hits

Vindstille

Har du lagt merke til at det om sommeren oftest blåser mindre om morgenen og kvelden enn det gjør om ettermiddagen? Dette er et nokså generelt fenomen, men over innlandsområdene er dette nokså typisk. Hovedgrunnen til dette er at soloppvarming på en finværsdag skaper lokale temperaturforskjeller. Langs kysten blir landområdene varmere på dagtid enn sjøen. For å utligne temperaturforskjellene blir det generert en vind som blåser fra de kalde områdene og inn mot de varme områdene, dvs. bedre kjent som solgangsvind. Det motsatte inntreffer på natten når landområdene taper varme og blir forholdsvis kalde, mens derimot sjøen fremdeles er omtrent like varm som på dagtid. Da oppstår en svak fralandsvind fra innlandsområdene og ut mot havet. I tillegg til solgangsvinden blir vindforholdene sterkt preget av noe som vi kaller "luftmassene sin stabilitet". Nå det er varmt nær bakken og kaldt høyere oppe blir luftmassene "ustabile". Det motsatte inntreffer når bakken er kald mens luftene høyere oppe er forholdsvis varm - altså "stabile luftmasser". Ustabile luftmasser kan trekke ned sterk vind fra høyere luftlag, mens stabile luftmasser vanligvis hindrer den sterke vinden i høyden å komme ned til bakken. Om kvelden og natta, etter at sola har gått ned, vil luften nær bakken bli kjølt ned og luften blir "stabil". Solgangsvinden stopper da opp, og det blir tilnærmet vindstille over områder med tilnærmet flatt terreng. Derimot kan det oppstå en svak drenasjevind ned daler og fjellsider pga. at kald luft er tyngre en varm luft og "sklir" nedover med varmere luft over. 
 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar