Vinteren returnerer til Sør-Norge på torsdag

Vinteren 2016/2017 i Sør-Norge har gitt oss vær som vi forbinder med høsten, og bare i korte perioder kaldt vintervær. Slik fortsetter det også i starten på neste uke. Flere lavtrykk fra vest skal passere over Trøndelag og Sør-Norge med høye temperaturer og nedbør stort sett som regn eller sludd i lavlandet sør for Trøndelag, på Østlandet og Sørlandet blir det bare spredt nedbør, mens Vestlandet får en god del. Snøgrensen vil stort sett ligge mellom 500-1000 m, høyest sør på Vestlandet og lavest i nord. Onsdag kan snøgrensen falle ned mot lavlandet.

Fra torsdag skjer det en endring i værforholdene i sør. De kalde luftmassene som allerede befinner seg over Nord-Norge, ventes å trekke sørover til Sør-Norge i bakkant av et lavtrykk som passerer onsdag. Dermed blir det overgang til et nordlig vindfelt med mye pent vær, men kyststrøkene på Vestlandet kan få inn noen snøbyger fra havet. Trolig holder det kalde og fine vinterværet seg ut uken, men det er litt sprik i værprognosene for helgen. Det er en liten mulighet for at mildere og fuktigere luftmasser kan komme innover Sør-Norge i løpet av søndag.
Milde luftmasser fra vest innover Sør-Norge i starten på uken. I slutten av uken kommer kalde luftmasser fra nord sørover og det blir kaldt i hele landet.

 

Flott vinterferievær i Sørvest-Europa

Hvis hovedmålet i vinterferien er mest mulig sol på en vinterblek kropp så kan det være særdeles lurt å hoppe på et fly til Spania eller Portugal.

Et høytrykk ventes å ligge stabilt nær Azorene det meste av uken og strekke en solid høytrykksrygg innover Den iberiske halvøy det vil gi særdeles mye pent vær og forholdsvis høye temperaturer for årstiden. I Lisboa ventes stort sett pent vær mandag til søndag med dagtemperaturer opp i 16-20 grader. Barcelona ventes også å få pent vær med temperaturer opp i 14-17 grader på dagtid. Helt sør i Spania kan det være litt mer skyer i perioder og enkelte regnbyger i løpet av uken kan ikke utelukkes. Temperaturene helt sør i Spania og Portugal ventes å komme opp i 16-19 grader på dagtid.

Velger en heller å ta en storbyferie lenger nord i Europa så blir nok været en del dårligere. Frontene tilhørende de lavtrykkene som passerer Skandinavia vil påvirke været sør til omkring Pyreneene og Alpene. Det innebærer at det nok vil komme litt regn i perioder og også periodevis en del vind. Temperaturene er ventet rimelig behagelige for årstiden med opp i 10-14 grader på dagtid de fleste steder. Men trolig vil kalde luftmasser fra nord bre seg sørover til Sentral-Europa neste helg med betydelig synkende temperaturer og mulighet for sludd- og snøbyger.


Høytrykkk gir stort sett pent vær i Sørvest-Europa neste uke. I Sentral-Europa periodevis regn og til helgen synkende temperaturer med mulighet for sludd og snø.
 

 

Polare lavtrykk mot Nord-Norge

Polare lavtrykk som vi av og til får dannet i Norskehavet og Barentshavet om vinteren kan en sammenligne med de tropiske stormene og orkanene. De kan dannes når iskalde arktiske luftmasser strømmer sørover i Barentshavet og Norskehavet, over de forholdsvis varme vannmassene som vi har i disse havområdene. Hvis noen flere betingelser er oppfylt dannes disse forholdvis små, men kraftige lavtrykkene. De gir typisk vindstyrker opp i sterk kuling til full storm sammen med intense snø- og haglbyger, og lokal torden.

Det siste døgnet har kalde arktiske luftmassene lagt seg over Barentshavet og nordlige deler av Norskehavet, og vi har allerede fått dannet et polart lavtrykk samtidig som et annet er i ferd med å dannes!
Polart lavtrykk nr. 1 nord for Jan Mayen er allerede i ferd med å svekke seg og vil ikke gi noe uvær innover land. Derimot vil polart lavtrykk nr. 2 som dannes vest for Troms og Vest-Finnmark trolig komme innover Troms natt til lørdag. Det ventes å gi vind av skiftende retning opp i sterk kuling til full storm fra Lofoten og nordover til Troms. En del kraftige snøbyger vil det også bli, og lokal torden kan ikke utelukkes. Polare lavtrykk svekkes fort når de kommer innover land, da får de ikke tilført energi fra havet lengre, og derfor vil det polare lavtrykket dø ut over Troms i løpet av lørdag formiddag.


Polare lavtrykk i Norskehavet. Lavtrykk nr. 2 ventes innover Troms lørdag.

De kalde arktiske luftmassene ser ut til å dominere i nord i tiden fremover slik at det er gode muligheter for nye polare lavtrykk innover Nord-Norge de neste dagene, men det er ikke mulig å gi noen detaljerte varsler flere dager i forveien.

Mørketida er over i Longyearbyen!

I går 15.februar kom sola tilbake til Longyearbyen. Den stod opp klokken 11:44 og gikk ned igjen 12:41. Det vil si at man hadde dagslys i underkant av en time. I dag varer dagen mer enn dobbelt så lenge og det fortsetter å øke raskt den nærmeste tiden. Fra nå kan man se solen skinne for en kort stund på fjellene rundt og det er et etterlengtet syn etter å ha hatt mørketid siden slutten av oktober.

Over: Longyearbyen i morgentimene torsdag. Bilde fra webkamera http://longyearbyen.kystnor.no/


I Longyearbyen heter det seg at "Sola er erklært tilbake i Longyearbyen når solstrålene når frem til trappa". Trappa det henvises til her er den gamle sykehustrappa og dagen det skjer er 8.mars. Da feires solens tilbakekomst i en uke med samling ved trappa i tillegg til flere ulike aktiviteter for store og små rundt om i byen. Det går altså nesten tre uker fra sola skal kunne sees dersom det hadde vært fri horisont til den faktisk skinner nede i byen.

Været i Longyearbyen er upåklagelig i dag og det vil holde seg veldig bra også inn mot helgen. Det er bare å komme seg ut og nyte at det går mot lysere tider. Det er riktignok ganske kaldt, ned mot 18 til 20 minus, så det gjelder å kle seg godt!

Over: Varselet for Longyearbyen de neste dagene. 

Tropisk syklon Dineo mot Mosambik

Den tropiske syklonen Dineo ventes å treffe kysten av Mosambik om noen få timer. Den bringer med seg kraftig vind på godt over orkan styrke, helt opp mot 150 km/t i middelvind med vindkast på 175 km/t. Langs kysten er det ventet store ødeleggelser pga av både vind og stormflo. Nedbørmengdene vil sannsynligvis føre til flom og fare for jordskred. Det er ventet hele 400 mm de neste to døgn når syklonen beveger seg innover land.

Satellittbilde under viser posisjonen til Dineo like før den når kysten av Mosambik 

Håp om påfyll av snø i vinterferien

Vinterferien starter for mange neste uke, men med labre snøforhold flere steder i landet er det nok mange som ønsker seg en real dose pudder. Den stabile høytrykket som har sørget for mye pent vær i store deler av landet den siste tiden takker for seg allerede i morgen og gir rom for lavtrykk inn mot oss fra vest. Slik det ser ut nå tar lavtrykkene i neste uke en nordlig lavtrykksbane og setter opp et nordlig til nordvestlig vindfelt i bakkant. Dette gir synkende temperaturer og i kombinasjon med nedbør er det håp om snø, kanskje i hele landet i løpet av uken.Over: Kart som viser kjølige luftmasser over Norge, mens det er mildere luftmasser ligger over Storbritannia.

Finværet varer til torsdag

Mens det har vært skikkelig ruskevær i nord i helgen med storm, snøfokk, store nedbørsmengder og rask omlegging til mildvær, har store deler av Sør-Norge kunnet bade i deilig februar sol. Årsaken til dette er et høytrykk som nå ligger over Øst-Europa og strekker seg nordover over hele den sørligste landsdelen vår. Og godværet vil fortsette utover i uken. Høytrykket siger sakte sørover på kontinentet, men holder en rygg nordover til Sør-Norge og dermed ventes det fine været å holde seg i sør helt frem til midten av uken.

Over: Værsituasjonen over Europa midt på dag søndag.

Men da er det slutt på morroa. Ihvertfall for Vestlandet sin del. Onsdag vil et lavtrykk sør for Island begynne å bevege seg østover og kommer inn mot Midt-Norge torsdag med grått vær, nedbør og sørvestlig vind opp i liten til stiv kuling på kysten fra Vestlandet og nordover til Finnmark. Nedbøren begynner på Vestlandet allerede onsdag kveld. I Sør- og Midt-Norge holder det seg mildt og nedbøren vil komme som regn i lavlandet her.

Også på Sør- og Østlandet blir det mulighet for noe spredt regn torsdag, men her blir det også opphold og perioder med sol i løpet av dagen.

Og videre utover i uken og gjennom helgen så ser det ut til at høytrykket blir liggende i ro over kontinentet og det vil dermed være mer eller mindre åpen vei for lavtrykkene fra vest å komme inn mot Skandinavia igjen.


Over: Nyeste prognose for torsdag 16.02. De grønne feltene viser nedbør.

Uvær i nord søndag

Et stormsenter vil trekke østover i Barentshavet søndag og gi skikkelig ruskevær i Nord-Norge med vind opp i sørvestlig sterk kuling til liten storm utsatte steder fra Lofoten og nordover, dreiende vest-nordvestlig i løpet av dagen.

Over: Kartet viser forventet vindstyrke midt på dag søndag, de røde områdene viser vind opp i storm styrke.

I tillegg til sterk vind vil lavtrykket føre med seg en god del nedbør i nord, mest ventes i Nordland med opp i 30-50 mm nedbør i løpet av døgnet, men også opp i 20-40 mm i Troms. Nedbøren kommer som sludd og snø i Troms og Finnmark, men går etter hvert over til regn og sludd på kysten og i lavlandet. I Nordland vil nedbøren komme som regn, men snø i indre strøk først på dagen. Ut over dagen stigende snøgrense.

 

Over: Kartet viser forventet nedbør fra søndag morgen kl.7 til mandag morgen kl.7

I tillegg til nedbør fører lavtrykket også med seg svært milde luftmasser inn over den nordligste landsdelen fra vest og temperaturene ventes å stige, noen steder betydelig. Det er nå rundt -25 grader på Finnmarksvidda og det er ikke utenkelig at temperaturen her kan stige med en 15-20 grader eller mer det neste døgnet og ende like i underkant av null grader søndag kveld.


All nedbøren, den kraftige vinden og ikke minst det betydelige temperaturhoppet vil føre til stor snøskredfare flere steder, se varsom.no for oppdateringer.

Mandag trekker lavtrykket videre østover i Barentshavet og været roer seg litt i nord, selv om det fremdeles vil komme en del byger og blåse opp i kuling flere steder.

 

Ekstrem hetebølge i Australia

Østlige deler av Australia opplever for tiden en ekstrem hetebølge. Temperaturene har kommet opp i 48 grader enkelte steder. Denne hetebølgen er bare en av flere som har rammet Australia denne sommeren og det er ventet at flere varmerekorder blir slått når sommeren skal oppsummeres. Enkelte områder i New South Wales kan komme til å få over 50 dager på rad med over 35 grader. 

Grafikken under viser hvor det er verst akkurat nå med ekstreme temperaturer i vestlige deler av New South Wales, men hele området fra South Australia til Victoria opplever svært høye temperaturer. Hetebølgen ser heldigvis ut til å ende på søndag da kjøligere luft fra sør kommer innover området. 

 

Kjipt helgevær i Spania og Portugal

Mange søker sørover på denne tiden av året. De søker etter varme, sol, opphold og lyse dager! Men denne helgen er det nok ikke sørkysten av verken Spania eller Portugal det smarteste trekket dersom det er tørt og solrikt vær man behøver.

Et lavtrykk ligger for øyeblikket like vest for Irland og normalt sett hadde dette tatt en stø kurs mot vårt langstrakte land Norge. Men denne gangen skal naturen gjøre det på ett mer uvanlig vis. For over Skandinavia har vi et ganske solid høytrykk som har gitt oss kaldt og fint vintervær den siste tiden, ett slikt system er vanskelig å flytte på. Så lavtrykk i vest trekker sørover istedenfor og passer utenfor kysten av Portugal i løpet av fredag. Det går nesten sør til Kanariøyene, men finner så ut å gå nordøstover og søndag går det i land ved sørkysten av Portugal.

Et slikt Atlanterhavslavtrykk har med seg mye fuktig luft og det sammen med en del fjell på Den iberiske halvøy, vil føre til skikkelig vått vær en del plasser. Sjekk hvordan nedbøren fordeler seg i løpet av helgen!

For de områdene der det viser gult, forventer man 80-110 mm i løpet av helgen!

Natt til fredag vil en front krysse Portugal østover og gi en god ladning regn sammen med sørlig kuling, det er ventet 15-20 mm regn i løpet av 12 timer torsdag kveld og natt til fredag. For resten av fredag vil det bli en del byger over hele landet, mens fronten gradvis trekker østover i Spania. Forbigående på 12 timer i det fronten passerer ventes igjen 10-20 mm for de som befinner seg på den spanske solkysten.

Lørdag ser det ut til at velorganisert bygebelte trekker innover først Portugal og etter hvert videre øst til sørvest-Spania. Her kand et lokalt komme 30-60 mm ila 24 timer og her er det de sørlige delene av Portugal som er mest utsatt! Men også området Marbella og Malaga kan oppleve store nedbørmengder 20-40 mm ila 24 timer, dette i sammenheng med pålandsvind opp i frisk bris.

Søndag vil selve lavtrykkssenteret trekke innover land og vil like øst for senteret gi mye nedbør nok ett døgn, hele sørkysten av Portugal og Spania vil ila 24 timer kunne på få 20-30 mm - lokalt i området Malaga til grensen mot Portugal kan det komme 40-50 mm. Det er denne dagen som mest sannsynlig også blir mest vindfull. Søndag morgen og formiddag sørvest-sørøstlig stiv til sterk kuling.

Kanskje best å holde seg hjemme? Men ønsker man seg sol og tørt vær til helgen her hjemme i Norge, så bør man komme seg sør for Stad og Dovre.

hits