Tornadoer i Europa

kommentarer

Når det er snakk om tornadoer tenker man først og fremst på USA og særlig Midt-Vesten, og det er nok også her man har de fleste og sterkest tornadoene på kloden. De blir klassifisert etter den såkalte Fujitaskalaen som går fra F0 (svakest) til F5, der en F5 tornado har per definisjon en middelvind på over 90 m/s (322 km/t). En F5 tornado følges av total ødeleggelse der hele hus løftes av grunnmuren. 

Også i Europa registreres det ganske ofte tornadoer. Mellom 1950 og 2015 er det blitt rapportert 5478 tornadoer. 33% av rapportene kommer fra England, Be-Ne-Lux landene, Tyskland og Danmark, men også i deler av Spania og Italia rapporteres det jevnlig om tornadoer. Sannsynligvis opptrer tornadoer like ofte i Ø-Europa, men her har det frem til nå ikke vært noe godt system til å ta vare på og systematisere registreringene. Selv om antallet tornadoer i Europa er betydelig er antallet likevel bare 10% av det som rapporteres fra USA. 

Tornadoer i Europa er hovedsakelig et sommerfenomen med de fleste registreringene fra mai til august, men i Sør-Europa kan man også få tornadoer om høsten og tidlig vinter. De fleste tornadoene har styrke F0 og F1, akkurat som i USA, men årlig blir det rapportert om tornadoer med styrke F2 eller mer. Det er kun 13 observasjoner med styrke F4 eller F5, der den siste F4 tornadoen oppstod i Mira i Italia 8. juli 2015. Fra 1950 til 2015 medførte 103 av tornadoene ett eller flere dødsfall som en direkte følge av den sterke vinden som river med seg det den kommer over, med tilsammen 316 omkomne. 

Den dødeligste tornadoen man vet om i Europa skjedde på Malta i september 1551 eller 1556 (usikre kilder) der ca. 600 mennesker omkom. En annen av de mest dødelig skjedde på Sicilia i desember 1851 med over 500 døde. I nyere tid omkom over 400 mennesker i en F4-F5 tornado i Vest-Russland 9. juni 1984.

Kartet under viser alle tornadorapportene (uavhengig av styrke) i Europa mellom 1950 og 2015 delt inn i 50x50 km bokser (grid), der mørkerød farge betyr flest rapporter (20-25) (kilde: Antonescu B, et.al., Tornadoes in Europe. An underestimated Threat, Bulletin of the American Meteorological Society, 98, 713-728) 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits