Her kommer stormen

Det kraftige lavtrykket ligger torsdag morgen vest av Shetland, og vil flytte seg raskt øst og nordøstover mot Vestlandet de neste timene.

Bildet over viser lavtrykket vest av Shetland tidlig torsdag morgen. Da blåser det sterk kuling til liten storm i havet vest for oss og inn mot kysten. De neste timene vil det flytte seg raskt inn i Nordsjøen og nærme seg nordlige deler av Vestlandet. Fra omtrent midt på dagen vil dermed vinden øke på opp til storm styrke i Hordaland og Rogaland samt sør i fjellet fra sørvestlig retning som dreier vestlig. I ettermiddag økende opp til storm også i ytre støk av Agder, og i kveld sør i Østfold/Vestfold. Når lavtrykket går inn over land, vil vinden også øke på fra vestlig og nordvestlig retning i Sogn og Fjordane.

Bildet under viser vinden sent torsdag ettermiddag, der lilla er storm. 

Fronten har passert over Vestlandet natt til torsdag med en del regn, og ligger over Østlandet og Trøndelag med spredt regn torsdag morgen som brer seg videre østover til Sverige. På Vestlandet går det en del regnbyger, særlig i de midtre og indre strøkene. Det er også utrygt for torden, og bildet under viser tordenaktivitet torsdag morgen. 

 

Syns du restene av Karl var ille? Den neste stormen er allerede på vei og vil trolig være kraftigere

Restene av den tropiske stormen Karl gav mye vind og nedbør tirsdag og natt til onsdag i Sør-Norge, og det blåser fremdeles godt langs kysten av Vestlandet. Torsdag kommer en ny storm.

Fra tirsdag til onsdag  kom det 86.2 mm nedbør i Takle, mens Kvamskogen fikk 77.5 mm. Vaksdal registrerte 73.5 mm og Bergen fikk 66.9 mm. I tillegg har det blåst opp til storm langs kysten av Vestlandet, samt østover til Torungen Fyr i Aust-Agder og Strømtangen Fyr i Østfold.

Det neste døgnet vil et kraftig lavtrykk komme inn nord av Skottland og videre inn i Nordsjøen. Lavtrykket trekker så inn mot Vestlandskysten torsdag formiddag med økende vind opp til storm og mye nedbør.

Her blir det mye nedbør og kraftig vind

Natt til torsdag ligger lavtrykket nord av Skottland, og nedbøren trekker inn over Vestlandet. Samtidig øker vinden opp til sørøstlig kuling. Om morgenen går nedbøren over til regnbyger, med mulighet for kraftige hagl- og tordenbyger. Det ventes mye nedbør på Vestlandet, opp mot 70-100 mm fra natt til torsdag til natt til fredag. Utover dagen dreier vinden på sørvestlig retning på Vestlandet, og øker opp til liten til full storm midt på dagen. Om ettermiddagen dreier vinden på vestlig retning, og fremdeles vil det blåse opp til storm. Kartet under viser vinden tidlig ettermiddag, der lilla farge er storm. 

Midt på dagen øker vinden på også på Sørlandet, opp til storm i ytre strøk, samt sør i Langfjella. Utover ettermiddagen opp til sterk kuling og storm også sør i Østfold/Vestfold.

 

Nedbøren under er nedbør fra natt til torsdag til natt til fredag, opp til 70-100 mm på Vestlandet. 

 

Megi, kanskje Matthew og litt Karl

Som om det ikke var nok at vi får restene av den tropiske syklonen "Karl" inn over oss på tirsdag (scroll nederst i saken om du vil ha en kjapp oppdatering). Der er også 2 andre tropiske systemer vi bør følge fremover.

Megi

Det ene systemet er en tyfon med navn Megi. Denne ligger nå øst-sørøst for Taiwan og går rett mot sørlige Taiwan. Under er bildet slik den så ut midt på dagen søndag, norsk tid:


Den er nå en kategori 2 tyfon, men vil forsterkes til en kategori 3 eller 4 innen den faktisk går inn over sørlige Taiwan natt til tirsdag eller tirsdag morgen norsk tid. Den største faren med dette systemet er nedbøren som etter alt å dømme vil sørge for skred i fjellområdene og plutselige oversvømmelser (såkalte flash floods). Vinden vil gjøre at mange blir strømløse, og lokalt kan de materielle skadene som følge av vinden bli omfattende.

Megi svekkes en del når den passerer over fjellene i Taiwan (drivstoffet til slike sykloner er varmt hav, og uten dette svekkes systemet, i tillegg til den friksjonen fjellene utgjør på vinden). Men den vil likevel merkes godt i Kina også tirsdags kveld og/eller natt til onsdag. Megi vil imidlertid trolig gå så langt nord at følgene for storbyen Hong Kong ikke blir den aller verste. En tropisk syklon som treffer en storby er som kjent det som virkelig kan skape mye tap av liv og verdier.

Matthew(?)

En tropisk bølge (egentlig et område med ustabil luftmasse og heftige+organiserte tordenbyger) er på vei ganske hurtig vestover i den tropiske Nord-Atlanteren som vi ser av bildet under, tatt søndag kl 12 norsk tid:

Denne bølgen har foreløpig ikke noe annet navn enn en "forstyrrelse", men de fleste prognosene antyder at dette etterhvert vil utvikles til en tropisk syklon da den kommer inn i et område der forholdene er fordelaktige. Navnet vil i så fall bli Matthew.


Per nå er sjansen for utvikling til en syklon innen 2 døgn er gitt til å være 20% fra offisielt hold, men hele 80% innen 5 døgn. Banen dette systemet i så fall vil ta ser ut til å bli den sørligste så langt i orkansesongen for Nord-Atlanteren, selv om det blir meget usikkert mot slutten av måneden om dette fortsetter mot Mexico-gulfen, eller dreier av mer mot nord, over Jamaica (ca) og videre nordover mot Bahamas. Vi får bare følge med!

Litt om Karl-restene og påvirkningen her til lands tirsdag og onsdag
Tidligere i uken så restene av Karl ut til å kunne bli en real høststorm i Sør-Norge. Sannsynligvis vil et område på den mest utsatte delen av NordVestlandet fortsatt kunne observere vind av storm styrke for en periode iløpet av siste halvdel av tirsdag, men den virker nok en god del mindre spekatkulær nå enn tidligere, og fortsetter svekkelsen i fremtidige prognoser blir det bare kuling istedet, noe som med meteorolog-brillene på jo må sies å være skuffende. Men reste-Karl vil uansett markere starten på en mer høstlig værtype i Sør-Norge, særlig siden vi for dagen idag allerede klokken 12 har registrert sommerdager i samtlige 4 Vestlandsfylker. Trenden fremover er altså negativ (om du ikke er lei av sommer, selvsagt).
Det mest spennende å følge med på blir trolig nedbøren på Vestlandet som per siste prognose antyder 70-80mm iløpet av 24 timer fra kl 14 tirsdag til kl 14 onsdag. Og for Bergen sin del der September har vært veldig tørr (under halvparten av normal nedbør så langt i måneden), vil denne helomvendingen til høstvær i slutten av september sørge for at måneden likevel kommer opp på eller kanskje til og med litt over normalnivået.

Rekord-sen sommerdag i Nord-Norge?

Dagen før den første høststormen kommer inn mot Skandinavia vil vår nordlige landsdel kanskje få rekordvarme til å være så sent på året.
Bildet under viser temperaturene i ca 1500 meters høyde for mandag ettermiddag.

Spania-luftmasse
Den varme (gule) tungen har sitt opphav i en luftmasse som i disse dager ligger over Spania og tilstøtende havormåder i vest og nordvest. Et lavtrykk i Atlanteren dytter denne varmluften mot Skandinavia gjennom helgen og vi får altså så mye som 12-13 grader over et lite område av Nord-Norge mandag. På en sommerdag med mye sol vil en så varm luftmasse tilsvare 26-27 grader!

Men, solen ligger lavt og nettene er lange...
Man må imidlertid holde tungen bent i munnen. I utgangen av september ligger solen lavt, nettene (og dermed perioden med avkjøling gjennom døgnet) er vesentlig lenger nå enn i juni/juli, så der er ingen god kake-oppskrift på at denne varme luftmassen faktisk når ned i lavlandet. På den andre siden er det en del vind i høyden på dette tidspunktet som i alle fall kan hjelpe til å tvinge luften ned bak fjellene (vindretningen blir sør-sørstlig, så denne nedsynkingen vil i så fall bli på nord og vestsiden). Blir vindstyrkene og luftmassene slik som de foreligger i siste prognose ligger det i alle fall så smått til rette for en sommerdag (altså makstemperaturer over 20 grader) på mandag et eller flere steder i område nordlige Nordland - Troms - vestlige Finnmark iløpet av mandagen. Om dette skjer i Troms vil dette bli rekord-sent da den senest målte sommerdag i fylket noen gang er 23. september (1960 i Nordreisa).

Temperatur-rekorden for September for Troms ble satt i 1938 i Målselv på 23.7 grader, og ble tangert i 1958 i Bardufoss, men dette ble henholdsvis målt 1. og 2. september. September-rekordene for både Nordland og Finnmark er noe høyere enn dette (henholdsvis 27.2 i Narvik og 24.8 i Karasjok).

Her kommer årets første høststorm

I Atlanteren, nærmere bestemt nær Bermuda, ligger et tropisk lavtrykk som har fått navnet Karl. Dette lavtrykket tar en nordøstlig sving og tar kursen mot våre breddegrader neste uke. Dette vil gi kunne gi noen vindfulle og våte dager i midten av uken og vi kan virkelig få kjenne at nå er det høst!

Banen til det tropiske lavtrykket Karl

Det er ikke selve Karl som kommer inn mot oss, men restene av Karl slår seg sammen med et annet lavtrykk ved Island for så å forsterke seg. Banen til dette nye lavtrykket er høyst usikker. Prognosene har vist lavtrykket inn over Sørlandet før det fortsetter mot Øst-Europa, men også at det kommer inn mot Stad og fortsetter nordover.

Dette er et typisk fenomen når rester av slike tropiske stormer kommer inn i våre farvann. De er fryktelig uforutsigbare og vanskelig å varsle, prognosene vingler fra dag til dag og det er mange ulike utfall. Et annet kjennetegn med restene av tropiske stormer er at de ofte fører med seg mye nedbør. Selv om det er vanskelig å si eksakt hvem som får hva og hvor ille det blir, viser prognosene vinder opp mot liten storm og nedbør i bøttevis. Om lavtrykket kommer inn mot Stad slik det er i modellene i dag, vil Vestlendingene kunne vente seg en real skyll tirsdag til torsdag neste uke med rundt 100 mm på 24 timer.

100 mm på 24 timer fra tirsdag morgen til onsdag morgen


Det gjenstår å se hva som faktisk blir utfallet, men vi følger nøye med på denne utviklingen og holder dere oppdatert!

 

 

Restene av den tropiske stormen Karl mot Norge

Høytrykket gir fremdeles mye fint vær fra Trøndelag og nordover i landet de kommende dagene, men for Sør-Norge sin del ser det ut til at høsten kommer for fullt.

Fralandsvind gir perioder med pent vær fra Trøndelag og nordover til Finnmark utover i uken, særlig i ytre strøk. I Trøndelag og stedvis i Møre og Romsdal blir det også varmt, med temperaturer opp mot 20-23 grader.

I Sør-Norge sør for Stad og Dovre vil vi allerede torsdag få inn mer ustabile luftmasser med økende mulighet for regnbyger, særlig på Vestlandet. Fredag vil et nedbørområde komme inn over Vestlandet med regn, utover ettermiddagen brer det seg også østover til Østlandet og etterhvert også nordover til Trøndelag. Lørdag blir det forbigående opphold i Sør-Norge igjen, selv om det vil blåse kraftig fra sørøstlig retning. Fra sent lørdag av vil høstværet virkelig gjøre seg gjeldende. Flere lavtrykk vil da sende nedbør og kraftig vind inn mot Sør-Norge og utover i uken trekker nedbøren også nordover til Nord-Norge. 

Søndag, tirsdag og sent onsdag/torsdag i neste uke er dager der det potensielt kan komme mye nedbør. Nedbøren som kommer onsdag/torsdag 28-29. september kan være knyttet til restene av det tropiske systemet Karl som i dag ligger som en tropisk storm øst av Karibia. Denne stormen er ventet å forsterke seg og bli en orkan, deretter gå nordvestover mot Bermuda, før den flytter seg raskt over Atlanterhavet i helgen og i starten på neste uke og nærmer seg våre områder.

Bildene under viser satelittbildet av stormen Karl øst av Karibia i dag, og varslet bane til lavtrykket de neste dagene.


 Under ser vi lavtrykket nordvest av Stad natt til torsdag i neste uke.


 

Tyfonen Malakas er på vei mot Japan

Tyfonen Malakas som passerte like øst for Taiwan lørdag ligger nå nokså sentralt plassert i Østkinahavet på sin vei nordøstover mot Japan. Malakas var på sitt sterkeste en kategori 3 orkan idet den passerte Taiwan, men har blitt svekket til en kategori 2 orkan i løpet av helgen. Likevel har den forsterket seg noe de siste timene og øyet har nå blitt synlig igjen på satellittbildene.

Over: Satelittbilde over tyfonen Malakas fra kl. 08.30 norsk tid søndag

Malakas fortsetter i en nordøstlig bane de neste dagene og forventes å nå sørvestkysten av Kyushu natt til tirsdag eller tirsdag morgen som en kategori 1 orkan med en vindstyrke på en 40-50 m/s. Etter at den har truffet land vil den fortsette å svekkes mens den beveger seg videre nordøstover over øygruppen og Tokyo og Osaka kan vente seg vind opp i storm styrke når den passerer i løpet av tirsdagen.Over: Den gule kjeglen viser hvor det er sannsynlig at Malakas vil bevege seg de neste 3 døgn.

Det er ikke bare den kraftige vinden som utgjør en trussel for øygruppen, selv om den nok kan forårsake noe skade, spesielt i form av strømbrudd. Kraftige regn og regnbyger forventes også å føre til flom flere steder, samt jordskred i fjellområdene. Nær kysten er også stormflo en fare idet Malakas går inn over land i sørvest. 

Varmerekord i sør, frostnatt i nord

Det er varmt i Sør-Norge for tiden, og i går ble det satt ny rekord for maksimumstemperatur for september i Bergen med 27.6 grader. Aldri før har det vært så varmt i september på Florida i Bergen. Også i natt var det varmt i Bergen og minimumstemperaturen endte til slutt på 15.5 grader. Også i resten av Sør-Norge var det varmt i natt og på kysten av Rogaland gikk ikke temperaturen under 17 grader enkelte steder. På Fister ble 17.5 grader målt som laveste temperatur.


Over: Tabellen viser de 5 varmeste stedene natt til lørdag

Lenger nord i landet er det andre forhold. Her ble det flere steder målt temperaturer ned i og like under null grader i natt. Kaldest var det på Cuovddatmohkki på Finnmarksvidda der det var klarvær og ned i -4.5 C i natt.


Over: Tabellen viser de 5 kaldeste stedene natt til lørdag

Også natt til søndag ventes det å bli store temperaturkontraster mellom nord og sør, med fortsatt i overkant av 15 grader på kysten av Sørvestlandet og ned mot 0 grader på Vidda.

Strålingståke


Foto: Brynhild Berge Sjølingstad

Mange steder har man våknet opp til tåke de siste morgenene, og også for dagene fremover er "mulighet for lokal morgentåke" en setning som går igjen i værvarslene. Tåke som oppstår om morgenene nå på høsten er typisk strålingståke. Dette fenomenet er vanligst i innlandet i værsituasjoner med klarvær og svak vind og der luften har relativt høy fuktighet. Om nettene taper bakken varme til atmosfæren og kjøler ned luftlaget nærmest bakken. Dersom denne luftmassen har høy luftfuktighet vil lufttemperaturen raskt falle under duggpunktet, luften kondenserer og det blir dannet tåke. Faren for strålingståke er størst over flate marker og i dalbunner, ettersom luften inneholder mye fuktighet og er tung og siger ned i dalfører. Det kan dermed være klart og fint vær på fjelltopper rundt, mens det ligger tåke i dalbunnen like ved.

Strålingståken løser seg som regel opp om morgenen, noen få timer etter soloppgang. Solen varmer da opp bakken som igjen varmer opp luftlaget nærmest bakken. Når luften varmes opp, fordamper tåken og løser seg opp. 

 

 

Sydentemperaturer

Det er varmt over hele Sør-Norge i dag. Torsdag kl.14 var Stavanger (Våland) varmest i landet med 26.5 grader. Denne temperaturen er allerede høyere enn den gamle septemberrekoden her på 25.6 grader fra 2006, og bare 0.8 grader under den nye septemberrekorden på 27.3 grader som ble satt på nå på tirsdag. Fortsatt vil temperaturen kunne stige litt ut over ettermiddagen, så det er mulig at Stavanger (Våland) vil ta enda en ny septemberrekord i løpet av ettermiddagen. I Bergen (Florida) ble det målt 25.3 grader nå kl. 14. Her er det vel heller tvilsomt at den gamle septemberrekorden på 27.1 grader fra 14.09.2006 klarer å bli slått.

Over: Bildet viser områdene som har de høyeste temperaturene torsdag. De høyeste temperaturene vil ligge noe over det denne værmodellen angir.
 

Årsaken til de høye temperaturene er en kombinasjon av at et høytrykk ligger godt plassert over Skandinavia og gir pent vær her, og at varmere luftmasser blir ført nordover fra kontinentet. Dermed har vi like fint vær her hjemme som det er flere steder i syden akkurat nå. På Las Palmas på Kanariøyene ble det målt 25 grader kl. 13.

Også i morgen får vi temperaturer opp mot 25 grader på Vestlandet og Nordvestlandet, mens Østlandet og Sørlandet får en noe mer skyet værtype og rundt 18-20 grader midt på dagen. Dette vil holde seg mer eller mindre inn i helgen, selv om det blir noe lettere vær i disse områdene da. Det blir litt kjøligere også i vest til helgen, men fortsatt vil temperaturene komme opp mot en 18-20 grader flere steder og vil nok på mange måter oppleves som mer levelige for en typisk Vestlending.

 

hits