Polart lavtrykk med kurs mot Finnmark

kommentarer

Når det gjelder søndagsværet så er vårt langstrakte land er splittet på midten. Fra Nordfjord og nordover dominerer nordavind og snøbyger, lenger sør ligger høytrykk og sørger for en solfylt søndag.

Grafikken over viser radarbildet fra i dag kl 12.30 der det grønne feltene indikerer nedbør.

Luftmasser som kommer fra nord blir gjerne karakteriserte som ustabile, det vil si at det er luftmasser med store temperaturforskjeller i høyden. Eksempelvis slik som i dag. Norge ligger i nordavind, vi får tilført kald luft fra arktisk som på vei sørover transporteres over et relativt varmt havområdet. Det nederste luftlaget blir oppvarmet av varmen fra havet, og ettersom varm luft er lettere enn kald luft vil dette skape vertikale bevegelser som igjen vil danne byger.

I løpet av formiddagen i dag har det i denne ustabile luftmassen oppstått nok bevegelser til at det er blitt dannet et lite lavtrykk i Barentshavet. Et lite med nokså hissig lavtrykk, et lavtrykk som kalles et polart lavtrykk fordi det dannes på polsiden av polarfronten. For mer info om polare lavtrykk (som kanskje er et av de mektigeste værfenomenene vi har her nord) sjekk ut her

Grafikken over viser satellittbilde av Barentshavet i dag kl 12.

Dette lavtrykket har kurs sørover, og vil nå kysten av Finnmark i kveld. De som er i området vil oppleve tettere snøbyger og økende vind, en kombinasjon som kan gi utfordringer særlig for trafikanter. Ettersom lavtrykket er avhengig av påfyll av varme fra havet vil det "dø ut" så snart det trekker innover land slik at forverringen i været er kortvarig og vil være over før kvelden er omme. 

  

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits