hits

Store nedbørsmengder på vei til Sør-Frankrike

Mandag og tirsdag blir det svært vått i sørlige deler av Frankrike. Et lavtrykk fra sørvest som går inn mot Storbritannia tar med seg varme og fuktige luftmasser inn over Frankrike. Et kraftig høytrykk like nord for Det kaspiske hav gjør at fronten tilhørende dette lavtrykket ikke klarer å presse seg østover, men derimot blir liggende over det samme området i minst et par dager, kanskje lengre. Dermed vil det regne å regne over de same områdene. Mest utsatt er Sentralmassivet. De varme og fuktige luftmassene vil bli presset mot dette fjellområde og dermed legge igjen ekstra mye nedbør i sørlige deler av dette fjellområde.


Akkumulert nedbør over Sør-Frankrike mandag og tirsdag.Mørk blå farge angir nedbør opp i omkring 100 mm, lys rød omkring 150 mm og lys gul over 200 mm.
Av de store kystbyene i sør er det Montpellier som trolig vil få mest med opp i 70-110 mm på to døgn, Nîmes kan få opp i 100-150 mm mandag og tirsdag! Lokalt kan det komme over 200 mm i Sentralmassivet! Følgene av så store nedbørsmengder på relativt kort tid vil trolig være jordras, og oversvømmelser mange steder. Mange veier vil trolig bli tatt av flom og ras.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar