hits

Strålende vær sør i landet i helgen, mye snø og kraftig vind i nord.

Et høytrykk passerer over Sør-Norge i helgen med kaldt og fint vær, mens et kraftig lavtrykk vil komme inn mot Finnmark og Troms med kuling og snø til Nord-Norge.

FREDAG

Det blir en fin start på helgen i Sør-Norge med pent vær fredag, men det vil fremdeles blåse godt langs kysten av Agder og sør i Rogaland med østlig opp i stiv og sterk kuling. I Trøndelag vil det derimot skye til utover ettermiddagen og det ventes lokalt kraftig vind også her med østlig og sørøsltig opp i stiv kuling.

I Nord-Norge er det kun de ytre strøkene av Finnmark som kan få enkelte snøbyger om formiddagen med nordlig opp i frisk bris i øst, før det blir forbigående opphold utover dagen i disse områdene. Ellers i Nord-Norge starter fredagen med klart til lettskyet pent vær, men utover ettermiddagen tilskyende i hele Nord-Norge med litt snø fra nordlige deler av Vesterålen/Ofoten og nordover i Troms og ytre strøk av Finnmark, samt økende sørvestlig opp i kuling utsatte steder. Det blir fremdeles opphold på Vidda og lenger sør i Nordland.

LØRDAG og SØNDAG

Lørdag og søndag fremdeles mye fint vær sør i landet og vinden avtar. Det blir kaldt, særlig nattestid med temperaturer ned mot 10 minusgrader også i de ytre strøkene østafjells, og flere minusgrader i de ytre strøkene også i vest. Nord i Trøndelag blir det derimot perioder med snø lørdag som trekker sørover til omtrent Sognefjorden søndag, og vinden kan komme opp i sørvestlig kuling fra Stad og nordover lørdag.

I Nord-Norge blir det skikkelig ruskete i helgen. Det ventes perioder med snø som går over til snøbyger i hele området, men temperaturene stiger forbigående lørdag og nedbøren kan gå over til regn i de ytre strøkene denne dagene. I Nordland blir det mye nedbør fra lørdag kveld, lokalt kan det komme 50-70 mm i helgen. I tillegg vil det blåse kraftig med sørvestlig og nordvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder, kan hende kortvarig liten storm i deler av Troms/sørvest i Finnmark/nord i Nordland søndag. Detaljene er noe usikre, avhengig av plasseringen av lavtrykket som da nærmer seg kysten.

Under vises akkumulert nedbør frem til søndag kveld.

 

 

Mye fint vær i landet neste uke

Mandag blir det en del dårlig vær både sør i landet og lengst nord med snø nord i Finnmark og sludd og snø øst i Sør-Norge. Men i perioden tirsdag til fredag vil et høytrykk fra nord bygges over Norge og det blir overgang til veldig mye pent vær.

Det dårligste været vil bli i kyst- og fjordstrøk av Øst-Finnmark som vil få pålandsvind fra nordøst og snøbyger, men i resten av landet mye sol. Temperaturene vil ikke bli høye for det er kalde luftmasser fra nord og nordøst som kommer innover landet igjen. Men solen begynner å varme godt igjen på denne tiden av året så på dagtid blir temperaturene bli brukbare med noen få plussgrader til noen få minusgrader i lavlandet i Sør-Norge, noe kaldere i Nord-Norge, frem til torsdag.

Finvær ventes å bygge over Skandinavia igjen utover i uken, Kartene viser forventet vær fredag fra to forskjellige værmodeller, begge gir høytrykk.

Fredag kan veldig kalde luftmasser komme inn over store deler av Sør-Norge og selv i kystbyene på Østlandet kan temperaturene slite med å komme over 0 grader på dagtid! Disse kalde luftmassene blir trolig liggende til lørdag eller søndag.

Mer snø på vei i sør, fint i nord

Snøværet er i ferd med å gi seg østafjells, men mer snø ventes inn over Sør-Norge de neste dagene.

Tirsdag
Tirsdag er det kun litt spredt snø østafjells og i indre strøk nord i Trøndelag og på Helgeland. Resten av landet har oppholdsvær. På store deler av Vestlandet og nordover i landet er det mye fint vær, mens deler av Nordland og nord i Trøndelag har mer skyer. 

De neste dagene
Nord i landet blir det lite nedbør også de kommende dagene. Høytrykksrygg holder stand i øst, noe som gir opphold og perioder med sol, og det holder seg kaldt. I perioder vil det være mer skyer i Øst-Finnmark og i Nordland.

Trøndelag får også lite nedbør de kommende dagene, mens et kraftig nedbørområde nord i England og over deler av Skottland trekker nordover mot Sør-Norge. Det vil skyet til også på Vestlandet, og fra natt til onsdag spredt snø/sludd over Sør-Norge. Torsdag er det områdene østafjells som får mest snø, mens det kun blir noen spredte snøbyger fredag og lørdag.

Bildet under viser nedbøren over Skottland/N-England tirsdag, som skal flytte seg nordover.

Snøvær østafjells

Det har kommet noen cm snø på Sørlandet det siste døgnet, og det skal fortsette å snø utover dagen.

Et lite lavtrykk ligger mandag formiddag sør i Nordsjøen, og flytter seg sakte nordover vest av Danmark og svekkes utover dagen. Det snør litt over deler av Sørlandet, og nedbøren øker på utover dagen fra sørlige deler av Rogaland, østover på Sørlandet samt videre nordøstover til Østlandet. Det kan komme 10-15 cm snø i ytre strøk av Agder frem mot tirsdag morgen. Samtidig øker vinden på til østlig og sørøstlig stiv og sterk kuling utsatte steder.

Tirsdag gir snøværet seg i  Vest-Agder og etterhvert lenger øst på Sørlandet, og vinden avtar litt til østlig frisk bris eller liten kuling. Det fortsetter derimot med snø på Østlandet og sørøst i Langfjella, lokalt opp mot 5-10 cm.

Bildet under viser nedbøren i øyeblikket mandag formiddag (grønt), og det ventes frem til tirsdag morgen (blått).

 

 

Snøværet fortsetter, men noen får strålende sol de neste dagene

Et nedbørområde blir liggende over Nordland og Trøndelag de neste dagene, noe som gir perioder med snø og kuling i disse områdene.

Torsdag til lørdag vil en frontsone med snø ligge over deler av Nordland og Trøndelag, før nedbøren søndag til mandag trekker sørover i Sør-Norge. Høytrykk forsterker seg samtidig over nordlige deler av Skandinavia.

Dermed ventes det perioder med snø i Nordland fra omtrent Lofoten/Bodø og sørover fra tordag til lørdag, samt over nordlige deler av Trøndelag. Fredag kan det komme 20-30 cm i Ytre Namdalen, og lørdag 15-20 cm på Helgeland. Søndag flytter snøværet seg sørover i Trøndelag og til Nordmøre og Romsdalen med lokalt 15-25 cm, og det blir opphold i Nordland. Samtidig vil det blåse sørøstlig opp i kuling.

Områdene som får nedbør frem til søndag er vist i blått under.

Lenger sørover i Sør-Norge blir det noen dager med oppholdsvær og skiftende skydekke, men østafjells spredt snø, særlig på indre strøk av Østlandet. Mandag spredt snø også på Vestlandet.

Høytrykk forsterker seg samtidig nord i Skandinavia, noe som gir mye fint vær lengst nord i landet, men kyst- og fjordstrøkene av Finnmark får i perioder mer skyet vær og noen snøbyger. Det vil derimot blåse kraftig utsatte steder med sørøstlig opp i stiv kuling fra Nordland til Vest-Finnmark.

Polart lavtrykk med kraftige snøbyger i nord

Et polart lavtrykk nærmer seg kysten i nord med snø- og haglbyger, samt vind opp i kuling.

Onsdag morgen ligger et polart lavtrykk nord av Kolahalvøya, og det neste døgnet skal lavtrykket flytte seg sakte sørvestover. Onsdag kveld til torsdag morgen trekker det inn over land, trolig vest av Murmansk og øst av Kirkenes.

Lavtrykket vil fra onsdag kveld til torsdag formiddag kunne gi noen kraftige snø- og haglbyger, samt nordvestlig og nordøstlig vind opp lokalt opp i stiv kuling i kyst- og fjordstrøkene av Finnmark, men roligere vind over Varangerhalvøya. Utover ettermiddagen torsdag er det kun helt i ytre strøk av Finnmark at det fremdeles ventes noen snøbyger, og vinden avtar. Ellers i Nord-Norge blir det opphold og perioder med pent vær.

Bildet under viser hvor lavtrykket og nedbøren er onsdag morgen.

En gammel front gir også litt snø og snøbyger i Midt-Norge onsdag og torsdag, ellers opphold og perioder med sol også i sørlige deler av landet.

Surt og kaldt i nord, snøvær på vei i sør

Temperaturene synker i Finnmark det neste døgnet, og kraftig vind gjør det skikkelig surt. I sør er det snøvær på vei.

Tirsdag formiddag er det plussgrader i ytre strøk av Finnmark, men temperaturene skal synke gradvis i dag og natt til onsdag. Onsdag morgen vil det dermed være 5-10 minusgrader flere steder i ytre strøk og 15-25 minusgrader i indre strøk. Samtidig skal vinden øke på. Fra tirsdag kveld økende sørøstlig og sørlig stiv og sterk kuling, og den kraftige vinden holder stand utover onsdag. Dermed vil det bli skikkelig surt og kaldt, da den effektive temperaturen synker ytterligere 10 grader.

Samtidig holder det seg relativt kaldt sør i landet. Det ventes spredt snø vest i landet fra tirsdag kveld og utover onsdag, men ikke de store mengdene. Natt til torsdag kommer det et nytt nedbørområde inn fra vest med kraftigere snøfall over Vestlandet, men nedbøren går over til regn i ytre strøk.

 

Høytrykket trekker østover, og stormsenter kan utvikle seg i vest

Høytrykket svekkes over Skandinavia de neste dagene, og lavtrykk sender inn litt spredt snø vest i landet. Fredag kan et stormsenter utvikle seg i havet vest for oss.

Tirsdag til torsdag vil høytrykket svekkes over Skandinavia, samtidig som det forsterker seg over Russland. Lavtrykk vil komme inn nord av Island og inn over Spitsbergen, med fronter som av og til trekker inn over vestlige deler av landet. Dermed blir det litt spredt snø av og til fra Vestlandet og nordover til Vest-Finnmark, mens områdene østafjells og grensetrakene nordover får oppholdsvær og fremdeles lave temperaturer.

Fredag kan et stormsenter utvikle seg i Nordsjøen og flytte seg nordover i Norskehavet. Dersom dette skjer vil mildere luft komme inn over hele Sør-Norge med økende sørøstlig kuling og opp i storm utsatte steder i Sør-Norge. Det blir da i tilfelle overgang til snø over hele Sør-Norge sør for Stad og Dovre, tildels regn i ytre strøk av Vestlandet. Fra omtrent Stad og nordover blir det også økende vind opp i kuling utsatte steder, men ellers oppholdsvær.

Bildet under viser lavtrykket fredag.

 

Kaldt vintervær i Sør-Norge til midten av neste uke

Det har vært en strålende helg med mye sol og rikelig tilgang på puddersnø i det meste av landet.

I neste uke blir været noe dårligere i de vestlige og nordlige deler av landet, men i store deler av Sør-Norge blir det fortsatt en god del sol og lave temperaturer. Dette skyldes at høytrykket holder stand over de sørlige, og særlige sørøstlige deler av landet første del av uken. Vestlige og nordlige deler av landet vil ligge i ytterkanten av høytrykket og få mer vind og noe mer skyer. Forøvrig kan det trolig bli noe mer skyer også på Østlandet på tirsdag.

Høytrykket holder fortsatt stand på tirsdag.

Fra torsdag vil det mest sannsynlig gå mot dårligere vær i hele Sør-Norge da fronter ventes inn mot landsdelen fra vest, og høytrykket har svekket seg.

Kraftige lavtrykk vil gi kuling, storm og mye snø til Sør-Norge den kommende uken

Flere kraftige lavtrykk og stormsentre vil komme inn sør av Island og inn i sørlige deler av Norskehavet den kommende uken.

Allerede mandag vil vinden og nedbøren øke på over Sør-Norge. Det ventes perioder med sørøstlig og sørvestlig kuling mandag og utover i uken, Vestlandet kan få korte perioder med storm. Samtidig vil noe mildere luft komme inn over landsdelen med snø som går over til regn i ytre strøk av Vestlandet og Sørlandet.

Kartet under viser nedbørmengder som ventes de neste dagene. Det er Vestlandet sør for Stad som får mest nedbør, og her kan det totalt kan det komme 50-100 mm mm nedbør frem mot onsdag/torsdag, som snø/sludd i indre og høyereliggende strøk.

Nord-Norge får også økende sørøstlig kuling grunnet de kraftige lavtrykkene i sør. Uken starter derimot med oppholdsvær, men fra onsdag snø på Helgeland som brer seg nordover i grensetrakene av Troms og øst i Finnmark torsdag.

Fredag og inn i helgen ser det derimot ut til at Sør-Norge får forbigående mye fint vintervær, og det samme gjelder de to nordligste fylkene våre. Nordland ser derimot ut til å få peridoer med snø i helgen.