Tropisk syklon Dineo mot Mosambik

kommentarer 2 kommentarer

Den tropiske syklonen Dineo ventes å treffe kysten av Mosambik om noen få timer. Den bringer med seg kraftig vind på godt over orkan styrke, helt opp mot 150 km/t i middelvind med vindkast på 175 km/t. Langs kysten er det ventet store ødeleggelser pga av både vind og stormflo. Nedbørmengdene vil sannsynligvis føre til flom og fare for jordskred. Det er ventet hele 400 mm de neste to døgn når syklonen beveger seg innover land.

Satellittbilde under viser posisjonen til Dineo like før den når kysten av Mosambik 

2 kommentarer

Torfinn Geiner

15.02.2017 kl.18:42

Husk at en hav orkan suger opp 8 milliarder liter vann pr time. Hav orkaner starter i det Indiske hav og går så over Afrika og ut i Atlanterhavet og på vei opp mot USA.

Kenneth Moen

16.02.2017 kl.00:46

Orkaner starter i havet, så å kalle det en 'hav orkan' er feil.

Orkan, Tyfon, Cyklon er alle samme greia. Forskjellen er at de har opphav forskjellige steder, men alle starter i havet.

Orkan (Hurricane) er betegnelsen på en storm som starter i Nord atlanteren/Karibiske hav - Tyfon (Typhoon) = Det Vestlige Stillehavet - Cyclone (Syklon) = Det Indiske Hav.

Orkaner som starter på land, er egentlig ikke orkaner, men kalles Dechero (På engelsk Land Hurricane). Her er mer informasjon om Dechero (Siden er på engelsk) - http://www.livescience.com/37386-derecho-facts.html -

For at en storm skal få betegnelsen så må vindstyrken ligge på minst 93kmt. Enkelte kan få vindstyrker på opptil 150kmt, og grensen for vindskader må være på minst 400km i omkrets.

Dechero er også veldig sjeldne og oppstår med fire eller mer års mellomrom, og nesten utelukkende i USA.

Skriv en ny kommentar

hits