Snøutsikter frem til påske

kommentarer

Årets påske er sen og for de som er mest opptatt av sol, og mindre av hvitt underlag er sen påske vanligvis et gode. Ser en på statistikken så sier normalene at det skal bli tørrere og tørrere utover våren, og temperaturene stiger selvsagt som følge av stadig mer energi fra solen. Til senere påske jo bedre muligheter for sol og høye temperaturer. Ulempen er at lavereliggende fjellområder, og fjellområder som vanligvis har lite snø på slutten av vinteren kan ha lite eller ingen snø igjen til påske.

Så hva kan vi forvente av snøforhold denne påsken? Det er tre uker til vi er inne i påskeuken så usikkerheten er selvsagt veldig stor. Men som kartet under fra senorge.no viser er snømengdene betydelig under normalen for de fleste steder under 1200 m i Sør-Norge, og godt under normalen også de fleste steder i Nordland.


Snømengde i prosent av normal for 22. mars.

Temperaturvarslene for de kommende ukene frem til påske gir at temperaturer nær normalt til 1-3 grader over normalen er det mest sannsynlige i hele landet. Basert på prognosene er det derfor sannsynlig at det i det minste blir noe snøsmelting i lavereliggende fjellområder i Sør-Norge, og i lavlandet og til dels lavereliggende fjellområder også sør i Nord-Norge.


Forventet avvik fra normal temperatur i uken før påske øverst, og påskeuken nederst fra siste månedsvarsel.

Skal en prøve å dra noen konklusjoner så blir det at i områder under omkring 500m i Sør-Norge vil det være veldig usikkert om det er noe snø av betydning igjen til påske. I Troms og Finnmark vil det nok trolig i all hovedsak være snø, sett bort fra noe usikkerhet i kystnære strøk i lavlandet. I Nordland så er en mest sannsynlig sikret snø til påske viss en drar litt opp i høyden.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits