Naturlige svingninger

kommentarer

På Vestlandet og østafjells var årets juni nærmere 2 grader varmere enn normalt (middelet for perioden 1961-1990) og den varmeste juni siden 2007. Det motsatte var tilfelle for fjorårets juni som stort sett var den kaldeste siden 1994. Går vi tilbake til 2014, vil vi se at juni igjen var varmere enn normalt. For å gi et mål på om måneden har vært varmere eller kaldere enn normalt, brukes gjennomsnittstemperaturen for alle de 24 timene i ett døgn og de 30/31 dagene i en måned. Middeltemperaturen i juni var 16,7 grader i Oslo og 15,3 grader i Bergen. 

     

Denne middeltemperaturen er en verdi som folk flest ikke har noe forhold til. De fleste vil nok best huske alle de dagene med temperaturer over 20 grader og kanskje 25 grader! Ser vi på statistikken for antall dager over 20 grader, vil vi se at Bergen hadde hele 15 mens fjorårets juni kun hadde 2. I Oslo var forskjellen ikke så stor, 20 dager mot 16 dager i fjor. Hadde vi derimot brukt antall dager med over 25 grader, fikk Oslo 6 dager i juni i år mot ingen dag med over 25 grader i fjor. For folk flest vil nok en slik statistikk være mer forklarende og forståelig enn bruken av middeltemperatur.

Hva kan være grunnen til at juni var så varm lengst sør i landet? Global oppvarming?

Nei, disse store regionale variasjonene fra år til år, ligger innenfor de naturlige variasjonene i temperaturen i et komplisert klimasystem. De kan altså ikke forklares med de store utslippene av drivhusgasser som resulterer i en global oppvarming av jordkloden.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits