Tørr mars

kommentarer

To ganger i uken lager vi her på storm varsler som strekker seg over en måned fremover i tid. Dette er i hovudsak rettet mot kunder innen kraftmarkedet som ikke nødvendigvis er interessert i detaljene fra dag til dag, men heller det store bildet. Blir det tørrere og kaldere fremover enn det er nå, eller vil det fortsatt være relativt lavtrykkspreget og vått vær? Usikkerheten er ofte stor, og det er så godt som alltid flere forskjellige mulige værsituasjoner som kan oppstå.

Varslene for mars har hittil gitt størst sannsynlighet for at det bli nokså tørt vær i store deler av landet. Lavtrykkene ser ut til å gå lenger sør enn vanlig, mer inn mot det vestlige Europa, som Frankrike, Tyskland og Alpene. Dette betyr at det kan komme opp fronter og nedbør fra sør til tider, og da er det gjerne områdene på Sør- og Østlandet som er mest utsatt, og ikke Vestlandet slik det gjerne pleier å være. Sør- og Østlandet kan derfor få lengre perioder med nedbør, gjerne snø i innlandet, kanskje også til tider ved kysten om temperaturen blir lav nok, men det ser dessverre (for de som ønsker snø i alle fall) ut til at det oftere vil bli en mildere sørøstlig vind enn en kald østavind, og da blir det gjerne regn på kysten. Resten av landet kan derimot få lange perioder med fint vær og tørt vær. Vestlandet ligger stort sett i le for denne vindretningen, og områdene lenger nord i landet ligger trolig for langt unna lavtrykkene og nedbørsområdene. Dette er i alle fall hovedtendensen i prognosene.

Det finst andre alternativer også, som f.eks. at lavtrykkene kommer inn fra vest i sin mer vanlige bane. I så fall blir det både mildere og våtere i det meste av landet, mens kanskje Sør- og Østlandet får lengre perioder med opphold. Begge disse alternativene kan slå til, men størst sannsynlighet er det altså for værsituasjonen som gir en tørr mars i store deler av landet.

Nedbørskart
Kartet viser nedbør, der brune farger er områder med nedbør under det som er normalt for årstiden, og grønne farger viser nedbør over normalen. Slik kan været bli i store deler av mars.
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits