gravis letter tåken. Dvs rett skal være rett, den letter ikke den fordamper. 


Nesten en litt trollsk stemning på hurtigrutekaien når tåken må gi tapt.

Og det kommende døgn er det fortsatt høytrykket som dominerer, men andre ord er det rom for flere morgener med trollsk stemning. 

Fin start på uken

Det er nok flere enn meg som har fått testet regntøyet i løpet av sommerferien, men nå (når vi er tilbake på jobb) siger høytrykket innover oss og regnet tar en pause.

Helt fantastisk kan man nok ikke si at dette høytrykket er. For det blir ikke liggende lenger enn fremt til fredag og det vil heller ikke sende temperaturene innpå 30 tallet, men fasongen på høytrykksområdet må sies å passe vårt langstrakte land helt perfekt. Med andre ord kan så og si hele landet la paraplyen bli liggende hjemme de neste tre dager.Bildet over viser forventet plassering av trykksystemene tirsdag. Lavtrykksområdene markert med L'er og tilhørende fronter,  mens høytrykksområdet er merket med en H. Øst og vest av oss ligger lavtrykkene, og midt mellom strekkes et langstrakt (og etterlengtet) høytrykk.

Så til grafikken jeg gleder meg til å vise. Kartene viser nedbør i løpet av tirsdag, onsdag og torsdag.

Tirsdag:

Onsdag:

Torsdag;

Flere enn meg som legger merke til at nedbøren ikke treffer Norge?
(joda, for de observante så kan jeg bekrefte at der er noen byger som er ventet å trekke innover sørøstlige områder torsdag)

Så har du ikke fått malt huset tidligere i sommer er kanskje dette en passende anledning.

Starten på høsten

Først av alt, ingen fare, folkens! Høytrykket er fremdeles i sikte og gjør seg gjeldende fra søndag-mandag denne helgen/neste uke; les mer om dette her. Men hva kan vi si om den sannsynlige værutviklingen i utgangen av denne måneden og inn i september som pr.def. er starten på høsten?

Vi har nemlig noe som heter månedsvarsel. Disse består av 50 ulike værprognoser og jobben vår blir å sammenstille dette til sannsynligheter for ulike værutviklinger - i praksis om det er sannsynlig med vått og kaldt vær, eller tørt og varmt? Dette behandler vi altså ikke på samme måte som vanlige værvarsel som vi ser på TV eller de vanlige vær-portalene, men gjør oss altså opp en mening om hvor sannsynlig det er at været vil avvike den ene eller andre retningen med hensyn på "normal-været". Og vi snakker uke for uke, ikke dag for dag. En "kald uke" til altså kunne bestå av 5 kalde og 2 varme dager.

Siste uke i august

For den siste hele uken i august ser middelet av disse prognosene slik ut for nedbør og temperatur:

Anomalier for nedbør(t.v.) og temperatur (t.h.) uken 22-28. august. Grønt er våtere enn normalt, oransj er tørrere enn normalt, blått er kjøligere enn normalt og rødt er varmere enn normalt.

I snitt altså sannsynlig med tørrere enn normalt over nordlige og vestlige deler av landet, men våtere enn normalt på Østlandet. Det mest sannsynlige blir at lavtrykk går i en sørlig bane (sør for Skandinavia) med sørøstlige luftstrømmer som typisk kan være ganske våte på Østlandet. Men det er 20% sjanse for lavtrykk fra vest som vil gi våtere vær også på Vestlandet og trolig Midt-Norge, og dermed snur opp ned på denne fordelingen for Sør-Norge.

Starten av September

Videre fremover i overgangen til september ser prognosene nå litt mer høstlige ut i gjennomsnitt (som jo er passende). Bare 5% av prognosene gir faktisk stabilt høytrykk de 2 første ukene i september. Det mest sannsynlige blir nå lavtrykk som kommer inn fra vest (45%), som jo er det mest normale vanligvis i september. De resterende 50% fordeles jevnt over enten sørlig lavtrykksbane (vått i øst og sør, kanskje tørt i nord og vest) og et regime med mye nordvestlig vind som gir kjølig vær for årstiden, vått i vest og nord (langs kysten) men i alle fall periodevis nokså tørt på Sør- og Østlandet.

Her er da tilsvarende gjennomsnittskart for de 2 første høstukene i 2016:


29.august - 4 september.


5 september - 11. september.

Så lenge kan høytrykket vare

I inngangen av denne helgen kommer et nytt lavtrykk inn mot Sør-Norge med vær som minner lite om sommer. Det ser ut til å bli et nytt døgn på Vestlandet der vi får opp mot 80mm nedbør iløpet av fredagen; NVE har nettopp utstedt fare for jord-, sørpe- og flomskred på gult nivå for de 2 nordligste Vestlandsfylkene. Samtidig påvirker restene av det forrige høstlige lavtrykket deler av Nord-Norge:


Nedbør fra kl 02 fredag til kl 02 lørdag.

Men så kommer da vitterlig høytrykket fra sørvest som vi har skrevet om tidligere i uken. Vi har lurt ganske lenge på når en flik av det meget stabile høytrykket ved Azorene skulle ta veien mot oss (jeg har personlig minst 2 ganger gått fem på med spekulasjonene mine hittil i sommer). For første gang siden starten av juli er prognosene nå entydige om at dette nå skjer. Dette betyr imidlertid ikke at temperaturene spretter opp på 30tallet momentant. Faktisk, siden vi nå har hatt 2 tilfeller av kald nordavind i bakkant av de siste lavtrykkene, bikker temperaturene knapt normalen. I alle fall ikke i første omgang. Høytrykket betyr riktignok lite nedbør og etter alt å dømme en god del sol, men altså temperaturer som bare såvidt sniker seg over 20tallet.

Det ser ut til at høytrykket får dominere 3-4 døgn i alle fall, med start så smått allerede søndag (14. august). Fra torsdag av blir det mer usikkert, og for dagene torsdag-lørdag har vi under listet opp de mest sannsynlige vær-scenariene (utfra ca. 150 mulige utfall i de ulike prognosene) :


Ulike værscenarier for perioden torsdag 18.august - lørdag 20. august

Det er altså 50% sjanse for at høytrykket holder seg i nærheten av en uke (7 døgn). Beveger vi oss videre frem synker denne til nær 30%:

Ulike værscenarier for perioden søndag 21.august - torsdag 25. august

3-4 dager med høytrykk er altså ganske sikkert, en ukes varighet er omtrent 50% sannsynlig, mens ustabil lavtrykksaktivitet enten fra vest eller sørøst blir etterhvert 70% sannsynlig når vi går inn i den siste fulle august-uken.

Blokkerende høytrykk

Alle som er det minste opptatt av vær vet at skal vi få pent vær så må vi ha besøk av et høytrykk. Men på lik linje med lavtrykk som kan være både svake og sterke, kan høytrykk være det samme. Er høytrykkene svake så har de en tendens til å fort å svekke seg og bli erstattet av lavtrykk, i løpet av to-tre dager er dermed finværet over. Er høytrykkene derimot sterke, strekker de seg gjennom hele troposfæren (nederste 10 km av atmosfæren) og tar kommandoen over værutviklingen minst 7-10 dager fremover i tid. Det vil si at høytrykket ligger og blokkerer for lavtrykkene som blir tvunget til å ta veien nord eller sør for høytrykket, vi kaller slike høytrykk blokkerende.

Heldigvis ser det ut til at høytrykket som skal bygge seg opp over Skandinavia neste uke blir av denne blokkerende typen. Skjer det så er det gode muligheter for mye pent sensommervær over store deler av landet i minst en uke og kanskje enda litt lenger!Kartet til venste viser trykkfeltet ved bakken, og kartet til høyre trykkfeltet i øvre deler av troposfæren. En finner igjen høytrykket ved bakken i de øvre deler av troposfæren og lavtrykkene blir tvunget til å gå enten sør eller nord for Norge.

Enda litt større sjanse for finvær kommende uke

På denne bloggen har vi jo meldt om gode muligheter for pent vær framover i tid tidligere i sommer uten at det har slått til, så må si jeg nå er spent om vi får rett denne gangen. Det er jo ikke særlig hyggelig å gi folk stort håp om fint vær for så å se det hele renne ut i sanden. I går meldte jeg om ca. 70% sjanse for 3-4 dager med mye pent vær, og heldigvis er signalet enda litt tydeligere i dag.

Her på Vestlandet har det blåst opp i liten storm på kysten i natt og i morgentimene i dag, og regnet har bøttet ned i rekordstore mengder i Bergen. Siste døgnet så kom det hele 76,2 mm som slo den forrige augustrekorden fra 1989, også andre steder på Vestlandet er det ny rekord i døgnnedbør i august. Så denne svært begredelige Vestlandsommeren kulminerte i et skikkelig høstuvær, derfor tror jeg ingenting kan glede vestlendingene mere enn pent sensommervær.

Det er svært usikkert om finværet vil kunne vedvare utover 3-4 dager, men det er gode muligheter for dette heldigvis. Kartene under viser prognoser fra to forskjellige værmodeller tirsdag og onsdag neste uke.


Tirsdag 16. august.


Onsdag 17. august.

Norge er så langstrakt at det er sjelden hele landet ligger innhyllet i strålende vær og særlig for Troms og Finnmark er det usikkert om det blir overgang til bra vær.

Sol og varme trolig tilbake neste uke

Skolestarten nærmer seg og de fleste har lagt sommerferien bak seg og er begynt på jobb igjen. Da er det kanskje litt irriterende og høre at flott sommervær kan være i anmarsj, etter en heller begredelig juli og start på august, særlig på Vestlandet.

Flere ulike værmodeller er enige om at et høytrykk vil bygge seg opp over Skandinavia i bakkant av et lavtrykk som passerer i løpet av kommende helg. Det betyr at vi har gode muligheter for å få noen flotte sensommerdager med temperaturer som gradvis kryper godt opp på 20-tallet igjen over større deler av landet, og mye sol. Som de fleste vet er jo prognoser så langt frem i tid usikre i større eller mindre grad, men går en gjennom de forskjellige modellkjøringene så finne en at det er omtrent 70% sjanse for at dette finværet slår til.


Høytrykk ventes over Skandinavia i starten på neste uke som denne prognosen for neste tirsdag viser.

Bygger det seg opp et solid høytrykk så varer det ofte omkring en ukes tid eller litt lengre, men det er for tidlig å si om dette eventuelle høytrykket vil bli så kraftig. Noen modeller antyder at det vil bli brutt ned etter 3-4 dager og erstattet av svake lavtrykk med ustabilt sommervær igjen. Foreløpig er det omkring 50% sjanse for at det kan vare 7-10 dager, en får leve i håpet.

 

Her blir det vått og vindfullt i morgen

Over: Satellittbilde over lavtrykket kl.14 søndag

De neste dagene er det lite som minner om sommer på Vestlandet. Et kraftig lavtrykk, av den høstlige typen, ligger søndag ettermiddag ved Færøyene og vil de neste dagene bevege seg østover mot Skandinavia. Lavtrykket fører både med seg kraftig vind og  mye nedbør til store deler av landet de neste dagene. Værst blir det som vanlig for vestlendingene.

Frontene som hører til lavtrykket har allerede kommet inn over Sør-Norge og trekker videre nordover i løpet av søndagen, og mandag og tirsdag er det selve lavtrykksenteret som utvikler seg videre og trekker inn over land.

Dette fører til mye nedbør på Vestlandet og Nordvestlandet de neste dagene, og fra søndag ettermiddag til tirsdag ettermiddag ventes det å komme 100-110 mm nedbør på Vestlandet sør for Stad, mens det på Nordvestlandet vil falle opp i 40-80 mm nedbør, mest i sør. 

Over: Forventet nedbør fra søndag ettermiddag til tirsdag ettermiddag.

Lavtrykket fører også en del vind med seg. Mandag vil det blåse kuling utsatte steder over det meste av Sør-Norge, sterkest vind blir det på Vestlandet der det ventes opp i sterk kuling nord for Bergen om morgenen og på kysten av Hordland, Rogaland og Agder om ettermiddagen og kvelden. Vindretningen begynner på sørvest-vest og dreier over på vest-nordvest i løpet av dagen. Kortvarig kan vinden også komme opp i liten storm. Den kraftige vest-nordvestlige vinden fortsetter i sør utover tirsdag, og da vil vinden øke opp i nordvest kuling også videre nordover til Troms.


Over: Vind natt til tirsdag, orange, gult og brunt felt viser liten til stiv kuling, rødt viser sterk kuling til liten storm.

Onsdag vil lavtrykket svekkes nordøstover og en liten høytrykksrygg følger på fra vest og gir noe lettere vær over store deler av landet med færre byger og lange perioder med sol flere steder.
 

Kraftige regnbyger på Østlandet


Over: Radarbilde over nedbøren på Østlandet kl. 13:30 lørdag.
 

Det har vært kraftige regnbyger over Østlandet lørdag, noe som har ført til oversvømmelser flere steder. I morgentimene var det områdene vest for Oslo som opplevde de kraftigste bygene, og også noen tordenskrall, mens bygene lørdag ettermiddag har trukket noe mer nordøstover. Meteorologisk institutt melder om at det mellom kl. 11 og kl. 12 falt hele 33.4 mm nedbør på Bygdøy! Det er også observert skypumpe i Oslofjorden. Skypumper er ikke et veldig vanlig fenomen hos oss, men det skjer av og til at det blir observert skypumper på sensommeren, helst på Sør- og Østlandet. De oppstår gjerne i forbindelse med kraftig tordenvær slik vi har hatt i dag. Da er luften ustabil på grunn av stor temperaturforskjell mellom luftmassene over bakken og luftmassene høyere oppe i atmosfæren. Det oppstår en vertikalbevegelse i luften og hvis det da i tillegg er forskjellige vindretninger i ulike luftlag kan man få den rotasjonen som trengs for å danne en skypumpe.

Intensiteten i bygene på Østlandeter ventet å avta ut over ettermiddagen i dag, og til kvelden blir det stort sett oppholdsvær.

Høstlig i neste uke

Det blir mer som minner om høst enn sommer værmessig over helgen, særlig på Vestlandet.

Årsaken er et lavtrykk (som på værkartet avviker fra de vi typisk kaller "sommerlavtrykk" som ofte er små og svake). Det blir kanskje ikke en høststorm som det kunne se ut til tidligere i uken, men kuling blir det. Og regn. Mye. Bildene under viser døgn-nedbøren for dagene søndag-onsdag:

Søndag:

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:


Som bildene viser er det først og fremst Vestlandet og til sist i perioden Trøndelag som blir mest utsatt for nedbøren. Det som er litt spesielt med dette lavtrykket er at det er kraftigere, og lever lengre enn hva vi har sett på en god stund. De ovennevnte sommerlavtrykkene gir ofte bare byger, og det er lite vind knyttet til dem, i sum gjør dette varslene mer usikre i detaljene. Med frontsonene og vindetyrkene dette lavtrykket bringer med seg ser vi et tydelig skille mellom vest og øst for eksempel. På Vestlandet pålandsvind og nedbør over en relativt lang periode på 3-4 døgn, Østlandet i le med sol (faktisk!). Imidlertid drar lavtrykket ned en relativt kjølig luftmasse over Skandinavia som helhet, så temperaturene blir ikke nødvendigvis de helt store, selv om de i det minste ligger litt over 20. Kanskje det er helt OK, igrunn?

Storm og store nedbørmengder

Et lavtrykk ligger i øyeblikket vest i Atlanterhavet, øst av New York. Det er dette lavtrykket som de neste dagene vil utvikle seg og flytte seg øst og nordøstover mot våre områder. Prognosene viser fremdeles at det skal bli et kraftig lavtrykk som kommer inn i Norskehavet mandag.


Selv om prognosene er noe usikre enda, så blir det en våt og vindfull slutt på helgen og start på neste uke for noen av oss.

Søndag ligger det kraftige lavtrykk sør av Island, før det mandag flytter seg inn i Norskehavet. Tirsdag til onsdag trekker det østover i sørlige deler av Norskehavet, før det torsdag svekkes nær Lofoten.

Vestlandet kan få store nedbørmengder flere dager på rad, med totale mengder opp mot 150-180 mm nord i Hordaland og i Sogn og Fjordane fra søndag til onsdag. Også områdene fra Stad og nordover mot Nordland vil få mye nedbør, særlig sør i Nordland.

Allerede søndag øker vinden opp til kuling langs kysten av Vestlandet, mandag også videre nordover til Trøndelag. Den kraftigste vinden ventes derimot rundt midnatt natt til tirsdag og frem til tirsdag midt på dagen. Da øker vinden opp til sørvestlig sørvestlig sterk kuling og kan hende liten storm 20-22 m/s utsatte steder. Onsdag fremdeles kuling i disse områdene, før vinden avtar betraktelig torsdag.

Bildet under viser vinden tirsdag midt på dagen, med sørvestlig opp til sterk kuling og liten storm inn mot kysten av Møre og Romsdal/Trøndelag.
 

 

Høstlig vær til helgen

Været denne uken vil være lavtrykksdominert i hele landet og til helgen kommer trolig sesongens første "høstlige" lavtrykk.

Lavtrykket, som i dagens prognoser ser ut til å gå inn mot Vestlandet og Midt-Norge på søndag og mandag, er ventet å gi kraftig vind og mye nedbør.

Over: I dagens prognoser ligger lavtrykket i Norskehavet natt til mandag. Vinden inn mot Møre- og Trøndelagskysten kan nå opp i liten storm fra sørvest (mørk oransje og rød farge)

 

Trolig kan vi få sørvestlig vind opp i sterk kuling til liten storm de mest vindutsatte stedene på Nord-Vestlandet og Sør i Trøndelag. De siste nedbørprognosene viser at søndagen blir våtest på Vestlandet med nedbørmengder på mellom 40-70 mm i løpet av søndagsdøgnet. Mandag er det sør i Nordland vi får mest regn - trolig opp mot 60-70 mm også da.

 Over: Nedbørfordelingen i løpet av søndagsdøgnet. Vestlandet får mest regn, og over områdene merket rødt viser prognosene 50-70 mm på 24 timer.


Over: Nedbørfordelingen i løpet av mandagsdøgnet. Helgeland får mest regn ,og over områdene merket rødt/gult viser prognosene opp mot 60-70 mm på 24 timer.

Lavtrykket er kan bli uvanlig kraftig for årstiden, og vil nok sette et høstlig preg på avslutningen av den kommende helgen. 

Bare 4 dager med oppholdsvær i juli

Bilde tatt fra StormGeo's lokaler på Nøstet i Bergen

 

Allerede torsdag var det klart at Bergenserne stod ovenfor en ny nedbørsrekord. Aldri før har målestasjonen på Florida i Bergen sentrum registrert en våtere juli måned. Det offisielle tallet ble til slutt 263.7 mm nedbør. Normalen ligger på 148 mm for denne stasjonen, og den gamle rekorden for Florida var på 248 mm fra 1995. Likevel har det vært våtere i Vestlandets hovedstad før. Bergen har hatt flere målestasjoner opp gjennom årene, og den aller største nedbørsmengden som er registrert i løpet av Juli måned i Bergen noensinne er på 331 mm. Denne målingen ble gjort på den første værstasjonen i Bergen sentrum (Pleiestiftelsen) i 1920. 

En litt mindre kjendt rekord ble også tangert denne måneden, og det er antall regnværsdager i juli. Ikke bare har det kommet mye regn på vestlendingene, det har også regnet nesten hver dag i hele juli. Dvs. stusselige fire dager med oppholdsvær (0mm nedbør) ble det til slutt på Bergenserne. Også her må man tilbake til 1995 for å finne forrige juli med like mange regnværsdager. 

Så er det bare å håpe på at regnværsdagene nå er brukt opp for en stund og at vi har "spart" noen godværsdager til august. Dessverre så ser det dårlig ut foreløpig. Hele denne uken vil bli preget av ustabile luftmasser og regnbyger på Vestlandet. Men en gang må det jo ta slutt...

 

Øs pøs på Vestlandet

Et lavtrykk trekk i dag, onsdag, over Nordsjøen mot Rogaland og Hordaland. Det har allerede gitt en god del regn på Vestlandet og i Agderfylkene i dag, noe en kan se tydlig på regnradaren.

 

Bilete av regnrader tatt kl 13.30 

Det er ventet at nedbøren skal øke ytterligere i intensitet utover ettermiddag og kveld. De siste prognosene viser at det helt ytterts på kysten kan komme så mye som 30-40mm i løpet av en 3 timers perioder i kveld, med totalt 60-80mm i løpet av 24 timer.

Prognosekart for nedbørmengder ventet i løpet av onsdag, røde områder tilsvarer omkring 60-80mm 

Øs pøs på Vestlandet

Et lavtrykk trekk i dag, onsdag, over Nordsjøen mot Rogaland og Hordaland. Det har allerede gitt en god del regn på Vestlandet og i Adgderfylkene i dag, noe en kan se tydlig på regnradaren.

 

Bilete av regnrader tatt kl 13.30 

Det er ventet at nedbøren skal øke ytterligere i intensitet utover ettermiddag og kveld. De siste prognosene viser at det helt ytterts på kysten kan komme så mye som 30-40mm i løpet av en 3 timers perioder i kveld, med totalt 60-80mm i løpet av 24 timer.

Prognosekart for nedbørmengder ventet i løpet av onsdag, røde områder tilsvarer omkring 60-80mm 

Sydenvarmen over

Trøndelag var veldig godt representert på listen over de 10 høyest målte temperaturene i landet vårt i går, mandag. 9 av 10 lokasjoner befinner seg enten i Nord-Trøndelag eller i Sør-Trøndelag og høyeste temperatur målt fant vi i Steinkjer med hele 28.8 grader! MEN.... nå snur det!

Den siste tiden har folket i Trøndelag vært værvinnerne her til lands dersom man ønsker seg høye temperaturer og godvær. Onsdag 20. juli kom varmluften fra sør innover Trøndelag og det skulle ta litt tid før den trakk seg tilbake. Torsdag 21. og fredag 22. juli viste seg å bli usedvanlig varmt og Steinkjer målte like over 30 grader begge dagene, mens flere andre steder så både 28 og 29 grader på gradestokken. Trøndelag lå ikke bare inni det vi kaller varmsektor, men fikk også hjelp av fønvind - sørlig vind og nedbør sør for Stad og Dovre pushet gradestokken enda litt høyere. Slik så værkartet ut torsdag 21. juli:


 

Lørdag 23. juli kom et nedbørsområde inn fra sørvest og la en liten demper på de høye temperaturene, men allerede søndag 24. juli begynte gradestokken å stige igjen og mandag 25. juli kom vi nesten opp mot 30-tallet igjen. Bare se på topp ti listen over høyeste målt temperatur:Tirsdag 26. juli var datoen der sydenvarmen tok slutt! En kaldfront kom i dag, tirsdag, innover Trøndelag fra sørvest og det betyr at den varme luften ble erstattet med kjøligere luft. Her ser man kaldfronten merket som en blå linje og i dag formiddag lå den over Trøndelag og tvang den varme luften nordøstover.Fronten gav ikke bare kjøligere luft utover dagen, men også nedbør (venstre) og tordenbyger (høyre)! 

 

Uønsket sommervær

Været som ventes denne uken for vårt langstrakte land er dyster lesning om man ønsker seg ordentlig sommer med sol og varme. Ingen gode værnyheter å melde for denne uken heller!

Prognosene våre for denne uken viser at lavtrykk og fronter preger været i hele landet, ikke akkurat det man ønsker siste uken i juli.

Flere steder startet mandagen varmt med 20 grader allerede på morgenkvisten, men en kaldfront lusker i vest og den bringer med seg kjøligere luft og byger med lokal torden. Her ser du hvordan nedbøren var fordelt over Sør-Norge akkurat klokken 15.30. 

For resten av uken er det ett lavtrykk nær Færøyene som styrer været her til lands. Dette lavtrykket sender fronter og i noen tilfeller bittesmå lavtrykk innover først Sør-Norge og etter hvert Nord-Norge. Og frontene kommer som perler på en snor, på rekke og rad. Ingen slipper unna, hele landet vil i løpet av denne uken oppleve nedbør - i større eller mindre grad. Sjekk hvordan man forventer at nedbøren skal fordele seg for hele uken summert:Det er tydelig at Vestlandet er mest utsatt for nedbør, men at jo lengre øst man dra jo mindre nedbør. En del nedbør også ventet i Trøndelag og Nordland, mens jo lengre nord man dra herfra, jo mindre nedbør.

Men uansett hvor man drar her til lands denne uken, vil man trenge både paraply og solbriller.

 

Høysommervarmen tar ferie

Helgen har vært sommerlig i hele landet, men varmen har også ført med seg en del regn og tordenbyger, spesielt på indre Østlandet og i Sør-Trøndelag.


Over: Reistrert lynaktivitet over Sør-Skandinavia midt på dagen søndag.

Nå ser det ut til at sommervarmen tar ferie, først fra Sør-Norge, senere også fra Nord-Norge. En kaldfront er ventet å trekke inn mot Sør-Norge første del av uken. Dette gir mer skyer og regnbyger over hele landsdelen og tordenfaren vedvarer. Bak denne kaldfronten vil kjøligere luft trekke inn mot landet vårt, og etter hvert som fronten går nordover frem til den kommende helgen, blir det også gradvis kaldere i Nord-Norge.

Her er ukesværet kort oppsummert:

 

Nord-Norge: 

Mandag synker temperaturen noe i landsdelen når en kaldfront trekker inn mot Nordkalotten fra nordvest. Temperaturfallet er kun forbigående. Tirsdag og onsdag blir det varmere igjen, men det ventes fortsatt store temperaturforskjeller mellom kystområdene og indre strøk. Økende fare for regnbyger med torden frem mot midten av uken. Fredag og lørdag lettere vær, først i Nordland, men temperaturene holder seg langt mer moderate sammenlignet med denne helgen. Likevel en muliughet for 20 grader de varmeste stedene i Nord-Norge disse dagene.

 

Sør-Norge:

Mandag og tirsdag vil en kaldfront trekke inn over landsdelen fra sørvest. Denne gir mer skyet vær og regnbyger. Fortsatt fare for torden. Temperaturen begynner å synke når kjøligere luft bak fronten kommer inn over landsdelen. Vestlandet og Sørlandet får synkende temperaturer i løpet av mandag, mens Østlandet og Trøndelag fortsatt får lummert vær med høye temperaturer. Tirsdag og onsdag synker temperaturene også her. Sør- og Østlandet ventes lettere vær siste del av tirsdag og onsdag når fronten trekker norodver og på torsdag får vi en liten pause fra de fleste regnbygene også på Vestlandet sør for Stad. Lavtrykk fortsetter å sende nedbør inn mot Sør-Norge ut uken. Været for neste helg ser mest lovende ut for Sørlandet og Sørøstlandet.

 

Over: Værsituasjonen mandag 25. juli. En kaldfront trekker inn over Vestlandet og fortsatter nordøstover i landsdelen. varmt nord og øst for varmfronten. Fra indre Østlandet og nordover til Helgeland kan mandagen by på godt over 25 varmegrader flere steder. (Fargeskala: Rød = i ovekant av 20 grader, Mørk rød = over 25 grader.

 

Over: Værsituasjonen onsdag 27. juli. Merkbart kjøligere over Sør-Norge(omkring 15 grader i vest, opp mot 20 grader på Østlandet og i Trøndelag). den varmeste luften trekker nordover til Nord-Norge med temperaturer over 20 grader her.

 

Hundedagene spår været

Råtnende mat, galne hunder, flere fluer, hissig veps eller oppblomstring av glassmaneter. Den neste måneden kan by på mye i følge gammel tro.

Hundedagene, også kalt røtmåneden, starter i dag 23. juli og strekker seg til 23. august. Tidsperioden har sitt opphav i oldtidens Egypt, men spredte seg senere til resten av verden. Disse dagene bærer med seg mye gammel overtro, men også flere værtegn.

Her til lands er også hundedagen kjent for å vere merkedager for sommerværet. Går man for eksempel inn i hundedagene med godt vær, sies det at perioden avsluttes med dårlig vær. Andre tradisjoner derimot peker på at om den første dagen i perioden har fint vær, holder godværet seg en måned frem i tid.

I dag er det både varmt og sommerlig i hele landet, og med unntak av spredte regn og tordenbyger flere steder. Så gjenstår det å se hvilet vær vi får den neste måneden. Den kommende uken ser det ut til at det varmeste været slipper taket over Sør-Norge, mens varmluften holder stand noen dager til i Nord-Norge.Over: Været i Bergen i dag - nydelig lørdagsvær! Skal vi tro noen av de gamle værtegnene kan vi få 4 uker fremover med fint og varmt sommervær i vestlandsbyen.

 

 

Hvordan unngå regnbygene i helgen

Helgen ser ut til å by på sommerlig og varmt vær i hele landet, men flere steder kan regnbygene være en liten festbrems.

Mest utsatt for disse bygene denne helge er Østlandet og indre strøk av Trøndelag, men muligheten for byger er også til stede i resten av Sør-Norge og i indre strøk i Nord-Norge.

Regnbyger er noe av det vanskligste været å melde for meteorologen. Det kan være vanskelig å varsle hvor bygene treffer og hvor kraftige bygene blir. I slike tilfeller er nedbørradaren din venn! Denne finner du på blant annet på storm.no. Søk på ditt hjemsted og finn radarbilde over landsdelen i kartspilleren under.

Nedbørradaren viser nedbøren i sanntid over landet merket med grønne felt (gul eller rød farge indikerer kraftig regn). Du kan også spille av de siste timene med radarbilder, og danne deg et bilde av bevegelsen til regnbygene. Da kan du kanskje klare å "gjette" hvor bygen går, eller se om den svekkes eller forsterker seg.

Lykke til!


Over: Nedbørradaren på storm.no. Trykk på "kart-fanen" og velg "radar" oppe til høyre i kartspilleren, så kan du også prøve deg på eit skikkelig korttidsvarsel. 

Tropenatt på Vestlandet

I natt blei det observert tropenatt på Sola, det vil sei at temperaturen ikke falt under 20 grader i løpet av perioden fra kl 20 i går til kl 08 i dag tidlig. Dette er den første tropenatta som er observert på Vestlandet i sommer, mens det er den tredje for sommaren i landet. Tidligere tropenetter blei observert på Helgeland og i Finnmark. 

De varme luftmassene som førte til tropenatt i natt, gav også høye maks temperaturer i går. De varmeste stedene ble:

Gusvik med 28.0 °C

Vossevangen: 27.9°C

Stavanger Våland: 27.3°C

Nesbyen: 27.2°C

Også i dag ventes det temperaturer over 25 grader flere steder i Sør-Norge før varmen trekk nordover til Nord-Norge de neste dagene.

 

Tropenatt i vente?

Sommertemperaturene er kommet på et etterlengtet besøk på Vestlandet i dag og allerede før klokken ni i dag tidlig observerte Sola 20 grader, mens Bergen nådde 20 grader litt over klokken 10. I Bergen er dette den første sommerdagen siden St.Hansaften.

Bakgrunnen for de høye temperaturene er varme luftamsser fra kontinentet som trekk inn over Sør-Norge i bakkant av varmfronten som nå ligger over Midt-Norge. De varmeluftmassene vil ligge over Sør- og Midt-Norge også i morgon, torsdag, før de trekk lengre nordover i landet frem mot helgen. Det betyr temperatur omkring 25 grader flere steder i Sør-Norge i morgen, men allerede fra tidlig ettermiddag av vil en svak kaldfront trekk innover Vestlandet med tilskyende vær og overgang til regnbyger- kan hende med torden. Temperaturene vil også synke utover dagen.

Varmluft som trekk inn over landet onsdag og torsdag

 

Mulighet for tropenatt

De varme luftmassene vil også gi høye temperaturer nattestid og sjansen for at vi får observert tropenatt natt til torsdag på Vestlandet er absolutt til stede. Det skjer dersom temperaturen ikke synk under 20 grader i perioden fra kl 20 til kl 08. Statistisk sett så er det størst sjanse for tropenetter på sensommeren siden havtemperaturen er høyere enn tidligere på sommeren.

Helgeværet - varmest i nord

De varme luftmassene trekk gradvis nordover i landet de neste dagene, mens svake frontsystem vil påvirke været i sør. I Nord-Norge vil høytrykk gi mye pent vær og temperaturene vil stige godt over 20 grader fredag og lørdag, kan hende opp mot 25 grader de varmeste stedene. Søndag noe mer tilskyende og mulighet for enkelte regnbyger.

I Sør-Norge ventes det mer varierende helgevær med regnbyger, kan hende også med torden, Temperaturen synker noe, men fortsatt temperaturer omkring 20 grader.

Kan du se den?

Sommerværet har i det siste vært preget av vekslende vær - litt sol, litt skyer og litt regn. Med andre ord gode muligheter til å få eit glimt av regnbuen.

Regnbuen består vanligvis av en hovedregnbue med kraftige farger, og en svakere sekundærregnbue. Hovedregnbuen er et ganske vanlig syn, men sekundærregnbuen er ikke alltid like lett å få øye på. Kan du se den på bildet under?

Processed with VSCO
Dobbel regnbue: Regnbue med en svak sekundærregnbue over Laksevåg og Askøy. 

En regnbue oppstår når sollys brytes i vanntråper i luften. Vi ser oftest regnbuen fremfor oss mens vi har solen i ryggen, og gjerne tidlig på dagen eller på ettermiddagen og kvelden når solen står lavt på himmelen. Den ytre regnbuen oppstår når lyset brytes eller speiles en ekstra gang i vanndråpene. Fargerekkefølgen er også motsatt sammelignet med hovedregnbuen.

Varmere vær

Den kommende uken er det ventet hetebølge på kontinentet og noe av denne varmen dras opp til Sør-Norge i midten av uken, og videre nordover til Midt- og Nord-Norge senere i uken.


En høytrykksrygg kommer inn over landet fra vest i løpet av morgendagen, og denne blir liggende over Skandinavia store deler av den kommende uken. Dessverre så vil et lavtrykk i vest bli noe nærgående til tider og sender en varmfront med regn, yr og tåke inn mot Sør-Norge på tirsdag. Tirsdagen blir derfor våt på Vestlandet, og ganske så skyet på Sør- og Østlandet, mens det blir noe lettere vær lenger nord i landet. Det positive er at denne fronten drar med seg mye varmluft fra lenger sør i Europa, så temperaturene er ventet å stige, og vil onsdag ligge rundt 20-25 grader de fleste steder i Sør-Norge.
 

Temperaturer i dag søndag (øverst), og på onsdag.


Torsdag fortsetter varmluften nordover, og dagens prognoser indikerer at det er forholdsvis stor sjanse for temperaturer over 25 grader i Trøndelag og sørlige Nordland torsdag og fredag. Nærmere helgen er det Nord-Norge som mottar denne varmluften. Den har da trolig blitt noe avkjølt på vei nordover, men det er likevel gode muligheter for å se 20-tallet også i nord, om nedbøren holder seg unna. Om det kommer nedbør eller ikke på torsdag-fredag er nemmelig ganske så usikkert, og særlig i Sør-Norge er det ganske stor sjanse for regnvær og noe lavere temperaturer enten torsdag eller fredag, eller begge dagene. Temperaturene vil da i så fall falle noe igjen.

 

Temperaturvarsel for mandag (øverst) og fredag. 

Ikke stol på symbolvarsel i ustabilt sommervær - bruk radar

Sommerværet i Norge er som kjent oftest alt annet enn stekende sol fra skyfri himmel og 30 herlige grader. Veldig ofte er budskapet fra oss meteorologer at det blir ustabilt sommervær fremover. Perioder med både sol og regnbyger og et varierende skydekke. Det er problematisk å varsle været både på kort og litt lengre sikt, når vi har slikt vanlig norsk sommervær.

Det er veldig vanskelig å angi både hyppighet og nøyaktig hvor bygene vil inntreffe, dette klarer rett og slett ikke værmodellene særlig godt. Men både på storm.no og yr.no kan en likevel finne et bestemt symbol for været på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt, samme hvor ustabil værsituasjonen er. Slik må det være fordi i mer stabile værsituasjoner på sommeren, og andre årstider enn sommer så vil det å angi været fra time til time med symbol egne seg godt, en kan ikke legge ned tjenesten om sommeren! Derimot så prøver vi meteorologer å formidle at en må ta disse symbolvarslene med en stor klype salt når regn- og tordenbygene regjerer over landet.

Det kan regne hos deg, mens i nabobygden en mil unna så skinner solen slik som storm.no varslet den skulle gjøre for deg også. Den eneste måten å skaffe seg noenlunde sikker informasjon om hvordan været utvikler seg de neste ettermiddagstimene når du skal planlegge grilling, og du vet at meteorologene har pratet om ettermiddagsbyger, er å bruke værradar. Da kan du se hvor bygene er, har vært, og hvor de er i ferd med å ta veien og således lage ditt eget varsel for de neste timene. Du kan gå inn på storm.no og velge kart og deretter radar, storm-appen kan også benyttes. I appen har vi laget en tjeneste som angir forventet nedbør neste time basert på radardata.

Av og til er det ikke så mye hjelp i radaren heller fordi byger plutselig kan oppstå nær der en befinner seg og dermed komme overraskende likevel, men oftest et veldig godt hjelpemiddel. Bruk radar!

 

 

Værradaren er smart å se på, særlig om sommeren.

Omsider sommer igjen

Etter at juliværet så langt har vært preget av ustabilt vær og lavtrykksaktivitet med mye bygevær, tidvis med torden, og temperaturer på den kjøligere siden, er det nå håp i sikte for neste uke i store deler av landet.

Men vi må vente litt på det potensielle finværet, for selv om værprognosene har vært usikre de siste ukene er det i alle fall sikkert at store deler av landet går en våt helg i møte. Kraftige regnbyger vil prege været på Vestlandet og i Nord-Norge, særlig på søndag. Som bildene under viser er det fra i dag og ut uken ventet 40-60 mm lokalt på Vestlandet, og opp mot 30-40 mm i indre strøk av Troms og nordlige Nordland. Sør- og Østlandet, og deler av Midt-Norge, slipper billigere unna og får nok en forholdsvis fin lørdag, men på søndag vil også disse områdene være utsatt for bygevær. I Trøndelag er det også fare for torden på søndag.

Nedbør fredag tli søndag
Nedbørsmengder fra i dag og ut søndag, opp mot 40-60 mm på Vestlandet.

Allerede på mandag bedrer været seg i sør, med færre byger og kanskje gløtt av sol innimellom bygene, før et svakt høytrykk kommer med finværet på tirsdag, og da kan det bli fint i det meste av landet.Dette høytrykket ser ut til å kunne bli liggende over landet utover i uken og kanskje inn i neste helg, men det er ikke et særlig solid høytrykk, og nedbørsområder ligger og truer både vest i havet, sør på kontinentet og øst i Russland. Særlig nedbørsområde i vest virker truende og kan nok komme inn på Vestlandet i midten av uken og gi en gråværsdag eller to, før det bedrer seg igjen, mens nedbørsområdet over Russland truer Finnmark nærmere helgen igjen. Tatt i betraktning de mange gråværsdagene som har vært rundt om i landet den siste tiden, ser det i alle fall ut til å bli en kraftig bedring i været den kommende uken, selv om det ikke nødvendigvis blir like flott overalt hele tiden. Temperaturene vil også begynne å stige fra midten av uken og inn mot neste helg, og det er gode sjanser for å se 20-tallet i det meste av Sør-Norge, og på Sør- og Østlandet kanskje også over 25 grader.

 

Temperaturprognose i Sør-Norge neste helg. 

Høstlig helg

Denne helga vil et lavtrykk fra vest sende nedbør innover Sør-Norge, og et annet lavtrykk fra øst sende nedbør innover Nord-Norge. Med andre ord vil hele Norge få påfyll av regn i løpet av helgen.

Antar at flere las blogginnlegget om at helgen kunne ende med 30 varme og sol. Joda det var med forbehold, men vi hadde et håp en liten stund. Håpet, som var godt støttet av tilgjengelige prognoser, var at et høytrykksområde skulle bygge innover oss. Høytrykksområdet ligger fortsatt i prognosene men er redusert til en smal høytrykksrygg som passerer allerede fredag, og gir rom for relativt kraftige lavtrykk. Så dersom planen var hagefest og strandliv kan jeg meddele at helgeværet passer best til gjærbakst og en god bok.

Fredag

Grafikken under viser værsituasjonen fredag. Lavtrykk ligger øst, vest og nord av vårt lange land, men ingen over oss! Lavtrykket i nord vil gi litt regn aller lengst nord tidlig på dagen, ellers så er det ryggen som er sjef og gir oss lange perioder med opphold og sol i hele landet. Må nevnes at ryggen ikke er sterk nok til å holde alle regnbygene unna, men bedre enn dette blir det ikke denne uken...

Så mitt råd er (særlig om du er vestlending) å komme seg ut i løpet av fredagen. Selv har jeg planlagt at dette blir dagen for plenklipp.

Lørdag og søndag

Helgeværet domineres som nevnt av to lavtrykk. Et til Sør-Norge og et til Nord-Norge, begge vil gi påfyll av nedbør i alle landsdeler men for det aller fleste er der tørrere perioder å spore. I Nord-Norge er utsiktene for oppholdsvær best første del av lørdag, for Trøndelag og områdene østafjells er det søndagen som gjelder mens det i vest rett og slett blir vått, særlig lørdag.

Grafikken under viser summen av nedbør som er ventet over Vestlandet lørdag. I de rødeste områdene er det ventet over 50mm ila 24 timer, i de mørkeblå mellom 20 og 30mm. For de som ikke har et forhold til mm nedbør kan jeg si at dette minner om en klassisk høstdag...


 

Og ja en liten ting til. Har du planer om båtliv husk å sjekke vindvarslene, for de to lavtrykkene vil gi vindøke opp i kuling i utsatte områder.


  


 

90graders vinddreining gir tosifret temperaturfall

På tirsdagens "varmest i landet liste" hadde alle topp fem noteringene adresse i indre deler av Troms eller Nordland, slik var også trenden mandag - men nå snur det.

Topp fem tirsdag:

Saltdal: 26.4C
Dividalen 26.3C
Laksfors i Grane: 25.4C
Mosjøen Lufthavn: 25.0C
Hjartåsen:25.0C

De som er i nord har nok allerede merket at onsdagen ikke følger opp med samme varmen. Grunnen er rett og slett at vinden sakte med sikkert skifter retning.

I starten av uken lå lavtrykk over Kolahalvøya og holdt vindretningen nordøstlig. En vindretningen som i stor grad holder de kjølige maritime luftmassene til havs. Lavtrykket i nordøst er (dessverre) kommende dager ventet å sakte trekke østover i Barentshavet, noe som resulterer i at vinden vil dreie nordvestlig. 

Bildene under viser vinddreiningen fra tirsdag til torsdag.

Og med en nordvestlig vindretning vil temperaturene endres betydelig, for nordvest er en vindretning som skuffer kjølig luft fra Norskehavet og Barentshavet innover land.

Sjekk endringene i temperaturene. Fra en varm og sommerlig tirsdag, til en heller kjølig torsdag. Flere steder i Nordland og Troms venter et tosifret temperaturfall fra tirsdag til torsdag.Flere synes kanskje at det er lettest å se på værsymbolene når de lurer på hvordan været blir kommende dager. Er jo kanskje ikke så nøye hvilen vei det blåser? men faktisk kan vindretningen alene gi nok informasjon til at man kan si hvordan været blir i de ulike landsdelene. Opphavet til luftmassene som ventes sitter nemlig på fasiten på hva som er på vei. Ventes det tørr innlandsluft eller fuktig havluft? men mer om dette en annen gang..

Tirsdagens varmest i Sør-Norge ble forresten Kongsberg Brannstasjon med 24.2 grader.

 


 

 

 

Sommer- og vintertordenvær

I går, og også i dag er det en god del tordenvær over Østlandet med kraftige regnbyger. Særlig rammet dette Drammensområdet mandag som fikk observert 47.4 mm nedbør i løpet av 12 timer, der mesteparten kom i løpet av noen få ettermiddagstimer. Resultat ble oversvømmelser og problem for togtrafikken.


Det tordner på Østlandet tirsdag.
 

Det er ikke så uvanlig at Østlandet får kraftige tordenbyger sommerstid. Dette skjer oftest når vi får opp varme og fuktige luftmasser fra sør, samtidig som det er forholdvis kjølige luftmasser høyt oppe i troposfæren. Sjansen er absolutt størst om ettermiddagen for da har solen fått virke litt over landmassene og gjør det enda litt varmere i luftlagene nær bakken. Resultatet blir at luftmassene i lavere luftlag "skyter" til værs og vi får kraftige opptårnede skyer som kan bre seg helt til toppen av troposfæren hvor de brer seg ut og ligner en ambolt. Dette kaller vi cumulonimbus skyer (forkortet CB-sky eller CB, av latin cumulus = haug, og nimbus = regn), og veldig ofte får vi kraftige regn- og tordenbyger når slike skyer bygger seg opp.

Flytter vi oss fra sommeren og over til vinteren så vet de som bor på Østlandet at da er det veldig sjelden det tordner der. Derimot er det slett ikke så sjelden Vestlandet får lyn- og tordenaktivitet i den mørke årstiden. Hvordan kan dette ha seg? Om vinteren er det jo ingen solvarme som kan hjelpe oss med å gi varme til luftlagene nær jordoverflaten, det kan derimot det varme vannet i Nord-Atlanteren! Når iskalde luftmasser fra Grønland strømmer østover over Atlanterhavet til Vestlandet, så blir de laveste luftlagene varmet kraftig opp og tar opp mye fuktighet, mens luftmassene høyere opp fortsatt er veldig kalde. Resultatet blir en veldig instabil atmosfære der cumulonimbus skyer bygger seg opp på veien og feier inn over Vestlandet med hagl- og tordenbyger.

Sydenhelg på vent

Og her kom kontrameldingen mange nordmenn ikke ville ha i midten av juli, men som enkelte kanskje synes er positivt.

Sydenhelg med 30 grader

I helgen som var viste flere av våre prognoser at neste helg, ja da var det håp om sommer for Sør-Norge sin del. Og ikke bare en liten smak eller ett hint av sommer heller, men ordentlig sydenvær med sol og opp i 30 grader! Bare sjekk blogginnlegget fra i går her.

Men som skrevet i går, så var og er ting usikkert - dessverre.

Usikre sommerprognoser

For i dag møtte meteorologene en helt annen historie når de åpnet værkartene for kommende helg. Ja det kommer en høytrykksrygg innover Sør-Norge på fredag, det er det en ganske stor enighet om. Men det som skjer videre med dette høytrykkssystemet er det som er usikkert!

I helgen som var viste største parten av våre modeller at dette høytrykket skulle prege en større del av Skandinavia og sige veldig sakte østover, samtidig som det skulle trekker god og varm sydenluft fra sør innover våre breddegrader. For mange perfekt sommervær. Se her, høytrykk og varm luft!


 

I dag bare passerer ryggen elegant forbi som om ingen ønsket seg sommer, og den gir Sør-Norge bare litt lettere vær fredag før.... ja gjett én gang! Nye lavtrykk og nedbørsområder trekker innover Sør-Norge fra De britiske øyer og en ny runde med grått og vått sommervær setter sitt preg på helgen. Da blir temperaturen sånn og man ser lavtrykkene som omkranser oss:

Men dagens prognose er ikke nødvendigvis fasiten heller, helgeværet er fortsatt veldig usikkert! Blir det sydenhelg eller blir det høsthelg for Sør-Norge?

Hvorfor?

Sommerværet, hvorfor er det så vanskelig å melde riktig? Hvorfor tar meteorologene "hele tiden feil"?

Sommeren er den tiden på året det norske folket har størst forventning til været, men det er også på denne årstiden folk flest blir skuffet.

Meteorologi er komplisert og været blir påvirket av så mange ting. I meteorologens verden må man så på været i ett stort bilde, men også på en liten skala. Når man ser på de større tingene, er det ofte plasseringen på høytrykk og lavtrykk som er ett fokus. Om sommeren er lavtrykkene svakere enn om vinteren, og når lavtrykkene er litt sommerdaff ja det er de vanskeligere å forutsi - både i forhold til hvilken bane de tar og hvor mye nedbør de bringer med seg og akkurat hvor de slipper nedbøren i fra seg. Høytrykk og lavtrykk driver alltid og kjemper om plassen og det er hårfint noen ganger hvilket system som vinner, og særlig da på sommeren. På mindre skala er solen og soloppvarming en viktig faktor. Vi har alle sett ut vinduet på en nydelig sommerdag som, i det du setter fyr på grillen og gjør klar for middag ute, er endret til en høstdag uten like med regn, torden og hagl - de uberegnelige ettermiddagsbygene!

Fattig trøst?

De aller fleste nordmenn synes det er kjipt at værmeldingen endrer seg fra dag til dag, særlig om sommeren når man ønsker å være ute og finne på ting i sommersolen. Men tro meg, mine med-meteorologene er nok enig når jeg sier at det er ikke så veldig festlig på jobb når værprognosene er usikker og peker i alle himmelretninger! I det ene øyeblikket tyder alt på sol og sommer, men plutselig er det helt uaktuelt og høsten har lyst å melde sin ankomst. Men noe må vi melde til det norske folk - og da må vi gå for det som der og da er mest sannsynlig.

Det norske sommerværet kan oppføre seg som en trassig treåring noen ganger. En ting er ihvertfall sikkert:

Været er og blir været. Naturen er naturen og gjør som den vil.

 

30 grader til helgen?

Er du i Sør-Norge og starter ferien neste helg kan du ha lagt gullegget! Vi kan nemlig gå fra høstlige regnbyger første del av uken til paradisisk høysommer mot slutten!

Husker du spekuleringen om sommerhelg i denne posten fra 5. juli?

Nå kan det faktisk godt hende at dette skjer!

Bildet under viser temperaturene i ca. 1600moh for neste søndag (altså temmelig nøyaktig om en uke).


Temperaturene i denne høyden ser altså ut til å komme opp i omkring 15 grader. Med soloppvarming og høyt bakketrykk vil dette i lavlandet kunne tilsvare 30 grader.

Høytrykk + varmluft

Og solen vil kunne komme! Det som skjer er at en høytrykksrygg kommer inn fra vest i bakkant av bygeværet som vil dominere Sør-Norge de kommende 2-3 døgnene. Dette gir uansett en stabilisering iløpet av torsdagen og gjerne også fredag, men det vikigiste skjer videre inn i helgen. For da ser denne høytrykksryggen ut til å kunne utvikles videre til et nokså solid høytrykk som gir lite skyer og fritt for nedbør i Sør-Norge. Et lavtrykk godt vest av høytrykket sørger for varmluften inn fra sør og Voilà! Sommer!

Hvor lenge varer dette i så fall?

Absolutt vanskelig å si, men solen kan absolutt dominere fra torsdag til mandag, varmen kan dominere fra lørdag/søndag til mandag/tirsdag. Det er heller ikke umulig at dette holder seg enda lenger lenger, for både vest og øst for høytrykket ligger der lavtrykk som i sum vil virke stabiliserende på plasseringen av høytrykket.

Ingen garantier ennå, dessverre

Dette er 6-7 døgn frem i tid, og prognosene er følgelig ennå ikke 100% samstemte i utviklingen. De amerikanske modellene er ganske vinglete, de mest pessimistiske viser at høytrykket ikke blir noe av i det hele tatt - høytrykksryggen forsvinner bare hurtig videre østover, og lavtrykket som altså skulle sørge for varmluften kommer istedet inn mot oss med mer høstlig vær når vi entrer helgen. I så fall er det bare 1-1.5 døgn med opphold torsdag og deler av fredag (og ikke spesielt varmt heller) vi har å gjøre med.

MEN; den europeiske modellen (som går for å være verdens beste) har hatt tørrvær i 6 av de 6 siste prognosene, og varmen i de 4 siste (nye data fra denne modellen kommer 2 ganger hver dag). Da synes jeg det er grunn til å håpe. Garantier kan dog dessverre ikke gis!

Må uansett gjennom litt høst først

De kommende dagene byr på bygevær til mye av Sør-Norge, trolig også en del tordenaktivitet på Østlandet. Nedbøren iløpet av døgnene vil lokalt trolig komme opp i rundt 40mm, men dette er det knyttet mye usikkerhet til.

Det regner mye, sier du?

Selv om det nå tordner på deler av Østlandet er det i rester av tyfoner, i monsuner og i tropiske regnskyll vi finner de virkelig store nedbørmengdene...

Bildet under viser et estimat på nedbøren for dagen idag og de neste 9 døgnene over hele verden.


I en ideell verden skulle selvsagt landet vårt badet i gråfarge på dette kartet (som da altså betyr mindre enn 2 mm nedbør for perioden - i praksis tørt). Men det gjør det altså ikke og Østlandsområdet er til og med farget i rødt som betyr over 50mm nedbør for perioden som sådan.

Men det er ingenting om man sammenligner med andre steder i verden:

Monsunen i India

Mega-kraftige regnskyll er ventet å falle over deler av provinsen Madhya Pradesh i India de kommende dagene. Faktisk er det svimlende 750mm i vente fra og med idag og frem til og med mandag i følge en prognose. Det er i snitt 10.4mm/timen - i 3 døgn. En representativ verdi (der det vil regne mest) for landet vårt i samme periode blir 0.7mm/timen.

Nepartak i SØ-Kina

Over en liten del av sørøst-Kina vil det etter alt å dømme falle i overkant av 200mm nedbør (8.3mm/timen) bare i det inneværende døgnet. Dette er grunnet restene av tyfonen Nepartak som tok liv på Taiwan og sørget for store ødeleggelser der. I sørøstlige deler av Kina er nedbøren trolig nok til å forårsake oversvømmelser og jordskred.

Tropiske regnskyll

Nå sommerstid (på den nordlige halvkule) ligger det en sone der man har regntid noe nord for ekvator (populært kalt "den intertropiske konvergenssone"). Særlig aller lengst vest i Afrika og sørvest i Mellom-Amerika vil det falle mye regn den kommende perioden. Totalt kan det sammenlagt komme opp mot henholdsvis 450 og 800mm for idag og neste 9 døgn her. Det tilsvarer 1.9 og 3.3mm/timen gjennom hele tidagersperioden.

Felles for alle disse områdene er at nedbøren imidlertid ikke vil falle jevnt som vi har en tendens til å oppleve her hjemme, men over kortere perioder der det også blir tilsvarende mer intenst når det først står på. Derfor;

Chile

Et område noe sør for hovedstedet Santiago i Chile får noen våte dager fremover der en stor del vil være frontnedbør (les: sammenhengende). Årsaken er et par lavtrykk som passerer. Til sammen frem til og med torsdag neste uke faller det i overkant av 200mm nedbør her, 1.4mm/timen - det dobbelte av den våteste norske intensiteten - og det holder på omtrent dobbelt så lenge som her til lands.

Så; hva med været her til lands?

Vi begynner å se mer og mer tegn til ny høytrykksrygg som kanskje kan gi 2-3 sommerlige dager omkring neste helg (inkludert temperaturer, altså!). Om dette også ligger i prognosene i morgen skal dette drilles litt videre ned i!

Der kald og varm luft møtes

...blir det ofte mye spennende spektakulært vær! Og lavtrykket som gir en god del bygevær mandag-tirsdag neste uke i Sør-Norge er den store tilretteleggeren - men det spektakulære skjer ikke i Norge denne gangen.

Bildet under viser hvor det blir nedbør i utgangen av tirsdag 12. juli. Pilene angir hvor luftmassen i ca. 800m høyde har beveget i perioden fra søndag 10. juli til og med tirsdag 12. juli.


Det varme og stabile været som vil dominere de kommende dagene over kontinentet vil altså få luftmassen erstattet av en vesentlig kjøligere en fra vest og nordvest iløpet av de første dagene i kommende uke. Dette danner rett og slett en front mellom den varme og potensielt fuktige luften i øst og sørøst og den kaldere maritime luftmassen fra vest-nordvest.

Når den kalde luften fra vest presses videre østover vil denne erstatte den varme luften langs bakken og legge seg under den (den varme luften blir altså løftet). Denne løftingen resulterer i skyer som frigjør kondensasjonsvarme som igjen gjør den varme luften varmere og den stiger enda raskere.

Mye torden og kraftige vindkast?

Slikt blir det gjerne både kraftige regnskurer med torden og kanskje også lokalt kraftige vindkast. Om man skal til Alpene tirsdag-onsdag neste uke kan det altså bli spennende dager hvis denne prognosen står seg!

For øvrig; dette prinsippet (i tillegg til snøsmelting) bidro til flommen på Østlandet i mai 2013 for dem som husker det. Da så situasjonen slik ut på et tidspunkt:

Hvordan er det å løpe i 50 graders varme?

Går det virkelig an å løpe i 50 graders varme? Ja det måtte undertegnede finne ut av! Jeg har nettopp kommet hjem fra en rundtur i Californias ørkener. Der var jeg bla. innom Palm Springs og Death Valley. Death Valley er som kjent verdens varmeste sted. Rekorden ble satt i 1913 med 56,7 grader i skyggen. Det var med spenning og forventning jeg kom til disse stedene. Ville jeg få oppleve 50 grader? 50 grader er en sjeldenhet også her, men det skjer av og til. I dagene i forkant ble det målt både 46 og 47 grader så jeg hadde et visst håp. Og tror det eller ei! Vi traff midt i blinken på en helt rå hetebølge. Andre dagen vi var i Palm Springs ble det satt ny varmerekord for det stedet med hele 122F, dvs 50,0 grader. Yes! Ny rekord! Noen dager senere var vi forflyttet oss til Death Valley, og hetebølgen bare fortsatte. Og enda en ny personlig varmerekord ble satt da temperaturen steg helt til 124F, dvs 51,1 grader!

Men går det an å løpe i slik varme? Ja det gjør faktisk det. Men ikke så lenge om gangen. 20-30 minutter er nok for de fleste. Holder man ut en time, ja da er man tøff - eller dum - alt etter hvordan man ser det. Jeg holdt det gående i 30 minutter, og det var egentlig passelig. Da har man vist at det går an, og man er fortsatt noenlunde mentalt til stede. 

Jeg forstår nå hvorfor sommeren er lavsesong for turister i Death Valley. Det er nesten bare europeere der. Amerikanerne vet bedre. De tar turen dit om vinteren og våren da det går an å nyte den fantastiske ørkennaturen til fulle i mer levelige temperaturer. Men det var en veldig artig og interessant opplevelse å løpe i 50 grader, bare man passer på å ha med nok vann og å ikke holde på for lenge. Når luften er 50 grader så stikker det i huden - så varmt er det. Jeg kommer aldri mer til å klage på varmen i Norge hvis det skulle bikke usle 30 grader en fin sommerdag!

 

Kraftig uvær!

Bildet under viser tyfonen Nepartak i Stillehavet sørøst av Taipei onsdag morgen. Fredag ventes den inn over Taiwan med kraftig regn og vind.

Nepartak er årets første tyfon nordvest i Stillehavet. Systemet vart danna sør for øya Guam i helgen, og mandag utviklet den seg til en tyfon. Onsdag formiddag ligger Nepartak som en kategori 5 tyfon sørøst av Taipei, og vil fortsette sin ferd mot Taiwan de neste dagene.

Natt til fredag eller fredag vil tyfonen komme inn over Taiwan med mye vind og regn. Dette vil nok gi strømbrudd, flom og jordskred over store områder, særlig i fjellområdene. Byen Taipei vil trolig også få store nedbørmengder, og faren for flom er stor.

Nepartak fortsetter så nordover mot østlige deler av Kina, og vil trolig komme inn over land natt til lørdag eller lørdag nær Fuzhou i provinsen Fujian. Selv om systemet er svekket vil det trolig også føre til ødeleggelser i disse områdene i form av strømbrudd og flom. 

Det fine med værprognoser

...er at man alltid kan finne det man ønsker seg bare man går langt nok frem i tid.

Bildet under er fra en enkeltkjøring av det vi liker å kalle den "Amerikanske" modellen som dukket opp idag tidlig.


I denne enkeltprognosen bygges et fint høytrykk opp over Skandinavia iløpet av neste helg og her blir det faktisk værende. Som om ikke det er nok får vi her etterhvert inn luft fra øst som er relativt varm. Men vil faktisk dette skje?

For å kunne si noe som helst om dette må man sammenligne denne utviklingen med alle andre tilgjengelige modeller. Når vi har gjort det (altså bladd gjennom omkring 200 andre mulige utfall) finner vi at sannsynligheten for en slik stabil sommersituasjon er på ca. 20%. Jovisst er der en sjanse tenker man gjerne, men minuset er at disse 20% bare er et uttrykk for kaos (og/eller at modellene ikke er gode nok så langt frem) og ikke et ordentlig signal som man kan sette penger på.

Meeen, man står da så klart fritt til å se positivt på det, slik som denne karen:

Hvor i landet vil det regne minst de neste 10 døgn?

Vi nærmer oss et opphold fra alt regnet over Sør-Norge som man kan lese mer om her: http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/--kan-bli-25-grader-til-helga/3423240685.html

Men sent i helgen er det etter alt å dømme på'an igjen i sør, og når vi ser at varmen og det stabile været er på vei til å avsluttes også lengst nord i landet blir spørsmålet hvor man skal ta veien, rent bortsett fra Middelhavsområdet som stort sett alltid har penvær å by på.

Et kart som viser nedbøren for de kommende 10 døgn kan kanskje være litt til hjelp:


Skal du oppholde deg på et enkelt sted i landet de kommende 10 dagene er altså sjansen relativt stor for at du får minst en 20mm høy vannsøyle i hodet. Årsaken er den ustabile starten og avslutningen av perioden i Sør-Norge, samt lavtrykket over Finland med tilhørende frontsystem som gir nedbør i nord. Men der er som du sikkert kan se unntak og vi zoomer inn:


Røst, Værøya og Træna og muligens Vikna er ventet å kun få rundt 2-3 mm nedbør for de kommende 10 dagene, noe som må være godkjent. Slik er det faktisk veldig ofte sommerstid - at kyststrøkene og øyene utenfor kysten er vesentlig tørrere enn indre og midtre strøk. Dette både fordi organiserte fronter og lavtrykk har en tendens til å gi mesteparten av nedbøren idet luften treffer fjell og fordi de typiske regnbygene sommerstid inntreffer der luften blir mest ustabilt, som er mer innover land. Så tipset for bli å ta en øyhoppe-ferie i Nord-Trøndelag og Nordland.

Naturlige svingninger

På Vestlandet og østafjells var årets juni nærmere 2 grader varmere enn normalt (middelet for perioden 1961-1990) og den varmeste juni siden 2007. Det motsatte var tilfelle for fjorårets juni som stort sett var den kaldeste siden 1994. Går vi tilbake til 2014, vil vi se at juni igjen var varmere enn normalt. For å gi et mål på om måneden har vært varmere eller kaldere enn normalt, brukes gjennomsnittstemperaturen for alle de 24 timene i ett døgn og de 30/31 dage