hits

Sommertåke

Juli er høysesong for tåke i Barentshavet og i store deler av Norskehavet. Derimot er tåke i Nordsjøen og over innlandsområdene i Sør-Norge heller sjeldent. Hovedgrunnene til dette er:

  1. Korte netter som medfører forholdsvis lite avkjøling av lufta over innlandsområdene. Den vanlige strålingståken er derfor et nokså sjeldent fenomen.
  2. Forholdsvis varmt hav i både Nordsjøen og Skagerrak som reduserer mulighetene for tåke.
  3. Varme luftmasser fra innlandsområdene av Skandinavia og Russland som blåser ut over kald hav i Barentshavet og nord i Norskehavet øker sjansene for tåkedannelse i disse områdene.
  4. Høytrykk, med lite vind og stabile luftmasser, virker nærmest som et lokk og hindrer den fuktige lufta å stige til vers. Dermed øker sjansene for tåke i nordområdene når et høytrykk blir liggende over området i flere dager.


Disse faktorene medfører at Barentshavet og lengst nord i Norskehavet har den største hyppigheten av tåke i De norske farvann, og aller mest midt på sommeren i juli og begynnelsen av august. I disse områdene er tåkehyppigheten til dels over 20 %. Langs Norskekysten er kystområdene av Øst-Finnmark mest utsatt for tåke om sommeren, men i langt mindre grad enn på Bjørnøya.


De neste dagene vil varm luft, med temperaturer i overkant av 20 grader, blåse ut fra nordvestlige deler av Russland og ut i det kalde Barentshavet. På Bjørnøya er sjøtemperaturen i dag bare 4 grader. Dermed blir det en kraftig avkjøling av lufta som vil medføre tåkedannelse over store deler av Barentshavet. De mørkeblå feltene viser områder som med stor sannsynlighet vil få tåke. Denne tåken kan vedvare over flere dager uten særlige daglige variasjoner som vi ser over land der tåken vanligvis løser seg opp midt på dagen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar