Blokkerende høytrykk

kommentarer

Alle som er det minste opptatt av vær vet at skal vi få pent vær så må vi ha besøk av et høytrykk. Men på lik linje med lavtrykk som kan være både svake og sterke, kan høytrykk være det samme. Er høytrykkene svake så har de en tendens til å fort å svekke seg og bli erstattet av lavtrykk, i løpet av to-tre dager er dermed finværet over. Er høytrykkene derimot sterke, strekker de seg gjennom hele troposfæren (nederste 10 km av atmosfæren) og tar kommandoen over værutviklingen minst 7-10 dager fremover i tid. Det vil si at høytrykket ligger og blokkerer for lavtrykkene som blir tvunget til å ta veien nord eller sør for høytrykket, vi kaller slike høytrykk blokkerende.

Heldigvis ser det ut til at høytrykket som skal bygge seg opp over Skandinavia neste uke blir av denne blokkerende typen. Skjer det så er det gode muligheter for mye pent sensommervær over store deler av landet i minst en uke og kanskje enda litt lenger!Kartet til venste viser trykkfeltet ved bakken, og kartet til høyre trykkfeltet i øvre deler av troposfæren. En finner igjen høytrykket ved bakken i de øvre deler av troposfæren og lavtrykkene blir tvunget til å gå enten sør eller nord for Norge.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits