Flomfare sør i USA

kommentarer

Orkansessongen i Karibien og Mexicogulfen starter normalt i juli og varer ut oktober. Utenom den tiden, er værforholdene i Mexicogulfen valigvis nokså stabile med mye pent vær. Dette kan ikke sies nå i slutten av mai. Mandag og tirsdag vil et lavtrykk danne seg på en frontsone over Texas og i løpet av det neste døgnet flytte seg nordøstover mot østkysten av USA. Varm og fuktig luft fra Mexicogulfen vil bidra til en god del tordenaktivitet langs denne frontsonen og det kan komme store nedbørmengder.


Flere steder på nordsiden av Mexicogulfen er det forventet å falle nedbørmengder på 100-200 millimeter i løpet av 24 timer fra sent mandag til tidlig onsdag. Mest utsatt er områdene fra Houston i sørvest og videre øst- og nordøstover mot New Orleans og Atlanta. Senere på onsdag vil tordenværet og den kraftige nedbøren flytte seg inn over østkysten av USA, men neppe med like store nedbørmengder. Ettersom det har regnet en del i disse områdene den siste tiden, er bakken nokså mettet av fuktighet og vil ta opp lite vatn. De store nedbørmengdene på tirsdag kan dermed medføre stor fare for flom og oversvømmelser på nordsiden av Mexicogulfen i områdene omkring Houston og New Orleans. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits