Rekordstore nedbørmengder sør i Nordland?

kommentarer

En nesten stasjonær frontsone vil i kveld og i natt ligge over sørlige deler av Nordland sør for Bodø. I disse sørlige områdene ventes det uvanlig store nedbørmengder ettersom svært mild og fuktig sørvestlig vind kommer inn fra havet og blir presset til vers mot fjella innenfor kysten. Først torsdag formiddag begynner denne frontsonen å bevege seg sakte nordover. Torsdag ettermiddag vil frontsonen komme nordover til Lofoten og gi økende nedbørmengder der. Fra torsdag ettermiddag forventes nedbøren å avta lengst sør i Nordland. Innen den tid vil det på flere steder trolig falle over 100 millimeter nedbør i løpet 24 timer. I kombinasjon med mild luft og kraftig snøsmelting vil disse store nedbørmengdene gi flom mange steder og snøskredfaren er svært stor. Den våteste nedbørstasjonen i Nord-Norge, stasjonen Lurøy/Bratland, vil trolig ligge i denne maksimalsonen for de største nedbørmengdene. Den 16. januar 1967 falt det 140 millimeter nedbør på ett døgn på denne værstasjonen, og dette er januar rekord for denne stasjonen. Kan denne rekorden bli slått i løpet av det neste døgnet?

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits