hits

Sommervarme oftere enn før i september

Verden blir stadig varmere som følge av menneskeskapte klimaendringer. Juli var 15. måned på rad det ble satt rekord i global middeltemperatur. Gjennomsnittstemperaturen på jorden ble hele 16,67 grader som er det høyeste som er målt noen gang, og 0,87 grader over normalen for det 20. århundre.

I Norge ser en at sommertemperaturene er begynt å strekke seg inn i høsten (og høstemperaturene inn i vinteren), men derimot har lite skjedd med junitemperaturene de siste 20 årene. Tar en for seg de største byområdene langs kysten fra Oslo i sørøst til Tromsø i nord så har junitemperaturene stått omtrent på stedet hvil de siste 20 år (1995-2015) sammenlignet med normalen (1961-1990). Ser en på temperaturene i den første høstmåneden, september, så har det derimot vært en kraftig temperaturstigning. Omkring 1,5 grader har middeltemperaturen økt de siste 20 årene, og langs kysten av Vestlandet har september blitt omtrent like varm som juni!Det er altså blitt hyppigere tilfeller av sommervarme i september i Sør-Norge, ikke minst på Vestlandet. Hva årets september vil by på vet selvsagt ingen, men det er iallfall ingen grunn til å tro at den siste sommerdagen for året har vært når vi runder månedsskiftet.

På kortere sikt ser det ut til at våre danske og svenske naboer vil få glede av høysommervarme uti kommende uke, mens skyer og nedbør trolig vil ødelegge for dette i Sør-Norge. Skulle det derimot snu så skal vi sporenstreks melde fra!

2 kommentarer

Jau, det er beint fram forhufseleg. Strengt teke so skulle det vore nottefrost no, for ikkje å seie skaresnjo. Det er jo trass alt haust, sann. Og hugs at denna ofslege varmen er vår skuld, det er trass alt me som stend attom denna ofslege menneskjeskapte globale uppvarminga. So me skal ikkje gle oss over at det er varmt, men bøya hovuda våre i skam og betala avlat for synda vår. Jau!

Kari Kaukaasen

Kari Kaukaasen

Og middeltemperaturen blir sammenlignet med middeltemperaturen mellom 1961 til 1990. Hvorfor?... Jo svaret er at den perioden er den kaldeste tredveårsperioden i forrige århundre. På den måten ser det varmere ut idag enn om vi sammenligner for eksempel 1920 til 1950 eller 1980 til 2010. En slik sammenligningen ville ikke vist noe oppvarming. Og det passer ikke i propaganda og hjernevask.

Skriv en ny kommentar