Sommer og vinter

kommentarer En kommentar

Hva bestemmer årstidene? Som mange vet er det ikke avstanden mellom Jorda og Sola som avgjør om vi får vinter eller sommer, men i stedet jordaksens helning. Jordaksens helning i verdensrommet er den samme om vinteren og sommeren, ca. 23,5 grader. Om sommeren heller den nordlige halvkule inn mot Sola, mens om vinteren er det den sørlige halvkule som heller inn mot Sola. Ved sommersolverv vil dermed Sola stå i senit (rett opp på himmelen) midt på dagen nord for Ekvator - ved breddegrad 23,5 grader nord. Når det er vintersolverv vil derimot Sola stå i senit sør for Ekvator, ved breddegrad 23,5 grader sør.  Solhøyden midt på dagen i Oslo og Bergen vil derfor variere med 47 grader, fra ca. 6,5 grader ved vintersolverv til 53,5 grader ved sommersolverv.Visste du at Sola er nærmest Jorda om vinteren og lengst fra Jorda om sommeren? Banen til Jorda rundt Sola er svakt elliptisk, og avstanden varierer mellom 147 millioner kilometer og 152 millioner kilometer. Dette medfører at solinnstrålingen som treffer Jorda sin ytre atmosfære er 6,8 % høyere i begynnelsen av januar sammenliknet med i begynnelsen av juli. Hadde dette vært motsatt, altså Jorda nærmest Sola i juli og lengst i fra i januar, ville sommeren i Norge (på nordlige halvkule) vært litt varmere enn i dag og vinteren vært litt kaldere enn i dag. Både jordaksens helning og tidspunktet for når Jorda er nærmest Sola er derimot ikke konstant, men varierer syklisk over perioder på flere 10 000 år. Den serbiske ingeniøren og astronomen Milanković utviklet disse teoriene på 1920-tallet som i stor grad forklarer endringene i Jorda sitt historiske klima og istider.

 

 

Ã?n kommentar

Skvatt

24.06.2016 kl.11:22

Orsak, men sola hev ikkje nokon innverknad på klimaet, det er det berre menneskjet som hev. Det hev eg høyrt, so det lyt me lita på, samstundes som det er det som er politisk korrekt au. Jau!

Skriv en ny kommentar

hits