"Medican" utvikling i Middelhavet?

kommentarer

Et lavtrykk fra Nord-Afrika trekker onsdag nordover og inn i Middelhavet, der det torsdag er ventet å utvikle seg videre til et stormsenter med karakteristikker som ligner på det vi ser i tropiske stormer. Lavtrykk med en slik utvikling blir ofte omtalt som "Medicanes" (Mediterranean tropical-like cyclones) og er et relativt skjeldent fenomen som oppstår et par ganger i året med ulik intensistet. Det er flere faktorer som må ligge til rette for en slik utvikling, som lite vindskjær i høyden (vind fra bortimot samme retning i høyden som ved bakken) og tilgang til nok energi(instabilitet). I noen tilfeller kan det også bli dannet et "øye" i stormen slik som vi ser i fra tropiske stormer. Et annet fenomen som deler liknede egenskaper, og som vi nordmenn kanskje er bedre kjent med, er polare lavtrykk. 


Lavtrykket over Nord-Afrika starter som et normalt baroklint lavtrykk, men når lavtrykket utvikler seg over Middelhavet torsdag er karakteristikkene ventet å bli mer og mer barotropisk og en varmluftskjerne vil trolig bli dannet i høyden slik som vi ser i tropiske stormer. Middelhavet har i år uvanleg høy sjøtemperatur og området som lavtrykket trekk over har sjøtemperaturer omkring 27-28°C. Høye sjøtemperaturer er ikke nødvendig for utvikling av "Medicanes", men tilfører ekstra energi til utviklingen.


Utvikling til stormsenter
Lavtrykket er ventet å trekker over Malta sent onsdag, før det utvikler seg til et stormsenter vest i Det joniske hav og vil trolig trekke over de sørøstligste områdene av Italia før det raskt svekkes når det trekk inn over Albanina/Montenegro torsdag kveld. Den sterkeste vinden er ventet å treffe sørligste delene av fastlands-Italia og det er ventet mye nedbør og kraftige tordenbyger. Prognosene viser over 100mm nedbør på kunn 12timer i disse områdene. Det er fortsatt en del usikkerhet i detaljene rundt denne utviklingen.

Det er tidligere observert tornadoer i forbindelse med slike "Medicanes" og det kan ikke utelukkes at det ikke blir dannet tornadoer i forbindelse med denne utviklingen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits