hits

Det regner mye, sier du?

Selv om det nå tordner på deler av Østlandet er det i rester av tyfoner, i monsuner og i tropiske regnskyll vi finner de virkelig store nedbørmengdene...

Bildet under viser et estimat på nedbøren for dagen idag og de neste 9 døgnene over hele verden.


I en ideell verden skulle selvsagt landet vårt badet i gråfarge på dette kartet (som da altså betyr mindre enn 2 mm nedbør for perioden - i praksis tørt). Men det gjør det altså ikke og Østlandsområdet er til og med farget i rødt som betyr over 50mm nedbør for perioden som sådan.

Men det er ingenting om man sammenligner med andre steder i verden:

Monsunen i India

Mega-kraftige regnskyll er ventet å falle over deler av provinsen Madhya Pradesh i India de kommende dagene. Faktisk er det svimlende 750mm i vente fra og med idag og frem til og med mandag i følge en prognose. Det er i snitt 10.4mm/timen - i 3 døgn. En representativ verdi (der det vil regne mest) for landet vårt i samme periode blir 0.7mm/timen.

Nepartak i SØ-Kina

Over en liten del av sørøst-Kina vil det etter alt å dømme falle i overkant av 200mm nedbør (8.3mm/timen) bare i det inneværende døgnet. Dette er grunnet restene av tyfonen Nepartak som tok liv på Taiwan og sørget for store ødeleggelser der. I sørøstlige deler av Kina er nedbøren trolig nok til å forårsake oversvømmelser og jordskred.

Tropiske regnskyll

Nå sommerstid (på den nordlige halvkule) ligger det en sone der man har regntid noe nord for ekvator (populært kalt "den intertropiske konvergenssone"). Særlig aller lengst vest i Afrika og sørvest i Mellom-Amerika vil det falle mye regn den kommende perioden. Totalt kan det sammenlagt komme opp mot henholdsvis 450 og 800mm for idag og neste 9 døgn her. Det tilsvarer 1.9 og 3.3mm/timen gjennom hele tidagersperioden.

Felles for alle disse områdene er at nedbøren imidlertid ikke vil falle jevnt som vi har en tendens til å oppleve her hjemme, men over kortere perioder der det også blir tilsvarende mer intenst når det først står på. Derfor;

Chile

Et område noe sør for hovedstedet Santiago i Chile får noen våte dager fremover der en stor del vil være frontnedbør (les: sammenhengende). Årsaken er et par lavtrykk som passerer. Til sammen frem til og med torsdag neste uke faller det i overkant av 200mm nedbør her, 1.4mm/timen - det dobbelte av den våteste norske intensiteten - og det holder på omtrent dobbelt så lenge som her til lands.

Så; hva med været her til lands?

Vi begynner å se mer og mer tegn til ny høytrykksrygg som kanskje kan gi 2-3 sommerlige dager omkring neste helg (inkludert temperaturer, altså!). Om dette også ligger i prognosene i morgen skal dette drilles litt videre ned i!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar