hits

Strålende vær sør i landet i helgen, mye snø og kraftig vind i nord.

Et høytrykk passerer over Sør-Norge i helgen med kaldt og fint vær, mens et kraftig lavtrykk vil komme inn mot Finnmark og Troms med kuling og snø til Nord-Norge.

FREDAG

Det blir en fin start på helgen i Sør-Norge med pent vær fredag, men det vil fremdeles blåse godt langs kysten av Agder og sør i Rogaland med østlig opp i stiv og sterk kuling. I Trøndelag vil det derimot skye til utover ettermiddagen og det ventes lokalt kraftig vind også her med østlig og sørøsltig opp i stiv kuling.

I Nord-Norge er det kun de ytre strøkene av Finnmark som kan få enkelte snøbyger om formiddagen med nordlig opp i frisk bris i øst, før det blir forbigående opphold utover dagen i disse områdene. Ellers i Nord-Norge starter fredagen med klart til lettskyet pent vær, men utover ettermiddagen tilskyende i hele Nord-Norge med litt snø fra nordlige deler av Vesterålen/Ofoten og nordover i Troms og ytre strøk av Finnmark, samt økende sørvestlig opp i kuling utsatte steder. Det blir fremdeles opphold på Vidda og lenger sør i Nordland.

LØRDAG og SØNDAG

Lørdag og søndag fremdeles mye fint vær sør i landet og vinden avtar. Det blir kaldt, særlig nattestid med temperaturer ned mot 10 minusgrader også i de ytre strøkene østafjells, og flere minusgrader i de ytre strøkene også i vest. Nord i Trøndelag blir det derimot perioder med snø lørdag som trekker sørover til omtrent Sognefjorden søndag, og vinden kan komme opp i sørvestlig kuling fra Stad og nordover lørdag.

I Nord-Norge blir det skikkelig ruskete i helgen. Det ventes perioder med snø som går over til snøbyger i hele området, men temperaturene stiger forbigående lørdag og nedbøren kan gå over til regn i de ytre strøkene denne dagene. I Nordland blir det mye nedbør fra lørdag kveld, lokalt kan det komme 50-70 mm i helgen. I tillegg vil det blåse kraftig med sørvestlig og nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder, kan hende kortvarig liten storm i deler av Troms/sørvest i Finnmark/nord i Nordland søndag. Detaljene er noe usikre, avhengig av plasseringen av lavtrykket som da nærmer seg kysten.

Under vises akkumulert nedbør frem til søndag kveld.

 

 

Mye fint vær i landet neste uke

Mandag blir det en del dårlig vær både sør i landet og lengst nord med snø nord i Finnmark og sludd og snø øst i Sør-Norge. Men i perioden tirsdag til fredag vil et høytrykk fra nord bygges over Norge og det blir overgang til veldig mye pent vær.

Det dårligste været vil bli i kyst- og fjordstrøk av Øst-Finnmark som vil få pålandsvind fra nordøst og snøbyger, men i resten av landet mye sol. Temperaturene vil ikke bli høye for det er kalde luftmasser fra nord og nordøst som kommer innover landet igjen. Men solen begynner å varme godt igjen på denne tiden av året så på dagtid blir temperaturene bli brukbare med noen få plussgrader til noen få minusgrader i lavlandet i Sør-Norge, noe kaldere i Nord-Norge, frem til torsdag.

Finvær ventes å bygge over Skandinavia igjen utover i uken, Kartene viser forventet vær fredag fra to forskjellige værmodeller, begge gir høytrykk.

Fredag kan veldig kalde luftmasser komme inn over store deler av Sør-Norge og selv i kystbyene på Østlandet kan temperaturene slite med å komme over 0 grader på dagtid! Disse kalde luftmassene blir trolig liggende til lørdag eller søndag.

Mer snø på vei i sør, fint i nord

Snøværet er i ferd med å gi seg østafjells, men mer snø ventes inn over Sør-Norge de neste dagene.

Tirsdag
Tirsdag er det kun litt spredt snø østafjells og i indre strøk nord i Trøndelag og på Helgeland. Resten av landet har oppholdsvær. På store deler av Vestlandet og nordover i landet er det mye fint vær, mens deler av Nordland og nord i Trøndelag har mer skyer. 

De neste dagene
Nord i landet blir det lite nedbør også de kommende dagene. Høytrykksrygg holder stand i øst, noe som gir opphold og perioder med sol, og det holder seg kaldt. I perioder vil det være mer skyer i Øst-Finnmark og i Nordland.

Trøndelag får også lite nedbør de kommende dagene, mens et kraftig nedbørområde nord i England og over deler av Skottland trekker nordover mot Sør-Norge. Det vil skyet til også på Vestlandet, og fra natt til onsdag spredt snø/sludd over Sør-Norge. Torsdag er det områdene østafjells som får mest snø, mens det kun blir noen spredte snøbyger fredag og lørdag.

Bildet under viser nedbøren over Skottland/N-England tirsdag, som skal flytte seg nordover.

Snøvær østafjells

Det har kommet noen cm snø på Sørlandet det siste døgnet, og det skal fortsette å snø utover dagen.

Et lite lavtrykk ligger mandag formiddag sør i Nordsjøen, og flytter seg sakte nordover vest av Danmark og svekkes utover dagen. Det snør litt over deler av Sørlandet, og nedbøren øker på utover dagen fra sørlige deler av Rogaland, østover på Sørlandet samt videre nordøstover til Østlandet. Det kan komme 10-15 cm snø i ytre strøk av Agder frem mot tirsdag morgen. Samtidig øker vinden på til østlig og sørøstlig stiv og sterk kuling utsatte steder.

Tirsdag gir snøværet seg i  Vest-Agder og etterhvert lenger øst på Sørlandet, og vinden avtar litt til østlig frisk bris eller liten kuling. Det fortsetter derimot med snø på Østlandet og sørøst i Langfjella, lokalt opp mot 5-10 cm.

Bildet under viser nedbøren i øyeblikket mandag formiddag (grønt), og det ventes frem til tirsdag morgen (blått).

 

 

Snøværet fortsetter, men noen får strålende sol de neste dagene

Et nedbørområde blir liggende over Nordland og Trøndelag de neste dagene, noe som gir perioder med snø og kuling i disse områdene.

Torsdag til lørdag vil en frontsone med snø ligge over deler av Nordland og Trøndelag, før nedbøren søndag til mandag trekker sørover i Sør-Norge. Høytrykk forsterker seg samtidig over nordlige deler av Skandinavia.

Dermed ventes det perioder med snø i Nordland fra omtrent Lofoten/Bodø og sørover fra tordag til lørdag, samt over nordlige deler av Trøndelag. Fredag kan det komme 20-30 cm i Ytre Namdalen, og lørdag 15-20 cm på Helgeland. Søndag flytter snøværet seg sørover i Trøndelag og til Nordmøre og Romsdalen med lokalt 15-25 cm, og det blir opphold i Nordland. Samtidig vil det blåse sørøstlig opp i kuling.

Områdene som får nedbør frem til søndag er vist i blått under.

Lenger sørover i Sør-Norge blir det noen dager med oppholdsvær og skiftende skydekke, men østafjells spredt snø, særlig på indre strøk av Østlandet. Mandag spredt snø også på Vestlandet.

Høytrykk forsterker seg samtidig nord i Skandinavia, noe som gir mye fint vær lengst nord i landet, men kyst- og fjordstrøkene av Finnmark får i perioder mer skyet vær og noen snøbyger. Det vil derimot blåse kraftig utsatte steder med sørøstlig opp i stiv kuling fra Nordland til Vest-Finnmark.

Polart lavtrykk med kraftige snøbyger i nord

Et polart lavtrykk nærmer seg kysten i nord med snø- og haglbyger, samt vind opp i kuling.

Onsdag morgen ligger et polart lavtrykk nord av Kolahalvøya, og det neste døgnet skal lavtrykket flytte seg sakte sørvestover. Onsdag kveld til torsdag morgen trekker det inn over land, trolig vest av Murmansk og øst av Kirkenes.

Lavtrykket vil fra onsdag kveld til torsdag formiddag kunne gi noen kraftige snø- og haglbyger, samt nordvestlig og nordøstlig vind opp lokalt opp i stiv kuling i kyst- og fjordstrøkene av Finnmark, men roligere vind over Varangerhalvøya. Utover ettermiddagen torsdag er det kun helt i ytre strøk av Finnmark at det fremdeles ventes noen snøbyger, og vinden avtar. Ellers i Nord-Norge blir det opphold og perioder med pent vær.

Bildet under viser hvor lavtrykket og nedbøren er onsdag morgen.

En gammel front gir også litt snø og snøbyger i Midt-Norge onsdag og torsdag, ellers opphold og perioder med sol også i sørlige deler av landet.

Surt og kaldt i nord, snøvær på vei i sør

Temperaturene synker i Finnmark det neste døgnet, og kraftig vind gjør det skikkelig surt. I sør er det snøvær på vei.

Tirsdag formiddag er det plussgrader i ytre strøk av Finnmark, men temperaturene skal synke gradvis i dag og natt til onsdag. Onsdag morgen vil det dermed være 5-10 minusgrader flere steder i ytre strøk og 15-25 minusgrader i indre strøk. Samtidig skal vinden øke på. Fra tirsdag kveld økende sørøstlig og sørlig stiv og sterk kuling, og den kraftige vinden holder stand utover onsdag. Dermed vil det bli skikkelig surt og kaldt, da den effektive temperaturen synker ytterligere 10 grader.

Samtidig holder det seg relativt kaldt sør i landet. Det ventes spredt snø vest i landet fra tirsdag kveld og utover onsdag, men ikke de store mengdene. Natt til torsdag kommer det et nytt nedbørområde inn fra vest med kraftigere snøfall over Vestlandet, men nedbøren går over til regn i ytre strøk.

 

Høytrykket trekker østover, og stormsenter kan utvikle seg i vest

Høytrykket svekkes over Skandinavia de neste dagene, og lavtrykk sender inn litt spredt snø vest i landet. Fredag kan et stormsenter utvikle seg i havet vest for oss.

Tirsdag til torsdag vil høytrykket svekkes over Skandinavia, samtidig som det forsterker seg over Russland. Lavtrykk vil komme inn nord av Island og inn over Spitsbergen, med fronter som av og til trekker inn over vestlige deler av landet. Dermed blir det litt spredt snø av og til fra Vestlandet og nordover til Vest-Finnmark, mens områdene østafjells og grensetrakene nordover får oppholdsvær og fremdeles lave temperaturer.

Fredag kan et stormsenter utvikle seg i Nordsjøen og flytte seg nordover i Norskehavet. Dersom dette skjer vil mildere luft komme inn over hele Sør-Norge med økende sørøstlig kuling og opp i storm utsatte steder i Sør-Norge. Det blir da i tilfelle overgang til snø over hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre, tildels regn i ytre strøk av Vestlandet. Fra omtrent Stad og nordover blir det også økende vind opp i kuling utsatte steder, men ellers oppholdsvær.

Bildet under viser lavtrykket fredag.

 

Kaldt vintervær i Sør-Norge til midten av neste uke

Det har vært en strålende helg med mye sol og rikelig tilgang på puddersnø i det meste av landet.

I neste uke blir været noe dårligere i de vestlige og nordlige deler av landet, men i store deler av Sør-Norge blir det fortsatt en god del sol og lave temperaturer. Dette skyldes at høytrykket holder stand over de sørlige, og særlige sørøstlige deler av landet første del av uken. Vestlige og nordlige deler av landet vil ligge i ytterkanten av høytrykket og få mer vind og noe mer skyer. Forøvrig kan det trolig bli noe mer skyer også på Østlandet på tirsdag.

Høytrykket holder fortsatt stand på tirsdag.

Fra torsdag vil det mest sannsynlig gå mot dårligere vær i hele Sør-Norge da fronter ventes inn mot landsdelen fra vest, og høytrykket har svekket seg.

Kraftige lavtrykk vil gi kuling, storm og mye snø til Sør-Norge den kommende uken

Flere kraftige lavtrykk og stormsentre vil komme inn sør av Island og inn i sørlige deler av Norskehavet den kommende uken.

Allerede mandag vil vinden og nedbøren øke på over Sør-Norge. Det ventes perioder med sørøstlig og sørvestlig kuling mandag og utover i uken, Vestlandet kan få korte perioder med storm. Samtidig vil noe mildere luft komme inn over landsdelen med snø som går over til regn i ytre strøk av Vestlandet og Sørlandet.

Kartet under viser nedbørmengder som ventes de neste dagene. Det er Vestlandet sør for Stad som får mest nedbør, og her kan det totalt kan det komme 50-100 mm mm nedbør frem mot onsdag/torsdag, som snø/sludd i indre og høyereliggende strøk.

Nord-Norge får også økende sørøstlig kuling grunnet de kraftige lavtrykkene i sør. Uken starter derimot med oppholdsvær, men fra onsdag snø på Helgeland som brer seg nordover i grensetrakene av Troms og øst i Finnmark torsdag.

Fredag og inn i helgen ser det derimot ut til at Sør-Norge får forbigående mye fint vintervær, og det samme gjelder de to nordligste fylkene våre. Nordland ser derimot ut til å få peridoer med snø i helgen.

Kraftig snøvær østafjells

Lørdag morgen snør det kraftig over områdene østafjells, og det fortsetter utover dagen.

Det har kommet 20-30 cm med snø flere steder i Telemark og Agder fra fredag kveld til lørdag morgen. Og lørdag fortsetter det med snø, tildels regn noen steder langs kysten. Nye 20-30 mm nedbør ventes frem til lørdag kveld. Natt til søndag vil snøværet etterhvert gi seg.

Snøbyger ventes også over deler av ytre strøk av Rogaland, samt spredt snø generelt over områdene østafjells lørdag. Ellers i landet opphold og mye fint og kaldt vintervær.

Snøvær på Vestlandet fredag, og mye snø på vei mot Sørlandet

Fredag morgen snør det på deler av Vestlandet, og snøværet holder frem utover dagen.

Et bygeværsområde ligger fredag morgen langs kysten av Vestlandet, og det snør kraftig i ytre og midtre strøk fra omtrent Sognefjorden og sørover. Temperaturene ligger fra 1-2 plussgrader og ned til 2-4 minusgrader noen mil inn i landet. Nord for Sognefjorden og lengst sør i Rogaland er det kun enkelte spredte byger.

Nedbøren trekker også videre østover, men det er mindre snømengder som treffer fjellområdene og områdene østafjells. I de ytre strøkene av Vestlandet vil det fortsette med snøbyger utover dagen. Temperaturen stiger samtidig litt, noe som betyr at nedbøren kan gå over til sludd/regn langs kysten.

Fredag kveld og natt til lørdag vil bygene gi seg, og utover lørdag og søndag blir det strålende vintervær med mye sol og temperaturer rundt pluss minus 0 grader.

Da er det derimot områdene østafjells som får snø. Allerede fra sent fredag og natt til lørdag øker snømengdene på over deler av Sørlandet og sørvest på Østlandet. Fra fredag kveld til lørdag kveld kan det komme opp mot 50-60 mm nedbør i ytre strøk av Agder og Telemark samt noen mil inn fra kysten.

Sol og kald vinterhelg i vente

Lavtrykkene sør i Norskehavet svekkes de neste dagene, samtidig som et høytrykk forsterker seg over Sibir. I løpet av helgen vil en svak høytrykksrygg bygge seg opp over Skandinavia. Kald øst- og sørøstlig vind fra Russland vil de neste dagene strømme inn over Skandinavia med fallende temperaturer. Samtidig vil skyene over Østlandet gradvis løse seg opp og fra fredag eller lørdag blir det stort sett pent og kaldt vær i nesten hele landet. Kulden vil først komme til Nord-Norge med temperaturer ned til 30 minusgrader over innlandet, men fra fredag vil også nordlige deler av Østlandet oppleve temperaturer ned til 20 minusgrader og inn i helgen trolig 25 minusgrader mange steder. Oslo-området vil trolig få temperaturer ned til 10-15 minusgrader. Med all nysnøen som har falt i løpet av de siste dagene, kan det derfor bli en flott skihelg i nesten hele landet - og kanskje aller finest på Østlandet. Likevel må en huske å kle seg godt, for på denne tiden av året er det ikke mye varme i sola! Eneste unntaket fra dette flotte vinterværet er Sørlandet og kystområdene sør på Vestlandet som kan få en mer skyet værtype med enkelte snøbyger.

Denne fine og kalde vinterhelgen ser dessverre ikke ut til å bli langvarig. Allerede fra mandag vil trolig lavtrykk og varmere luftmasser komme inn mot Vestlandet med snø som går over til regn og kuling langs kysten. Sjansene er store for at denne væromleggingen vil bre seg videre inn over Østlandet i løpet av mandag eller tirsdag. 

Snøstorm og mye snø i starten på neste uke, og snøværet holder frem

Vinden øker på allerede i morgen i Sør-Norge, i helgen opp til storm og etterhvert mye snø fra vest.

Et stormsenter vil komme inn mot Island de neste dagene, mandag ligger det nord av Færøyene og vil svekkes. Samtidig flytter høytrykket seg østover i Russland og svekkes. Dermed blir det noen dager med mye vind i hele landet, og kraftigst vind ventes i Sør-Norge søndag til mandag.

I Nord-Norge blir oppholdsvær i helgen og utover i neste uke. Vinden øker derimot på til stiv kuling utsatte steder i perioder.

Sør-Norge får også økende vind, allerede lørdag perioder med kuling, og søndag midt på dagen økende til storm i utsatte kyst- og fjordstrøk av Vestlandet, etterhvert også i fjellet. Nord på Vestlandet kan vinden søndag kveld til mandag komme opp i full og kan hende kortvarig sterk storm.

Når det gjelder nedbøren, så blir det opphold i vest i helgen, mens områdene østafjells får litt spredt snø. Søndag kveld til mandag vil derimot et nedbørområde komme inn fra vest med 30-50 mm nedbør både sør på Østlandet, på Sørlandet og på deler av Vestlandet frem mot tirsdag morgen. I ytre strøk av Vestlandet vil nedbøren komme som regn. 

Under vises lavtrykket mandag kveld nord av Færøyene, og hvor det kommer mest nedbør mandag.

Tirsdag og resten av uken vil lavtrykk passere sør for oss, noe som opprettholder sørøstlige vinder og perioder med snø østafjells.

Det blåser opp til storm i helgen

Et solid høytrykk i øst og et stormsenter i vest setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt med kuling og opp i storm sør i landet i helgen.

Et stormsenter vil komme inn mot Island i helgen, samtidig som et solid høytrykk bygger seg opp over Russland øst av Baltikum. Dette setter opp sørøstlige vinder over landet vårt, fra deler av Nordland og nordover til Finnmark perioder med sørvestlige vinder. Dette betyr også oppholdsvær over Nord-Norge og Midt-Norge, men fredag spredt regn og snø fra Nordland og nordover til Vest-Finnmark. Vinden vil derimot øke på til kuling utsatte steder,periodevis opp til stiv kuling.

Sør-Norge sør for Stad og Dovre får også økende vind fra sørøstlig retning. Utover søndag økende sørøstlig stiv og sterk kuling, storm vest i fjellet og i utsatte kyst- og fjordstrøk på Vestlandet. På Vestlandet blir det ellers opphold og perioder med sol, mens områdene østafjells får litt snø av og til.

Bildet under viser værsituasjonen de neste dagene, med kampen mellom høytrykk i øst og lavtrykk i vest. Søndag blåser det opp til storm sør i landet.

 

Mye snø og kraftig vind på vei

To kraftige lavtrykk vil passere sør for oss denne uken, noe som gir mye snø og vind østafjells de neste dagene.

Lavtrykket som nyttårsaften gav snø østafjells, ligger mandag formiddag over nordlige deler av Vestlandet. Lavtrykket svekkes videre nordøstover og vil etterhvert gi oppholdsvær østafjells, men snø som brer seg nordover til deler av Nordland. Områdene vest for fjellene i Sør-Norge får bygervær. Troms og Finnmark, samt nordlige deler av Nordland får fremdeles oppholdsvær 1. nyttårsdag.

I morgen tirsdag blir det mye fint vær østafjells samt opphold lengs nord i landet, mens områdene fra Veslandet til Nordland fremdeles får byger.

Onsdag til fredag er det derimot to kraftige lavtrykk som vil komme inn sør for oss. Det første passerer over Tyskebukta/Danmark onsdag, og det andre fredag. Dermed blir det overgang til snø og nordøstlig kuling østafjells, mens det blir bedring i været vest i landet. Nedbørmengder og vind er avhenging av hvor langt nord lavtrykkene går, men foreløbig er det onsdag det ventes mest nedbør og kraftigst vind. Da kan det komme 20-30 cm snø over deler av Agder og områdene nordøstover til Oslofjorden, mest i de ytre strøkene og noen mil inn fra kysten. Samtidig øker vinden på til nordøstlig stiv kuling utsatte steder. Torsdag fortsetter det å snø, mens fredag blir det etterhvert opphold igjen.

Onsdagsværet er illustrert i kartet under.

 

Rakettværet

Nyttårsaftenen nærmer seg og mange har nok tenkt å starte 2018 utendørs, så her kommer en oppdatering av værforholdene på årets siste dag.

Nord-Norge er landsdelen som får det beste været nyttårsaftenen. Muligheten er der for enkelte snøbyger i grensetraktene av Nordland, ellers ventes fralandsvind og oppholdsvær. Stort sett rolige vindforhold med bris mellom sør og sørøst, men i Varanger kan vinden søndag kveld øke opp i sørlig liten kuling. Temperaturene er ventet å stige litt, men fortsatt en kjølig værtype i hele landsdelen.

Fralandsvinden dominerer også i Midt-Norge. Stort sett oppholdsvær og lange perioder med sol, men også her kan det kommen noen snøbyger i indre områder. Sørøstlig bris, frisk bris i utsatte områder av Trøndelag og den kjølige værtypen ventes å holde stand ut året.

Et lavtrykk som trekker østover Skagerrak og innover sørlige deler av Sverige vil sende nedbør innover områdene sør for Stad og Dovre. Dagen starter med sludd og snø i hele landsdelen, men for mange vil nedbøren avta iløpet av ettermiddagen ettersom lavtrykket klarerer østover og til kvelden ventes kun nedbør i de sørligste områdene (se bilde under). Vinden vil øke opp i sørvest liten kuling på kysten av Sørlandet i løpet av kvelden, ellers rolige vindforhold. Litt stigende temperaturer, men mildværet holder seg unna.

Grafikken over viser prognosen for midnatt. Grønt felt viser nedbør og grått felt viser skyer.

Stormfull 2. juledag

Uvær skapte store utfordringer for utfartsdagene i Sør-Norge i forkant av julen, men nå ser det ut til at ett nytt uvær vil lage vel så vanskelige kjøreforhold 2. juledag - en dag mange kanskje skal ned fra fjellet igjen.

Ett lavtrykk med en litt uvanlig bane er kilden til dette, det kommer faktisk ganske rett sør fra og vil 2. juledag gå innover Vestlandet mens det forsterker seg.

Først gir det sørlig kuling innover Sør- og Østlandet, samt nordøstlig kuling ved kysten av Møre og Romsdal. Etter hvert som lavtrykket går innover Vestlandet vil vindretningen endre seg, samt at vinden øker på Vestlandet sør for Stad med mulighet for liten storm til kvelden fra en vest-nordlig retning. Om formiddagen vil vinden gå over på en vet-sørvestlig retning på Sør- og Østlandet og da er det ventet sterk kuling med mulighet for lokalt liten storm om ettermiddagen.

I fjellet vil vinden endre seg i løpet av dagen for de forskjellige områdene. I nord mest vind først på dagen, østlig kuling - bedre senere på dagen. I sør først sørlig vind som ikke er så kraftig (frisk bris), men etter hvert økende vestlig vind og fra ettermiddagen sterk kuling og kanskje liten storm utsatte steder.

Her ser man hvordan lavtrykket flytter seg i løpet av dagen og dermed hvordan vinden vil endre seg. MEN det er viktig og merke seg at nøyaktig posisjon og styrke på lavtrykket er veldig avgjørende for hvilken vindretning og styrke man kan få i de forskjellige delene av landet. En ørliten endring på disse to posisjon eller styrke kan føre til ganske andre vindforhold lokalt.


I tillegg til vinden er det også ventet en god porsjon nedbør for noen områder. På lillejulaften fikk ett uvanlig mildt vær over Sør-Norge med regn langt opp i fjellsidene, men en vesentlig forskjell denne gangen er at været nå er mer vinterlig. Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og de nordlige delene av Østlandet får stort sett nedbør i form av snø, men trolig sludd først på dagen på Nordvestlandet. I områdene lengre sør starter dagen med en snøgrense på 600-1000 meter - høyest i Agder, men så synker den gradvis og da først i vest. Til kvelden er det dermed ventet snø i indre og høyereliggende strøk og med regn stort sett bare under 200-400 meter i ytre strøk.

Det er ventet 20-30 mm på 24 timer over ett større område. Lokalt kan det komme opp i 40-50 mm og da er det Hordaland, Rogaland og nordlige deler av Østlandet som er mest utsatt for denne type verdier.

Dette er hvordan man forventet at nedbøren vil fordele seg over Sør-Norge i løpet av 2. juledag. Man ser tydelig at det er Hordaland og Rogaland som kan forventet seg mest nedbør med lokalt 30-50 mm. Et maksimum ser vi også nord på Østlandet, her kan det lokalt komme 20-40 mm i løpet av døgnet.

 

Nå trengs påfyll av snø til romjulen

Ekstremværet Birk som herjet på Vestlandet fredag kveld til lørdag kveld gav ikke bare voldsomme nedbørmengder. Temperaturene var også særdeles høye for årstiden. Så høyt som Finse på 1222 moh. kom mye av nedbøren som regn! Dette innebærer at skiforholdene i Sør-Norge har blitt særdeles dårlige. I de lavereliggende fjellområdene, for ikke å snakke om i lavlandet, har mye eller alt av snø smeltet vekk.

Når det nå blir kaldere igjen så blir det knallharde snøforhold i fjellet og lite fristende å bevege seg ut både på ski og akebrett. Det eneste som kan redde skiforholdene for de som skal på hytten i romjulen er at det kommer nysnø og legger seg som et fint teppe oppå "betongsnøen". Heldigvis ser ikke det ut til å bli et problem, vi venter nemlig flere lavtrykk i neste uke som vil gi en del snø i fjellet. Dermed kan det bli brukbare skiforhold igjen litt ut i neste uke.

 

Kartet viser akkumult nedbør fra julaften og frem til og med onsdag. I fjellet vil omtrent all nedbør komme som snø slik at vestlige fjellområder kan få opp mot 1m med snø (1 mm nedbør = 1 cm snø). I mer østlige fjellområder kan det komme 20-40 cm med snø.

Lavtrykk fra sørvest inn over Sør-Norge i julen og romjulen

Det er ingen tegn til at vi skal få overgang til noe stabilt vinterlig vær i Sør-Norge i julen eller romjulen.

Lavtrykkene ventes å komme fra vest og sørvest inn over Sør-Norge. Det betyr fortsatt lengre perioder med nedbør på Vestlandet og at det også blir mer nedbør på Sørlandet og Østlandet igjen. Heldigvis vil temperaturene synke noe igjen slik at det meste av nedbør vil komme som snø i fjellet og også i indre strøk Østafjells.

Lavtrykkk mot Sør-Norge i romjulen, over viser  utsiktene for 2. juledag.

Mye snø på vei, så kaldt og fint vintervær

Et lavtrykk nord i Skandinavia gir snø og kuling til Finnmark og Troms det neste døgnet, mens et lavtrykksområde kommer inn over Sør-Norge med snø og sørlig kuling de neste par dagene. Så blir det fint og kaldt.

Tirsdag formiddag ligger et lavtrykk nær Gotland og gir kraftig snø og nordlig opp til kuling over sørlige deler av Sverige. Dette lavtrykket flytter seg nordover i Finland det neste døgnet og gir snø øst i Finnmark fra natt til onsdag, utover onsdag snø også vest i Finnmark og i Troms med økende nordøstlig opp til stiv kuling som dreier nordvestlig. Totalt kan det komme 20-30 cm snø fra omtrent Alta og sørvestover til Lyngen. Nord i Nordland kun enkelte snøbyger. Nedbøren gir seg utover torsdag.

Midt-Norge får også noen snøbyger de neste par dagene, mens områdene sør for Stad og Dovre får snø som brer seg nord og østover fra tidlig onsdag morgen, med nedbør tildels som regn i de ytre strøkene. Samtidig øker vinden opp til kuling utsatte steder, kraftigst vind opp til stiv kuling i Hordaland, Sogn og Fjordane, og det er også her det kommer mest nedbør opp mot 20-30 mm. Sent onsdag kveld og natt til torsdag nytt nedbørområde inn over Sør-Norge og i løpet av torsdag er det Sørlandet som får mest nedbør med 30-40 mm nedbør øst i Agder og sørvest i Telemark.

Fredag og i helgen blir det mye fint og kaldt vær i hele landet.

Bildet under viser nedbøren som kommer inn onsdag både i nord og i sør.

Uvær i vest

Flere lavtrykk hamrer løs på Vestlandet de neste dagene og pøser på med store mengder nedbør og etter hvert vind av storm styrke. 

Svært vått tirsdag-fredag
Et lavtrykk ligger allerede over Sør-Norge og gir en svært våt tirsdag på deler av Vestlandet. Et nytt lavtrykk i Nordsjøen sender inn mer nedbør på onsdag og torsdag og bidrar til at nedbørsmengdene øker ytterligere. Det er ikke utenkelig at det totalt kommer opp mot 200 mm lokalt de våteste stedene på Vestlandet fra tirsdag morgen til fredag morgen, som f.eks. indre strøk av Hordaland og nordlige Rogaland. I disse ormådene er derfor også rasfaren stor. 

Lavtrykket gir langt mindre nedbør på Sør- og Østlandet. Det er ventet temperaturer rundt 0 grader ved bakken på Østlandet gjennom det meste av onsdag, samtidig som temperaturen i høyden øker betydelig. Dette betyr at nedbøren som kommer gjerne kan falle som regn, og raskt fryse til is når den treffer bakken, såkalt underkjølt regn. Dette kan føre til svært vanskelige kjøreforhold på Østlandet, særlig rundt Oslofjorden og et stykke nord for Oslo, utover onsdag. Vanskelige kjøreforhold er også ventet i fjellstrøkene i Sør-Norge, der vi venter regn opp til 1000-1200 m. 

Lenger nord i landet vil det fortsette med snøbyger og nordvestlig vind på onsdag, men bygene avtar på torsdag. Etter hvert vil nedbørsområdet fra sør trekke nord til Nordland og gi sludd og regn her. 

Nedbørsmengder fra tirsdag morgen til fredag morgen.

Storm på fredag
På fredag har lavtrykket som gir de store nedbørsmengdene trekt inn over Sør-Norge. Samtidig har et nokså kraftig høytrykk bygget seg opp vest for Storbritannia, og denne kombinasjonen av høytrykk i vest og lavtrykk lenger øst, gir en kraftig nordavind. Over De britiske øyene gir dette svært kraftig vind, trolig sterk storm og kanskje orkan, og britene har derfor gitt uværet navnet Caroline. Fullt så kraftig vind blir det ikke her til lands, men Vestlandet kan likevel vente seg nordvestlig vind opp i liten til full storm langs det meste av kysten på fredag. Vinden vil trolig ikke bli så kraftig i fjellet eller på Sør- og Østlandet. Lavtrykket gir nordover i landet en sørøstlig kuling, og her blir det stort sett oppholdsvær. 

Vinterværet opprettholdes i starten på desember

Høytrykk blir liggende sørvest for landet vårt i tiden fremover, noe som dirigerer lavtrykkene i en nordlig bane inn over Skandinavia.

Høytrykket sørvest for oss blir liggende relativt langt nord i Atlanteren eller nord på kontinentet i dagene fremover. Dermed vil lavtrykkene fra vest ta en nordlig bane inn i Norskehavet, noe som sender sludd og snø inn over vestlige og nordlige deler av landet. Områdene østafjells blir i lange perioder liggende i lé og får mye pent vær, og det samme gjelder områdene øst i Finnmark.

Lavtrykkene tar derimot med seg noe mildere luft inn over Sør-Norge i perioder, noe som betyr at de ytre strøkene av Vestlandet for eksempel får nedbør som regn av og til. Typisk for denne situasjonen er også at det kalde og klare været både øst i Finnmark og i nordlige fjell- og dalstrøk i Sør-Norge gir lave temperaturer ned mot 20-30 minusgrader noen dager, mens andre dager vil det være skyet eller mildere luft fra sør innover området, og temperaturene kan stige betydelig til 10 eller få minusgrader.

Helgeværet

Denne helgen er ingen unntak. Lavtrykk i Norskehavet og Barentshavet gir snø- og snøbyger i Nord-Norge og Trøndelag fredag og lørdag med kuling og opp til storm i nord, mens Vestlandet etterhvert får regn i lavlandet. Søndag ventes det sludd- og snøbyger fra Vest-Finnmark til Vestlandet. Områdene østafjells og øst i Finnmark får oppholdsvær. 

Søndag ser situasjonen slik ut, med snøbyger og nordvestlig opp til kuling i vest, men opphold i øst.

Neste uke

Neste uke starter også med sludd, snø og snøbyger i vest, fremdeles med opphold i øst. Fra midten av uken vil derimot et kraftig lavtrykk komme inn i Norskehavet med forbigående mildvær og regn i Sør-Norge og Midt-Norge.

 

 

 

Snøvær på vei inn over Sør-Norge

Et lavtrykk sør av Shetland flytter seg raskt sørøstover i Nordsjøen i dag, og sender inn sludd og snø over de sørligste delene av landet.

Mandag morgen er det tørt og kaldt vær østafjells og i i Midt-Norge, med temperaturer ned mot 15-20 minusgrader. Folldal Fredheim er kaldest i landet med 21.2 minusgrader. Kaldt også i indre strøk av Nord-Norge og i store deler av Finnmark, med 5-8 minusgrader flere steder, 10-15 minusgrader på Finnmarksvidda. Ellers går det regnbyger i ytre strøk av Troms og Nordland, nedbør som sludd og snø i indre og høyereliggende strøk. På Vestlandet sør for Stad er det også spredt regn, men minusgrader i indre strøk gir nedbør som sludd og snø.

Midt på dagen vil derimot et lavtrykk i Nordsjøen sende inn sludd og snø over deler av Rogaland og over Sørlandet, og sent i ettermiddag og i kveld brer snøværet seg østover til Østlandet. Det fortsetter og snø tirsdag på Østlandet og første del av dagen på Sørlandet, mens Vestlandet da får oppholdsvær. Totalt kan det komme 20-40 mm nedbør fra områdene øst i Aust-Agder og Telemark, og østover mot Vestfold og sørøstlige deler av Buskerud. Samtidig vil vinden øke på fra sørøst og øst, tirsdag dreiende nordøstlig med kuling utsatte steder fra Oslofjorden og vestover mot Lindesnes.

Lavtrykket ligger mandag morgen sør av Shetland som bildet under viser. Blått felt indikerer hvor det kommer nedbør mandag og tirsdag.

 

Nå kommer finværet, mens områdene østafjells får mye snø i neste uke

Lavtrykket i Norskehavet svekkes, men et nytt lavtrykk nærmer seg fra nordvest tidlig i neste uke.

Vinden nord og vest i landet avtar de neste par dagene, og det blir etterhvert oppholdsvær på Vestlandet. Dermed ventes det mye fint vær fra Vestlandet og nordover til Nord-Norge utover i neste uke. Et lite lavtrykk vest av Troms vil derimot gi sludd- og snøbyger i ytre strøk fra Lofoten og nordover.

Samtidig vil et lavtrykk komme inn i Nordsjøen fra nordvest mandag og tirsdag. Dermed vil områdene østafjells få snø fra mandag kveld til onsdag morgen, lokalt kan det komme opp mot 20-40 cm snø. Vinden vil samtidig øke på til kuling fra øst og nordøst.

Under vises situasjonen for tirsdag:

Sterk storm i nord, søkkvått i sørvest

Torsdag morgen blåser det storm fra Nord-Trøndelag og nordover i Nordland og Troms, og det har kommet mye regn sør på Vestlandet i natt.

STORMFULLT

Et lavtrykk ligger torsdag morgen nordvest av Stad, og kombinert med høytrykk over Kolahalvøya setter disse systemene opp kraftig østlig og sørøstlig vind over Nord-Norge og deler av Midt-Norge. Det har blåst kraftig i N-Trøndelag, i Nordland og i Troms fra onsdag kveld og frem til torsdag morgen, med sørøstlig liten og full storm på feks Buholmrasa Fyr, Sklinna Fyr og Hekkingen Fyr. Sklinna Fyr har registrert 30 m/s, altså sterk storm. I tillegg observeres det kraftige vindkast i området.

Vinden avtar i Trøndelag utover dagen, mens det skal fortsette å blåse kraftig med sørøstlig storm i Nordland og Troms torsdag. På Helgeland avtar vinden til kvelden, og videre nordover utover natten og fredag morgen. Samtidig øker vinden til sørøstlig storm i Vest-Finnmark fra torsdag kveld.

Vindprognose for torsdag ettermiddag vises under, der lilla er storm.

SØKKVÅTT

Lavtrykket ved Stad og frontsystem over Nordsjøen og Sør-Norge har gitt pålandsvind med mye nedbør over deler av Vestlandet de siste timene. Eik Hove sør i Rogaland har fått 93 mm det siste døgnet, Kvamskogen-Jonshøgdi 77.8 mm og Sauda 77.3 mm, og det meste av nedbøren har kommet siden sent i går kveld.

Det neste døgnet ventes det fremdeles mye nedbør, når en kaldfront passerer over Vestlandet og det går over til bygevær. I deler av Rogaland kan det komme 30-40 mm torsdag, mens nordover i Sunnhordland kan det komme 60-80 mm frem mot fredag morgen.

Nedbørmengder frem mot fredag morgen er vist under.

Full storm flere steder i landet, samt store nedbørmengder på deler av Vestlandet

Kraftige lavtrykk i Nordsjøen kombinert med et lite høytrykk over Nord-Skandinavia dirigerer sørøstlige vinder inn over Nord-Norge, med full storm fra Nordland til Troms det neste døgnet.

Onsdag morgen ligger et lavtrykk i Nordsjøen vest for oss, og det sludder og snør over store deler av Sør-Norge. I ytre strøk av Rogaland er det derimot 4-5 grader og regn. Temperaturene stiger utover dagen, og nedbøren vil gradvis gå over til regn over store deler av Sør-Norge.

Onsdag kveld øker vinden på til sørøstlig full storm i Nordland og fra torsdag morgen i Troms, med kraftige vindkast. Vinden ventes å avta torsdag kveld.

Samtidig vil et lite hissig lavtrykk passerer vest av Sognefjorden sent torsdag ettermiddag. Dette gir økende sørlig og sørvestlig kuling, sent torsdag ettermiddag og kveld opp til storm langs kysten av Hordaland og nordover til Stad, samt utsatte steder i fjellet. Vindprognose for torsdag ettermiddag er vist under, der lilla er storm.

Det ventes i tillegg store nedbørmengder det kommende døgn. Fra onsdag kveld til torsdag ettermiddag lokalt opp mot 70-120 mm regn fra Sunnhordland og sørover i Rogaland, som illustrert i kartet under.

 

 

 

 

 

Snøvær på vei

Natt til tirsdag kommer en front inn over Sør-Norge fra vest med snø som brer seg østover og nordover.

Mandag er det sludd- og snøbyger fra nordlige deler av Vestlandet og nordover til sørlige deler av Troms, samt spredt snø i Varanger. Tirsdag fortsetter det med snøbyger nord i landet. Et lavtrykk ved Island vil derimot sende en front inn over sørlige deler av landet allerede natt til tirsdag.

Dermed ventes det sludd og snø på Vestlandet og Sørlandet, tirsdag morgen også på Østlandet. Sør på Østlandet tildels regn, og på Sørlandet stigende snøgrense til rundt 400-600 m, og utover ettermiddagen blir det opphold og tildels pent vær. På Vestlandet overgang til regnbyger fra tirsdag morgen, med nedbør som snø over omtrent 500-700 m.

Nedbør tirsdag morgen er illustrert under, der blå farge er regn og grønn/gul er snø.

 

Regn, hagl, sol, snø og kuling - helgen byr på det meste!

Lavtrykk i Norskehavet fredag svekkes sørøstover og inn over Skandinavia gjennom helgen mens et annet lavtrykk intensiveres og
trekker nordover i Østersjøen. Lørdagen byr på fralandsvind, opphold og perioder med sol i Nord-Norge. Unntaket er Helgelandskysten der lavtrykk ligger tett på kysten og kan gi noen regn- og sluddbyger, samt sørøstlig kuling. På søndag kommer et nedbørsområde inn fra sørøst og gir perioder med snø i Finnmark og østlige deler av Troms, forøvrig opphold og perioder med sol. Sørlig til sørøstlig liten kuling i utsatte kyst og fjordstrøk i Finnmark lørdag, litt roligere vindforhold på søndag.

Trøndelag og Vestlandet får for det meste skyet med regn- og haglbyger lørdag, snø over ca 300-500 meter, men på samme måte som i dag kan det nok stedvis komme nedbør som sludd og snø i lavlandet også, spesielt om morgenen. Søndag dreier vinden nordlig og bygene avtar på Vestlandet sør for Stad, med lite eller ingen nedbør i indre områder. Møre og Romsdal vil derimot få lokalt mye nedbør, trolig opp mot 40-50mm i løpet av søndag, snøgrensen varierer lite og dermed vil vi få en god porsjon snø gjennom helgen. Men vær obs på at nordlig liten til stiv kuling og kan hende sterk kuling i fjellet setter en stopper for pudderidyllen.

Sør- og Østlandet blir liggende i le i et vestlig til nordvestlig vindfelt og får dermed opphold og lange perioder med sol. Men pass på,  når det klarner opp i løpet av kvelden og natten synker temperaturene, og fredagsnedbøren vil trolig fryse på i løpet av natten og morgentimene.

 

Bildet viser akkumulert nedbør fredag morgen til mandag morgen, mest nedbør i Møre og Romsdal, snøgrensen blir liggende på 300-500 meter.

Vindprognoser søndag ettermiddag, sterkest vind langs kysten fra Trøndelag til Rogaland, men og stedvis sterk vind i fjellet i Sør-Norge, lange perioder med kuling.

Snø og kuling i dag, kraftig lavtrykk med mildvær og storm nærmer seg

Et lavtrykk over Nord-Skandinavia gir snø og kuling i nord, mens et nytt lavtrykk nærmer seg Island med mildvær, regn og kuling.

I Finnmark er det begynt å snø mandag morgen og det blåser frisk bris til liten kuling utsatte steder. Vinden dreier gradvis på nord og kan komme opp i stiv kuling utsatte steder frem til tirsdag formiddag. Nedbøren øker samtidig på, før det blir oppholdsvær utover tirsdag ettermiddag.

Et kraftig lavtrykk nærmer seg samtidig Island denne mandagen. Lavtrykket dirigerer milde sørlige vinder inn over Sør-Norge og nordover til Nordland, med økende sørøstlig og sørlig kuling i Sør-Norge og i Nordland. Fra i kveld av ventes det stiv og sterk kuling utsatte steder fra Fedje og nordover til Sunnmøre, opp til storm ved Stad. Det blir i tilleg spredt regn/yr på Vestlandet og i Nordland.

Temperaturene stiger, og på deler av Vestlandet blir det mildt med 8-10 grader. Sunnmøre får det særlig mildt med 10-12 grader i fønvind.

Temperaturer tirsdag vises i kartet under, der de høyeste temperaturene ventes i ytre strøk av Sør-Norge, og særlig da på Sunnmøre.

Onsdag til fredag vil nok et kraftig lavtrykk nærme seg fra vest og komme inn i Norskehavet. Dette gir videre vindøkning med sørvestlig storm fra Fedje til Søre Sunnmøre onsdag kveld, torsdag opp til storm i Trøndelag og nordover i Nordland. I tillegg blir det overgang til regn- og haglbyger, lokalt kraftige regn- og haglbyger med synkende snøgrense ned mot 300-500 m fredag.

Vindprognose for onsdag kveld er vist under, der lilla farge er storm.

 

Ruskete uke i vest

Uken starter med en høytrykksrygg som passerer over Sør-Norge mens et lavtrykk i nord vil gi kuling og snøbyger. Høytrykksryggen svekkes relativt raskt, og allerede mandag kveld ventes det økende sørlig kuling langs Vestlandskysten.

Mandagsværet: Høytrykksrygg og rolige vindforhold i sør. Lavtrykk og kuling i nord.

Fra tirsdag vil lavtrykkene trekke nordover i Norskehavet og det vil bli lange perioder med kuling på Vestlandet, Trøndelag og deler av Nordland. På Vestlandet blir det stiv til sterk kuling. I perioder kuling også på Sørlandet.

Værbildet kommende uke. Lavtrykk nær Island og kraftig vind langs kysten i vest. De mørkegule og røde feltene viser sterk kuling.

Til helgen kommer et lavtrykk inn sør av Island. Banen til dette lavtrykket er naturlig nok enda noe usikker, men det kan komme inn mot Vestlandet og gi vind opp i storm styrke. Selv om prognosene er noe usikre så langt frem i tid, kan vi nok med stor sannsynlighet slå fast at vi går får en lengre periode med vindfullt og klassisk høstvær den kommende uken.

Fredag: Det røde feltet viser vind opp i storm på nordvestlandet.

 

Kjølig start på uken

Denne helgen er det flere svake lavtrykk i Norskehavet og sør i Nordsjøen som setter sitt preg på været. Det blir lengre perioder med regn og nedbør som sludd i nord.

 

Mandag vil en svak høytrykksrygg passere over Sør-Norge og gi forbigående litt bedring i været. I forkant av denne høytrykksryggen vil den nordvestlige vinden dra med seg kaldere luftmasser og vi får en kjølig start på uken i Sør-Norge. Særlig gjelder dette områder i indre strøk.

Temperaturene mandag. Den tykke blå linjen markerer 0 grader. Langs kysten viser det lysegule feltet temperaturer mellom 0 og 5 grader.

I nord vil derimot et lavtrykk gi fortsatt snø- og sluddbyger i tillegg til kuling av skiftende retning. Lavtrykket trekker ut i Barentshavet i løpet av tirsdagen og det blir litt lettere vær lengst nord, men fronter tilhørende lavtrykk lenger sør vil komme inn over Nordland etter hvert.

Værsituasjonen mandag. Det grønne feltet er nedbør som regn, det blå nedbør som snø.

Høytrykksryggen i sør er en kortvarig glede. Tirsdag vil et lavtrykk ved Island sende inn en front og gi økende sørlig vind, og nye runder med regn - særlig i vest. Den sørlige vinden drar med seg mildere luftmasser fra sør og vi får et byks i temperaturen fra tirsdag av.

Temperaturer tirsdag. Legg merke til det oransje feltet utenfor Vestlandet som viser temperaturer over 10 grader.

Videre utover i uken er det lavtrykk og fronter i vest som påvirker været. Vestlige deler av landet vil få flere dager med kraftig vind fra tirsdag til torsdag, og inn mot neste helg vil temperaturene kunne synke igjen. Kanskje det er på tide å bytte til vinterdekk om du ikke allerede har gjort det?