Varmt vest i Europa

kommentarer

Gjennom helgen og tidlig neste uke blir det skikkelig varme på vestlige deler av kontinentet, og sør i England.
Årsaken er et høytrykk som bygger seg opp fra sørvest og som har med seg en god porsjon varme. Høytrykket beveger seg sakte østover gjennom helgen og en varm tunge kommer også opp mot sørlige deler Skandinavia, men hovedsakelig på svensk side av grensen vår.

I forhold til temperatur-anomalier (altså avvik fra normal temperatur) er det størst utslag i Spania der det mange steder vil fortsette å være temperaturer over 40 grader. Også vest i Frankrike og over sørøstlige England ventes temperaturer i overkant av 6 grader over normalen. I Sør-England betyr dette temperaturer omkring 30 grader, og noen grader varmere enn det igjen i Frankrike.

For Norge sin del vil det i samme periode bli temperaturer ikke så langt fra normalen, men altså litt over normalen i østlige deler av Sør-Norge.

Kartet under viser forventet temperaturanomali fra midten av helgen og ut i tidlig neste uke:


Temperatur-anomali (avvik fra normalen) fra lørdag 17. juni kl 20 tll mandag 19. juni kl 20.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits