Rekordlite is i Arktis for tredje året på rad

kommentarer En kommentar

Den 7. mars nådde isutbredelsen i Arktis sitt maksimum denne vinteren, men det er den laveste maksimumutbredelsen siden satelittmålingene startet for 38 år siden og føyer seg inn i trenden med stadig mindre og mindre is. Dette års maksimum er hele 100 000 kvadratkilometer mindre enn det som ble målt i fjor, og som da var det hittil laveste nivå. Figuren under viser isutbredelsen siden 1981, og man ser svært tydelig hvor lite is det har vært de siste årene. 

(Credit: National Snow and Ice Data Center)

Det som kanskje er nytt for noen er at også havisen i Antarktis er rekordlav for tiden i forhold til normalen. De siste årene har det vært kjent at havisen i sør har økt i omfang, men den siste tiden har dette plutselig snudd helt om, og man ser nå en betydelig nedgang i isutbredelsen også i Antarktis som figuren under viser med den heltrukne blå linjen.


(Credit: National Snow and Ice Data Center)

 

Ã?n kommentar

Skvatt

31.03.2017 kl.16:15

Jau, og enno mindre lyt det verte i åra som kjem. Polisen smeltar nemlegen snøggare enn nokon gong føre med den skræmelegt høge menneskjeskapte globale uppvarminga. Snart vil det beint fram ikkje verte nokon polis att i det heile, ikkje hjå svenskane eingong. Og me kan berre tenkje oss dei forhufselege konsekvensane or slik ei utvikling, ikkje minst når det gjeld talet på lovbrot hjå dei. Ofselegt, er det. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits